Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

Αίτημα ενίσχυσης του τμήματος καθαριότητας με προσωπικό

 


Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου απέστειλε στο διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου επιστολή με το αίτημα ενίσχυσης του τμήματος καθαριότητας με προσωπικό. Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:

Κυρία διοικητά,

το τμήμα καθαριότητας είναι ένα τμήμα κρίσιμο για την ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, πέρα από το θέμα της εργασιακής ανασφάλειας των συναδέλφων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), υπάρχει και σημαντικό πρόβλημα με την υποστελέχωση του τμήματος.

 Ενώ με το διαγωνισμό του 2017 προσελήφθησαν με ΣΟΧ 21 άτομα στην καθαριότητα (18 εργαζόμενες με εξάωρη απασχόληση και 3 με οκτάωρη) και είχαμε και 2 μόνιμες καθαρίστριες, τώρα εργάζονται με ΣΟΧ στην καθαριότητα μόλις 15 (12 με 6ωρη απασχόληση και 3 με 8ωρη) και εργάζονται και 2 εργαζόμενες επικουρικές με 8ωρη απασχόληση  και οι 2 μόνιμες καθαρίστριες.

 Δηλαδή ο αριθμός των εργαζόμενων στην καθαριότητα έχει μειωθεί κατά 4 άτομα σε σχέση με το 2017, κάτι που έχει επίπτωση τόσο στην ποιότητα του παρεχόμενου έργου, όσο και στις συνθήκες εργασίας των συναδέλφων, αφού δεν μπορούν πάρουν κανονική άδεια και κάποιες εβδομάδες ούτε ρεπό, με αποτέλεσμα να έχουν συγκεντρωθεί πολύ μεγάλα υπόλοιπα αδειών και ρεπό για όλο το προσωπικό στην καθαριότητα.

Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι οι συνάδελφοι - ισσες επωμίζονται συχνά και καθήκοντα πέρα και από το έργο της καθαριότητας.

Με βάση τα παραπάνω σας ζητούμε να ενισχυθεί το τμήμα καθαριότητας με το απαραίτητο προσωπικό (κατ΄ ελάχιστο  να αναπληρωθούν οι 4 απώλειες), έτσι ώστε και να παράγεται ποιοτικό έργο στον κρίσιμο αυτό τομέα, αλλά και να μπορεί το προσωπικό να εργάζεται σύμφωνα με την εργασιακή νομοθεσία και να λαμβάνει τις προβλεπόμενες ημέρες ρεπό και άδειας.

Εκ του ΔΣ

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

Ερώτηση στη Βουλή από την ανεξάρτητη βουλευτή Αγγ. Αδαμοπούλου σχετικά με τα αιτήματα του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ για το καθηκοντολόγιο των ΔΕ νοσηλευτών


 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α ́ ΑΘΗΝΩΝ

24 Αυγούστου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τoν Υπουργό Υγείας, κ. Αθανάσιο Πλεύρη.

Θέμα: «Αιτήματα του Συλλόγου Εργαζόμενων Γενικού Νοσοκομείου Αγίου ΝικολάουΚρήτης.»

Κύριε Υπουργέ,

Η υπουργική απόφαση που υπεγράφη πρόσφατα και αφορά στο καθηκοντολόγιο των νοσηλευτών έχει προκαλέσει τις έντονες ανησυχίες των εργαζομένων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νευραλγικό αυτόν κλάδο των νοσοκομείων της χώρας.

Συγκεκριμένα κατά τη συνάντηση των νοσηλευτών ΔΕ που εργάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης με το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων διεξήχθη συζήτηση σχετικά με την προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση [Γ6/Γ.Π.οικ. 46042/2022 – ΦΕΚ 4209/Β/8-8-2022]. Κατά την συνάντηση διαπιστώθηκε από όλες καιόλους ότι η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση προσβάλλει, υποτιμά και υποβαθμίζει το ρόλο και την προσφορά των νοσηλευτριών/-των ΔΕ στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Επιπλέον, αποφασίστηκε η υποβολή αιτημάτων εκ μέρους των εργαζομένων προς το Υπουργείο Υγείας, τα οποία και παρατίθενται στη συνέχεια.

- Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Γ6/Γ.Π.οικ. 46042/2022 ώστε να περιλαμβάνονται οι νοσηλευτικές πράξεις που διδάσκονται στη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών στους νοσηλευτές ΔΕ και οι οποίες μέχρι τώρα εκτελούνταν καθημερινά από χιλιάδες νοσηλευτές ΔΕ στο σύστημα υγείας

- Καθιέρωση Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού με εσωτερικό διαχωρισμό ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (τριτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

- Τροποποίηση και εκσυγχρονισμός του ΠΔ σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΔΕ Νοσηλευτών ώστε να ανταποκρίνεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις εκτελούμενες νοσηλευτικές πράξεις.

- Θεσμοθέτηση του επαγγελματικού τίτλου του ΔΕ Νοσηλευτή αντί του αδόκιμου τίτλου "Βοηθός Νοσηλευτής" που δεν ανταποκρίνεται ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην εργασία των νοσηλευτών ΔΕ.

- Μισθολογική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών με ταχύτερη προώθηση στα μισθολογικά κλιμάκια.

- Εκπαιδευτική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών-τριων με πολυετή προϋπηρεσία, με δυνατότητα διεξόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ειδική διαδικασία χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις.


Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Προτίθεστε να λάβετε σοβαρά υπόψη τα αιτήματα του Συλλόγου Εργαζόμενων Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης σχετικά με τον επαγγελματικό κλάδο των Νοσηλευτών ΔΕ ώστε με τις κατάλληλες ενέργειες να προβείτε στην υλοποίησή τους;


Η ερωτώσα Βουλευτής

Αγγελική Αδαμοπούλου

Ανεξάρτητη Βουλευτής Α ́ Αθηνών

Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022

Η κινητοποίηση στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου για το καθηκοντολόγιο των νοσηλευτών ΔΕΠραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24/8 στις 12.30 από μέλη του συλλόγου εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου Κρήτης συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο του ΤΕΠ και στη συνέχεια παράσταση διαμαρτυρίας,  συνάντηση και συζήτηση με το διοικητή του Νοσοκομείου κ.Ανδρεαδάκη .
Τα αιτήματα της κινητοποίησης ήταν:      

- Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Γ6/Γ.Π.οικ. 46042/2022  ώστε να περιλαμβάνονται οι νοσηλευτικές πράξεις που διδάσκονται στη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών  στους νοσηλευτές ΔΕ και οι οποίες μέχρι τώρα εκτελούνταν  καθημερινά από χιλιάδες νοσηλευτές ΔΕ στο σύστημα υγείας 

-Καθιέρωση Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού με εσωτερικό διαχωρισμό ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (τριτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

-Τροποποίηση και εκσυγχρονισμό του ΠΔ σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΔΕ Νοσηλευτών ώστε να ανταποκρίνεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις εκτελούμενες νοσηλευτικές πράξεις.

-θεσμοθέτηση   του επαγγελματικού τίτλου του ΔΕ Νοσηλευτή αντί του αδόκιμου τίτλου "Βοηθός Νοσηλευτής" που δεν ανταποκρίνεται ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην εργασία των νοσηλευτών ΔΕ.

-Μισθολογική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών με ταχύτερη προώθηση στα μισθολογικά κλιμάκια.      

 -Εκπαιδευτική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών-τριων με πολυετή προϋπηρεσία, με δυνατότητα διεξόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ειδική διαδικασία χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις.                                                                                                                                              
Στην κινητοποίηση συμμετείχε και χαιρέτησε και εκπρόσωπος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου.


Η συνάντηση και η συζήτηση με το διοικητή του Νοσοκομείου πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, όπου διαπιστώθηκε η αδυναμία εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης για τα καθήκοντα των ΔΕ νοσηλευτών στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου λόγω της ελλιπούς στελέχωσης σε νοσηλευτές ΤΕ και ΠΕ, ενώ έγινε αναλυτική συζήτηση για την υποβάθμιση του έργου και της προσφοράς των συναδέλφων ΔΕ και για τα υπόλοιπα αιτήματα του χώρου. 

Οι εργαζόμενοι έκαναν σαφές προς τη διοίκηση του Νοσοκομείου ότι αν δεν υπάρξει τροποποίηση, είναι αποφασισμένοι να εφαρμόσουν την Υπουργική Απόφαση και να εκτελούν μόνο τα καθήκοντα που περιγράφονται σε αυτή. 

Ο διοικητής είπε ότι θα μεταφέρει την κατάσταση και τα αιτήματα προς τη ΔΥΠΕ και συνεπακόλουθα προς το Υπουργείο Υγείας και ότι θα αναλάβει εγγράφως  προσωρινά την ευθύνη μη εφαρμογής στο ΓΝΑΝ της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης λόγω της υποστελέχωσης. 


Δείτε παρακάτω δημοσιεύματα σχετικά με την κινητοποίηση:

Δείτε παρακάτω videos από διάφορες τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης:

Το μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ Γιώργος Μανισαλής:


Ο πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ Γ. Μανουσάκης:

Η νοσηλεύτρια ΔΕ Δήμητρα Σουλαδάκη:

Η νοσηλεύτρια ΔΕ Τένια Λιουδάκη:

Ο Γραμματέας του ΔΣ της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου Κ. Καραταράκης:

Ο διοικητής των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Λασιθίου Εμμ. Ανδρεαδάκης:

Τα videos προέρχονται από το youtube από το κανάλι της ιστοσελίδας FONIEN.GR

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022

Ενημέρωση σχετικά με τη στάση του εκπροσώπου των εργαζομένων στη συνεδρίαση του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου στις 18/8/2022

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης 18/8/22, στα θέματα των Νοσοκομείων Ιεράπετρας, Σητείας και και Αγ. Νικολάου, τα οποία είχαν τυπικό χαρακτήρα,  συμφώνησα με τις εισηγήσεις.

Στο θέμα του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου σχετικά με τη χορήγηση παράτασης ως 25/8/22  στην παράδοση του νέου ψυγείου νεκροθαλάμου δύο θέσεων ψήφισα θετικά, αφού η εταιρία ισχυρίζεται ότι έχει παραδοθεί σε μεταφορική εταιρία για τη μεταφορά.
Στο θέμα του Νοσοκομείου Ιεράπετρας σχετικά με την προμήθεια δύο boiler ψήφισα αρνητικά γιατί δεν είχε ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Γιώργος Μανουσάκης, τακτικό μέλος του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου, εκπρόσωπος των εργαζομένων πλην ιατρών

Κινητοποιήσεις για την Υπουργική Απόφαση για το καθηκοντολόγιο των νοσηλευτών ΔΕ

 
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18/8/22 στις 12.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης  συνάντηση των νοσηλευτών ΔΕ που εργάζονται στο ΓΝΑΝ με το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων  και έγινε συζήτηση σχετικά με την Υπουργική Απόφαση Γ6/Γ.Π.οικ. 46042/2022 – ΦΕΚ 4209/Β/8-8-2022 “Καθηκοντολόγιο Βοηθών Νοσηλευτών-τριών Νοσοκομείων”.      

Στη συνάντηση κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση προσβάλει, υποτιμά και υποβαθμίζει το ρόλο και την προσφορά  των νοσηλευτριών -των ΔΕ στο δημόσιο σύστημα υγείας και αποφασίστηκε να γίνουν τα παρακάτω:

# Την Τετάρτη 24/8 στις 12.30 συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο του ΤΕΠ και στη συνέχεια παράσταση διαμαρτυρίας στο γραφείο του διοικητή του Νοσοκομείου.

