Τρίτη 15 Ιουλίου 2014

Η λειτουργία του τμήματος κοινωνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

 
Η Κοινωνική Εργασία είναι ένα ανθρωπιστικό επάγγελμα που διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ανθρωπιστικά επαγγέλματα στο ότι επικεντρώνεται τόσο στο άτομο όσο και στο περιβάλλον του. Σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς Ένωσης Κοινωνικών Λειτουργών, η Κοινωνική Εργασία προωθεί την κοινωνική αλλαγή, την επίλυση διαπροσωπικών προβλημάτων και την ενδυνάμωση και απελευθέρωση των ατόμων με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής τους ευημερίας. Οι έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καθοριστική σημασία για την Κοινωνική Εργασία. Οι έννοιες αυτές είναι κυρίαρχες και στον Κώδικα Δεοντολογίας του επαγγέλματος, όπως έχουν καθοριστεί από τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. 

Ο Κοινωνικός Λειτουργός, με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερομένου και μέσα στα πλαίσια του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του απορρήτου, συμβάλλει στην αντιμετώπιση των συναισθηματικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων του. Παρέχει ειδικές υπηρεσίες ενημερωτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα προς τον εξυπηρετούμενο και το συγγενικό του περιβάλλον, για την αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξή του. 

Το τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας αποτελεί αυτόνομο τμήμα που υπάγεται στην Ιατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 
Συνεργάζεται με όλες τις κλινικές του νοσοκομείου, όλους τους ειδικούς του χώρου και με άλλες υπηρεσίες ή φορείς της κοινότητας, όπου και όταν χρειάζεται. 
Ο σεβασμός στην προσωπική ζωή των πολιτών και η εμπιστευτικότητα, αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της Κοινωνικής εργασίας.

Το έργο του τμήματος της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι:

1. Η εντόπιση, διερεύνηση και αξιολόγηση ειδικών προβλημάτων ατόμων που απευθύνονται ή παραπέμπονται σε αυτή.

2. Η συμβολή στη πρόληψη και αντιμετώπιση συναισθηματικών, ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που δημιουργούνται σε άτομα ή ομάδες ατόμων, εξαιτίας της διατάραξης της σωματικής ή ψυχικής τους υγείας, ή οφείλονται στις συνθήκες του περιβάλλοντός τους και δυσχεραίνουν τη διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατάστασή τους. 

3. Η έρευνα των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών διαβίωσης του αρρώστου και η ενημέρωση του θεράποντα ιατρού για τις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι είναι δυνατόν να επηρεάζεται η υγιεινή του κατάσταση. 

4. Η προετοιμασία του αρρώστου και των συγγενών του για τη παραδοχή της ασθένειας και της αναγκαιότητας των μέτρων θεραπείας που θα πρέπει να ληφθούν. 

5. Η βοήθεια του αρρώστου για την καλή προσαρμογή του στο Νοσοκομείο

6. Η ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών σε τυχόν ειδικά προβλήματα αρρώστων για την από κοινού αναζήτηση λύσης. 

7. Η διατήρηση ή διαμόρφωση εποικοδομητικής επικοινωνίας με τους συγγενείς του και η προετοιμασία του αρρώστου και του περιβάλλοντός του για την επάνοδό του. 

8. Η επανένταξη του αρρώστου στο οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν η αποκατάσταση του σε νέο περιβάλλον. 

9. Η οικονομική αντιμετώπιση οικονομικής φύσης προβλημάτων που απασχολούν τους νοσηλευόμενους και γενικά τους εξυπηρετούμενους από το Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας. 

10. Η  κοινωνική αποκατάσταση αρρώστων σε κατάλληλα ιδρύματα χρόνιων παθήσεων, εγκαταλελειμμένων, ειδικών ξενώνων κ.α.

Στα πλαίσια λοιπόν όλων των παραπάνω αλλά της προσπάθειας καλής  λειτουργίας του νοσοκομείου μας , σας ενημερώνουμε ότι θα λειτουργεί γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας  στο ισόγειο του νοσοκομείου δίπλα στο γραμματεία εξωτερικών ιατρείων.

Κοινωνική Λειτουργός : Παρασκευάκη Αλεξάνδρα
Ώρες Λειτουργίας: 
Δευτέρα έως Παρασκευή 
7:00 πμ - 15:00 μμ

Τηλέφωνο: 28413 43571 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου