Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

ΟΟΣΑ: Τι ποσοστό του εργατικού δυναμικού είναι δημόσιοι υπάλληλοι στην ΕΕ


Aναδημοσίευση από ygeianet.gr

Ανακοίνωση για λήψη προσφορών για συνεργασία με δικηγόρο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Προς: Δικηγορικό Σύλλογο Λασιθίου
28/6/2012

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με αποφάσεις του ΔΣ και τη Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας αποφασίστηκε η σύναψη ετήσιας συνεργασίας με δικηγόρο, με αντικείμενο την παροχή συμβουλών επί εργασιακών, συνταξιοδοτικών και μισθολογικών υποθέσεων των εργαζομένων, αλλά και την παροχή νομικών συμβουλών για το ΔΣ του Συλλόγου.

Για το σκοπό αυτό δεχόμαστε εφάπαξ προσφορές (από 29/6/12 έως 4/7/12) από ενδιαφερόμενους δικηγόρους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συλλόγου μας για τα παραπάνω αντικείμενα (παροχή νομικών συμβουλών επί εργασιακών, συνταξιοδοτικών και μισθολογικών υποθέσεων των εργαζομένων, αλλά και την παροχή νομικών συμβουλών για το ΔΣ του Συλλόγου) και με προβλεπόμενο χρόνο συνεργασίας ένα έτος.
H διεύθυνση e-mail μας είναι: syllogosergnan1@gmail.com.
Μετά το πέρας της προθεσμίας το ΔΣ του Συλλλόγου μας θα προχωρήσει σε αξιολόγηση των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους με κριτήρια το ποσό της εφάπαξ προσφοράς και την ύπαρξη τυχόν εξειδίκευσης.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν τα μέλη του Δ.Σ.Λ. για τα παραπάνω.

Για το ΔΣ
ο πρόεδρος       ο γραμματέας

Γ. Μανουσάκης        Δ.Χαλκιαδάκης

Video: Οι τοποθετήσεις του Π. Καρατσή και του δημάρχου Δ. Κουνενάκη στη συζήτηση του θέματος του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου στο Δημ. Συμβουλίου


Αναδημοσίευση από τη σελίδα της εφημερίδας ΑΝΑΤΟΛΗ

Η Γενική Συνέλευση της Τετάρτης 27/6/12

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η Γενική Συνέλευση της Τετάρτης 27/6/12

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27/6/12 η προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Τα θέματα που συζητήθηκαν σύμφωνα με την ΗΔ και οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι τα παρακάτω:

1)Καταβολή πρόσθετων αμοιβών, επιδόματος παραμεθορίου και άλλα μισθολογικά θέματα.
Έγινε ενημέρωση από τα μέλη του ΔΣ σχετικά με την πορεία αποπληρωμής των πρόσθετων αμοιβών.Μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί οι πρόσθετες αμοιβές μέχρι και για το μήνα Ιανουάριο. Για το Φεβρουάριο υπάρχουν τα χρήματα, αλλά έπρεπε να ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, κάτι που έγινε στις 26/6/12 και στη συνέχεια εστάλησαν τα σχετικά έγγραφα προς την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία για την πληρωμή των πρόσθετων αμοιβών του Φεβρουαρίου, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 13 Ιουλίου. Για τον Μάρτιο, αρμόδια για την πληρωμή είναι η ΥΔΕ (Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου), η οποία θα είναι υπεύθυνη και για τους επόμενους μήνες, όμως δεν έχουν έρθει ακόμα χρήματα στο σχετικό κωδικό της ΥΔΕ. Για το θέμα αυτό η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων αποφασίστηκε να δοθεί περιθώριο δύο εμβδομάδων ώστε να διευθετηθεί το θέμα, και αν δεν γίνει αυτό οι εργαζόμενοι να προχωρήσουν σε Επίσχεση Εργασίας όπως έχει γίνει και στο παρελθόν σε αντίστοιχη περίπτωση.

Για το θέμα του επιδόματος παραμεθορείου έγινε ενημέρωση από το ΔΣ για το γεγονός ότι μέχρι την έναρξη εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι του νομού Λασιθίου ελάμβαναν επίδομα προβληματικής περιοχής (45 ε), αφού με σχετική υπουργική απόφαση ο νομός Λασιθίου έχει περιληφθεί στις προβληματικές περιοχές ζώνη Β. Όμως με το ΕΝιαίο Μισθολόγιο το επίδομα προβληματικής περιοχής καταργήθηκε και έμεινε μόνο το επίδομα παραμεθορείου (90 Ε) το οποίο οι εργαζόμενοι στο νομό Λασιθίου δεν το λαμβάνουν. όμως έγινε πρόσφατα αντιληπτό έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς τις αποκεντρωμένες διοικήσεις περιφερειών με το οποίο ζητείται να προταθούν ποιες περιοχές μπορούν να χαρακτηριστούν παραμεθόρειες, με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Ο νομός Λασιθίου πληρεί κάποια από τα κριτήρια αυτά, γι΄αυτό το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο σε συνεργασία με την ΕΛΜΕ Λασιθίουσυναντήθηκε με τον αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Ν. Καστρινάκη και του έθεσαν το θέμα΄ώστε να γίνει παρέμβαση πτος το Γ. Γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης Περιφέρειας Κρήτης κ. Αθ. Καρούνζο και να περιληφθεί στην πρόταση προς το Υπουργείο ο νομός Λασιθίου στις παραμθόρειες περιοχές, κάτι που στην πράξη ισχύει απόλυτα. Ο αντιπεριφερειάρχης ήταν πολύ θετικός και επικολινώνησε ήδη με τον Γ. Γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης για το θέμα αυτό. Χρειάζεται βέβαια να υπάρξουν παρεμβάσεις προς την Περιφέρεια αλλά και προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και γι΄αυτό θα γίνει προσπάθεια ενημέρωση και των υπόλοιπων φορέων του νομού και των βουλευτών για το θέμα αυτό.

Επίσης έγινε ενημέρωση και για άλλα μισθολογικά θέματα και από τη Συνεέλυση αποφασίστηκε ότι οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να συναινέσουν σε νέα μείωση των μισθών, αφού ήδη έχουν οδηγηθεί στα όρια της οικονομικής τους επιβίωσης. Ακόμη αποφασίστηκε να διεκδικηθεί η καταβολή του επιδόματος παραγωγικότητας για του διοικητικούς υπάλληλους του Νοσοκομείου, που δεν λαμ΄βάνουν το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.

2)Έλλειψη προσωπικού, οφειλόμενες άδειες και ρεπό και άλλα εργασιακά θέματα.
Έγινε από το ΔΣ ενημέρωση για τη συζήτηση που υπήρξε με το διοικητή του Νοσοκομείου κ. Αλ. Μαυρικάκη για το σοβαρό αυτό θέμα, μιας και η κατάσταση με την έλλειψη προσωπικού στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου συνεχώς επιδεινώνεται, αφού δεν γίνονται καθόλου νέες προσλήψεις (ούτε συμβασιούχων) και ταυτόχρονα υπάρχουν αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις. Διερευνήθηκαν οι δυνατότητες που υπάρχουν για να γίνουν ρυθμίσεις στην εσωτερική λειτουργία του Νοσοκομείο ώστε να δοθούν κάποιες άδειες παραπάνω τη θερινή περίοδο, έγινε προς το διοικητή γνωστό ότι έχει συσωρευτεί πολύ μεγάλος αριθμός αδειών και οφειλόμενων ρεπό, ειδικά στο νοσηλευτικό προσωπικό και ζητήθηκε να γίνουν ενέργειες ώστε το Νοσοκομείο να ενισχυθεί με προσωπικό, είτε μόνιμους έιτε συμβασιούχους. Ακόμη συζητήθηκε ο τρόπος χορήγησης των οφειλόμενων ρεπό, τα οποία πρέπει να χορηγούνται κατά προτεραιότητα, αφού αποτελούν επιπλέον χρόνο εργασίας στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

3)Αποδυνάμωση Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, νέοι οργανισμοί και άλλα θέματα σχετικά με το Σύστημα Υγείας.
Συζητήθηκε η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα με τις συνεχείς αποδσπάσεις ιατρών του Νοσοκομείου προς τα Νοσοκομεία του Ηρακλείου, εγκρίθηκε το παρακάτων ψήφισμα και αποφασίστηκε να αποσταλεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Νικολάου:
Το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου είναι ένα γενικό νοσοκομείο με ανάπτυξη και ρόλο που αφορά στις υπηρεσίες υγείας όλου του νομού Λασιθίου (αλλά και τμήματος του νομού Ηρακλείου), αφού διαθέτει ειδικές μονάδες (ΜΕΘ, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού) αλλά και μεγάλη γκάμα ιατρικών ειδικοτήτων και κλινικών. Όμως αντί το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου να ενισχύεται για να ανταποκριθεί στο σημαντικό του ρόλο, παρατηρούμε ότι το τελευταίο διάστημα επιχειρείται από την πλευρά της ΔΥΠΕ Κρήτης μια σταδιακή αποδυνάμωση του, με συνεχόμενες αποφάσεις για μετακινήσεις και αποσπάσεις ιατρών του προς τα Νοσοκομεία του Ηρακλείου, ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο. Με τέτοιου είδους αποφάσεις καλύπτονται κενά των Νοσοκομείων του Ηρακλείου, αλλά την ίδια ώρα αποδυναμώνεται σημαντικά το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου, αφού σημαντικές κλινικές και ειδικότητες υπολειτουργούν (παιδιατρική, ουρολογική).
Θεωρούμε ότι αυτές οι αποφάσεις μετακινήσεων ιατρών ενδεχομένως να αποτελούν τμήμα μια γενικότερης στρατηγικής για την ενίσχυση των κεντρικών Νοσοκομείων σε κάθε Περιφέρεια, και για την ταυτόχρονη αποδυνάμωση των περιφερειακών νοσοκομείων.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι μας βρίσκει κάθετα αντίθετους αυτή η τακτική σταδιακής συρρίκνωσης των υπηρεσιών και των κλινικών του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου και θα κάνουμε ό,τι δυνατόν για να σταματήσει και να αποτραπεί αφού ο ρόλος του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τον πληθυσμό της Ανατολικής Κρήτης. Παράλληλα ζητούμε την ενίσχυση του με ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό αφού η υποστελέχωση του είναι ιδιαίτερα μεγάλη, σαφώς μεγαλύτερη από αντίστοιχων άλλων νομαρχιακών νοσοκομείων της χώρας.
Ζητούμε τη στήριξη των τοπικών φορέων της περιοχής και του νομού, του Δήμου Αγ. Νικολάου και της τοπικής κοινωνίας ώστε να σταματήσει αυτή η τακτική της σταδιακής συρρίκνωσης των υπηρεσιών και των κλινικών του Νοσοκομείου μας και να στηριχθεί με τα μέσα που χρειάζεται ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες υγείας της ευρύτερης περιοχής.
Εκφράζουμε επίσης τη έμπρακτη στήριξη μας στις νομικές και άλλες ενέργειες του διοικητή του Νοσοκομείου Αλ. Μαυρικάκη και του Δ.Σ., ώστε να ακυρωθούν και να μην επαναληφθούν οι αποφάσεις μετκαινήσεων και αποσπάσεων ιατρών του Νοσοκομείου μας προς τα Νοσοκομεία του Ηρακλείου.

4) Προγραμματισμός δράσεων και εκδηλώσεων (συνδικαλιστικών και πολιτιστικών) του συλλόγου.
Συζητήθηκαν οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν από το Σύλλογο σε θέματα όπως η απόφαση του διοικητή για τον κανονισμό λειτουργίας του Νεκροθαλάμου, και η δικαστική διεκδίκηση που είχε υπάρξει στο παρελθόν για χρηματικό ποσό, διεκδίκηση που σταμάτησε και απορρίφθηκε με ευθύνη και απόφαση της εξουσιοδοτημένου δικηγόρου. Στη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η σύναψη ετήσιας συνεργασίας του συλλόγου με δικηγόρο, με αντικείμενο την παροχή συμβουλών επί εργασιακών, συνταξιοδοτικών και μισθολογικών υποθέσεων των εργαζομένων, αλλά και την παροχή νομικών συμβουλών για το ΔΣ του Συλλόγου. Για το σκοπό αυτό το ΔΣ θα ενημερώσει σχετικά το Δικηγορικό Σύλλογο Λασιθίου και θα ζητήσει την υποβολή προσφορών από τους ενδιαφερόμενους δικηγόρους.

Επίσης στη Συνέλευση συζητήθηκε η ανάγκη διεξαγωγής κάποιων εκδηλώσεων ψυχαγωγίας για τα μέλη του Συλλόγου και η διερεύνηση δυνατότητας οργάνωσης κάποιας ομαδικής διήμερης ή τριήμερης εκδρομής για τους εργαζόμενους και τις οικογένειες τους, κάτι όμως που από τη συζήτηση στη Συνέλευση φάνηκε εξαιρετικά δύσκολο λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης όλων των εργαζόμενων. Έτσι αποφασίστηκε το επόμενο διάστημα το ΔΣ να προχωρήσει στη διοργάνωση κάποια ψυχαγωγικής βραδιάς σε παραλιακό χώρο.

Τέλος συζητήθηκε η παρέμβαση του Συλλόγου στη διοίκηση του Νοσοκομείου για το θέμα που υπάρχει με τη δυσκολία στη συνταγογράφηση, τόσο για τους εξωτερικούς ασθενείς, όσο και για το προσωπικό του Νοσοκομείου, αφού η μία ημέρα την εβδομάδα που ισχύει μέχρι στιγμής , σε καμιά περίπτωση δεν επαρκεί σε σχέση με τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από το νέο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και από τον ΕΟΠΥΥ. Το ΔΣ του συλλόγου έχει ζητήσει από το διοικητή να υπάρξει μέριμνα ώστε η συνταγογράφηση στον πρώτο όροφο να γίνεται πέντε ημέρες την εβδομάδα, ενώ να υπάρξει συγκεκριμένη ημέρα ή ωράριο που να εξυπηρετείται το προσωπικό του Νοσοκομείου και αναμένονται οι ενέργειες της διοίκησης.

Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012

Με μια χειρουργική αίθουσα απο σήμερα το Νοσοκομείο της Ρόδου- Εξυπηρετούνται μόνο έκτακτα περιστατικά


Στο χειρότερο σημείο από ιδρύσεώς του βρίσκεται από σήμερα το Νοσοκομείο της Ρόδου, καθώς η έλλειψη προσωπικού έχει ως αποτέλεσμα, από σήμερα το πρωί, να κλείσει αναγκαστικά η μια από τις δύο χειρουργικές αίθουσες, που λειτουργούσαν του τελευταίους μήνες.

Το νοσηλευτικό προσωπικό δεν επαρκεί καθώς δύο νοσηλεύτριες βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια, ενώ μια τρίτη νοσηλεύτρια... μετακινήθηκε σε άλλο πόστο!

Όπως δήλωσε στη grafida η πρόεδρος των εργαζομένων Λούση Καλαμάτα, το Νοσοκομείο της Ρόδου θα μείνει με ένα μόνο χειρουργείο μέσα στη θερινή περίοδο και μέχρι νεωτέρας...

Όσο για τις προμήθειες, το πρόβλημα παραμένει και το Νοσοκομείο λειτουργεί χάρη στις δωρεές ιδιωτών σε αναλώσιμα υλικά.

Στην Αθήνα εν τω μεταξύ βρίσκεται σήμερα ο Διοικητής Βασίλης Παπανικόλας, σε συνάντηση όλων των Διοικητών με το νέο υπουργό Υγείας.

Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα grafida.net

Αύριο Παρασκευή 29/6 η καταβολή του επιδόματος αδείας


Όπως μας ενημέρωσε το γραφείο μισθοδοσίας του Νοσοκομείου μας, η καταβολή του επιδόματος αδείας (180-200 ευρώ) θα γίνει την 1η Ιουλίου, δηλαδή θα γίνει αύριο Παρασκευή 29/6, αφού η 1η Ιουλίου είναι Κυριακή.

Επίσης όπως ενημερωθήκαμε εγκρίθηκε από το Υπουργείο η τροποποίηση του προυπολογισμού του Νοσοκομείου μας και έτσι στάλθηκαν στην Επίτροπο του Ελεχτικού Συνεδρίου τα εντάλματα για τις πρόσθετες αμοιβές (νυχτερινά, αργίες) του Φεβρουαρίου, και αν εγκριθούν από την επίτροπο μέχρι τις 7/7/12, τότε η καταβολή θα γίνει στις 13/7/12.

Επιστολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Νικολάου για το θέμα της σταδιακής αποδυνάμωσης του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Νικολάου

Σήμερα Τετάρτη 27/6/12 πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Για το θέμα της σταδιακής αποδυνάμωσης του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και της ανάγκης στήριξης του από την τοπική κοινωνία ελήφθη η παρακάτω απόφαση την οποία σας κοινοποιούμε:

Το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου είναι ένα γενικό νοσοκομείο με ανάπτυξη και ρόλο που αφορά στις υπηρεσίες υγείας όλου του νομού Λασιθίου (αλλά και τμήματος του νομού Ηρακλείου), αφού διαθέτει ειδικές μονάδες (ΜΕΘ, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού) αλλά και μεγάλη γκάμα ιατρικών ειδικοτήτων και κλινικών. Όμως αντί το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου να ενισχύεται για να ανταποκριθεί στο σημαντικό του ρόλο, παρατηρούμε ότι το τελευταίο διάστημα επιχειρείται από την πλευρά της ΔΥΠΕ Κρήτης μια σταδιακή αποδυνάμωση του, με συνεχόμενες αποφάσεις για μετακινήσεις και αποσπάσεις ιατρών του προς τα Νοσοκομεία του Ηρακλείου, ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο. Με τέτοιου είδους αποφάσεις καλύπτονται κενά των Νοσοκομείων του Ηρακλείου, αλλά την ίδια ώρα αποδυναμώνεται σημαντικά το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου, αφού σημαντικές κλινικές και ειδικότητες υπολειτουργούν (παιδιατρική, ουρολογική).
Θεωρούμε ότι αυτές οι αποφάσεις μετακινήσεων ιατρών ενδεχομένως να αποτελούν τμήμα μια γενικότερης στρατηγικής για την ενίσχυση των κεντρικών Νοσοκομείων σε κάθε Περιφέρεια, και για την ταυτόχρονη αποδυνάμωση των περιφερειακών νοσοκομείων.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι μας βρίσκει κάθετα αντίθετους αυτή η τακτική σταδιακής συρρίκνωσης των υπηρεσιών και των κλινικών του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου και θα κάνουμε ό,τι δυνατόν για να σταματήσει και να αποτραπεί αφού ο ρόλος του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τον πληθυσμό της Ανατολικής Κρήτης. Παράλληλα ζητούμε την ενίσχυση του με ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό αφού η υποστελέχωση του είναι ιδιαίτερα μεγάλη, σαφώς μεγαλύτερη από αντίστοιχων άλλων νομαρχιακών νοσοκομείων της χώρας.
Ζητούμε τη στήριξη των τοπικών φορέων της περιοχής και του νομού, του Δήμου Αγ. Νικολάου και της τοπικής κοινωνίας ώστε να σταματήσει αυτή η τακτική της σταδιακής συρρίκνωσης των υπηρεσιών και των κλινικών του Νοσοκομείου μας και να στηριχθεί με τα μέσα που χρειάζεται ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες υγείας της ευρύτερης περιοχής.
Εκφράζουμε επίσης τη έμπρακτη στήριξη μας στις νομικές και άλλες ενέργειες του διοικητή του Νοσοκομείου Αλ. Μαυρικάκη και του Δ.Σ., ώστε να ακυρωθούν και να μην επαναληφθούν οι αποφάσεις μετκαινήσεων και αποσπάσεων ιατρών του Νοσοκομείου μας προς τα Νοσοκομεία του Ηρακλείου.

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου
Για το προεδρείο

Ο πρόεδρος   ο Γραμματέας

Γ. Μανουσάκης     Δ. Χαλκιαδάκης

Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012

Ενημέρωση για τη συνάντηση με το διοικητή του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ενημέρωση για τη συνάντηση με το διοικητή του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

Συνάδελφοι
Την Παρασκευή 22/6/12 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείοιυ Αγίου Νικολάου με το διοικητή του Νοσοκομείου κ. Αλ. Μαυρικάκη.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
1.       Υπερωρίες – πρόσθετες αμοιβές. Μέχρι στιγμής έχουμε λάβει τις πρόσθετες αμοιβές  μέχρι και για το μήνα Ιανουάριο. Θέσαμε στο διοικητή το θέμα πότε θα πληρωθούμε τους επόμενους μήνες. Μας απάντησε ότι για το Φεβρουάριο υπάρχουν τα χρήματα, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, που αναμένει έγκριση από το Υπουργείο Υγείας. Μόλις έρθει η έγκριση, θα αποσταλούν τα σχετικά έγγραφα προς την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία για την πληρωμή των πρόσθετων αμοιβών του Φεβρουαρίου. Για τον Μάρτιο, αρμόδια για την πληρωμή είναι η ΥΔΕ (Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου), η οποία θα είναι υπεύθυνη και για τους επόμενους μήνες, όμως δεν έχουν έρθει  ακόμα χρήματα στο σχετικό κωδικό της ΥΔΕ.
2.       Τρόπος χορήγησης αδειών στη Νοσηλευτική Υπηρεσία. Θέσαμε στο διοικητή το θέμα που υπάρχει  με την προσπάθειατης νοσηλευτικής υπηρεσία να χορηγεί στο νοσηλευτικό προσωπικό και στους νοσοκόμους κανονική άδεια μίας ημέρας, είτε στη θέση κανονικού ρεπό, είτε όχι χωρίς να την έχει ζητήσει το προσωπικό. Του επισημάναμε ότι όταν η κανονική άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στη θέση κανονικού ρεπό (ακόμα και αν είναι άδεια προηγούμενου έτους) αυτό είναι παράνομο, αφού τα δύο εβδομαδιαία ρεπό ανάπαυσης πρέπει να χορηγούνται κατά προτεραιότητα. Επίσης όταν το προσωπικό αναγκάζεται (λόγω υπηρεσιακών αναγκών) να εργάζεται έξι ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή να υπάρχει ρεπό χρεωστικό, αυτό το ρεπό πρέπει να χορηγείται κατά προτεραιότητα και όχι η κανονική άδεια. Υπάρχει ουσιαστικά προσπάθεια από την πλευρά της διεύθυνσης νοσηλευτικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας πολλές φορές η κανονική άδεια (ή άλλες άδειες) να μετατρέπεται σε ρεπό χρεωστικά, κάτι που επί της ουσίας είναι αντισυναδελφικό και παράνομο. Ζητήσαμε από το διοικητή την παρέμβαση του στο συγκεκριμένο θέμα, με την επισήμανση ότι αν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση (να μη χορηγούνται κατά προτεραιότητα οι εβδομαδιαίες ημέρες ανάπαυσης – ρεπό και να μετατρέπονται οι άδειες σε ρεπό χρεωστικά) θα κινηθούμε ως σύλλογος με νομικά μέσα. Ο διοικητής μας απάντησε ότι τα ρεπό πρέπει να χορηγούνται κανονικά και ότι θα το δει το θέμα σε συνεργασία με τη διεύθυνση νοσηλευτικής υπηρεσίας.
3.       Τοποθετήσεις τομεαρχών, αναπληρωτών προϊσταμένων. Θέσαμε το θέμα που υπάρχει με το γεγονός ότι σε πάρα πολλά τμήματα του Νοσοκομείου, σε όλες τις υπηρεσίες, δεν έχει ακολουθηθεί εδώ και χρόνια η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία νόμιμης αναπλήρωσης προϊσταμένων που έχουν αποχωρήσει, διαδικασία που θα έπρεπε να κινηθεί από το ΔΣ του Νοσοκομείου και από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Έτσι στο Νοσοκομείο μας (μόνο στο δικό μας) υπάρχουν πάρα πολλά διοικητικά κενά, ενώ σε όσες περιπτώσεις έχουν οριστεί υπεύθυνοι με αποφάσεις του διοικητή, οι τοποθετήσεις δεν έχουν καμιά νομική, διοικητική και μισθολογική ισχύη (μέχρι στιγμής). Ζητήσαμε λοιπόν να προχωρήσουν οι διαδικασίες όλων των νομίμων αναπληρώσεων όπου υπάρχουν αποχωρήσεις προισταμένων ή τομεαρχών. Επίσης ζητήσαμε να ξεκαθαρίσει άμεσα η κατάσταση για το τι θα συμβεί με τις τοποθετήσεις των νέων τομεαρχών νοσηλευτικής υπηρεσίας, που έχουν παγώσει προσωρινά από τη ΔΥΠΕ λόγω κάποιας ένστασης, αφού έχει δημιουργηθεί μια εκκρεμότητα που δεν μπορεί να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο διοικητής μας είπε ότι θα δει τα παραπάνω θέματα.
4.       Συνταγογράφηση. Θέσαμε στο διοικητή το θέμα που υπάρχει με τη δυσκολία στη συνταγογράφηση, τόσο για τους εξωτερικούς ασθενείς, όσο και για το προσωπικό του Νοσοκομείου, αφού η μία ημέρα την εβδομάδα που ισχύει μέχρι στιγμής , δε καμιά περίπτωση δεν επαρκεί σε σχέση με τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από το νέο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και από τον ΕΟΠΥΥ. Ζητήσαμε από το διοικητή να υπάρξει μέριμνα ώστε η συνταγογράφηση στον πρώτο όροφο να γίνεται πέντε ημέρες την εβδομάδα, ενώ να υπάρξει συγκεκριμένη ημέρα ή ωράριο που να εξυπηρετείται το προσωπικό του Νοσοκομείου. Ο διοικητής μας απάντησε ότι θα δει το θέμα αυτή την εβδομάδα και αισιοδοξεί ότι θα βρεθεί κάποια λύση.
5.       Πρόγραμμα Νοσοκόμων – τραυματιοφορέων. Θέσαμε και πάλι στο διοικητή το θέμα που υπάρχει αφού λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας υπάρχει ανάγκη να αναλάβει κάποιος προϊστάμενος- ένη τη σύνταξη του προγράμματος των Νοσοκόμων – τραυματιοφορέων και να βρεθεί κάποιος χώρος- γραφείο  όπου να υπάρχει το πρόχειρο πρόγραμμα κλπ. Ο διοικητής μας είπε ότι θα δει το θέμα σε συνεργασία με τη διεύθυνση νοσηλευτικής υπηρεσίας.
6.       Έλλειψη προσωπικού. Θέσαμε στο διοικητή το πρόβλημα που υπάρχει σε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου, και σε όλες τις υπηρεσίες (νοσηλευτική, διοικητική, ιατρική), ενώ δεν έχουν προχωρήσει καθόλου οι προσλήψεις ακόμα και επικουρικού προσωπικού. Επισημάναμε ότι στο προσεχές διάστημα αναμένονται και άλλες συνταξιοδοτήσεις και το πρόβλημα θα ενταθεί.  Ζητήσαμε να υπάρξει μέριμνα για περιοδικό κλείσιμο κάποιων τμημάτων  και χειρουργικών αιθουσών  ώστε να προχωρήσει η διαδικασία λήψης των αδειών του προσωπικού. Μας απάντησε ότι οι δυνατότητες προσλήψεων είναι πολύ περιορισμένες και γίνονται προσπάθειες να έλθει προσωπικό από  άλλα Νοσοκομεία που το επιθυμούν. Για το θέμα του περιοδικού κλεισίματος αιθουσών ή τμημάτων θα υπάρξει συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία για να συζητηθούν οι δυνατότητες. Για το θέμα των μετακινήσεων ιατρών από το Νοσοκομείο μας προς Νοσοκομεία του Ηρακλείου με αποφάσεις της ΔΥΠΕ, ο διοικητής μας ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί τον εισαγγελέα, αφού οι μετακινήσεις είναι παράνομες, αφού έγιναν στην προεκλογική περίοδο. Τονίσαμε από την πλευρά μας ότι οι μετακινήσεις αυτές είναι τμήμα της γενικότερης πολιτικής που υπάρχει από το μνημόνιο για αποδυνάμωση των μικρότερων Νοσοκομείων, ώστε να μπορέσουν να κρατηθούν τα μεγαλύτερα χωρίς νέες προσλήψεις.
7.       Φόρτος εργασίας στη ΜΕΘ. Επισημάναμε στο διοικητή τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου όπου το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες λόγω της έλλειψης προσωπικού και του μεγάλου φόρτου εργασίας. Μας απάντησε ότι υπάρχει προσπάθεια στο άμεσο διάστημα να έλθει μια καινούρια νοσηλεύτρια που θα τοποθετηθεί στη ΜΕΘ.
8.       Στάθμευση. Τονίσαμε στο διοικητή τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στη στάθμευση του προσωπικού, ειδικά μετά τα πρόσφατα έργα στη δυτική πλευρά του Νοσοκομείου που έχουν κόψει πολλές θέσεις στάθμευσης. Αναφέραμε τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει από την πλευρά μας προς το δήμο για την αλλαγή των πινακίδων απαγόρευσης της στάθμευσης και για την εξεύρεση κατάλληλου χώρου. Ζητήσαμε από τον κ. Διοικητή ο νέος χώρος που διαμορφώθηκε στη δυτική πλευρά του Νοσοκομείου  (πίσω από την παιδιατρική) να είναι ελεύθερος για στάθμευση όλων και να μην υπάρχει επιλεκτική δυνατότητα στάθμευσης για συγκεκριμένα πρόσωπα.
9.       Νέοι οργανισμοί Νοσοκομείων. Αναφέραμε το ότι ο νέος οργανισμός του Νοσοκομείου μας δεν υπογράφηκε ακόμα, ενώ υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που εισηγήθηκε το Νοσοκομείο και η ΔΥΠΕ, όπως συνέβη με τα υπόλοιπα Νοσοκομεία. Ο Διοικητής μας ανακοίνωσε ότι θα προβεί στη συγκρότηση μια επιτροπής που θα εξετάσει όλα τα ζητήματα υγείας του νομού και θα καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για το τι πρέπει να συμβεί. Απαντήσαμε ότι ως Σύλλογος είμαστε θετικοί στο διάλογο και αν κληθούμε θα συμμετάσχουμε σε αυτόν.
10.   Εξοικονόμηση ενέργειας. Τονίσαμε στο διοικητή ότι θεωρούμε πως μπορούν να γίνουν πολλά βήματα ώστε να μπορεί το Νοσοκομείο να εξοικονομήσει ενέργεια σε διάφορα σημεία (κλιματισμός, θέρμανση, φώτα) και θα προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους συναδέλφους προς αυτή την κατεύθυνση,α φού η εξοικονόμηση ενέργειας έχει οικονομικές αλλά και οικολογικές διαστάσεις. Ζητήσαμε το Νοσοκομείο να πάρει συγκεκριμένη πρωτοβουλία για το θέμα. Ο διοικητής μας απάντησε ότι έγινε προσπάθεια το Νοσοκομείο να μπει σε κάποιοι πρόγραμμα επιδότησης για την εξοικονόμηση ενέργειας (αλλαγή κουφωμάτων κλπ) αλλά σε πρώτη φάση δεν προχώρησε. Θα γίνει όμως νέα προσπάθεια στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.

11)Κανονισμός λειτουργίας Νεκροθάλαμου. Τονίσαμε στο διοικητή  ότι ο κανονισμός λειτουργίας του Νεκροθάλαμου του Νοσοκομείου που εξεδόθη με δική του απόφαση, έχει αρκετά θετικά σημεία, όμως στο θέμα της υπευθυνότητας για τη λειτουργία του νεκροθάλαμου (νοσοκόμοι Ε.Ι.) υπάρχει νομική και λειτουργική δσυλειτουργία, αφού κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύσει ούτε νομικά και θεσμικά , ούτε στην πράξη, αφού σε καμιά περίπτωση δεν είναι συμβατό με τις αρμοδιότητες και τις δυνατότητες των νοσοκόμων και τραυματιοφορέων. Ο διοικητής μας απάντησε ότι θα ξαναδεί το θέμα αυτή την εβδομάδα και ζήτησε να υπάρξει ενημέρωση για το τι κανονισμοί ισχύουν σε άλλα νοσοκομεία.


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 27 Ιουνίου και ώρα 1.30 μ.μ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Καλούνται οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 27 Ιουνίου και ώρα 1.30 μ.μ. στην αίθουσα του πρώτου ορόφου του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου με τα παρακάτω θέματα:

1) Καταβολή πρόσθετων αμοιβών, επιδόματος παραμεθορίου και άλλα μισθολογικά θέματα

2) Έλλειψη προσωπικού, οφειλόμενες άδειες και ρεπό και άλλα εργασιακά θέματα

3)Αποδυνάμωση Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, νέοι οργανισμοί και άλλα θέματα σχετικά με το Σύστημα Υγείας.

4) Προγραμματισμός δράσεων και εκδηλώσεων (συνδικαλιστικών και πολιτιστικών) του συλλόγου

Για το ΔΣ

ο αντιπρόεδρος                           ο γραμματέας


Ιπποκράτης Μανουσάκης           Δαμιανός Χαλκιαδάκης

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012

άρχισαν οι εγγραφές στην ειδικότητα βοηθών νοσηλευτών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
7η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Επιμενίδου 22  Τ.Κ.72100
Τηλ.: 2841026772
Fax: 2841026772
Email:epas.agnhosp@yahoo.gr
Πληροφορίες: Βαδόλα Μαρία

               Αρ. πρωτ……….
             Αγ. Νικόλαος…../…./…
             Αρ. Διεκπ……..
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Επαγγελματική Σχολή του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι άρχισαν οι εγγραφές στην ειδικότητα βοηθών νοσηλευτών και θα συνεχιστούν μέχρι στις 30 Ιουνίου 2012.
Η φοίτηση στην ΕΠΑ.Σ. είναι διετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄και Β΄.
 Α]    Στην Α΄τάξη των ΕΠΑ.Σ.  χωρίς εξετάσεις εγγράφονται:
1.     Προαχθέντες  στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων ,Τ.Ε.Λ., Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ,  ΕΠΛ ημερησίων και εσπερινών.
2.     Προαχθέντες στη  Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.
3.     κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Λ. ,ΤΕ.Σ, ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Ε. Α΄ ή Β΄ κύκλου και των ισοτίμων σχολών για την απόκτηση άλλης ειδικότητας .
4.     Προαχθέντες της  Δ΄ τάξης του παλιού εξαταξίου  Γυμνασίου.
5.     Προαχθέντες στη Γ΄ τάξη Εσπερινού Τ.Ε.Λ..

Β]      Στη Β΄ τάξη της  ΕΠΑ.Σ.  εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι:
1.     Προαγόμενοι στη Β΄τάξη της ΕΠΑΣ
2.     οι ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ  Α΄ ΚΥΚΛΟΥ  Σπουδών του ΤΕΕ στην ίδια ή σε συναφή     ειδικότητα


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
   1.
·        Για τις περιπτώσεις Α1, Α2 και Β1 Αποδεικτικό σπουδών
·        Για την περίπτωση Α3 επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
·        Για τις περιπτώσεις Α4 και Α5 Πιστοποιητικό σπουδών
     2. Αίτηση εγγραφής
3.     6 φωτογραφίες
4.         Πιστοποιητικό γέννησης ή επικυρωμένο αντίγραφο  αστυνομικής ταυτότητας.
5.         Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 για τη κηδεμονία του μαθητή
6.          Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 του κηδεμόνα ή του ίδιου του μαθητή αν είναι ενήλικος, την οποία να δηλώνεται ότι ο μαθητής δεν φοιτά ταυτόχρονα σε σχολείο (ΓΕΛ, ΤΕΣ, ΕΠΑ.Σ αρμοδιότητας Υ.Ε.Π.Θ.. ή άλλων Υπουργείων, καθώς και σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

          Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές που δεν μπόρεσαν αιτιολογημένα να εγγραφούν καθώς και για τους επανεξεταστέους το Σεπτέμβριο

           Για περισσότερες πληροφορίες  και εγγραφές στα γραφεία της Σχολής  Επιμενίδη 22  1ος όροφος δίπλα στη εφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και  ώρες 8.30 π.μ έως 1μ.μ.
         
         
                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α.Ν

     
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

                                                                                     


Πράσινο φως από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τις προμήθειες των νοσοκομείων


Πράσινο φως από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τις προμήθειες των νοσοκομείων

9
 
 
 
Το πράσινο φως για την καταβολή οφειλών σε προμηθευτές ιατροτεχνολογικού και υγειονομικού υλικού στα νοσοκομεία, άναψε η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αποφάσισε κατά πλειοψηφία να ξεμπλοκάρει τα εντάλματα πληρωμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Νέων, οι ανώτατοι δικαστές, με ψήφους 22 έναντι 13, έθεσαν για την πληρωμή των επίμαχων ενταλμάτων και μία «κόκκινη γραμμή».

Αποφάσισαν ότι οι δαπάνες για τις απευθείας αναθέσεις προμηθειών δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα όρια του Παρατηρητηρίου Τιμών.

Το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο, που συνεδρίασε υπό τον πρόεδρό του Ιωάννη Καραβοκύρη, ξεπέρασε τον σκόπελο της αυστηρής τήρησης του κοινοτικού δικαίου κρίνοντας ότι επιτρέπεται η κατ' εξαίρεση εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για απευθείας ανάθεση υπό προϋποθέσεις των προμηθειών, καθώς το ζήτημα συνδέεται άμεσα με το ύψιστο αγαθό της δημόσιας υγείας και την αποτροπή διακινδύνευσης ανθρώπινων ζωών λόγω της έλλειψης του αναγκαίου υγειονομικού υλικού.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη οι αρμόδιοι επίτροποι στα νοσοκομεία θα υπογράφουν τα εντάλματα πληρωμής και για απευθείας αναθέσεις.
 

Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012

Έμφραγμα στις μονάδες εντατικής της Κρήτης - δύσκολη η κατάσταση και στη ΜΕΘ του Νοσοκ. Αγ. Νικολάου

δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ 20/6/12

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και στην εντατική του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου. Ενώ θα έπρεπε να λειτουργεί με 4 κρεβάτια, σύμφωνα με το προσωπικό και τον εξοπλισμό που διαθέτει, αυτή την περίοδο λειτουργεί με 6 κρεβάτια για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες. 
Το νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου βρίσκεται στα όρια της εξάντλησης, αφού λόγω της έλλειψης προσωπικού δεν λαμβάνει τις άδειες που του οφείλονται, ενώ πολύ συχνά οι νοσηλεύτριες -τριες της ΜΕΘ αναγκάζονται να δουλεύουν με ένα ρεπό την εβδομάδα, σε συνθήκες συνεχούς εργασιακής πίεσης και άγχους.

Τρίτη 19 Ιουνίου 2012

Συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου, αύριο Τετάρτη 20/6 στις 9.30 το πρωί


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου θα συνεδριάσει την Τετάρτη 20/6/12 και ώρα 09.30 στο γραφείο του συλλόγου στο υπόγειο του Νοσοκομείου.
Όσοι συνάδελφοι θέλουν να θέσουν θέματα ή να παρακολουθήσουν είναι ευπρόσδεκτοι..

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012

Το νέο προεδρείο του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ ν. Λασιθίου

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 12/6/12 η πρώτη συνεδρίαση του νέου ΔΣ του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ ν. Λασιθίου, που προκέκυψε από τις εκλογές της 31ης Μαίου 2012.
Το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Τζημούλη Ελπίδα
Αντιπρόεδρος: Παπαδάκης Χάρης
Γ. Γραμματέας: Μανουσάκης Γιώργος
Ταμίας: Φανουράκη Έφη
Μέλη: Ναλμπάντη Κατερίνα, Κιτοπούλου Πόπη, Πετσούδη Αγγελική

Στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ έγινε και μια πρώτη συζήτηση για τις δράσεις που θα αναπτύξει το επόμενο διάστημα ο σύλλογος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ


Ο αδιάκοπος αγώνας του λαού της Ιεράπετρας κρατάει για άλλη μια φορά ανοικτό το Νοσοκομείο μας
Μια σειρά δυναμικών κινητοποιήσεων, που κλιμακώθηκαν με το κλείσιμο του Δημαρχείου λειτούργησαν ως μοχλός πίεσης για να ανακληθεί τελικά από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς υπουργούς ο Οργανισμός, που άμεσα οδηγούσε σε απολύσεις γιατρών και ουσιαστικό κλείσιμο του Νοσοκομείου Ιεράπετρας.
Οι Γεραπετρίτες εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να κρατήσουν κλειστό το Δημαρχείο, ενόψει μάλιστα εθνικών εκλογών και έτσι κατόρθωσαν να κινητοποιήσουν το μηχανισμό που παρέμενε επί μέρες αδιάφορος και αδρανής και να ακυρώσουν ένα τουλάχιστον από τα πολλά προβλήματα που μας κληροδότησε ο προηγούμενος Υπουργός Λοβέρδος.
Εξάλλου οι δυναμικές κινητοποιήσεις ήταν αυτές, που και πέρυσι κράτησαν ανοικτό το Νοσοκομείο Ιεράπετρας, ένα από πρώτα που ήταν στο στόχαστρο να κλείσουν, σύμφωνα με το μνημονιακό σχεδιασμό.
Όπως όμως, πριν λίγους μήνες ο «Θεριστής» Λοβέρδος υποστήριξε ότι χάρη στο Μιχ. Καρχιμάκη δεν μας έχει κλείσει το νοσοκομείο, έτσι και τώρα ήταν εμφανής η προσπάθεια του υποψήφιου βουλευτή και ολόκληρου του κομματικού μηχανισμού του να καρπωθεί και να εξαργυρώσει προεκλογικά την ανάκληση της ΚΥΑ, την οποία σύσσωμος ο λαός της Ιεράπετρας απαίτησε και πέτυχε. Αποτελεί πρόκληση να ζητούν εύσημα για την ανάκληση των δικών τους αποφάσεων.
Είδαμε από τη δημοτική αρχή την καθυστέρηση και την έλλειψη συνεννόησης το πρωί της Δευτέρας, ώσπου να χαθεί εντελώς το νόημα της επίσκεψης του Δημάρχου στην Αθήνα και τελικά τα μέλη της Επιτροπής, που θα τον συνόδευαν, να μην συναντήσουν τον Υπουργό ή έστω τους υπηρεσιακούς παράγοντες, που είχαν δαιμονοποιηθεί ως υπαίτιοι της καθυστέρησης. Μήπως κάποιοι δεν ήθελαν να διαπιστώσουμε τις πραγματικές αιτίες του προβλήματος;
Είδαμε το Δήμαρχο να δηλώνει άγνοια, όσον αφορά την «πρωτοβουλία» του υποψηφίου βουλευτή κ.Καρχιμάκη, την οποία ο αναπληρωτής Διοικητής και μέλος της δημοτικής του παράταξης κ.Μαρκόπουλος είχε προσυνεννοηθεί.
O κόσμος της Ιεράπετρας έχει συνειδητοποιήσει πλέον ότι δεν υπάρχουν σωτήρες και ότι η επαγρύπνηση και ο αγώνας του είναι που φέρνουν αποτελέσματα, παρά τα όποια εμπόδια εφευρίσκονται συνεχώς από τους ίδιους τους … «σωτήρες». Και είναι τουλάχιστον αδιανόητο να δούμε ως «σωτήρες» τους ίδιους που έχουν ψηφίσει τους νόμους, που βάζουν ταφόπλακα στα μικρά νοσοκομεία, όπως το δικό μας, αλλά και στην ίδια τη δημόσια δωρεάν υγεία.
Μια ακόμα μάχη κερδήθηκε, αλλά έχουμε μπροστά μας έναν πόλεμο. Τα επείγοντα προβλήματα του Νοσοκομείου μας, οι τραγικές ελλείψεις σε ιατρικό, βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Ούτε τα προβλήματα συνταγογράφησης φαρμάκων, ούτε οι ελλιπείς εφημερίες. Το Νοσοκομείο μας προβλέπεται σύμφωνα με τους σχεδιασμούς τους να καταργηθεί από 1/1/2013 ως ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο. Δικαιούμαστε όμως να χαρούμε για την ανάκληση του συγκεκριμένου Οργανισμού, της οποίας περιμένουμε άμεσα τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. Διαφορετικά οι υπαίτιοι του εμπαιγμού, θα υποστούν και τις συνέπειες της πράξης τους.
Συνεχίζουμε σταθερά και αποφασιστικά τον αγώνα για τη Δημόσια Δωρεάν Υγεία που δικαιούμαστε.

Τρίτη 12 Ιουνίου 2012

Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ για να σταματήσει η διαδικασία τροποποίησης των οργανισμών των νοσοκομείων


ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ για να σταματήσει η διαδικασία τροποποίησης των οργανισμών των νοσοκομείων

Παρέμβαση στον υπηρεσιακό Υπουργό Υγείας, κ. Κίττα, έκανε σήμερα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ ο υποψήφιος Βουλευτής Μ. Κριτσωτάκης, προκειμένου να σταματήσουν άμεσα οι διαδικασίες τροποποίησης των οργανισμών των νοσοκομείων, όπως ζητούσαν με επείγοντα έγγραφα τους υπηρεσίες του Υπουργείου και των ΥΠΕ από τις διοικήσεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Είναι γνωστό ότι οι νέοι οργανισμοί, οι οποίοι έχουν συνταχθεί με μνημονιακούς όρους, καταργούν τμήματα και θέσεις προσωπικού και έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση επιστημονικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών φορέων.

Ο υπηρεσιακός Υπουργός Υγείας διαβεβαίωσε τον Μ. Κριτσωτάκη ότι θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να παγώσουν οι διαδικασίες τροποποίησης των οργανισμών κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ θεωρεί ότι οι τροποποιήσεις των οργανισμών πρέπει να γίνουν με βάση τις πραγματικές ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης των πολιτών και όχι των αντικοινωνικών πολιτικών της τρόικας.

12/6/2012 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟ: «ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ Η ΣΙΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ»Ο κ. Λοβέρδος πρέπει να έχει πολύ θράσος, ή μάλλον ισχυρές πλάτες στα κυρίαρχα ΜΜΕ για να βγαίνει και να κατηγορεί την Αριστερά και ταυτόχρονα να επιρρίπτει ευθύνες στην «ακυβερνησία» για την σημερινή κατάσταση στο Σύστημα Υγείας, χωρίς να αντικρούεται.

Θα επιχειρήσουμε να δώσουμε ορισμένα στοιχεία για την «καμένη γη» που άφησε πίσω του, που δεν έχουν μέχρι στιγμής διαψευστεί, ούτε από αυτόν, ούτε από τους φορείς που είχε στην εποπτεία του σαν υπουργός και σε καμία περίπτωση δεν επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του.

Πρώτα θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα και τις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσοκομεία εξαιτίας της έλλειψης οικονομικών πόρων. Θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία που έχει δημοσιεύσει το ίδιο το υπουργείο Υγείας και αφορούν περίοδο που ο ίδιος ήταν υπουργός.

Για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως τις 31-12-2011 στα Νοσοκομεία της χώρας δεν αποδόθηκε από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης το τεράστιο ποσό ύψους 1661 εκ. ευρώ.


Για το χρονικό διάστημα από 1-1-2012 έως 28-2-2012 δεν αποδόθηκαν από τα ασφαλιστικά ταμεία στα Νοσοκομεία 364 εκ. ευρώ ενώ για τις οφειλές του 2011 από τα 1661 εκ. αποδόθηκαν μόνο 10,5 εκ. ευρώ.

Βεβαίως αυτή η μη καταβολή νοσηλίων προς τα Νοσοκομεία έχει οδηγήσει σε στάση πληρωμών προς προμηθευτές, σε ελλείψεις σε υλικά και σε προβλήματα λειτουργικά των μονάδων υγείας.

Αλήθεια ποιος ήταν υπουργός όλη αυτή την περίοδο κ. Λοβέρδο; Ακυβέρνητο ήταν το Υπουργείο Υγείας;

Σύμφωνα πάλι με στοιχεία του Υπ Υγείας οι συνολικές ανεξόφλητές οφειλές του 2011 των νοσοκομείων προς προμηθευτές έφτασαν τα 936 εκ. ευρώ. Τεράστιο ποσό, σχεδόν ένα δις ευρώ για ένα έτος.

Αλήθεια ποιος ήταν υπουργός όλη αυτή την περίοδο κ. Λοβέρδο; Ακυβέρνητο ήταν το Υπουργείο Υγείας;

Ο ΕΟΠΥΥ που με τόση κομπορρημοσύνη δηλώνατε ότι ήταν τομή στην ασφάλιση Υγείας δεν είχε αποδώσει από την αρχή του 2012 μέχρι και την ημέρα που αφήσατε το Υπουργείο ούτε μια δεκάρα στα Νοσοκομεία της χώρας. Το ποσό μάλιστα που φαίνεται να οφείλει από τις αρχές του έτους (2012) ξεπερνά τα 350 εκ. ευρώ. Αλήθεια και γι αυτό φταίει η ακυβερνησία κ. Λοβέρδο;

Δημιουργήσατε έναν οργανισμό τον ΕΟΠΥΥ και προσδοκούσατε, στην χειρότερη περίπτωση για να λειτουργήσει, έσοδα από τα ασφαλιστικά ταμεία ύψους 4,7 δις ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και δεν έχουν διαψευστεί ούτε από εσάς ούτε από τον ίδιο τον ΕΟΠΥΥ, το πρώτο τρίμηνο του 2012 εισήλθαν στο ταμείο του οργανισμού από τα ασφαλιστικά ταμεία 560 εκ. ευρώ. Στην καλύτερη περίπτωση μιλάμε για μηνιαία έσοδα 200-210 εκ. ευρώ. Δηλαδή θα έχουμε μια υστέρηση εσόδων στον οργανισμό που οδηγεί σε ένα έλλειμμα μόνο εξ αιτίας αυτού του γεγονότος πάνω από 2 δις ευρώ στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.

Αλήθεια ποιος ήταν υπουργός που επόπτευε αυτό τον οργανισμό και έκανε τους σχεδιασμούς όλη αυτή την περίοδο κ. Λοβέρδο; Ακυβέρνητο ήταν το Υπουργείο Υγείας;

Προκειμένου να ισοσκελίσετε τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ προβλέψατε καταβολή νοσηλίων στα Νοσοκομεία 1,05 δις ευρώ. Μόνο το πρώτο δίμηνο του 2012 οι απαιτήσεις των Νοσοκομείων σε νοσήλια είναι 370 περίπου εκ. ευρώ. Αυτό οδηγεί σε ετήσια βάση σε ποσό που φτάνει, παρά την μείωση των ΚΕΝ, στο 1,8 δις ευρώ. Δημιουργείται λοιπόν και εξαιτίας αυτού του γεγονότος νέο έλειμα ύψους 750 εκ. ευρώ.

Έχουμε λοιπόν από την υστέρηση εσόδων στον ΕΟΠΥΥ και την υποτίμηση των εξόδων για νοσήλια έλλειμμα στον οργανισμό 2,75 δις ευρώ, χωρίς να υπολογίζουμε την εκτίναξη των εξόδων για διαγνωστικές πράξεις που πλέον έχουν δοθεί ολοκληρωτικά στον ιδιωτικό τομέα.

Αυτά άλλος Υπουργός τα σχεδίασε και εφάρμοσε κ. Λοβέρδο; Ακυβέρνητο ήταν το Υπ. Υγείας;

Μεταφέρατε στον ΕΟΠΥΥ τις υγειονομικές δομές του ΙΚΑ και τις αφήσατε χωρίς υλικά, ενώ την ίδια ώρα μέσω του κανονισμού παροχών του ΕΟΠΥΥ δώσατε τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους πρόσβασης στις διαγνωστικές εξετάσεις, με συμμετοχή βεβαίως, στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, χωρίς μάλιστα κανένα πλαφόν. Έτσι πληρώνατε προσωπικό που δεν μπορούσε να κάνει τη δουλειά του αφού δεν είχε υλικά ενώ τα διαγνωστικά εργαστήρια θησαύριζαν και οι ασφαλισμένοι πλήρωναν.

Ούτε γι' αυτό γνωρίζεται κάτι κ. Λοβέρδο; Έγινε από ένα ακυβέρνητο υπουργείο άραγε;

Οι τεράστιες οφειλές του ΟΠΑΔ μέχρι τις 31-12-2011, εποπτευόμενου οργανισμού του Υπ. Υγείας, ύψους πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ προς ασφαλισμένους, φαρμακοποιούς, γιατρούς και παρόχους υπηρεσιών είναι έργο άλλου υπουργού κ. Λοβέρδο; Και γι αυτό φταίει η ακυβερνησία;

Οι απλήρωτες εφημερίες και τα δεδουλευμένα των εργαζομένων όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν ήταν ευθύνη δική σας κ. Λοβέρδο;

Δεν έχει ενδιαφέρον να συνεχίσουμε την παράθεση των στοιχείων. Σημασία έχει να κατανοήσουμε ότι πλέον εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών, που φανατικός υποστηρικτής ήταν ο κ. Λοβέρδος, το καράβι του Δημόσιου Υγειονομικού Συστήματος έπεσε σε ξέρα. Έπιασε μάλιστα ξέρα, όχι εξαιτίας ακυβερνησίας στο Υπ. Υγείας, αλλά πολιτικών επιλογών που στόχευαν στη συρρίκνωση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και την μεταφορά του κόστους των υπηρεσιών υγείας στις τσέπες των πολιτών.

Το κόστος της προσάραξης είναι τεράστιο και θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια να «αποκολληθεί», να «επισκευαστεί» και να ανοίξει πανιά το σκάφος του ΕΣΥ. Ο αγώνας για ένα καθολικό δωρεάν και υψηλού επιπέδου Δημόσιο Σύστημα Υγείας είναι μακρύς και δύσκολος, αλλά είναι ανάγκη να δοθεί.

Όμως ο καπετάνιος που το οδήγησε στις ξέρες, μιλάμε φυσικά για τον κ. Λοβέρδο, δεν μπορεί να δηλώνει έκπληκτος και να επιτίθεται ανενόχλητος στην Αριστερά κάνοντας τον ανήξερο για την σημερινή τραγική κατάσταση. Θα του συνιστούσαμε να πάρει υπόψη αυτό που πολλές φορές λέει ο λαός μας, ότι «η σιωπή μερικές φορές είναι χρυσός»

Πηγή: www.ygeionomikoi.gr

Δευτέρα 4 Ιουνίου 2012

Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου και στη δημόσια υγεία γενικότερα


Το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου δεν θα μπορούσε να είναι η εξαίρεση στον κανόνα για την κατάσταση που αντιμετωπίζει σήμερα η δημόσια υγεία, μετά το "κούρεμα" των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων και των Νοσοκομείων, και μετά την ύφεση που φέρνει η πολιτική της λιτότητας και των μνημονίων.

Κύριοι πελάτες των Νοσοκομείων είναι τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά κανονικά πρέπει να πληρώνουν τα νοσήλεια και τις άλλες δαπάνες για τους ασφαλισμένους τους προς τα Νοσοκομεία.
Όμως τα ασφαλιστικά ταμεία αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές  υποχρεώσεις τους. Οι λόγοι είναι κυρίως 3:
  • Το "κούρεμα" που υπέστησαν τα αποθεματικά τους από το P.S.I,  κούρεμα που δεν ανακεφαλοποιήθηκε όπως έγινε με τις τράπεζες. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ - ΝΔ δανείστηκε 50 δισ ευρώ για να καλύψει τη ζημιά των τραπεζών, δεν δανείστηκε όμως ούτε ένα ευρώ για να καλύψει τη ζημιά των ασφαλιστικών ταμείων που έχει άμεση επίπτωση στην υγεία των πολιτών!
  • Η ύφεση και η ανεργία που έχουν φέρει τα μέτρα των μνημονίων έχουν ελαχιστοποιήσει τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων από τις εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών. Παράλληλα ο ελεγχτικός μηχανισμός έχει απενεργοποιηθεί πλήρως και η εισφοροδιαφυγή καλπάζει. Έτσι τα έσοδα των ασφ. ταμείων έχουν πιάσει εντελώς πάτο.
  • Η περιβόητη ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων στον ΕΟΠΥΥ έχει δημιουργήσει ένα απίστευτο γραφειοκρατικό αλαλούμ, αλλαλούμ στο οποίο κανείς δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Είναι χαρακτηριστικό ΄ότι από τον Ιανουάριο ο διοικητής του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου συμφώνησε με τον υποδιοικητή του ΟΓΑ, ο ΟΓΑ να δώσει άμεσα ένα μικρό μέρος από τις οφειλές του προς το Νοσοκομείο (300.000) για να μπορέσει το Νοσοκομείο να πληρώσει άμεσες ανάγκες. Από τότε έχουν περάσει σχεδόν 6 μήνες, τα χρήματα έφυγαν από τον ΟΓΑ αλλά δεν έχουν έλθει στο Νοσοκομείο, γιατί έπρεπε να δοθούν μέσω του ΕΟΠΥΥ.
Για τους παραπάνω 3 λόγους τα ασφαλιστικά ταμεία δεν μπορούν να πληρώνουν ούτε το ελάχιστο των οφειλών τους προς τα Νοσοκομεία, τους φαρμακοποιούς και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

Μόνο προς το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου  ο ΕΟΠΥΥ οφείλει περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ για οφειλές προηγούμενων ετών των ασφαλιστικών ταμείων.

Από την έναρξη του 2012 το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ.

Όλο αυτό το διάστημα μοναδική πηγή χρηματοδότησης του Νοσοκομείου είναι οι έκτακτες κρατικές επιχορηγήσεις, οι οποίες σαφώς δεν επαρκούν, αφού και τα περιθώρεια του κρατικού προϋπολογισμού είναι περιορισμένα. Επίσης κάποια μικρά έσοδα έχει το Νοσοκομείο από το εξέταστρο των 5 ευρώ, το οποίο ανγκάζουν τους ασφαλισμένους να (ξανα)πληρώνουν.
Από την έναρξη του 2012 το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου έχει λάβει από έκτακτες κρατικές επιχορηγήσεις (εκτός της κάλυψης του κόστους μισθοδοσίας) 800.000 ευρώ, ποσό το οποίο  πήγε για εξόφληση οφειλών προς προμηθευτές για προμήθειες του 2010 και του 2011.

Αυτή τη στιγμή το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου έχει αφήσει απλήρωτες όλες τις προμήθειες του 2012 και μέρος των προμηθειών του 2011. Όμως οι περισσότερες προμηθευτικές εταιρίες ισχυρίζονται ότι λόγω της οικονομικής πίεσης δεν  μπορούν πλέον να προμηθεύουν τα Νοσοκομεία (και το δικό μας) με υλικά και φάρμακα με πίστωση. Έτσι έχουν ήδη σταματήσει οι προμήθειες σε μια σειρά από υλικά, ενώ όπως φαίνεται το επόμενο διάστημα το εμπάργκο θα πάρει γενικευμένο χαρακτήρα. 

Έτσι ο κίνδυνος να ξεμείνει και το δικό μας Νοσοκομείο από υγειονομικά υλικά και φάρμακα στο άμεσο χρονικό διάστημα είναι μεγάλος και υπαρκτός. Συνεπώς, ενδεχομένως να υπάρξει εκ των πραγμάτων αναστολή σε μια σειρά από δραστηριότητες του Νοσοκομείου όπως τα προγραμματισμένα χειρουργεία, προγραμματισμένες εξετάσεις κλπ.

Αυτά είναι ζητήματα τα οποία η τοπική κοινωνία πρέπει να τα γνωρίζει εγκαίρως και η διοίκηση του Νοσοκομείου οφείλει να ενημερώσει αρμοδίως τους πολίτες.

Το μήνυμα κατά τη γνώμη μου από την όλη κατάσταση είναι ξεκάθαρο: Όσο συνεχίζονται οι πολιτικές των μνημονίων και της λιτότητας, η δημόσια υγεία θα βρίσκεται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, πάντα σε δεύτερο πλάνο σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα και την αποπληρωμή του χρέους. Αν για την ελληνική κυβέρνηση και για τα κόμματα που θα την απαρτίζουν συνεχίσει να είναι σημαντικότερη η διάσωση των τραπεζών από τη διάσωση των πολιτών, τότε η δημόσια υγεία οδηγείται αυτόματα σε συρρίκνωση και σταδιακή εξαφάνιση. Η λιτότητα, η ύφεση και η ανεξέλεγκτη  εργοδοσία είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί της δημόσιας υγείας. Όσο συνεχίζονται, τόσο θα βουλιάζει το δημόσιο σύστημα υγείας!

Γιώργος Μανουσάκης
πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

Κυριακή 3 Ιουνίου 2012

Δεν δικαιούται να ''κουνά το δάκτυλο'' ο κ. Λοβέρδος

Πρέπει κάποιος, που έχει διαλύσει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και έχει δημιουργήσει τον θνησιγενή ΕΟΠΥΥ, να έχει πολύ μεγάλο θράσος και να κουνά το δάκτυλο για τα προβλήματα που υπάρχουν στην φαρμακευτική περίθαλψη τόσο των χρόνιων πασχόντων όσο και γενικότερα των ασφαλισμένων.
Μιλάμε φυσικά για τον μέχρι πριν λίγες μέρες Υπουργό Υγείας κ. Λοβέρδο, που με σημερινές του δηλώσεις  προσπαθεί να μεταθέσει τις ευθύνες στην «ακυβερνησία της χώρας» για την αδυναμία γενικότερα των ασφαλισμένων και ιδιαίτερα των καρκινοπαθών να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα.
Αυτός που διέλυσε της κοινωνική ασφάλιση σαν υπουργός Εργασίας, αυτός που σαν πιστός εφαρμοστής των μνημονιακών πολιτικών οδήγησε τα Νοσοκομεία και την υγειονομική περίθαλψη σε κατάρρευση δεν δικαιούται να ομιλεί και μάλιστα να προτείνει λύσεις.
Ο Ελληνικός λαός έδωσε την απάντησή του στις μνημονιακές πολιτικές που άσκησε και υπηρέτησε μέχρι κεραίας ο κ. Λοβέρδος και οι συν αυτόν στις 6 Μάιου και θα δώσει και νέα πιο αποστομωτική στις 17 Ιουνίου. Ας μην προτρέχει λοιπόν ο κ. Λοβέρδος και θα πάρει σύντομα την δέουσα απάντηση από τους πολίτες.


Σχόλιο του Τμήματος Υγείας – Πρόνοιας του ΣΥΝ με αφορμή τη δήλωση του κ. Λοβέρδου για το θέμα φαρμάκων

Ο πιο πρόθυμος στην υλοποίηση των μνημονιακών πολιτικών και των συνταγών της τρόικα, ο εξολοθρευτής του δημόσιου συστήματος υγείας και δημιουργός του καταδικασμένου σε κατάρρευση ΕΟΠΥΥ, πρώην υπουργός Υγείας, κ. Λοβέρδος, προσπαθώντας να αποσείσει τις τεράστιες ευθύνες του για τη διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας, εν προκειμένω της φαρμακευτικής περίθαλψης, την αποδίδει σε «ακυβερνησία». Οι πάντες, όμως, σε αυτόν τον τόπο γνωρίζουν ότι το εκρηκτικό πρόβλημα έλλειψης φαρμάκων που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές οφείλεται στη δραματική υποχρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ.
Αυτή την ώρα είναι απαραίτητο η υπηρεσιακή κυβέρνηση και ο υπουργός Υγείας να πάρουν μέτρα για την άμεση κάλυψη με φάρμακα των ασθενών που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, καθώς και για την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των ασφαλισμένων σε φάρμακα.

Σάββατο 2 Ιουνίου 2012

Ευρωπαϊκο Δίκτυο για το Δικαίωμα στην Υγεία -Διακήρυξη της Ναντέρ
 2012-06-014_eyropaiki_diktyoygeia
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το Δικαίωμα στην Υγεία συστάθηκε κατά την ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη που διεξήχθη στην Ναντέρ (Παρίσι, Γαλλία) στις 12 και 13 Μαϊου 2012, όπου συγκεντρώθηκαν αντιπρόσωποι συλλογικοτήτων, συνδικαλιστικών και πολιτικών οργανώσεων που αγωνίζονται για την υπεράσπιση των συστημάτων υγείας από Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία, Πολωνία και Σλοβακία.
Κατά τη συνδιάσκεψη αυτή διαπιστώθηκε ότι σε όλη την Ευρώπη μαίνεται μια ταυτόχρονη, συγκροτημένη και συντονισμένη πολιτική ιδιωτικοποίησης των συστημάτων υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας, φορολόγησης των ασθενών και των ασφαλισμένων, κλεισίματος νοσοκομείων και απάλειψης τοπικών υπηρεσιών υγείας. Η ασκούμενη πολιτική χρησιμοποιεί σαν πρόσχημα την κρίση και το χρέος.
Πρόκειται για μια διαδικασία που εγείρει ισχυρές αντιστάσεις, όχι μόνο εκ μέρους των επαγγελματιών υγείας και των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους αλλά και εκ μέρους συλλογικοτήτων και κομμάτων. Σε πολλές χώρες οι κινητοποιήσεις οργανώνονται από κοινού από χρήστες των υπηρεσιών υγείας, τοπικούς πληθυσμούς, επαγγελματίες υγείας, συλλογικότητες, κόμματα και συνδικάτα.
Μια από τις αποφάσεις της ευρωπαϊκής συνδιάσκεψης είναι η ταυτόχρονη πραγματοποίηση συνεντεύξεων Τύπου στις 5 Ιουνίου προκειμένου να ανακοινωθούν οι πρώτες αποφάσεις και οι συντονισμένες δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την υπεράσπιση των συστημάτων υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας.
2012-06-01_images

Διακήρυξη της Διεθνούς Συνδιάσκεψης της Ναντέρ
13 – 14 Μαϊου 2012
Σε μια συγκυρία βαθιάς κρίσης του καπιταλισμού, η υγεία των λαών επιδεινώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την οικονομική, οικολογική και κοινωνική κρίση που ενισχύει τις ανισότητες.
Η χρονιά που πέρασε σημαδεύτηκε από μια επιτάχυνση της κρίσης στην Ευρώπη. Μια δεύτερη τραπεζική κρίση διαφαίνεται τον ορίζοντα. Οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες από την Ευρωπαϊκή Ενωση επιφέρουν μια γενικευμένη κάμψη της οικονομίας ή ακόμα, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, μια βαθιά ύφεση.
Οι ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν την σταδιακή επιβολή μιας ακόμα σκληρότερης και μη ανακλητής λιτότητας που περνά μέσα από την επικύρωση του Δημοσιονομικού Συμφώνου και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.
Το δημόσιο χρέος, η ανεργία, η φτώχεια και οι ανισότητες αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς.
Η λιτότητα και το χρέος που παρουσιάζονται σαν αναπόφευκτες και αναγκαίες λύσεις, έχουν γίνει παντού πρόσχημα για ολομέτωπες επιθέσεις ενάντια στα συστήματα δημόσιας υγείας και κοινωνικής προστασίας και στα κοινωνικά δικαιώματα. Η Ελλάδα αποτελεί μια εμβληματική περίπτωση και βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια ανθρωπιστική και υγειονομική κρίση άνευ προηγουμένου. Οι πλέον θιγόμενες χώρες σήμερα είναι αυτές της Νότιας και της Ανατολικής Ευρώπης.
Τα μέτρα λιτότητας στους τομείς της Υγείας και της Κοινωνικής Προστασίας λαμβάνονται κάτω από ισχυρές πιέσεις πολυεθνικών και ιδιωτικών ασφαλιστικών οργανισμών. Οι εν λόγω πολυεθνικές παίζουν έναν μείζονα ρόλο στην καταστρατήγηση των κοινωνικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων (συλλογική διαπραγμάτευση, ελευθερία συνδικαλιστικής δράσης, συνθήκες εργασίας… ) και των συλλογικών συμβάσεων, στη μείωση των μισθών και του μισθολογικού κόστους επί του ΑΕΠ (που θα επιδεινώσει η νέα οικονομική επιτήρηση, με τον έλεγχο του «ενιαίου μισθολογικού κόστους») και στην αύξηση των επισφαλών θέσεων εργασίας (επιστροφή στην ημερήσια εργασία, έκρηξη της εποχικής εργασίας, στάτους αυτο-απασχολούμενου…)
Αυτές οι πολιτικές λιτότητας που διαλύουν τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας και αφορούν όλους τους ασφαλισμένους πλήττουν ιδιαίτερα κάποιες κατηγορίες πολιτών :
1. Οι γυναίκες, μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων στους εν λόγω δημόσιους τομείς, κατέχουν τις πιο επισφαλείς θέσεις εργασίας, είναι οι πρώτες που έρχονται αντιμέτωπες με τις απολύσεις κατά το κλείσιμο των νοσοκομείων, των βρεφονηπιακών σταθμών, των δομών βοήθειας ΑμεΑ, και επιβαρύνονται με το μεγαλύτερο μέρος του «έργου κοινωνικής αναπαραγωγής» που οι πολιτικές λιτότητας επαναφέρουν μαζικά στην οικιακή σφαίρα.
2. Οι ίδιοι οι ασθενείς, οι οποίοι φορολογούνται ολοένα και περισσότερο. Τα ΑμεΑ, τα μεγάλα θύματα στο βωμό της κρίσης, όχι μόνο αποκλείονται από την πρόσβαση στην εργασία αλλά όλο και πιο συχνά και από την πρόσβαση σε δομές υποδοχής.
3. Οι μετανάστες χωρίς-χαρτιά, που συχνά αποκλείονται από τα συστήματα υγείας και κοινωνικής προστασίας.
Πέρα από την αναγκαίες εθνικές αντιστάσεις σε κάθε χώρα ξεχωριστά, τα μέτρα αυτά χρήζουν μιας κοινής και συντονισμένης δράσης των επαγγελματιών υγείας, των ασθενών και όλων των πολιτών. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει την κοινωνικοποίηση των εμπειριών των εθνικών αγώνων προάσπισης της δημόσιας υγείας και κοινωνικής προστασίας, καθώς και την οργάνωση κοινών αγώνων και συντονισμού για τη διαμόρφωση και ανάληψη διεθνών πρωτοβουλιών υπεράσπισης μιας δημόσιας, ισόνομης, καθολικής και αλληλέγγυας Υγείας.
Κατά τη διεθνή μας συνάντηση στη Ναντέρ (Παρίσι, Γαλλία), στις 12 και 13 Μαϊου 2012, οι συμμετέχοντες, μέλη συνδικάτων και συλλογικοτήτων από όλη την Ευρώπη που αγωνίζονται για την προστασία της υγείας και της κοινωνικής προστασίας υπερασπιζόμενοι ένα ποιοτικό σύστημα δημόσιας υγείας εκφράστηκαν υπέρ :
- της συγκρότησης ενός ευρωπαϊκού δικτύου ανταλλαγών, ανάληψης κινητοποιήσεων και δράσεων ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των συστημάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας, ανοιχτό σε όλους όσους επιθυμούν να αναλάβουν δράση ενάντια στη λιτότητα επί της Υγείας των λαών, την υποβάθμιση των κοινωνικών δικαιωμάτων και της κοινωνικής προστασίας.
- της διαμόρφωσης ενός εναλλακτικού ευρωπαϊκού προγράμματος σε ευθεία αντίθεση με νεοφιλελεύθερες στοχεύσεις, το οποίο θα υπερασπίζεται την υγεία και την κοινωνική προστασία ως καθολικά κοινά αγαθά που δεν θα υπηρετούν τα συμφέροντα των μετόχων των ιδιωτικών οργανισμών υγείας ή κοινωνικής προστασίας. Ενα τέτοιο πρόγραμμα προϋποθέτει την καθολική και δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, τη δημοκρατική διαχείριση και τη δημόσια και συλλογική χρηματοδότησή τους.
- λογιστικών ελέγχων επί του χρέους, ειδικότερα στα νοσοκομεία και στους οργανισμούς κοινωνικής προστασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις του χρέους στις γυναίκες.
- της συγκρότησης ενός δικτύου διαλόγου/ανταλλαγών, πρωτοβουλιών και δράσεων ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των συστημάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας, ενάντια στη μετακύληση του κόστους στους ασθενείς, ενάντια σε κάθε μέτρο που αποβλέπει στη συρρίκνωση της καθολικής πρόσβασης στην Υγεία.
- της οργάνωσης συντονισμένων συνεντεύξεων Τύπου στη βάση αυτής της διακήρυξης, στις 5 Ιουνίου 2012, και της κοινοποίησης ενός καλέσματος αλληλεγγύης στον ελληνικό λαό.
- της οργάνωσης σε κάθε χώρα μιας εβδομάδας κοινής ευρωπαϊκής δράσης για το δικαίωμα των λαών στην Υγεία, ενάντια στη διάλυση και στην εμπορευματοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών Υγείας.
- την εκπροσώπηση κάθε χώρας στο « Λευκό Ευρωπαϊκό χωριό » (συνάντηση προσωπικού υγείας) στην Βαρσοβία κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας δράσης.
- του συντονισμού μια κοινής εκστρατείας ενημέρωσης με κοινό υλικό (αφίσες, κείμενο προς υπογραφή – πετίσιον, κ.λπ.).
Με πλήρη συνείδηση ότι η δράση για ένα δημόσιο και καθολικό σύστημα δημόσιας υγείας και κοινωνικής προστασίας δεν θα μπορούσε να είναι υπόθεση μόνο των επαγγελματιών υγείας και των συλλογικοτήτων προάσπισης της δημόσιας υγείας, αλλά ότι αφορά το σύνολο της κοινωνίας, οι συμμετέχοντες στη συνάντηση :
- επιθυμούν να εντάξουν την ιδιαιτερότητα αυτού του αγώνα σε κάθε πρωτοβουλία διαμόρφωσης ενός νέου ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου, εντός του οποίου θα διεξάγεται μια διαρκής εκστρατεία υπεράσπισης του θεμελιώδους δικαιώματος σε δημόσιες και καθολικές υπηρεσίες υγείας.
- συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή εκστρατεία για την μη-επικύρωση του ευρωπαϊκού συμφώνου σταθερότητας και για την απόσυρση του Μηχανισμού Οικονομικής Σταθερότητας.
Ναντέρ, 13 Μαϊου 2012