# Από τη Δευτέρα 29/8/22 πιστή εφαρμογή της υπουργικής απόφασης Γ6/Γ.Π.οικ. 46042/2022  με εκτέλεση από τις νοσηλεύτριες-τες ΔΕ του ΓΝΑΝ μόνο των πράξεων που περιλαμβάνονται στο καθηκοντολόγιο της Υπ. Απόφασης.

Αιτήματα:      

- Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Γ6/Γ.Π.οικ. 46042/2022  ώστε να περιλαμβάνονται οι νοσηλευτικές πράξεις που διδάσκονται στη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών  στους νοσηλευτές ΔΕ και οι οποίες μέχρι τώρα εκτελούνταν  καθημερινά από χιλιάδες νοσηλευτές ΔΕ στο σύστημα υγείας 

-Καθιέρωση Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού με εσωτερικό διαχωρισμό ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (τριτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

-Τροποποίηση και εκσυγχρονισμό του ΠΔ σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΔΕ Νοσηλευτών ώστε να ανταποκρίνεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις εκτελούμενες νοσηλευτικές πράξεις.

-θεσμοθέτηση   του επαγγελματικού τίτλου του ΔΕ Νοσηλευτή αντί του αδόκιμου τίτλου "Βοηθός Νοσηλευτής" που δεν ανταποκρίνεται ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην εργασία των νοσηλευτών ΔΕ.

-Μισθολογική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών με ταχύτερη προώθηση στα μισθολογικά κλιμάκια.      

 -Εκπαιδευτική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών-τριων με πολυετή προϋπηρεσία, με δυνατότητα διεξόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ειδική διαδικασία χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις.                                                                                                                                              

Εκ του  ΔΣ

Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

Επιστολή σχετικά με την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για το καθηκοντολόγιο των ΔΕ Νοσηλευτών -τριων

 
Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου Κρήτης απέστειλε προς το διοικητή του Νοσοκομείου και με κοινοποίηση προς τη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου έγγραφο σχετικά με την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για το καθηκοντολόγιο των ΔΕ Νοσηλευτών -τριων (“βοηθών νοσηλευτών-τριων”). Δείτε την επιστολή αναλυτικά:

Κυρία διοικητά,

 στις 8/8/2022 δημοσιεύτηκε  σε ΦΕΚ ( Β 4209/2022) η η Υπουργική Απόφαση Γ6/Γ.Π.οικ. 46042/2022  “Καθηκοντολόγιο Βοηθών Νοσηλευτών-τριών Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ, καθώς και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.”                                                                                                              

 Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση δεν περιλαμβάνει μια σειρά από νοσηλευτικές πράξεις που οι νοσηλευτές ΔΕ διδάσκονται στη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση και καθημερινά έως τώρα εκτελούσαν στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ σε όλη τη χώρα (χορήγηση φαρμάκων, φλεβοκέντηση, λήψη αίματος, διενέργεια Ηλεκτροκαρδιογραφήματος, εργαλειοδοσία και κίνηση στο χειρουργείο κ.α.). Οι πράξεις αυτές αποτελούν πλέον μόνο καθήκοντα των νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ.

Όμως στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου υπάρχουν κλινικές που διαθέτουν στη δύναμη τους μόνο ένα νοσηλευτή ΠΕ ή ΤΕ εκτός από την προϊσταμένη και όλοι οι υπόλοιποι νοσηλευτές είναι ΔΕ, ενώ και στα περισσότερα από τα υπόλοιπα τμήματα οι νοσηλευτές ΤΕ ή ΠΕ είναι ελάχιστοι και στις περισσότερες βάρδιες υπάρχουν μόνο νοσηλευτές -τριες ΔΕ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η εφαρμογή της συγκεκριμένης Υπουργικής  Απόφασης ισοδυναμεί με αδυναμία λειτουργίας των περισσότερων νοσηλευτικών τμημάτων του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου όπως και των περισσότερων περιφερειακών Νοσοκομείων της χώρας.

Κύριε διοικητά, 

 παρακαλούμε για άμεσες ενέργειες σας ώστε η  εφαρμογή της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης, να μην επιφέρει δυσλειτουργια στο ιδρυμα και οι  Νοσηλευτές ΔΕ να εργάζονται και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους βάση του καθηκοντολογιου τους με νομιμότητα.                                                                                                                                                 

Εκ του  ΔΣ

Κάλεσμα σε συνάντηση των νοσηλευτών ΔΕ του ΓΝΑΝ με θέμα την Υπ. Απόφαση για το καθηκοντολόγιο

 
Προς: τους νοσηλευτές και νοσηλεύτριες ΔΕ του ΓΝΑΝ

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες

σας καλούμε την Πέμπτη 18/8/22 στις 12.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων ΓΝΑΝ σε συνάντηση των νοσηλευτών ΔΕ που εργάζονται στο ΓΝΑΝ με το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων για να συζητήσουμε σχετικά με την Υπουργική Απόφαση Γ6/Γ.Π.οικ. 46042/2022 – ΦΕΚ 4209/Β/8-8-2022 “Καθηκοντολόγιο Βοηθών Νοσηλευτών-τριών Νοσοκομείων”.                                                                                                                                             

Εκ του  ΔΣ

Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Η υπουργική απόφαση για το “Καθηκοντολόγιο Βοηθών νοσηλευτών – τριών”

 


Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση Γ6/Γ.Π.οικ. 46042/2022 – ΦΕΚ 4209/Β/8-8-2022 “Καθηκοντολόγιο Βοηθών Νοσηλευτών-τριών Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ, καθώς και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.”

Για να δείτε και να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:  https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:d7da1b10-fb68-30a1-a02a-9903dfac01f5 

Δείτε παρακάτω το περιεχόμενο της Υπουργικής Απόφασης αναλυτικά:

Η υπουργική απόφαση για τις " "Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Νοσηλευτών -τριών"

   
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση  υπ.Αριθμ.Γ6/Γ.Π.οικ. 45664 "Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Νοσηλευτών -τριών των Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ καθώς και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας."

Για να δείτε και να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:1112c890-0bd0-3d2b-823e-90766ace444c

Δείτε την Υπουργική Απόφαση αναλυτικά παρακάτω:

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Οι μόνιμες θέσεις ιατρών ΕΣΥ που προκηρύσσονται στα Νοσοκομεία της Κρήτης


Οι μόνιμες θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ που προκηρύσσονται στα Νοσοκομεία της Κρήτης είναι οι παρακάτω:

7 η Υ.Πε. 

 Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 

1 ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ( με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας ) για το Τ.Ε.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 1 ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ( με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας ) για το Τ.Ε.Π. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α

1 ΘΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 

1 ΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 

1 ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

 1 ΘΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 1 ΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 

1 ΘΕΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 

1 ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ


Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ)

 1 ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄


Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ) 

1 ΘΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 


Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

1 ΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση –διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 

2 ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

1 ΘΕΣΗ  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 1 ΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 

1 ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

1 ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

 1ΘΕΣΗ  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 

1 ΘΕΣΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 

1 ΘΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στο Μαγνητικό Τομογράφο) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  

 

Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ 

1ΘΕΣΗ  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1 ΘΕΣΗ  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στην παιδοορθοπαιδική) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΒ΄

 1 ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

 1 ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 

1 ΘΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 

1 ΘΕΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1  ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 1 ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄

 1  ΘΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

 1 ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση –διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 7ης ΥΠΕ :31


Την Υπουργική απόφαση έγκρισης της προκήρυξης  μπορείτε να τη δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

6ΥΩΔ465ΦΥΟ-ΑΧΝ (diavgeia.gov.gr)


Σύμφωνα με δηλώσεις της αν. υπουργού κας Γκάγκα μέσα στο Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει έγκριση προκήρυξης και για τα μεγαλύτερα περιφερειακά  Νοσοκομεία (ΠΑΓΝΗ, Βενιζέλειο)

Επιστολή με το αίτημα τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης για το καθηκοντολόγιο των ΔΕ Νοσηλευτών -τριων (“βοηθών νοσηλευτών”)


 Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου Κρήτης απέστειλε στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κα. Μ. Γκάγκα επιστολή με το αίτημα τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης για το καθηκοντολόγιο των ΔΕ Νοσηλευτών -τριων (“βοηθών νοσηλευτών”). Δείτε την επιστολή αναλυτικά:

Κυρία υπουργέ,

 θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για το περιεχόμενο της υπουργικής απόφασης που υπογράψατε και δημοσιεύσατε με τίτλο: “Καθηκοντολόγιο Βοηθών Νοσηλευτών-τριών Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ, καθώς και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.”

 Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση δεν περιλαμβάνει μια σειρά από νοσηλευτικές πράξεις που οι νοσηλευτές ΔΕ διδάσκονται στη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση και καθημερινά υποχρεώνονται από τις διοικήσεις των Νοσοκομείων να εκτελούν στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ σε όλη τη χώρα (χορήγηση φαρμάκων, φλεβοκέντηση, λήψη αίματος, διενέργεια Ηλεκτροκαρδιογραφήματος, εργαλειοδοσία και κίνηση στο χειρουργείο κ.α.). Η ανάθεση στους νοσηλευτές ΔΕ να διενεργούν τις παραπάνω νοσηλευτικές πράξεις γίνεται πολλές φορές de facto χωρίς την παρουσία νοσηλευτή ΤΕ ή ΠΕ στη βάρδια, αφού στα περισσότερα Νοσοκομεία της χώρας δεν υπάρχουν νοσηλευτές ΤΕ και ΠΕ για να καλύψουν όλες τις βάρδιες και στις περισσότερες βάρδιες είναι μόνο νοσηλευτές ΔΕ. 

Στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου υπάρχουν κλινικές που διαθέτουν στη δύναμη τους μόνο ένα νοσηλευτή ΠΕ ή ΤΕ εκτός από την προϊσταμένη και όλοι οι υπόλοιποι νοσηλευτές είναι ΔΕ, ενώ και στα περισσότερα από τα υπόλοιπα τμήματα οι νοσηλευτές ΤΕ ή ΠΕ είναι ελάχιστοι και στις περισσότερες βάρδιες υπάρχουν μόνο νοσηλευτές -τριες ΔΕ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η εφαρμογή της συγκεκριμένης Υπουργικής  Απόφασης ισοδυναμεί με αδυναμία λειτουργίας των περισσότερων νοσηλευτικών τμημάτων του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου όπως και των περισσότερων περιφερειακών Νοσοκομείων της χώρας.

Κυρία Υπουργέ, επειδή η Υπουργική Απόφαση που υπογράψατε δεν απηχεί ούτε το περιεχόμενο των  προγραμμάτων κατάρτισης των νοσηλευτών ΔΕ, ούτε την καθημερινή επαγγελματική πρακτική των Νοσοκομείων, αποτελεί δε μια υπουργική απόφαση που είναι αδύνατον να εφαρμοστεί, σας ζητούμε έως το τέλος του μήνα να προχωρήσετε σε τροποποίηση της ώστε να περιλαμβάνονται οι νοσηλευτικές πράξεις που διδάσκονται στη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών  στους νοσηλευτές ΔΕ ("βοηθούς νοσηλευτές') και οι οποίες εκτελούνται καθημερινά από χιλιάδες νοσηλευτές ΔΕ στο σύστημα υγείας (χορήγηση φαρμάκων, φλεβοκέντηση, λήψη αίματος, διενέργεια Ηλεκτροκαρδιογραφήματος, εργαλειοδοσία και κίνηση στο χειρουργείο, κ.α.).  

Σε διαφορετική περίπτωση θα καλέσουμε τα μέλη μας να εφαρμόζουν τη νομοθεσία και να εκτελούν μόνο τις νοσηλευτικές πράξεις που περιλαμβάνονται στην Υπουργική σας  Απόφαση για το καθηκοντολόγιο.

 Ζητούμε ακόμη να θεσμοθετήσετε  τον επαγγελματικό τίτλο του ΔΕ Νοσηλευτή αντί του αδόκιμου τίτλου "Βοηθός Νοσηλευτής" που δεν ανταποκρίνεται ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην εργασία των συναδέλφων νοσηλευτών ΔΕ.

Ζητούμε επίσης να αναγνωρίσετε έμπρακτα την προσφορά των νοσηλευτών ΔΕ στο ΕΣΥ τόσο πριν όσο και κατα τη διάρκεια της πανδημίας και να προχωρήσετε σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία στα παρακάτω:

-Καθιέρωση Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού με εσωτερικό διαχωρισμό ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (τριτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

-Τροποποίηση και εκσυγχρονισμό του ΠΔ σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΔΕ Νοσηλευτών ώστε να ανταποκρίνεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις εκτελούμενες νοσηλευτικές πράξεις.

-Μισθολογική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών με ταχύτερη προώθηση στα μισθολογικά κλιμάκια.      

 -Εκπαιδευτική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών-τριων με πολυετή προϋπηρεσία, με δυνατότητα διεξόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ειδική διαδικασία χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις.                                                                                                                                                 

Εκ του  ΔΣ

Οι μόνιμες θέσεις που θα προκηρυχθούν με την 7Κ/2022 (σύνολο 3720 θέσεις) στα Νοσοκομεία της Κρήτης

 

Νοσοκομείο

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΔΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΓΝΗ

18

79

9

106

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

4

33

11

48

Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

2

42

9

53

Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

2

23

18

43

Γ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

0

8

9

17

ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

0

2

2

4

ΓΝ ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

0

1

1

2

ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

0

1

0

1

ΣΥΝΟΛΟ

26

189

59

274

Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022

Συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου Φίλων ΓΝΑΝ με το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων

 


Το μεσημέρι της Τρίτης 2/8/22 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μελών του Δ.Σ. του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ με μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου φίλων νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. 

Στη συνάντηση τα μέλη του συλλόγου εργαζομένων ενημέρωσαν για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το νοσοκομείο και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με κυρίαρχο την έλλειψη προσωπικού, κάτι που επηρεάζει όλες τις λειτουργίες του ΓΝΑΝ.                                                          

Έγινε επίσης αναφορά από τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων στο ότι έχουν "παγώσει" σημαντικά έργα όπως αυτό της "ενεργειακής αναβάθμισης" του ΓΝΑΝ, η  σύνταξη μελέτης για τη στατική επάρκεια της παλιάς πτέρυγας και η μελέτη για τη δημιουργία ψυχιατρικής κλινικής στον πρώτο όροφο του Νοσοκομείου.                                                                

 Για το θέμα της επέκτασης του ΓΝΑΝ στο οποίο αναφέρθηκε ο υπουργός υγείας Θ. Πλεύρης  κατά την πρόσφατη επίσκεψη του, το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων  ανέφερε ότι δεν έχει ακόμα επαρκή ενημέρωση καθότι δεν έχουν λάβει ακόμα  τη σχετική πρόταση του διοικητή στα χέρια τους.                                                                                                       

Ζητήθηκε η συνεισφορά του ΔΣ του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου ώστε να διεκδικηθεί η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των κατηγοριών και των ειδικοτήτων.                                                                  

Ζητήθηκε επίσης η συνεισφορά του συλλόγου φίλων του Νοσοκομείου ώστε να διεκδικηθεί η υλοποίηση των παραπάνω έργων που είναι σημαντικά για τη λειτουργία του ΓΝΑΝ.

Από την πλευρά του ΔΣ του συλλόγου φίλων νοσοκομείου αναφέρθηκε ότι είναι στο πλευρό του νοσοκομείου, διοίκησης και εργαζομένων και είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν σε οτιδήποτε υπάρχει δυνατότητα.

Εκ του  ΔΣ


Το ρεπορτάζ στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛη για την επίσκεψη του πρώην υπουργού Υγείας Α. Ξανθού στο ΓΝΑΝ

 κάντε 2φορές ΚΛΙΚ πάνω στην εικόνα για να μεγαλώσει


 κάντε 2φορές ΚΛΙΚ πάνω στην εικόνα για να μεγαλώσει

Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022

Όχι στο κλείσιμο του φαρμακείου ΕΟΠΥΥ στο νομό Λασιθίου

 
Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει πρόθεση για κλείσιμο κάποιων υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ.

Υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι ανάμεσα σ΄ αυτές θα είναι και οι ελάχιστες που υπάρχουν στην περιοχή μας, όπως είναι το Φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ.

Το Φαρμακείο εξυπηρετεί ασθενείς από όλο το Νομό  με την χορήγηση των λεγόμενων φαρμάκων υψηλού κόστους (ογκολογικά, μονοκλωνικά αντισώματα , ιντερφερόνες , ερυθροποιητίνες κτλ). Είναι προφανές  ότι πρόκειται για ασθενείς με σοβαρά προβλήματα και δυσκολία μετακίνησης στο Ηράκλειο για την προμήθεια της φαρμακευτικής αγωγής σε μηναία βάση.

Στο διάστημα  που λειτουργεί το Φαρμακείο κατά γενική ομολογία έχει λύσει ένα σοβαρό πρόβλημα των ασφαλισμένων.

Αντί να επεκταθεί και να στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό για να μπορεί να προφέρει ακόμη περισσότερα κινδυνεύει με απαξίωση και κλείσιμο.

Το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου δεν μπορεί άλλο να καλύπτει την ανυπαρξία πρωτοβάθμιας  φροντίδας στην περιοχή μας.

Παρά τις διαβεβαιώσεις υπηρεσιακών και πολιτειακών παραγόντων περί του αντιθέτου, η πείρα μας έχει δείξει πως σε ότι αφορά τη συρρίκνωση υπηρεσιών προς τον πολίτη η νεοφιλελεύθερη εμμονή υπερισχύει.

Καλούμε όλους τους φορείς, τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους σε επαγρύπνηση, για να αποτρέψουμε με αγωνιστικές δράσεις ένα τέτοιο ενδεχόμενο, και παράλληλα να διεκδικήσουμε το δικαίωμα για ουσιαστική Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στον Νομό  μας.


Εκ του ΔΣ

Οι βουλευτές Α. Ξανθός και Μ. Θραψανιώτης θα επισκεφτούν το ΓΝΑΝ την Τετάρτη 3/8 και θα συναντηθούν με το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων και άλλους συλλογικούς φορείς

 Την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022, ο Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός  Ανδρέας Ξανθός, θα επισκεφθεί το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου  μαζί με τον Βουλευτή Λασιθίου Μανόλη Θραψανιώτη και στελέχη του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ.

Στις 09.30 πμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΓΝΑΝ θα γίνει συνάντηση με το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ και με άλλους συλλογικούς φορείς του νοσοκομείου.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν μπορούν να παραβρεθούν και να συμμετέχουν στη συνάντηση.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για τη συγκρότηση και ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων νομού Λασιθίου

 
Δημοσιεύτηκε στις 30/7/22 σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για τη συγκρότηση και ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων νομού Λασιθίου.


Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:a8ed085c-b79c-3ac8-94a3-a4412cd964b0