Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022

Τα ωρομίσθια που ισχύουν στο δημόσιο για υπερωρίες, νυχτερινά, αργίες και Κυριακές (πίνακες)

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με Αρ.Πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ -6/5/2016 , η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων του δημοσίου για υπερωρίες, για νυχτερινά, αργίες και Κυριακές ορίζεται ως εξής:
α) Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών ίση με το σαράντα τοις εκατό (40%) του ωρομισθίου.
β) Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου.

Ακολουθούν πίνακες με τα ωρομίσθια που προβλέπονται:Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου