Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

Αίτημα για άμεση αποπληρωμή των δεδουλευμένων πρόσθετων αμοιβών Ιουλίου, Aυγούστου και Σεπτεμβρίου 2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Επαγγελματικό Σωματείο με αρ. έγκρισης καταστατικού 371/1986 από το Πρωτοδικείο Λασιθίου
Κνωσσού 2-4 Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΤΚ 72100 ΤΗΛ. 6972341889 / 2841343440 email:syllogosergnan1@gmail.com Ιστοσελίδα http://www.gnan.gr
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Πρωτ.: 949                                                              30/10 /2017                                                                  

Προς: - Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό
           - Αν. Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη
         
Κοινοποίηση:  - Διοικήτρια 7ης ΥΠΕ κα Ε. Μαυρομμάτη
                       - Διοικήτρια διασυνδ. Νοσ. ν. Λασιθίου κα. Μ. Σπινθούρη

Θέμα: Αίτημα για άμεση αποπληρωμή των δεδουλευμένων πρόσθετων αμοιβών  Ιουλίου, Aυγούστου και Σεπτεμβρίου 2017

Κύριε Υπουργέ

 μέχρι στιγμής οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Αγ. Νικολάου έχουμε λάβει τις πρόσθετες αμοιβές για τους μήνες μέχρι τον 6ο του 2017, μας οφείλονται οι πρόσθετες αμοιβές των μηνών 7ου, 8ου και 9ου 2017.

Λόγω της αναντιστοιχίας των εγκριθεισών πιστώσεων με τις πραγματικές δαπάνες που οφείλεται στην αύξηση του ποσοστού υπολογισμού του ωρομισθίου έχουν εξαντληθεί τα κονδύλια των τριών πρώτων τριμήνων του 2017, ενώ δεν έχει εκταμιευθεί προς το Νοσοκομείο το κονδύλιο για τις πρόσθετες αμοιβές του τετάρτου τριμήνου του 2017.

Με βάση τα παραπάνω σας ζητούμε:
α) Να υπάρξει εκταμίευση προς το Νοσοκομείο του κονδυλίου για τις πρόσθετες αμοιβές του τετάρτου τριμήνου του 2017. 
β) να γίνει το γρηγορότερο δυνατόν η αποπληρωμή των δεδουλευμένων πρόσθετων αμοιβών Ιουλίου, Aυγούστου και Σεπτεμβρίου 2017 των εργαζομένων του Νοσοκομείου μας.
γ)Να υπάρξει άμεσα τροποποίηση – αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού για τις πρόσθετες αμοιβές του ΓΝΑΝ έτους 2017 σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες κάλυψης του Νοσοκομείου. 
δ) Να μην υπάρξει καμιά οριζόντια περικοπή στις πρόσθετες αμοιβές μας 

Για το ΔΣ
Ο πρόεδρος      η Γραμματέας


Γ. Μανουσάκης      Ν. Δρακωνάκη

Ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση για μεταστέγαση της καρδιολογικής κλινικής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Επαγγελματικό Σωματείο με αρ. έγκρισης καταστατικού 371/1986 από το Πρωτοδικείο Λασιθίου
Κνωσσού 2-4 Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΤΚ 72100 ΤΗΛ. 6972341889 / 2841343440 email:syllogosergnan1@gmail.com Ιστοσελίδα http://www.gnan.gr
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση 
για μεταστέγαση της καρδιολογικής κλινικής

Όπως γνωρίζουμε, το διοικητικό συμβούλιο των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου στη συνεδρίαση του στις 27/9/2017 αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

1. Τη Μεταστέγαση του Καρδιολογικού Τµήµατος στη βόρεια ̟πτέρυγα του ̟παλαιού κτιρίου του 4ου ορόφου (µικρή ̟πτέρυγα µε αδιάθετους χώρους και γραφεία Ορθο̟πεδικών) µετά α̟πό την υλο̟ποίηση των α̟παιτούµενων κτιριακών βελτιώσεων (ελαιοχρωµατισµοί, ε̟πισκευή λουτρών και θαλάµων κλ̟π) καθώς και της ∆οκιµασίας Κο̟πώσεως και του ΚαρδιολογικούΥ̟εροχοτοµογράφου στον χώρο ̟που υ̟πάρχει στο σαλόνι του 4ου ορόφου (χώρος ΩΡΛ καιΦυσικοθερα̟πεύτριας) µε κατάλληλη διαµόρφωσή του σε δύο χώρους.

2. Τη ∆ιάθεση όλων των χώρων της νότιας ̟ πτέρυγας του 3ου ορόφου του ̟παλαιού κτιρίου (µεγάλη ̟πτέρυγα ό̟που σήµερα στεγάζεται το Παθολογικό Τµήµα) για τη νοσηλεία των  παθολογικών ̟περιστατικών (θάλαµοι ασθενών) και για τους βοηθητικούς χώρους της Νοσηλευτικής Υ̟ηρεσίας του Παθολογικού Τµήµατος (στάση και γραφείο νοσηλευτών, βοηθητικοί και α̟ποθηκευτικοί χώροι κλ̟π

3. Τη ∆ιάθεση όλων των χώρων της βόρειας ̟πτέρυγας του 3 ου ορόφου του παλαιού κτιρίου(µικρή ̟πτέρυγα) ό̟που σήµερα στεγάζεται το Καρδιολογικό Τµήµα) για τη µετεγκατάστασητων βοηθητικών χώρων της Ιατρικής Υ̟ηρεσίας του Παθολογικού Τµήµατος (γραφεία και εφηµερία Παθολόγων), την ανά̟πτυξη ε̟πι̟πλέον βοηθητικών χώρων της Ιατρικής Υ̟πηρεσίας(γραφεία, εφηµερία κλ̟ για τους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων) και την ανά̟πτυξη ενός ε̟πι̟πλέον θαλάµου νοσηλείας για ειδικές ̟περι̟πτώσεις (κοινωνικοί λόγοι, πρόσθετες εισαγωγές λόγω υπεπληρότητας κάποιου τµήµατος κλπ)

Σχετικα με την  συγκεκριμένη απόφαση θα θέλαμε να τονίσουμε τα παρακάτω:

Θεωρούμε ότι τα θέματα της λειτουργίας του Νοσοκομείου και της αξιοποίησης των χώρων του, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αμιγώς χωροταξικά ζητήματα, αφού η λειτουργία του Νοσοκομείου και των τμημάτων του εξαρτάται από την στελέχωση με προσωπικό. Πρέπει λοιπόν στις όποιες αποφάσεις να συνυπολογίζεται και το ζήτημα της επαρκούς στελέχωσης των τμημάτων.

Τη στιγμή που Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΓΝΑΝ σε σχετικό έγγραφο της  αναφέρει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και υπάρχει στελέχωση κάτω των ορίων ασφαλείας, κάθε αύξηση των κλινών νοσηλείας του Νοσοκομείου υποβαθμίζει και θέτει σε κίνδυνο το επίπεδο των παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Ο ισχυρισμός της διοικήτριας κας. Σπινθούρη ότι με τη συγκεκριμένη απόφαση δεν προκύπτει αύξηση των κλινών νοσηλείας του νοσοκομείου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και υποτιμά τη νοημοσύνη των εργαζομένων του νοσοκομείου, αφού είναι εμφανές ότι θα υπάρξει αύξηση των κλινών νοσηλείας της παθολογικής κλινικής κατά 17% (5 κλίνες), ενώ δημιουργείται και ένας επιπλέον θάλαμος νοσηλείας 3 κλινών στην πρώην καρδιολογική με αναφορά σε  “πρόσθετες εισαγωγές λόγω υπεπληρότητας κάποιου τµήµατος”. Η αύξηση των κλινών δεν συνοδεύεται με πρόβλεψη για αύξηση της στελέχωσης σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.

