Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Επιστολή με το αίτημα τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης για το καθηκοντολόγιο των ΔΕ Νοσηλευτών -τριων (“βοηθών νοσηλευτών”)


 Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου Κρήτης απέστειλε στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κα. Μ. Γκάγκα επιστολή με το αίτημα τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης για το καθηκοντολόγιο των ΔΕ Νοσηλευτών -τριων (“βοηθών νοσηλευτών”). Δείτε την επιστολή αναλυτικά:

Κυρία υπουργέ,

 θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για το περιεχόμενο της υπουργικής απόφασης που υπογράψατε και δημοσιεύσατε με τίτλο: “Καθηκοντολόγιο Βοηθών Νοσηλευτών-τριών Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ, καθώς και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.”

 Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση δεν περιλαμβάνει μια σειρά από νοσηλευτικές πράξεις που οι νοσηλευτές ΔΕ διδάσκονται στη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση και καθημερινά υποχρεώνονται από τις διοικήσεις των Νοσοκομείων να εκτελούν στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ σε όλη τη χώρα (χορήγηση φαρμάκων, φλεβοκέντηση, λήψη αίματος, διενέργεια Ηλεκτροκαρδιογραφήματος, εργαλειοδοσία και κίνηση στο χειρουργείο κ.α.). Η ανάθεση στους νοσηλευτές ΔΕ να διενεργούν τις παραπάνω νοσηλευτικές πράξεις γίνεται πολλές φορές de facto χωρίς την παρουσία νοσηλευτή ΤΕ ή ΠΕ στη βάρδια, αφού στα περισσότερα Νοσοκομεία της χώρας δεν υπάρχουν νοσηλευτές ΤΕ και ΠΕ για να καλύψουν όλες τις βάρδιες και στις περισσότερες βάρδιες είναι μόνο νοσηλευτές ΔΕ. 

Στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου υπάρχουν κλινικές που διαθέτουν στη δύναμη τους μόνο ένα νοσηλευτή ΠΕ ή ΤΕ εκτός από την προϊσταμένη και όλοι οι υπόλοιποι νοσηλευτές είναι ΔΕ, ενώ και στα περισσότερα από τα υπόλοιπα τμήματα οι νοσηλευτές ΤΕ ή ΠΕ είναι ελάχιστοι και στις περισσότερες βάρδιες υπάρχουν μόνο νοσηλευτές -τριες ΔΕ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η εφαρμογή της συγκεκριμένης Υπουργικής  Απόφασης ισοδυναμεί με αδυναμία λειτουργίας των περισσότερων νοσηλευτικών τμημάτων του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου όπως και των περισσότερων περιφερειακών Νοσοκομείων της χώρας.

Κυρία Υπουργέ, επειδή η Υπουργική Απόφαση που υπογράψατε δεν απηχεί ούτε το περιεχόμενο των  προγραμμάτων κατάρτισης των νοσηλευτών ΔΕ, ούτε την καθημερινή επαγγελματική πρακτική των Νοσοκομείων, αποτελεί δε μια υπουργική απόφαση που είναι αδύνατον να εφαρμοστεί, σας ζητούμε έως το τέλος του μήνα να προχωρήσετε σε τροποποίηση της ώστε να περιλαμβάνονται οι νοσηλευτικές πράξεις που διδάσκονται στη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών  στους νοσηλευτές ΔΕ ("βοηθούς νοσηλευτές') και οι οποίες εκτελούνται καθημερινά από χιλιάδες νοσηλευτές ΔΕ στο σύστημα υγείας (χορήγηση φαρμάκων, φλεβοκέντηση, λήψη αίματος, διενέργεια Ηλεκτροκαρδιογραφήματος, εργαλειοδοσία και κίνηση στο χειρουργείο, κ.α.).  

Σε διαφορετική περίπτωση θα καλέσουμε τα μέλη μας να εφαρμόζουν τη νομοθεσία και να εκτελούν μόνο τις νοσηλευτικές πράξεις που περιλαμβάνονται στην Υπουργική σας  Απόφαση για το καθηκοντολόγιο.

 Ζητούμε ακόμη να θεσμοθετήσετε  τον επαγγελματικό τίτλο του ΔΕ Νοσηλευτή αντί του αδόκιμου τίτλου "Βοηθός Νοσηλευτής" που δεν ανταποκρίνεται ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην εργασία των συναδέλφων νοσηλευτών ΔΕ.

Ζητούμε επίσης να αναγνωρίσετε έμπρακτα την προσφορά των νοσηλευτών ΔΕ στο ΕΣΥ τόσο πριν όσο και κατα τη διάρκεια της πανδημίας και να προχωρήσετε σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία στα παρακάτω:

-Καθιέρωση Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού με εσωτερικό διαχωρισμό ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (τριτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

-Τροποποίηση και εκσυγχρονισμό του ΠΔ σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΔΕ Νοσηλευτών ώστε να ανταποκρίνεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις εκτελούμενες νοσηλευτικές πράξεις.

-Μισθολογική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών με ταχύτερη προώθηση στα μισθολογικά κλιμάκια.      

 -Εκπαιδευτική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών-τριων με πολυετή προϋπηρεσία, με δυνατότητα διεξόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ειδική διαδικασία χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις.                                                                                                                                                 

Εκ του  ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου