Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος του Υπουργείου Υγείας για τις παρατάσεις των ΣΟΧ, των ειδικευόμενων νοσηλευτών και για άλλα θέματα

 


Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής την πέμπτη 30/9/22 και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος 4975/2022 του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: “Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις”.

Στο νόμο περιλαμβάνονται διάφορες παρατάσεις ρυθμίσεων για την πανδημία έως το τέλος του έτους και η παράταση θητείας των ΣΟΧ σε καθαριότητα, σίτιση και εστίαση ως 31/12/2022 υπό τον όρο “εκτός αν ολοκληρωθούν νωρίτερα οι διαδικασίες σύναψης σχετικών συμβάσεων, που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφορικά με τις ανάγκες αυτές”.

Επίσης στο άρθρο 67 περιλαμβάνεται ρύθμιση για την παράταση της θητείας των ειδικευόμενων νοσηλευτών κατά 6 μήνες.

Το σχετικό ΦΕΚ ( τευχος Α 187/2022) μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:9d82a2a7-59d2-3af2-9350-5d1d0720836c

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου