Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Επιστολή σχετικά με τη διαδικασία βαθμολογικής αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διοικητικό Συμβούλιο

Προς: - Διοικήτρια Ν. Λασιθίου κα Σπινθούρη
- Γραφείο Προσωπικού ΓΝΑΝ

Θέμα:   Σχετικά με τη διαδικασία βαθμολογικής αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα
23/8/2016  
Κυρία διοικήτρια
με το ΠΔ 69/2016 δόθηκε η δυνατότητα τους δημοσίους υπαλλήλους να αναγνωρίσουν βαθμολογικά προϋπηρεσία που είχαν σε συναφή απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, και περιγράφηκε η σχετική διαδικασία. Στη συνέχεια το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής ανασυγκρότησης με εγκύκλιο του με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/ΟΙΚ.21426 έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία βαθμολογικής αναγνώρισης. Στην εγκύκλιο περιλαμβανόταν και η παρακάτω φράση: «Δεδομένης της σύνδεσης του Π.Δ. 69/16 με το σύστημα επιλογής Προϊσταμένων του ν.4369/2016 και ιδίως την επιλογή Προϊσταμένων Γεν. Δ/νσεων κατά την πρώτη φάση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας μέχρι και την 31η Αυγούστου και σε κάθε περίπτωση το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνο επεξεργασίας αυτών από τα αρμόδια όργανα.» Επειδή λόγω της παραπάνω φράσης έχει γίνει παρανόηση με αποτέλεσμα να έχει επικρατήσει η άποψη ότι οι προθεσμία αναγνώρισης λήγει στις 31/8/2016 (ενώ από το κείμενο της εγκυκλίου είναι σαφές ότι αυτή η προθεσμία αφορά μόνο στους τους υποψηφίους για θέσεις Γενικών Διευθύνσεων) σας παρακαλούμε να εκδώσετε εσωτερική εγκύκλιο που θα διευκρινίζει, ότι δεν είναι δεσμευτική η ημερομηνία 31 Αυγούστου 2016 (πλην αυτών που αφορούν την επιλογή των Γενικών Διευθυντών), ενώ για το υπόλοιπο προσωπικό θα υπάρξει συγκεκριμένη αναφορά σχετικά με τις προθεσμίες. Σας καταθέτουμε συνημμένη την ανάλογη εσωτερική εγκύκλιο που εξέδωσε η διοίκηση του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Αθηνών.

Για το ΔΣ
Ο πρόεδρος    ο Γραμματέας

Γ. Μανουσάκης        Κ. Κοκολάκης

Συνημμένα:
1. Π.Δ.69/2016

2. Εγκύκλιος από  το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/ΟΙΚ.21426

3. Εσωτερική Εγκύκλιος του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Αθηνών με αρ. πρωτ 18750/22-08-2016

ΚΑΝΤΕ 2 ΦΟΡΕΣ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ

Πρακτικά συνεδρίασης του ΔΣ του συλλόγου τη Δευτέρα 1/8/2016


Επιστολή σχετικά με την πρόσληψη επικουρικών υπαλλήλων βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διοικητικό Συμβούλιο

Προς: - Διοικήτρια Ν. Λασιθίου κα Σπινθούρη
          -Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΓΝΑΝ κα Μανιάτη

Θέμα:   Σχετικά με την πρόσληψη επικουρικών υπαλλήλων βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού

23/8/2016

Στο επόμενο διάστημα αναμένεται στο Νοσοκομείο μας η πρόσληψη 3 επικουρικών υπαλλήλων βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού. Οι προσλήψεις αυτές (που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη συνολικά 8 επικουρικών υπαλλήλων για το Νοσοκομείο μας) είναι αποτέλεσμα και των παρεμβάσεων και των διεκδικήσεων του συλλόγου μας, όπως επίσης και των άλλων θεσμικών φορέων του Νοσοκομείου, σχετικά με την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης με προσωπικό και ειδικά στον κρίσιμο κλάδο των μεταφορέων ασθενών – νοσοκόμων, όπου ο μέσος όρος του αριθμού οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης (ρεπό) και ημερών άδειας ξεπερνά τις 40 και υπάρχει πρόβλημα στην επαρκή στελέχωση και λειτουργία του Νοσοκομείου από τραυματιοφορείς ειδικά στην πρωινή και απογευματινή βάρδια.

Γι΄αυτό (και επειδή στην προκήρυξη δεν καθορίζεται η ειδικότητα) σας ζητούμε οι 3 επικουρικοί υπάλληλοι βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού να απασχοληθούν οπωσδήποτε στην ειδικότητα των μεταφορέων ασθενών – νοσοκόμων, ανεξάρτητα από το φύλλο τους και από οποιοδήποτε άλλο παράγοντα.

Όσον αφορά στο κενό που προκλήθηκε στην ειδικότητα των βοηθών θαλάμων λόγω της μετακίνησης μόνιμης υπαλλήλου βοηθών θαλάμου προς τη διοικητική υπηρεσία της ΥΠΕ Κρήτης, σας ζητούμε να αναζητήσετε κάποια προσωρινή λύση ώστε η μοναδική συναδέλφισσα που έμεινε στην ειδικότητα αυτή να μπορεί να παίρνει τα ρεπό και την άδεια της, και μόλις στελεχωθεί η διοικητική υπηρεσία του Νοσοκομείου με επικουρικό ή μόνιμο προσωπικό που αναμένεται στο επόμενο διάστημα, να επιστρέψουν στη συγκεκριμένη ειδικότητα (βοηθών θαλάμου) οι υπάλληλοι που έχουν μετακινηθεί στη διοικητική υπηρεσία λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

Για το ΔΣ

Ο πρόεδρος    ο Γραμματέας

Γ. Μανουσάκης        Κ. Κοκολάκης