Θεωρούμε ότι για τέτοιου είδους αποφάσεις η ορθή διοικητική πρακτική επιβάλει να λαμβάνεται υπόψιν η γνώμη των εργαζομένων των τμημάτων που αφορά η απόφαση, κάτι που δεν έγινε στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου που έλαβε τη συγκεκριμένη απόφαση. Όπως γνωρίζουμε υπήρξε πρόταση για αναβολή της λήψης απόφασης ώστε να ζητηθεί η γνώμη των ιατρών και των νοσηλευτών/τριων της παθολογικής και της καρδιολογικής κλινικής, πρόταση που δεν έγινε δεκτή από τη διοικήτρια κα. Σπινθούρη. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι διευθυντές/τριες που εξέφρασαν άποψη στη συνεδρίαση της επιτροπής χωροταξίας εξέφρασαν την άποψη τους ως επιτελικά στελέχη της διοικητικής ιεραρχίας και όχι την άποψη των υφιστάμενων τους, οι οποίοι δεν ερωτήθηκαν. Άλλωστε οι διευθυντές/τριες δεν εκπροσωπούν το προσωπικό των τμημάτων και των κλινικών στα οποία προΐστανται, αλλά έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ευθύνες προβλεπόμενες από τη νομοθεσία. Το να λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις από τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου (διοικητικό συμβούλιο, επιτροπή χωροταξίας), χωρίς να ζητείται η γνώμη των εργαζομένων που καθημερινά προσπαθούν σε πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας στους πολίτες, θεωρούμε ότι αποτελεί εσφαλμένη διοικητική πρακτική που έχει αρνητική επίπτωση στη λειτουργία του νοσοκομείου.

Για ακόμη μια φορά, το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου εργαζομένων του ΓΝΑΝ αγνοήθηκε πλήρως από τη διοικήτρια κυρία Σπινθούρη, που δεν έκρινε σκόπιμο να μας ενημερώσει ούτε στο ελάχιστο για το σοβαρό αυτό θέμα πριν εισαχθεί για συζήτηση στο διοικητικό συμβούλιο του Νοσοκομείου.

Το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου δοκιμάζεται καθημερινά  με αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία του, από λανθασμένες αποφάσεις που έλαβαν παλαιότεροι διοικητές και διοικήσεις του νοσοκομείου, ακόμα και πριν από δεκαετίες. Οι διοικητές και οι διοικήσεις έφυγαν, αλλά τα προβλήματα από τις λανθασμένες αποφάσεις τους έμειναν και συνεχίζουν να υφίστανται μέχρι σήμερα και δυστυχώς θα υφίστανται και στο μέλλον. Γι΄ αυτό θεωρούμε ότι οι όποιες αποφάσεις για σοβαρά ζητήματα λειτουργίας του Νοσοκομείου (μεταστέγαση Αιμοδοσίας – ΜΤΝ, μεταστέγαση ΤΕΠ, μεταστέγαση καρδιολογικής), πρέπει να λαμβάνονται με μεγάλη προσοχή και με αναλυτική εξέταση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν τη λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Με βάση τα παραπάνω, ζητούμε:

-Το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου να επανεξετάσει τη συγκεκριμένη απόφαση, αφού πρώτα ζητήσει τη γνώμη των ιατρών και των νοσηλευτών/τριων των δύο κλινικών.

-Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, ζητούμε από τη διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ κυρία Μαυρομμάτη πριν αποφασίσει αν θα εγκρίνει ή όχι τη συγκεκριμένη απόφαση (όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 6 υποπαρ.4 του νόμου 3329/2005) να ακούσει και να συνυπολογίσει τη γνώμη των εκπροσώπων των εργαζομένων του Νοσοκομείου και  των συγκεκριμένων κλινικών.

Εκτιμούμε ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό για τη λειτουργία του Νοσοκομείου μας και ανάλογα με τις εξελίξεις θα προχωρήσουμε σε σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για το θέμα.

ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ

Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017

Αυτό που έγινε στο Νοσοκομείο μας δεν είναι αξιολόγηση, αλλά μια εκβιαστική και πλαστή διαδικασία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Επαγγελματικό Σωματείο με αρ. έγκρισης καταστατικού 371/1986 από το Πρωτοδικείο Λασιθίου
Κνωσσού 2-4 Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΤΚ 72100 ΤΗΛ. 6972341889 / 2841343440 email:syllogosergnan1@gmail.com Ιστοσελίδα http://www.gnan.gr
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτό που έγινε στο Νοσοκομείο μας δεν είναι αξιολόγηση, 
αλλά μια εκβιαστική και πλαστή διαδικασία 


Μετά το τέλος των διαδικασιών της υποτιθέμενης αξιολόγησης, το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ χαιρετίζει τους  εργαζόμενους στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου  που στη συντριπτική τους πλειοψηφία στήριξαν την απεργία-αποχή από τις διαδικασίες «αξιολόγησης» που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ μη καταθέτοντας ατομικά φύλλα αξιολόγησης. 

Παρά την ξεκάθαρη στάση της μεγάλης πλειοψηφίας των εργαζομένων του ΓΝΑΝ ενάντια στην αξιολόγηση Γεροβασίλη, στο Νοσοκομείο μας στήθηκε  απεργοσπαστικός μηχανισμός  από τη διοίκηση και από διευθυντές, υποδιευθυντές, με στόχο  οι αξιολογητές προϊστάμενοι να σπάσουν στην απεργία αποχή, κάτι που σε ένα μεγάλο βαθμό επετεύχθη.

 Παρά το ότι η ΑΔΕΔΥ τόνισε ότι “κανένας δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί τη «σωτηρία» της θέσης του, πατώντας πάνω στη δουλειά και τα δικαιώματα των άλλων”, υπήρξαν συνάδελφοι -ισσες που λειτούργησαν έτσι. 

Για λόγους συνέπειας και αυτοσυνειδησίας οφείλουμε να τονίσουμε και τα παρακάτω τρία σημεία σημεία: 
α)Στο Νοσοκομείο μας στο παρελθόν προηγούμενες διοικήσεις, ενώ δεν γινόταν κρίσεις, αδιαφορούσαν και απέφευγαν να προχωρήσουν σε τοποθετήσεις αναπληρωτών προϊσταμένων, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται το απαράδεκτο καθεστώς των “υπεύθυνων” , ενώ υπήρχαν (όπως υπάρχουν και σήμερα)  τμήματα χωρίς προϊστάμενες/ους. Με τους αγώνες και τη στήριξη του συλλόγου εργαζομένων, το 2014 μπήκε τέλος σε αυτό το απαράδεκτο καθεστώς και τοποθετήθηκαν αναπληρώτριες προϊσταμένες με πλήρη δικαιώματα. Δυστυχώς όσες συναδέλφισσες με την αξία τους  και με τους αγώνες και τις προσπάθειες του συλλόγου εργαζομένων τοποθετήθηκαν τότε αναπληρώτριες Προϊσταμένες, τώρα (με εξαίρεση μία) επέλεξαν να γυρίσουν την πλάτη τους στο σύλλογο εργαζομένων και στη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων και έσπασαν την απεργία αποχή από την αξιολόγηση αξιολογώντας τους υφιστάμενους τους
β) Είναι για εμάς απογοητευτικό και το γεγονός ότι  στο σπάσιμο της απεργίας αποχής από την αξιολόγηση στο ΓΝΑΝ πρωτοστάτησαν πρώην αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων και μάλιστα και ένας πρώην πρόεδρος του συλλόγου μας.
γ) Θεωρούμε ανησυχητικό και αρνητικό το γεγονός ότι εν ενεργεία αιρετή εκπρόσωπος των εργαζομένων σε όργανο δεν σεβάστηκε τη εκφρασμένη έμπρακτα βούληση της μεγάλης πλειοψηφίας των εργαζομένων του Νοσοκομείου και έσπασε την απεργία αποχή αξιολογώντας υφιστάμενους.

Τους συναδέλφους που με την συνέργεια τους στήθηκε ο απεργοσπαστικός μηχανισμός, τους αφήνουμε στην κρίση των εργαζόμενων του Νοσοκομείου. 

Αυτό που έγινε στο Νοσοκομείο μας δεν είναι αξιολόγηση, αλλά μια εκβιαστική και πλαστή διαδικασία που δεν έχει καμιά σχέση με αξιοκρατία, αλλά οδηγεί σε εμβάθυνση της κομματοκρατίας και ευνοιοκρατίας στο δημόσιο, αφού βασικές προϋποθέσεις (επαρκής στελέχωση τμημάτων, καθηκοντολόγιο, αξιοκρατικές κρίσεις προϊσταμένων) δεν τηρούνται.

Ως ΔΣ θα αγωνιστούμε στα πλαίσια των αποφάσεων ΑΔΕΔΥ ΠΟΕΔΗΝ να ακυρωθεί στην πράξη  η εκβιαστική και πλαστή διαδικασία αξιολόγησης, και να αποτραπούν οι όποιες αρνητικές συνέπειες σε εργαζόμενους.

ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ

Τα πρακτικά της 12ης συνεδρίασης του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ στις 16/10/2017


Διαδικτυακή ομιλία για τον αντιγρυπικό εμβολιασμό τη Δευτέρα 30/10 στις 13.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΓΝΑΝ


Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Την Παρασκευή 27/10 στις 13.30 θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι την Παρασκευή 27/10 στις 13.30 θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου στα γραφεία του συλλόγου στο υπόγειο του Νοσοκομείου.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν ή να θέσουν θέματα, μπορούν να προσέλθουν.

Video: Του έσωσαν τη ζωή και επέστρεψε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για να τους ευχαριστήσει


28 Μαΐου 2017:  Ο 43χρονος Γερμανός  Jοrg Harvege φεύγει με αεροδιακομιδή και C 130 για το Ωνάσειο, μετά την άμεση διάγνωση που είχε γίνει στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και την πρώτη κρίσιμη φροντίδα που του παρείχαν.
«Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε πάλι όταν τελειώσω», είπε με σπαστά ελληνικά, o Γιώργος στο προσωπικό του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ενώ τον μετέφεραν για να μπει στο ασθενοφόρο που περίμενε στην είσοδο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. 

24 Οκτωβρίου 2017: Η επιστροφή του στο Νοσοκομείο ήταν συγκινητική.


Ένα σχόλιο από το ιστολόγιο: Στο video αποτυπώνονται κάποιες από τις πολύ ευχάριστες και συγκινητικές στιγμές που μας κάνουν όλους υπερήφανους για τη δουλειά μας. 

Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

Αναρτήθηκαν από την 7η ΔΥΠΕ οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων για τις ΤΟΜΥ - κανένας γενικός ιατρός και κανένας παθολόγος για την ΤΟΜΥ Αγ. Νικολάου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                                 
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ                  
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Τ.ΟΜ.Υ
Σε εφαρμογή της με αρ. Α2β/Γ.Π. οικ.60261/3-8-17 «Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» (ΑΔΑ:Ψ50Π465ΦΥΟ-0ΘΖ) ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των ψηφιακών και φυσικά υποβληθέντων δικαιολογητικών και έχουν καταρτιστεί οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων.
Σύμφωνα με την παραπάνω Προκήρυξη-Πρόσκληση κατά των  ανωτέρω προσωρινών πινάκων προσληπτέων δύναται να  ασκηθεί ένσταση μέσα  σε  αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσής - ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και των οικείων Δ.Υ.Πε., εάν αυτή είναι ταυτόχρονη, άλλως από την ημέρα  δημοσίευσής  τους  στο  διαδικτυακό  τόπο  του  Υπουργείου  Υγείας.  Η  άσκηση  της  ενστάσεως  γίνεται ηλεκτρονικά   στο   διαδικτυακό   τόπο   όπου   καταχωρήθηκε   η   αρχική   αίτηση   σε   ειδικό   πεδίο   ένστασης (tomy.moh.gov.gr).
Η υπηρεσία μας θα εξετάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις και θα ελέγξει τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων. Η εξέταση των ενστάσεων θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση της Διοικήτριας της 7ης  Υγειονομικής Περιφέρειας κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 όπως ισχύει.
Η παραπάνω επιτροπή θα αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Νομικό Σύμβουλο της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης με τους  αναπληρωτές τους.  Ακολούθως και  εντός  είκοσι  (20)  ημερών από  την  παρέλευση της  προθεσμίας της άσκησης των ενστάσεων, θα καταρτιστούν και θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων οι οποίοι στην συνέχεια θα καταχωρηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης.
Οι παραπάνω πίνακες αναρτήθηκαν σήμερα 24-10-17 στο κατάστημα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης από τις υπαλλήλους της υπηρεσίας: Μαρία Καραμαλάκη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού και Χρυσούλα Στεφανάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Επίσης καταχωρήθηκαν σήμερα 24-10-17  στην ιστοσελίδα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης www.hc-crete.gr.
Σημειώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από τα παραπάνω η 25η Οκτωβρίου 2017.
Οι προσωρινοί πίνακες αναλυτικά :

Ένα σχόλιο από το ιστολόγιο: Οι προσωρινοί πίνακες επιβεβαιώνουν τις παρατηρήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος της υγείας σχετικά με την επιχειρούμενη καθιέρωση πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον πίνακα κατάταξης για την ΤΟΜΥ Αγ. Νικολάου δεν υπάρχουν στον πίνακα ούτε ένας Γενικός Ιατρός, ούτε ένας παθολόγος (μόνο δύο παιδίατροι), κάτι που καθιστά τη λειτουργία της τοπικής μονάδας αμφίβολή ή αδύνατη.

Δημοσίευμα για την επίσκεψη των μελών της ΕΓ της ΑΔΕΔΥ Γρηγόρη Καλομοίρη και Γ. Μαρκάκη στον Άγιο Νικόλαο


«Ακυρώθηκαν τα σχέδια της κας Γεροβασίλη και της κυβέρνησης στο ζήτημα της αξιολόγησης που είναι ενταγμένη στη μνημονιακή πολιτική», τόνισε από τον Άγιο Νικόλαο ο Γρηγόρης Καλομοίρης, πολύπειρο στέλεχος και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΑΔΕΔΥ. 

Ο κ. Καλομοίρης στο πλαίσιο περιοδείας του στο νομό μαζί με το μέλος της Ε.Γ. της ΑΔΕΔΥ Γιώργο Μαρκάκη είχαν συναντήσεις με εργαζόμενους σε διάφορους χώρους εργασίας στο νομό Λασιθίου και με συνδικαλιστικά στελέχη στο Εργατικό Κέντρο Λασιθίου.  

Στο πλάισιο αυτό η ενημέρωση επικεντρώθηκε γύρω από το θέμα της αξιολόγησης, για την οποία ο κ. Καλομοίρης ανέφερε δε πως η ρύθμιση προσκρούει στο Σύνταγμα της χώρας γιατί καταργεί το δικαίωμα της απεργίας και προβλέπει ποινές, διακρίσεις, κυρώσεις σε βάρος των απεργών και ειδικά τους αξιολογητές που ουσιαστικά είχαν το ζήτημα ότι έπρεπε να υπολογίσουν την προειδοποίηση ότι δεν θα προχωρήσουν στην ιεραρχία. 

Τόνισε πως οι κυβερνώντες επεδίωξαν και επιδιώκουν να συρρικνώσουν τον δημόσιο τομέα να παραδώσουν τομείς του στο κερδοσκοπικό ιδιωτικό κεφάλαιο και δεν τους φτάνει η μείωση κατά 25% στον δημόσιο τομέα τα τελευταία εννέα χρόνια.

