Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017

Αυξάνονται αναδρομικά οι κρατήσεις των δημοσίων υπαλλήλων υπέρ MTΠΥ

Αύξηση στις μηνιαίες κρατήσεις τους κατά 0,5% για το Μετοχικό ταμείο θα υποστούν οι υπάλληλοι του δημοσίου αναδρομικά από την 1/1/2017.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών η πάγια μηνιαία κράτηση των µετόχων του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (MTΠΥ) ορίζεται σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιμων αποδοχών από 4% που είχε διαμορφωθεί το 2016 μέσω του ενιαίου μισθολογίου.

Στις λοιπές µη συντάξιµες αποδοχές από 1.1.2017 διατηρείται το ποσοστό κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 1% επί των επιδοµάτων τα οποία δεν είναι συντάξιµα (π.χ. για το οικογενειακό επίδοµα κράτηση 4,5% µόνο για τους «νέους ασφαλισµένους» και 1% για τους «παλαιούς ασφαλισµένους».

Οµοίως παραμένει σε ισχύ η διάταξη σύµφωνα µε την οποία διενεργείται κράτηση 2% στις πρόσθετες αµοιβές,πάγιες αποζηµιώσεις, προσωπική διαφορά κ.λ.π.

Στην εγκύκλιο ειδικότερα σημειώνεται:

Η πάγια µηνιαία κράτηση των µετόχων του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (MTΠΥ) ορίζεται σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιµων αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται για την κύρια σύνταξη». Επισηµαίνεται ότι στις λοιπές µη συντάξιµες αποδοχές από 1.1.2017 διατηρείται η διάταξη της παρ. β του άρθρ. 26 του Π.∆.422/81, δηλαδή ποσοστό κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 1% επί των επιδοµάτων τα οποία δεν είναι συντάξιµα (π.χ. για το οικογενειακό επίδοµα κράτηση 4,5% µόνο για τους «νέους ασφαλισµένους»* και 1% για τους «παλαιούς ασφαλισµένους»** ).
Οµοίως ισχύει ως έχει και η διάταξη του άρθρου 27 του Π.∆.422/81, σύµφωνα µε την οποία διενεργείται κράτηση 2% στις πρόσθετες αµοιβές, πάγιες αποζηµιώσεις, προσωπική διαφορά κ.λ.π. 

Τονίζουµε επίσης ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση καταβολής δικαιώµατος εγγραφής υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (άρθρο 25 του Π.∆.422 /81). Σηµειώνουµε ότι σε κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων, πλην εκείνων που µε ειδική διάταξη νόµου εξαιρούνται από κάθε είδους κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., επιβάλλεται ένα και µόνον ποσοστό κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (4,5% ή 1% ή 2%).


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ εδώ
πηγή:  aftodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου