Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Εκδόθηκε από το ΚΕΕΛΠΝΟ ανακοίνωση για πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο ετών -μία θέση ιατρού και 3 θέσεις νοσηλευτών για τη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγίου ΝικολάουΕκδόθηκε από το ΚΕΕΛΠΝΟ ανακοίνωση για πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο ετών , για τη στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παίδων και νεογνών (ΜΕΝΝ), Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ενηλίκων, παίδων, Ειδικών Μονάδων και Τμημάτων Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων του ΕΣΥ που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 21:30)

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων/δικαιολογητικών: Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 14:00

Οι θέσεις για τα Νοσοκομεία της Κρήτης:

Ένα σχόλιο από το ιστολόγιο: Είναι θετικό το ότι, ενώ στην προηγούμενη προκήρυξη του ΚΕΕΛΠΝΟ δεν υπήρχε καμιά θέση για τη ΜΕΘ του Νοσοκομείου μας, τώρα περιλαμβάνονται 4 θέσεις, μία ιατρού και τρεις νοσηλευτών. Θεωρούμε ότι σημαντικό ρόλο έχει παίξει και ο τρόπος που ως σύλλογος και ως εργαζόμενοι αναδεικνύουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο μας και τα τμήματα του λόγω της έλλειψης προσωπικού. Επίσης προκηρύχθηκε θέση παθολόγου στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, πρόσληψη  που θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση της παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, και που ανακοινώθηκε μετά την ευρεία δημοσιότητα που έλαβαν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο ΓΝΑΝ λόγω του κλεισίματος της παθολογικής κλινικής στην Ιεράπετρα.
Βεβαίως δεν αρκούμαστε στις ελαστικές σχέσεις εργασίας και στις συμβάσεις, αλλά διεκδικούμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και σε αριθμό ικανό να αναπληρώσει τις αποχωρήσεις και τις απώλειες των τελευταίων 5 ετών.

Video: το χθεσινό ρεπορτάζ του ΚΡΗΤΗ TV για την πληρότητα στις ΜΕΘ των Νοσοκομείων της Κρήτης

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

 • Το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων αφορά σε όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο πλην όσων αμοίβονται με ειδικά μισθολόγια. Στα Νοσοκομεία αφορά σε όλους τους εργαζόμενους πλην των ιατρών.
 • Το νέο μισθολόγιο περιλαμβάνεται στο νόμο NOMO ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4354 “Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο− λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.” (ΦΕΚ Α 176/2015) και έχει έναρξη ισχύος από 1/1/2016
 • Με το νέο μισθολόγιο καθιερώνεται αποσύνδεση βαθμού - μισθού με τη θέσπιση μισθολογικών κλιμακίων (διαφορετικού ανά κατηγορία υπαλλήλων), για την κατάταξη των υπαλλήλων.
 • Προβέπεται τη μισθολογική επανακατάταξη των υπαλλήλων σε συγκεκριμένα μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσής τους. Ειδικότερα, προβλέπονται 13 ΜΚ για τους υπαλλήλους της ΥΕ και ΔΕ κατηγορίας και 19 ΜΚ γι’ αυτούς των ΤΕ και ΠΕ. Στο Νοσοκομείο μας η νέα κατάταξη των εργαζομένων σε κλιμάκια έχει ήδη γίνει, έχει δημοσιευτεί στη Διαύγεια και το νέο μισθολόγιο αναμένεται να ξεκινήσει να εφαρμόζεται από τη μισθοδοσία του Απριλίου ή του Μαίου.
 • Η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας από διετής γίνεται τριετής, ενώ παραμένει διετής για τους υπαλλήλους των ΠΕ και ΤΕ κατηγοριών. Η εν λόγω μισθολογική εξέλιξη (ωρίμανση) θα εφαρμοστεί από το έτος 2018 και εφεξής, δηλαδή έχουμε ξανά πάγωμα μισθών για τρία χρόνια.
 • Με το νέο σύστημα μισθολογικής κατάταξης για κάποιους εργαζόμενους (όσοι είχαν βασικούς μισθούς παγωμένους για πολλά χρόνια) προβλέπεται αύξηση του βασικού μισθού και για κάποιους άλλους προβλέπεται μείωση του βασικού μισθού.
 • Τί γίνεται σε περίπτωση που ο νέος μισθός είναι χαμηλότερος: 
  Σύμφωνα με το νόμο και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, με την παρ. 1 προβλέπεται ότι σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν βασικός μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο υπάλληλος στις 31.12.2015, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική, δηλαδή δεν γίνεται μείωση αποδοχών. Για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή και το επίδομα θέσης ευθύνης. Η νέα αυτή προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου (δηλαδή έχουμε πάγωμα μισθού για αρκετά χρόνια). Ακόμη, ο μειωμένος βασικός μισθός λαμβάνεται υπόψιν στον υπολογισμό του ωρομισθίου για τις πρόσθετες αμοιβές (νυχτερινά, αργίες, Κυριακές, υπερωρίες) και για τον υπολογισμό των συντάξεων.
 • Τί γίνεται σε περίπτωση που ο νέος μισθός είναι υψηλότερος: 
   Με την παρ. 2 ορίζεται ότι σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου προκύπτει βασικός μισθός υψηλότερος από αυτόν που ελάμβανε ο υπάλληλος στις31.12.2015, η αύξηση που προκύπτει χορηγείται σε ισόποσες δόσεις σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών.
 • Καθιερώνεται ο θεσμός της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης συνδεδεμένης με την αξιολόγηση των υπαλλήλων (σ.σ. καλύτερες αμοιβές για τους "άριστους") στο άρθρο 12 όπου αναφέρονται τα παρακάτω: “Προωθημένη μισθολογική εξέλιξη 1. Υπάλληλοι όλων των κατηγοριών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις σχετικές περί αξιολόγησης των υπαλλήλων διατάξεις, βαθμολογούνται με άριστα κατά μέσο όρο σε τρεις (3) συνεχόμενες ετήσιες αξιολογήσεις, δύνανται να εξελίσσονται ταχύτερα στη μισθολογική κλίμακα της κατηγορίας τους, λαμβάνοντας ένα (1) επιπλέον μισθο-λογικό κλιμάκιο. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών μετά από πρόταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης, η οποία χορηγείται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον τρία (3) έτη. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζεται το ποσοστό επί του αριθμού των υπαλλήλων, το οποίο θα κυμαίνεται μεταξύ του 5% και 15% του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, λαμβανομένης υπό-ψη της εκάστοτε δημοσιονομικής συγκυρίας. 3. Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, βαθμολογείται ως ανεπαρκής ή ακατάλληλος για την υπηρεσία, διερευνάται η δυνατότητα εφοδιασμού του με επιπλέον κίνητρα διαρκούς επιμόρφωσης ή άλλων δράσεων. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από τρεις (3), ετήσιες συνεχόμενες αξιολογήσεις, δύναται να αναστέλλεται η αυτόματη μισθολογική του εξέλιξη. Η ως άνω αναστολή έχει μέγιστη διάρκεια έως ένα (1) έτος. Η σχετική απόφαση αναστολής θα πρέπει να είναι πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη, ενώ θα υπόκειται σε ένσταση, που θα εξετάζεται από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.
 • Στο άρθρο 18 αναφέρεται ότι “το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος στους δικαιούχους με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017,” δηλαδή υπάρχει μεγάλη περίπτωση το συγκεκριμένο επίδομα να κοπεί από το 2017 και μετά. Ακόμη το άρθρο 18 αναφέρεται ότι “το επίδομα αυτό καταβάλλεται για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε κανονική άδεια, καθώς και σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος δηλαδή στις υπόλοιπες περιπτώσεις (νοσηλεία σε Νοσοκομείο, αναρρωτική άδεια άνω των 6 ημερών, ειδικές άδειες, άδειες κλειστών τμημάτων, συνδικαλιστικές άδειες) το επίδομα σύμφωνα με το νόμο δεν καταβάλλεται.
 • Με το νέο μισθολόγιο έχουμε μείωση των αποδοχών για τα νυχτερινά, τις αργίες και τις Κυριακές κατά 20% περίπου αφού α) προβλέπεται για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών ωριαία αμοιβή ίση με το σαράντα τοις εκατό (40%) του ωρομισθίου, ενώ ο προηγούμενος νόμος προέβλεπε προσαύξηση 45%, δηλαδή έχουμε μείωση κατά 5%. β) καταργήθηκε η πρόβλεψη του προηγούμενου νόμου που ανέφερε ότι για το προσωπικό των Υπηρεσιών που λειτουργούν, βάσει νόμου, σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα, η ωριαία αμοιβή προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
 • Με το νέο μισθολόγιο αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης σε 1.000 ευρώ (από 900) για τον Γενικό Διευθυντή, 450 ευρώ (από 400) για τον Διευθυντή, 350 ευρώ (από 300)για τον υποδιευθυντή και 290 ευρώ (από 250) για τον τμηματάρχη (εκτός από τους προϊσταμένους της νοσηλευτικής υπηρεσίας και των ιατρικών εργαστηρίων που παραμένει στα 250).

ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Προσωρινοί πίνακες διοριστέων ανακοινώθηκαν από το ΑΣΕΠ για την 4Κ/2015 - προσλαμβάνεται 1 ΠΕ Φαρμακοποιός στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Προσωρινοί πίνακες διοριστέων ανακοινώθηκαν την παρασκευή 5/2/2016 από το ΑΣΕΠ.
Τα εν λόγω προσωρινά αποτελέσματα αφορούν την  προκήρυξη 4Κ/2015  για 125 θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.) και 101 θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ.Ε.). Πρόκειται δηλ. συνολικά για 226 θέσεις.
 
Τονίζουμε ότι πρόκειται για προσωρινά αποτελέσματα καθ` 'οτι οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.
Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων αρχίζει από το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου  και λήγει  την  Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016. 
 
Για το Νοσοκομείο΄Αγίου Νικολάου από τις συγκεκριμένες θέσεις προβλέπεται η πρόσληψη ενός ατόμου, μίας ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
 
Από τα αποτελέσματα των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ της προκήρυξης  5Κ/2015 που αναμένεται να εκδοθούν στο επόμενο διάστημα για το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου προβλέπονται 6 θέσεις: 4 ΤΕ Νοσηλευτικής, 1ΔΕ βοηθών Νοσηλευτών και 1 ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων.
 
Σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοινώσει το υπουργείο υγείας, μόλις βγουν οι προσωρινοί πίνακες θα προχωρήσει η διαδικασία προσλήψεων λόγω εκτάκτων αναγκών.

Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα το ασφαλιστικό και ομιλητή το Γ. Ρωμανιά την Τετ'άρτη 10/2 στις 18.30 στο κινηματοθέατρο ΡΕΞ στον Άγιο Νικόλαο


ΝΕΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΑΘΗΝΑ 8/02/2016
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1311
ΝΕΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
5/02/2016
Ξεσηκώθηκαν οι πολίτες ενάντια στην προωθούμενη διάλυση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.
4 Φεβρουαρίου 2016. Δώσαμε ηχηρή απάντηση στη κυβέρνηση για την «σικέ» διαπραγμάτευση που κάνει με την ΤΡΟΙΚΑ προκειμένου να κλείσει την Αξιολόγηση, με ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟ το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.
Θέλουν να μας οδηγήσουν να νοικιάζουμε τα σπίτια μας από τους ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ, να παίρνουμε μισθούς και συντάξεις πείνας, να πληρώνουμε τις υπηρεσίες υγείας από τη τσέπη μας.
Ισοπεδώνουν εισοδήματα, Δημόσια Κοινωνικά Αγαθά και Δικαιώματα.
Διαρρέουν τα χειρότερα ως απαιτήσεις των ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ και τελικά συμφωνούν σε ότι προβλέπει ο Ν.4336/2015 (Μνημόνιο 3).
Το έπραξαν με το Μισθολόγιο που άνοιξαν το δρόμο σε νέες μειώσεις (Ανθυγιεινό Επίδομα, Νυκτερινά, αφαίρεση ετών μισθολογικής εξέλιξης, Επίδομα Ευθύνης Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Επίδομα Παραμεθόριων περιοχών, σύνδεση μισθού με την Αξιολόγηση).
Το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 προβλέπει την κατανομή της Μισθολογικής δαπάνης σε συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις και τις αρμοδιότητες των υπαλλήλων.

Με το υπό ψήφιση Σύστημα Αξιολόγησης η κυβέρνηση κατηγοριοποιεί τους υπαλλήλους προκειμένου να εφαρμόσει την εν λόγω Μνημονιακή δέσμευση.
Δεν θα το επιτρέψουμε.
Θα κηρύξουμε ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ και θα κινηθούμε με βάση την απειθαρχία – ανυπακοή (όπως με την προηγούμενη Αξιολόγηση).

Το πράττουν με το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, αφού με την προωθούμενη μεταρρύθμιση ζητούν να πληρώσουμε εμείς τις διαχρονικές ευθύνες των πολιτικών που ασκήθηκαν, με τις οποίες καταληστεύθηκαν τα αποθεματικά των Ταμείων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης. Εξαφανίζουν την κρατική χρηματοδότηση, μετατρέποντας τις συντάξεις σε προνοιακά επιδόματα.
Με το Φορολογικό και Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο επιδιώκουν να τροποποιήσουν το παραγωγικό μοντέλο της Χώρας, διαλύοντας τομείς που διαθέτουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως η γνώση, η υψηλή τεχνολογία, ο πρωτογενής τομέας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο τουρισμός. Εκμεταλλευόμενοι τη φτώχεια και την εξαθλίωση των πολιτών, εξαιτίας των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ, προωθούν τις επενδύσεις στα φτηνά εργατικά χέρια, για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων.

Διεκδικούμε την ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΒΑΕ με βάση την πρότασή μας.

Το ίδιο πράττουν με το ΕΣΥ, το οποίο απαξιώνουν, διαλύουν, ιδιωτικοποιούν και οι πολίτες καλούνται να βάζουν το χέρι όλο και πιο βαθιά στην τσέπη, με έμμεσα ή άμεσα χαράτσια, για την αγορά των υπηρεσιών.
Το ΕΣΥ βρίσκεται σε οριακό σημείο λειτουργίας από την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση.
Από τον προϋπολογισμό του έτους 2016 προκύπτει ότι εφέτος θα επιχορηγηθούν με 1,15δις ευρώ, τη στιγμή που οφείλουν στους προμηθευτές πάνω από 2 δις ευρώ. Ταυτόχρονα εφέτος επιβαρύνονται με το κόστος χορήγησης των ακριβών φαρμάκων, που πέρυσι χορηγούσε ο ΕΟΠΥΥ. Τα Ταμεία των Νοσοκομείων είναι άδεια. Αδυνατούν να προμηθευτούν υλικά και φάρμακα. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.

Προσωπικό προσλαμβάνεται μόνο μέσω τηλεοράσεως. Αποχώρησαν 20.000 υγειονομικοί τα έξι τελευταία έτη των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ και δεν έχει προσληφθεί ούτε ένας. ΨΕΜΑΤΑ του Πρωθυπουργού και των Υπουργών της Υγείας οι ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ. Η μία στις τρεις είναι κενές οι οργανικές θέσεις. 30.000 είναι οι κενές οργανικές θέσεις. Μία Νοσηλεύτρια τη βάρδια σε κάθε κλινική των 40 Ασθενών.
Οφείλονται εκατοντάδες ρεπό, κανονικές άδειες παρελθόντων ετών. Το εναπομείναν προσωπικό γίνεται λάστιχο και προσφέρει υπηρεσίες υγείας σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης.
Ανανεώθηκαν οι συμβάσεις του Επικουρικού Προσωπικού (διεκδικούμε την μονιμοποίησή τους) έως τον Σεπτέμβριο του έτους, αφού οι προσλήψεις γίνονται μέσω ΑΣΕΠ και η κυβέρνηση δεν έχει ρουσφετολογικό ενδιαφέρον.

Δεν έγινε το αντίστοιχο με το προσωπικό που υπηρετούσε σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ το οποίο απελύθη επειδή η κυβέρνηση προωθεί την πρόσληψη των δικών της παιδιών, (οι προσλήψεις μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ στα Νοσοκομεία γίνονται εκτός ΑΣΕΠ).

Εάν συνέχιζαν να δουλεύουν οι 190 εργαζόμενοι του ΚΕΕΛΠΟ στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, θα ήταν ανοικτά ακόμη 30-40 κρεβάτια ΜΕΘ που είναι έτοιμα προς λειτουργία, τη στιγμή που θερίζει η γρίπη και καθημερινά στη λίστα αναμονής του ΕΚΑΒ είναι πάνω από 70 Ασθενείς.
• Δεν θα επιτρέψουμε τη διάλυση του ΕΣΥ της μεγαλύτερης κοινωνικής κατάκτησης της Μεταπολίτευσης.
• Δεν θα επιτρέψουμε την καταστροφή της ζωής μας.
 
Κάτω τα χέρια από την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, το ΕΣΥ, το ΕΚΑΒ, την ΠΡΟΝΟΙΑ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 11/02/2016 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 12 – 3μ.μ. με όποια μορφή δράσης επιλέξουν τα Δ.Σ. των Σωματείων, οι οποίες ενδεικτικά μπορούν να καταλήξουν:
 Για την ΑΤΤΙΚΗ στο ΠΑΛΑΤΑΚΙ, στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗΣ και έξω από τα γραφεία της 2ης ΥΠΕ (Θηβών 46-48)
 Για την ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σε κοντινά ΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/02/2016 Πανελλαδική Σύσκεψη Διοικητικών Συμβουλίων Σωματείων 11π.μ. στο Ξενοδοχείο NOVOTEL.
 
Την ΠΕΜΠΤΗ 18/02/2016 ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11π.μ. – 3μ.μ. και ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ έξω από το Υπουργείο Υγείας 12 το μεσημέρι. Καλούμε να συμμετάσχουν τα κοντινά Περιφερειακά Νοσοκομεία με όποια μορφή κινητοποίησης επιλέξουν.
 
Στη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ θα συμμετάσχουν τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων της Περιφέρειας.
 
Θα ακολουθήσει πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών για να θέσουμε τα ζητήματα του Μισθολογίου, της απόσυρσης του ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ που διαλύει την Κοινωνική Ασφάλιση και την ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΒΑΕ.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΟΕΔΗΝ: Μύθος η ένταξή μας στα ΒΑΕ


ΑΘΗΝΑ 28/1/2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1270
ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ

Σχετικά με την απάντηση του Αν. Υπουργού Οικονομικών κο. Γ. Χουλιαράκη σε ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΒΑΕ επισημαίνουμε τα εξής. Στους τρεις Συνταξιοδοτικούς Οδηγούς (2011, 2012, 2016) αναφέρουμε τη δυνατότητα των υπαλλήλων με αίτηση να επιλέξουν το ΙΚΑ ως Ασφαλιστικό Φορέα (Ν. 3865/2010) και εκ τούτω την ένταξη στα ΒΑΡΕΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (για όσα επαγγέλματα χαρακτηρίζονται ως ΒΑΕ). ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ. Εάν το πράξουμε χάνουμε μεγάλο μέρος της σύνταξης για τα έτη ασφάλισης στο Δημόσιο (Διαδοχική ασφάλιση). Ταυτόχρονα για συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των ΒΑΕ απαιτούνται συγκεκριμένα έτη συμμετοχής στα ΒΑΕ. Τις προϋποθέσεις τις αναλύουμε στα ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ που καταθέσαμε στον Αν. Υπουργό Οικονομικών κο. Χουλιαράκη κατά την Απεργιακή Πανελλαδική Πανυγειονομική Κινητοποίηση 2/12/2015 και κατά τη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Συνδικαλιστικών Στελεχών της ΠΟΕΔΗΝ 26/1/2016 έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.
 
Από τα εν λόγω ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ προκύπτει ότι η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΕ ΔΕΝ ΕΠΙΛΥΘΗΚΕ, αλλά ούτε ΕΠΙΛΥΕΤΑΙ με το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ που προβλέπει τη δημιουργία ενός ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΕ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αποπροσανατολίζουν οι απαντήσεις Υπουργών. Ε
 
ίναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΒΑΕ με την Ασφάλιση (ΔΗΜΟΣΙΟΥ) που σήμερα διαθέτουμε. Όπως επίσης η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ των ασφαλιστικών ετών που διανύθηκαν να θεωρούνται ότι διανύθηκαν στα ΒΑΕ, χωρίς καμία επιβάρυνση.
 
Δεν θα αφήσουμε την κυβέρνηση να διαλύσει την Κοινωνική Ασφάλιση.
 
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