Παράλληλα υπογράμμισε πως υπάρχουν γνωμοδοτήσεις καταξιωμένων καθηγητών που δείχνουν πως είναι δικαιωμένα τα Σωματεία για την αντίδρασή τους και ξεκαθαρίζουν πως το τεκμήριο της νομιμότητας της απεργίας είναι αδιαμφισβήτητο. 

«Η συμμετοχή στην απεργία έφτασε το 65% των αξιολογούμενων. Δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει γίνει με τους προϊσταμένους και ζητάμε από τις ομοσπονδίες να μας στείλουν όπως και στην πρώτη φάση που έγινε μέχρι 2 Οκτωβρίου», επεσήμανε. 

Από κει και πέρα εξειδικεύοντας την εικόνα που καταγράφηκε από την ΑΔΕΔΥ για την αντίδραση των εργαζομένων, σημείωσε πως η συμμετοχή ήταν πολύ υψηλή στα νοσοκομεία και εκτίμησε ότι ξεπέρασε το 85% το μέσο ποσοστό ενώ υπήρξαν Νοσοκομεία που κατέγραψαν συμμετοχή έως και 100% από την Αθήνα αλλά και την Περιφέρεια με τα τοπικά παραδείγματα να ξεχωρίζουν. 

Παράλληλα επεσήμανε πως ήταν «πολύ θετική και η καταγραφή που έγινε στους Δήμους με το μέσο ποσοστό πανελλαδικά να είναι στο 80% των εργαζομένων» ενώ το Υπουργείο Εργασίας είχε ποσοστό 88% των εργαζομένων που συμμετείχαν στην αποχή από την αξιολόγηση, ενώ υπογράμμισε πως υπήρξαν μαζικές συνελεύσεις σε πολλούς εργασιακούς χώρους. 

«Δημιουργήθηκε ένα κλίμα αντιπαράθεσης και κατά τη γνώμη μας είναι πολύ θετικό ότι δεν υπέκυψε ο κόσμος σε αυτό τον εκβιασμό και εκτιμούμε ότι αυτό διατηρήθηκε σε αρκετά σημαντικό ποσοστό και στο τμήμα των προϊσταμένων και Διευθυντών», τόνισε, υπολογίζοντας πως το ποσοστό όσων δεν βαθμολόγησαν είναι πάνω από το 50%. 

Να σημειωθεί ότι χθες κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά από την ΑΔΕΔΥ κατά παντός υπευθύνου για όσα διαδραματίστηκαν το προηγούμενο διάστημα «με εκβιασμούς, αναφορές, ανοικτά πρωτόκολλα, τα έγγραφα που εστάλησαν από κάποιους Γενικούς Διευθυντές για να καταθέσουν εκπρόθεσμα τα φύλλα αξιολόγησης. Δεν πήραν την απόφαση να παρατείνουν την προθεσμία και προσπάθησαν να εκβιάσουν τον κόσμο», σημείωσε ο κ. Καλομοίρης μιλώντας στους συνδικαλιστές.      

Στόχος είναι να μην σταματήσει η πορεία της αντίδρασης μετά τα όσα έχουν συμβεί με την αξιολόγηση διότι ανοίγονται κι άλλα μέτωπα το επόμενο διάστημα. «Το ευρύτερο μέτωπο του περιορισμού της απεργίας είναι υπαρκτό. Επίσης, η πολιτική αυτή θα σκληραίνει την επόμενη περίοδο ενώ υπάρχει το αίτημα μας για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό, τα ασφαλιστικά ταμεία που πρέπει να στηριχθούν με μόνιμο προσωπικό. Η λογική του ΟΟΣΑ και των θεσμών είναι να μην επιτρέπονται προσλήψεις στην παιδεία αν δεν γίνει η αξιολόγηση και οι «ακατάλληλοι» θα πρέπει να μετακινηθούν σε άλλα υπουργεία ή να τεθούν σε διαθεσιμότητα», κατέληξε το μέλος της Ε.Γ. της ΑΔΕΔΥ. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ  

Δημοσιεύτηκε στο σημερινό οπισθόφυλλο της εφημερίδας ΑΝΑΤΟΛΗ

Έγινε από τον ΟΑΕΔ η ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης ανέργων για 1.135 θέσεις εργασίας του "Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας

Έγινε από τον ΟΑΕΔ η ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης ανέργων για 1.135 θέσεις εργασίας του "Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας.

 Τους πίνακες μπορείτε να τους δείτε στη σελίδα του ΟΑΕΔ πατώντας ΕΔΩ 


 Για το ΓΝΑΝ θα προσληφθούν 11 άτομα στις παρακάτω θέσεις:


1000295195 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1001615746 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕ ΖΟΚΟΜΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1000567713 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1001465892 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1001684248 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1001537907 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1001288709 ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1001765296 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1001194032 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1000657364 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1000749558 ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

Από Δευτέρα νέο ωράριο στο καφέ “ΟΝΕΙΡΙΚΟΝ” στον Άγιο Νικόλαο - Ανοικτά από 8.30 έως 13.30 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή


Ανοικτά από 8.30 έως 13.30 από Δευτέρα (23/10) μέχρι Παρασκευή θα είναι πλέον το καφέ ΟΝΕΙΡΙΚΟΝ στην παραλία της Άμμου στον Άγιο Νικόλαο.

Μια διαφορετική επιχείρηση που χρειάζεται την στήριξη όλων μας για να αντέξει στον χρόνο.

Αναδημοσίευση από τη σελίδα fonien.gr

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017

Αίτημα να εξασφαλιστεί η σωστή θέρμανση όλων των χώρων εργασίας και νοσηλείας του Νοσοκομείου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Επαγγελματικό Σωματείο με αρ. έγκρισης καταστατικού 371/1986 από το Πρωτοδικείο Λασιθίου
Κνωσσού 2-4 Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΤΚ 72100 ΤΗΛ. 6972341889 / 2841343440 email:syllogosergnan1@gmail.com Ιστοσελίδα http://www.gnan.gr
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Πρωτ.:     946                                                                     21/10/2017                                                                                                                             
Προς:  - Διοικήτρια διασυνδ. Νοσ. ν. Λασιθίου κα. Μ. Σπινθούρη

Θέμα: Αίτημα να εξασφαλιστεί η σωστή θέρμανση όλων των χώρων εργασίας και νοσηλείας του Νοσοκομείου

Μετά τη βλάβη στο σύστημα σωληνώσεων κλιματισμού στο υπόγειο, στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο της νέας πτέρυγας  εξακολουθεί να υφίσταται πρόβλημα με τον κλιματισμό, με αποτέλεσμα το χειμώνα να μην μπορεί να γίνεται θέρμανση στους χώρους αυτούς. Επίσης, στην παλιά πτέτυγα υπάρχουν αρκετά προβλήματα στη λειτουργία των καλοριφέρ και των σωληνώσεων τους.
Επειδή βρισκόμαστε πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου, σας ζητούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή θέρμανση όλων των χώρων εργασίας και νοσηλείας του Νοσοκομείου.


Για το ΔΣ
Ο πρόεδρος      η Γραμματέας


Γ. Μανουσάκης      Ν. Δρακωνάκη

Αίτημα για επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει το προσωπικό του Φαρμακείου του ΓΝΑΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Επαγγελματικό Σωματείο με αρ. έγκρισης καταστατικού 371/1986 από το Πρωτοδικείο Λασιθίου
Κνωσσού 2-4 Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΤΚ 72100 ΤΗΛ. 6972341889 / 2841343440 email:syllogosergnan1@gmail.com Ιστοσελίδα http://www.gnan.gr
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Πρωτ.:     947                                                                     21/10/2017                                                                                                                               

Προς:  - Διοικήτρια διασυνδ. Νοσ. ν. Λασιθίου κα. Μ. Σπινθούρη

Θέμα:  Αίτημα για επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει το  προσωπικό του Φαρμακείου του ΓΝΑΝ

Στο φαρμακείο του ΓΝΑΝ εργάζονται ένας φαρμακοποιός και δύο βοηθοί, με πολύ μεγάλο όγκο εργασίας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστά  τρία από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει  το  προσωπικό του Φαρμακείου του ΓΝΑΝ και να σας ζητήσουμε να προχωρήσετε στην επίλυση τους. Τα προβλήματα αυτά είναι:

1.Κατά την περίοδο της δημιουργίας του ΕΟΠΥΥ. λόγω έλλειψης προσωπικού στο τοπικό τμήμα του οργανισμού στον Άγιο Νικόλαο, ανατέθηκε από την προηγούμενη διοίκηση του ΓΝΑΝ στο φαρμακείο του Νοσοκομείου μας η χορήγηση των φαρμάκων υψηλού κόστους στους ασθενείς που τα λαμβάνουν. Έτσι δημιουργήθηκε ένας καθόλου ευκαταφρόνητος επιπλέον φόρτος εργασίας για το φαρμακείο του Νοσοκομείου μας. Όπως πληροφορηθήκαμε, το τοπικό τμήμα του ΕΟΠΥΥ είναι πλέον σε θέση να αναλάβει αυτή την αρμοδιότητα του. Γι΄αυτό σας ζητούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να σταματήσει η ανάθεση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας στο φαρμακείο του ΓΝΑΝ και να αναληφθεί από το τοπικό τμήμα του ΕΟΠΥΥ, που είναι ούτως ή άλλως δική του αρμοδιότητα.

2.Έχει ανατεθεί στο φαρμακείο του ΓΝΑΝ η κάλυψη της λειτουργίας και του φαρμακείου του Νοσοκομείου ΚΥ Νεάπολης. Όμως εκ των πραγμάτων αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολα πραγματοποιήσιμο, ενώ δυσκολεύει και τη λειτουργία του φαρμακείου του ΓΝΑΝ. Επειδή χρειάζεται προσωπικό που να απασχολείται αποκλειστικά με το φαρμακείο του Νοσοκομείου Νεάπολης , σας ζητούμε να φροντίσετε έτσι ώστε να βρεθεί άτομο που να αναλάβει τη λειτουργία του φαρμακείου του Νοσοκομείου Νεάπολης, και να απεμπλακεί το φαρμακείο του ΓΝΑΝ από τη λειτουργία αυτή.

3. Εδώ και 4 χρόνια που αποχώρησε η μία από τις δύο φαρμακοποιούς του ΓΝΑΝ, το φαρμακείο δεν έχει διευθυντή ορισμένο με διοικητική πράξη. Γι΄αυτό σας ζητούμε να προχωρήσετε στον ορισμό διευθυντή του φαρμακείου του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου.

Για το ΔΣ
Ο πρόεδρος      η Γραμματέας


Γ. Μανουσάκης      Ν. Δρακωνάκη

Αγ. Παύλος: Προϊστάμενοι «πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι»


Στις 11/10/2017, η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» προχώρησε στη τοποθέτηση νέων προϊσταμένων στη νοσηλευτική ιεραρχία καθαιρώντας ουσιαστικά τις προηγούμενες. Μάλιστα αυτό συνέβη την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη η μνημονιακή αξιολόγηση.

Το σκηνικό αυτό βεβαίως είναι επαναλαμβανόμενο αφού οι επιλογές στις τοποθετήσεις των υπηρεσιακών στελεχών, στις περισσότερες των περιπτώσεων, γίνονται με βασικό το κριτήριο την προσήλωση τους στις κυβερνητικές επιλογές.

Όμως τα περισσότερα εκ των καθαιρεμένων στελεχών του Νοσοκομείου, που είχαν τοποθετηθεί βεβαίως στις περισσότερες περιπτώσεις και αυτοί από τις προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις, συμμετείχαν στην «αξιολόγηση» και παρέδωσαν «αξιολογήσεις». Προφανώς πίστεψαν ότι η στάση τους αυτή θα μπορούσε να τους διασώσει και να διατηρήσουν τις θέσεις τους.

Όμως έκαναν λάθος, έτσι και «αξιολόγησαν» και καρατομήθηκαν! ή αλλιώς όπως λέει ο λαός μας: Πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι!

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017

Ενημερωτική συνάντηση - συζήτηση με το μέλος της ΕΓ της ΑΔΕΔΥ Γρ. Καλομοίρη τη Δευτέρα 23/10/2017 στις 16.00 στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου


Τη Δευτέρα 23/10/2017 στις 16.00 στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου (στην οδό Εργατικής Εστίας 16 & Λευκών Ορέων, απέναντι απο το Νοσοκομείο) το ΝΤ της ΑΔΕΔΥ ν. Λασιθίου οργανώνει   ενημερωτική συνάντηση - συζήτηση με το μέλος της ΕΓ της ΑΔΕΔΥ Γρ. Καλομοίρη.

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ και όσοι συνάδελφοι επιθυμούν, να συμμετάσχουν.

Τα πρακτικά της 11ης συνεδρίασης του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ στις 6/10/2017


Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017

Ενημέρωση σχετικά με τη στάση του εκπροσώπου των εργαζομένων στη συνεδρίαση του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου στις 18/10/2017

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης  18/10/2017, στα θέματα του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, πέρα από τα τυπικά, συμφώνησα με την έγκριση εκ νέου προκήρυξης μίας (1) θέσης ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Παθολογίας στον βαθμό του Επιμελητή Β και με την έγκριση προκήρυξης μίας θέσης ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής του κλάδου ΕΣΥ..

Στα θέματα των Νοσοκομείων Σητείας και Νεάπολης, τα οποία είχαν τυπικό χαρακτήρα,  συμφώνησα με τις εισηγήσεις.

Στα θέματα του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, πέρα από τα τυπικά, κράτησα την παρακάτω στάση:
Στο θέμα που αφορούσε σε αίτημα μετάταξης συναδέλφισσας, δήλωσα τα παρακάτω: "Αντί η σημερινή κυβέρνηση να υιοθετήσει τις προτάσεις για τη δημιουργία ενός διαφανούς και αξιοκρατικού συστήματος κινητικότητας στα Νοσοκομεία (με συγκεκριμένη μοριοδότηση και με αυτόματη αναπλήρωση των κενών που θα προκύπτουν με νεες προσλήψεις), συνεχίζει να εφαρμόζει ό,τι ίσχυε και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, με μια κατάσταση που εγκλωβίζει τους εργαζόμενους, που  συρρικνώνει το προσωπικό των περιφερειακών Νοσοκομείων όπως αυτά του νομού μας και που ευνοεί τις προσωπικές εξυπηρετήσεις (ρουσφέτια). Άλλωστε είναι πολλές οι περιπτώσεις που με αρνητική απόφαση του υπηρεσιακού Συμβουλίου και του ΔΣ, οι σημερινοί υπουργοί ή διοικητές ΥΠΕ έχουν υπογράψει μετατάξεις εργαζομένων. Γι΄αυτούς τους λόγους απέχω από τις ψηφοφορίες στο ΔΣ για θέματα μετατάξεων και αποσπάσεων και θα συνεχίσω να το κάνω κατά τη διάρκεια της θητείας μου, μέχρι να καθιερωθεί ένα αξιοκρατικό και διαφανές σύστημα κινητικότητας για τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία με αυτόματη αναπλήρωση των κενών που θα προκύπτουν με νεες προσλήψεις."
Στο θέμα που αφορούσε ατην "πρόταση προκήρυξης θέσης Παθολογίας για το ΓΝΑΝ με βαθμό Δντού" ανέφερα τα παρακάτω: "Συμφωνώ με την πρόταση και προτείνω να ζητήσουμε και την προκήρυξη μίας θέσης επιμελητού Β' παθολογίας που είναι ήδη κενή."
Στο θέμα "Προγραμματισμός προσλήψεων μονίμου και επικουρικού προσωπικού" το οποίο τέθηκε κατόπιν δικού μου παλιότερου αιτήματος, συμφώνησα με την εισήγηση του επιστημονικού συμβουλίου για την ιεράχηση των αιτημάτων για προκήρυξη μόνιμων θέσεων, ενώ για τους επικουρικούς ιατρούς, εκτός από τη θέση ακτινολόγου και ιατρού ΜΕΘ, πρότεινα να προστεθεί και το αίτημα για θέση επικουρικού γενικού χειρούργου. Για τις θέσεις της διοικητικής και τεχνικής υπηρεσίας συμφώνησα με την εισήγηση, ενώ για τις θέσεις της νοσηλευτικής υπηρεσίας συμφώνησα να γίνει ιεράρχηση στην εισήγηση με σειρά προτεραιότητας και να ξανασυζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση. Για το εργαστηριακό προσωπικό συμφώνησα να ζητηθεί εκ νέου εισήγηση, αφού δεν είχε γίνει και να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ.

Γιώργος Μανουσάκης
εκπρόσωπος των εργαζομένων πλην ιατρών στο ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου

Τα Πρακτικά της 10ης συνεδρίασης ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝAΝ την Tρίτη 19/9/2017Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Τί έχει συμβεί στο ΓΝΑΝ σχετικά με την απεργία αποχή της ΑΔΕΔΥ από τις διαδικασίες αξιολόγησης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Επαγγελματικό Σωματείο με αρ. έγκρισης καταστατικού 371/1986 από το Πρωτοδικείο Λασιθίου
Κνωσσού 2-4 Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΤΚ 72100 ΤΗΛ. 6972341889 / 2841343440 email:syllogosergnan1@gmail.com Ιστοσελίδα http://www.gnan.gr
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τί έχει συμβεί στο ΓΝΑΝ σχετικά με την απεργία αποχή της ΑΔΕΔΥ από τις διαδικασίες αξιολόγησης

Χρονολογική αναδρομή

Φεβρουάριος 2016
Με την ψήφιση του νόμου  4369/2016 καθιερώνεται νέο σύστημα αξιολόγησης στο δημόσιο. Θεσμοθετείται η σύνδεση της αξιολόγησης με το μισθό, τα περίφημα "ποσοστά" του νόμου Μητσοτάκη μπαίνουν από το παράθυρο (5% - 15% στη μισθολογική επιβράβευση των άριστων, συντελεστής προσομοίωσης) ενώ συνδέεται η αξιολόγηση με την κινητικότητα.

Μάρτιος 2017
 • Με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ. 7513 που εκδόθηκε στις 3/3/2017 το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ζήτησε από τις υπηρεσίες του δημοσίου να προχωρήσουν στη διαδικασία αξιολόγησης.
 •  Με την από 28/02/2017 εξώδικη γνωστοποίηση της που επιδόθηκε την 6/3/2017 στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και στο Υπουργείο Υγείας  η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), δήλωσε  την κήρυξη απεργίας - αποχής διαρκείας όλων των υπαλλήλων στον χώρο των Δημόσιων Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, του ΕΚΑΒ και της Πρόνοιας, από κάθε διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού. 
 • Στις 16/3/2017 η ΑΔΕΔΥ κήρυξε απεργία – αποχή όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων, από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα.
 • Στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου στις 17/3/2017 αποφασίστηκε  η συμμετοχή του συλλόγου στην απεργία – αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων και  η συγκέντρωση των σχετικών φύλλων από το σύλλογο.

Απρίλιος - Μάιος 2017

 • Από την Δευτέρα 24/4 και μέχρι την Παρασκευή 5/5 έγινε  η παράδοση για συμπλήρωση από το γραφείο προσωπικού του ΓΝΑΝ των φύλλων αξιολόγησης προς τους υπάλληλους και τους προϊσταμένους.
 • Το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ  κάλεσε όλους τους εργαζόμενους να απέχουν από τη διαδικασία αξιολόγησης και παραδώσουν  τα φύλλα αξιολόγησης στο σύλλογο εργαζομένων, στο τραπεζάκι που βρισκόταν έξω από το Γραφείο Προσωπικού τις ημέρες και τις ώρες που γινόταν η παράδοση των φύλλων.
 • Από τους 195 εργαζόμενους που παρέλαβαν φύλλα αξιολόγησης, οι 185 τα παρέδωσαν στο σύλλογο  εργαζομένων ΓΝΑΝ (ποσοστό 95%).. 

Σεπτέμβριος 2017
 • H κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ βλέποντας ότι δε προχωρά η αξιολόγηση προχώρησε στην ψήφιση της απεργοσπαστικής τροπολογίας Γεροβασίλη. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4489/2017 (Α’ 140) που με το  άρθρο  36 τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του  ν. 4369/2016 για την αξιολόγηση και καθιερώνεται το παρακάτω:  "Οι αξιολογητές των υπαλλήλων, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης των υφισταμένων τους, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και του ν. 3584/2007 (Α’ 143)"
 • Tο μεσημέρι της Τρίτης 26/9/2017 πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση του συλλόγου εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου με κύριο θέμα την τροπολογία Γεροβασίλη για την απεργία των δημοσίων υπαλλήλων από την αξιολόγηση. Στη συνέλευση παρέστη το μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ Γ. Κοκοβάκης , συμμετείχαν περί του 30 εργαζόμενους και λόγω της μη ύπαρξης της προβλεπόμενης από το καταστατικό απαρτίας δεν υπήρξε λήψη απόφασης, έγινε όμως αναλυτική ενημέρωση και συζήτηση για τα ζητήματα που προκύπτουν από την εκβιαστική και απεργοσπαστική νομοθετική ρύθμιση που τιμωρεί όσους προϊσταμένους δεν προχωρήσουν στην αξιολόγηση των υφισταμένων τους χωρίς τη συναίνεση τους. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι εργαζόμενοι που τοποθετήθηκαν εξέφρασαν την αντίθεση τους σε αυτό που επιχειρείται από την κυβέρνηση και εξέφρασαν την άποψη ότι πρέπει να συνεχιστεί η απεργία - αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης και μόνο ένας εργαζόμενος εξέφρασε δαφορετική άποψη.
 • Στις 27/9/2017 εκδόθηκε και αποστάλθηκε στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου η με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ.31809 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με σήμανση "ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ"  όπου αναφερόταν οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν μετά την ψήφιση της τροπολογίας και οι προθεσμίες που προβλεπόταν από το νόμο: μέχρι τις 2/10 να γίνει η κατάθεση των φύλλων αξιολόγησης από τους εργαζόμενους, μέχρι τις 12/10 η κατάθεση των αξιολογήσεων από τους α αξιολογητές και μέχρι 22/10 η κατάθεση των αξιολογήσεων από τους β αξιολογητές. Οι προσθεμίες προβλέπονται από τον νόμο και δεν έχουν αλλάξει. Για την εγκύλιο ενημερώθηκαν όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου.


Οκτώβριος 2017
 • Τη Δευτέρα   2/10/2017    έγινε συνάντηση διευθυντών / τριων και προϊσταμένων τμημάτων με το ΔΣ του συλλόγου με θέμα τη συνέχιση της απεργίας – αποχής από τις διαδικασίες αξιολόγησης που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ. Στη συνάντηση μετά από αναλυτική συζήτηση 13 αξιολογητές (προϊσταμενοι τμημάτων και διευθύνσεων) είπαν ότι δεν θα αξιολογήσουν, 3 είπαν ότι θα το σκεφτούν και δύο είπαν ότι θα πράξουν ότι κάνει η μεγάλη πλειοψηφία. Δεν υπήρξε ούτε ένας αξιολογητής που να δήλωσε ότι θα αξιολογήσει.
 • Στις 2/10/2017 έληξε η προθεσμία του νόμου για την κατάθεση φύλλων αξιολόγησης από τους εργαζόμενους και στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου κατέθεσαν φύλλα μόνο 2 εργαζόμενοι (ποσοστό αποχής 99%).
 • Στις 4/10/2017 ο πρόεδρος του ΔΣ του συλλόγου Γ. Μανουσάκης  και το μέλος του ΔΣ του ΝΤ της ΑΔΕΔΥ ν. Λασιθίου Δ. Χαλκιαδάκης επισκέφθηκαν τη διοικήτρια του Νοσοκομείου Μ. Σπινθούρη και ζήτησαν να μην επιχειρηθεί να γίνουν δεκτά φύλλα με ημερομηνία πρωτοκόλλου ετεροχρονησμένη, ανέφεραν ότι τα φύλλα  αυτοαξιολόγησης που κατατίθενται μετά τις 2/10 είναι παράνομα και δεν πρέπει να γίνονται δεκτά και να λαμβάνονται υπόψιν και ζήτησαν να μην ασκούνται προφορικές πιέσεις προς τους αξιολογητές για να αξιολογήσουν.
 • Tο μεσημέρι της Παρασκευής 6/10/2017 το ΔΣ του συλλόγου κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου εξώδικο με το οποίο ζητούσε από τη διοικήτρια Μ. Σπινθούρη να παύσει αμέσως την παραλαβή, πρωτοκόλληση και διάθεση για αξιολόγηση εκπρόθεσμων εκθέσεων αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους υπαλλήλους
 • Την Τρίτη 10/10 έγινε νέα Γενική Συνέλευση όπου παραβρέθηκαν περισσότεροι από 30 εργαζόμενοι, κανένας από τους οποίους δεν εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να σταματήσει η απεργία αποχή από την αξιολόγηση. Ο πρόεδρος του ΔΣ του συλλόγου   αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο ΓΝΑΝ σχετικά με την αξιολόγηση, ανέφερε ότι   υπήρξαν έντονες πιέσεις από τη διοίκηση και  από "παπαγαλάκια" που διέδιδαν στους αξιολογητές απειλές για πειθαρχικές συνέπειες και περικοπές μισθών, που δεν υφίστανται στην πραγματικότητα, αφού είναι σε εξέλιξη απεργία αποχή της ΑΔΕΔΥ που καλύπτει όλους τους αξιολογητές.
 • Στις 12/10/2017 έληξε η προθεσμία του νόμου για την κατάθεση φύλλων αξιολόγησης από τους  α αξιολογητές και σε αντίθεση με ότι είχαν αναφέρει τις προηγούμενες ημέρες, η μεγάλη πλειοψηφία των προϊσταμένων, τομεαρχών, υποδιευθυντών, διευθυντών κατέθεσε φύλλα αξιολόγησης υφισταμένων, χωρίς να υπάρχουν φύλλα αυτοαξιολόγησης, σπάζοντας την απεργία - αποχή της ΑΔΕΔΥ. Δυστυχώς την απεργία έσπασαν και κάποιοι πρώην και νυν αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων. Μόνο δύο προϊσταμένες της νοσηλευτικής υπηρεσίας και ο φαρμακοποιός δεν κατέθεσαν φύλλα αξιολόγησης υφιασταμένων.
 • Στις 22/10 λήγει η προθεσμία κατάθεση φύλλων αξιολόγησης από του β αξιολογητές, αλλά ήδη όλοι τους (διευθυντές, υποδιευθυντές) έχουν σπάσει την απεργία αποχή καταθέτοντας αξιολογήσεις  ως α αξιολογητές.

Με βάση τα παραπάνω,
 • Χαιρετίζουμε την μεγάλη συμμετοχή των εργαζόμενων στο Δημόσιο και ειδικά στα Νοσοκομεία και τους ΟΤΑ στην απεργία-αποχή από τις διαδικασίες της «αξιολόγησης» που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ κι η ΠΟΕΔΗΝ. Όπως διαπιστώσαμε και οι ίδιοι κατά τη συμμετοχή μας στην κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ στην Αθήνα, οι διαδικασίες αξιολόγησης δεν προχωρούν στα περισσότερα και μεγαλύτερα Νοσοκομεία της χώρας, όπου η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων δεν κατέθεσαν φύλλα, όπως επίσης και η μεγαλη πλειοψηφία των διευθυντών, προϊσταμένων κλπ αρνούνται να αξιολογήσουν
 • Χαιρετίζουμε την στάση της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου που παρόλες τις «προτροπές», τις προειδοποιήσεις, τις συγκεκαλυμμένες απειλές και τους εκφοβισμούς στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, πρόταξαν το συλλογικό συμφέρον και την αλληλεγγύη, δεν έσπασαν την απεργία-αποχή και δεν κατέθεσαν φύλλα αυτοαξιολόγησης.
 • Καταγγέλλουμε την χωρίς διαφάνεια διορισμένη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ διοίκηση του Νοσοκομείου, που  προσπάθησε να υπάρξει σπάσιμο της απεργίας αποχής από την αξιολόγηση, προχωρώντας παράνομα σε παραλαβή  και διάθεση για αξιολόγηση εκπρόθεσμων εκθέσεων αυτοαξιολόγησης. Είναι απορίας άξιον αν η διοίκηση του Νοσοκομείου θα δέχεται στο μέλλον εκπρόθεσμες αιτήσεις εργαζομένων για οποιοδήποτε άλλο θέμα.
 • Καταγγέλλουμε τον απεργοσπαστικό μηχανισμό που στήθηκε  στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου από τη διοίκηση και από διευθυντές, υποδιευθυντές, με στόχο  οι υφιστάμενοι προϊστάμενοι και εργαζόμενοι να σπάσουν στην απεργία αποχή.
 • Συγχαίρουμε δημόσια τις δύο προϊστάμενες και το φαρμακοποιό που αρνήθηκαν να αξιολογήσουν και συμπαρατάχθηκαν με τους συναδέλφους τους δίνοντας έτσι παράδειγμα αξιοπρέπειας κι αλληλεγγύης και δηλώνουμε ότι θα σταθούμε δυναμικά και με κάθε τρόπο στο πλευρό τους εάν επιχειρηθεί να υποστούν συνέπειες για την απόφαση τους.
 • Καλούμε ακόμη και τώρα  τους εργαζόμενους και αξιολογητές που φοβήθηκαν και ενέδωσαν τελικά,  να ακούσουν τη φωνή της συνείδησής τους, να προτάξουν το ανάστημα τους και να πάρουν πίσω τα φύλλα αξιολόγησης που κατέθεσαν, αφού οι εκθέσεις αξιολόγησης είναι διοικητικές πράξεις που μπορούν να ανακληθούν από το συντάκτη τους (όπως γίνεται με όλες τις διοικητικές πράξεις)
 • Τους συναδέλφους που με την συνέργεια τους στήθηκε ο απεργοσπαστικός μηχανισμός, τους αφήνουμε στην κρίση των εργαζόμενων του Νοσοκομείου. Απλά να τους υπενθυμίσουμε ότι εμείς οι εργαζόμενοι θα είμαστε μαζί στη δουλειά και τα επόμενα χρόνια! Αυτοί που σήμερα διοικούν όμως θα είναι αλλού,  όπως κι όλοι οι προηγούμενοι!
 • Δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε στα πλαίσια των αποφάσεων ΑΔΕΔΥ ΠΟΕΔΗΝ να ακυρωθεί στην πράξη αυτή η εκβιαστική και πλαστή διαδικασία αξιολόγησης, και να αποτραπούν οι όποιες αρνητικές συνέπειες σε εργαζόμενους.
 • Εξακολουθούμε να λέμε σε όλους τους τόνους ότι αυτό που γίνεται δεν είναι αξιολόγηση, αλλά μια εκβιαστική πλαστή διαδικασία που δεν έχει καμιά σχέση με αξιοκρατία, αλλά οδηγεί σε εμβάθυνση της κομματοκρατίας και ευνοιοκρατίας στο δημόσιο, αφού βασικές προϋποθέσεις (επαρκής στελέχωση τμημάτων, καθηκοντολολόγιο, αξιοκρατικές κρίσεις προίσταμένων) δεν τηρούνται. Η όλη εκβιαστική διαδικασία γίνεται από την κυβέρνηση κατά απαίτηση της τρόϊκας με στόχο το μικρό και ελεγχόμενο από τα κυβερνητικά κόμματα δημόσιο.
 • Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε  με όλες μας στις δυνάμεις τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζόμενων  του Νοσοκομείου και το δικαίωμα των πολιτών σε ποιοτικές δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας,


ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΝΑΝ

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017

Video: Η τοποθέτηση του προέδρου του ΔΣ του ΝΤ ΑΔΕΔΥ ν. Λασιθίου στη σύσκεψη σωματείων που έγινε στις 9/10/2017 στο Εργατικό Κέντρο Λασιθίου

Απάντηση "επί προσωπικού" από τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου στον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων


Δημοσιεύτηκε στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας ΑΝΑΤΟΛΗ

Η απόφαση του ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου για τη μη συμμετοχή προσωπικού ΓΝΑΝ σε Προγράμματα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων εκπαιδευτικού έτους 2017-2018.


Δημοσίευμα για τη συμμετοχή του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ στην πανελλαδική πορεία της ΠΟΕΔΗΝ την τετάρτη 11/10/2017 στην Αθήνα

Μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ στην πανελλαδική πορεία της ΠΟΕΔΗΝ στην Αθήνα την Τετάρτη 11/10/2017 με συναδέλφους από τα σωματεία εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ και του Νοσοκομείου Χανίων
Τον Αν. Υπουργό συνάντησαν 
οι εργαζόμενοι στο χώρο της Υγείας

Πορεία προς το Υπουργείο Υγείας έκαναν χθες στελέχη της ΠΟΕΔΗΝ και εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία της χώρας, ανάμεσά τους και εκπρόσωποι της Κρήτης. 

Με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα αλλά και με το ζήτημα της αξιολόγησης, ενάντια στην οποία αντιδρούν, εργαζόμενοι στα νοσηλευτικά ιδρύματα συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί έξω από τα νοσοκομεία Παίδων, στο πλαίσιο στάσης εργασίας από τις 8.00 π.μ. έως τη 1.00 μ.μ. την οποία είχε προκηρύξει η ΠΟΕΔΗΝ. Με συνθήματα κατά της κυβέρνησης και το «άρμα του Μαυρογιαλούρου πρωθυπουργού» πραγματοποίησαν πορεία μέσω των οδών Βασ. Σοφίας, Πανεπιστημίου και κατέληξαν στο υπουργείο Υγείας. 

Στο ύψος του Μεγάρου Μαξίμου οι εργαζόμενοι, έσκισαν και έκαψαν φύλλα αξιολόγησης, ενώ μικροένταση επικράτησε έξω από την Βουλή όταν εκπρόσωποι της ΠΟΕΔΗΝ επιχείρησαν να αναρτήσουν πανό και απωθήθηκαν από αστυνομικούς.

Η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι 45.000 υπάλληλοι και προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων όλων των επιπέδων, δηλαδή ποσοστό 90%, αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση. «Οι εργαζόμενοι στη Δημόσια Υγεία και την Πρόνοια αρνούνται να κατηγοριοποιηθούν με την αξιολόγηση, η οποία θα είναι εργαλείο δυσμενών υπηρεσιών και μισθολογικών μεταβολών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι εργάζονται σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης 1 για 40 ασθενείς» σημειώνει η Ομοσπονδία.

Συνάντηση με Πολάκη 
Μετά το τέλος της πορείας υπήρξε συνάντηση αντιπροσωπείας της ΠΟΕΔΗΝ με τον αναπληρωτή υπουργό υγείας Παύλο Πολάκη στην οποία μετείχε και το μέλος της Γενικής Διοίκησης και Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ Γιώργος Μανουσάκης.   

«Οι μόνες συγκεκριμένες απαντήσεις που έδωσε αφορούσαν στους συμβασιούχους του ΟΑΕΔ που εργάζονται στα Νοσοκομεία και λήγουν οι συμβάσεις τους στις αρχές του 2018. Είπε ότι το Υπουργείο Υγείας θα εξετάσει το ενδεχόμενο  σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΟΑΕΔ να δοθεί παράταση, ενδεχομένως μέχρι το τέλος του 2018», σημείωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο πρόεδρος των Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Για το πρόβλημα με τα ανεπαρκή κονδύλια εφημεριών, νυχτερινών και υπερωριών για ιατρούς και υπόλοιπους εργαζόμενους, είπε ότι το υπουργείο έχει ζητήσει επιπλέον χρηματοδότηση σύμφωνα με τα στοιχεία των απαιτήσεων που έδωσαν οι Υγειονομικές Περιφέρειες. Η χρηματοδότηση είναι ύψους 10,6 εκ. ευρώ, και τα χρήματα θα δοθούν τον Ιανουάριο του 2018.

«Για το θέμα των προσλήψεων κατηγόρησε το ΑΣΕΠ ότι δεν βγάζει έγκαιρα τα αποτελέσματα. Αναφέρθηκε στις προσλήψεις που έχουν προκηρυχθεί μέχρι τώρα, αλλά δεν ανέφερε τίποτα για νέες προκηρύξεις προσλήψεων  το 2018. Για το θέμα των μειωμένων χρηματοδοτήσεων για τα Νοσοκομεία στον προϋπολογισμό του 2018, παρότι του επισημάνθηκε ότι και το μεσοπρόθεσμο προβλέπει μείωση δαπανών περί τα 600 εκ ευρώ το 2018, προσπάθησε να το ξεπεράσει λέγοντας ότι οι πιστώσεις θα μείνουν ίδιες. Ακόμα, για το θέμα των εργαζόμενων στην καθαριότητα και σε άλλες υποστηρικτές υπηρεσίες των Νοσοκομείων με συμβάσεις έργου και εργασίας που οι συμβάσεις τους λήγουν μέσα στο 2018 και στο τέλος του 2018, ανέφερε ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης που θα προβλέπει δημιουργία και ανάθεση των υπηρεσιών σε κοινωνικούς συνεταιρισμούς (Κοιν.Σ.ΕΠ,) αλλά γίνεται προσπάθεια να βρεθεί η κατάλληλη ρύθμιση για να προχωρήσει αυτό», υπογραμμίζει ο κ. Μανουσάκης. 

Να σημειωθεί τέλος πως η Ομοσπονδία τόνισε προς τον Υπουργό πως διεκδικεί «δωρεάν υγεία, επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση των νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, του ΕΚΑΒ και της Πρόνοιας, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, κατάργηση των μνημονίων και ανάκτηση των μνημονιακών απωλειών».  
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημεριδα ΑΝΑΤΟΛΗ στο φύλλο της Πέμπτης 12/10/2017

Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017

Τη Δευτέρα 16/10 στις 13.30 θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι τη Δευτέρα 16/10 στις 13.30 θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου στα γραφεία του συλλόγου στο υπόγειο του Νοσοκομείου.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν ή να θέσουν θέματα, μπορούν να προσέλθουν.

Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017

Εκδήλωση ευαισθητοποίησης με θέμα ¨Δωρεά Μυελού των Οστών" την Κυριακή 15/10 στις 18.30 στην ΚριτσάΗμερίδα για την ψυχική υγεία τη Δευτέρα 16/10 στην αίθουσα Ανδρόγεω στο Ηράκλειο
Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας:

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2016 348 θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2016 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ)

Σήμερα εκδόθηκαν  τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2016 (ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων σαράντα οκτώ (348) θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.
προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 13 Οκτωβρίου 2017 έως και την πάροδο της 23ης Οκτωβρίου 2017, ημέρας Δευτέρας.
Τα προσωρινά αποτελέσματα της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ίδιας Προκήρυξης θα εκδοθούν άμεσα με την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας.