Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

Η Γενική Συνέλευση της Τετάρτης 27/6/12

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η Γενική Συνέλευση της Τετάρτης 27/6/12

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27/6/12 η προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Τα θέματα που συζητήθηκαν σύμφωνα με την ΗΔ και οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι τα παρακάτω:

1)Καταβολή πρόσθετων αμοιβών, επιδόματος παραμεθορίου και άλλα μισθολογικά θέματα.
Έγινε ενημέρωση από τα μέλη του ΔΣ σχετικά με την πορεία αποπληρωμής των πρόσθετων αμοιβών.Μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί οι πρόσθετες αμοιβές μέχρι και για το μήνα Ιανουάριο. Για το Φεβρουάριο υπάρχουν τα χρήματα, αλλά έπρεπε να ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, κάτι που έγινε στις 26/6/12 και στη συνέχεια εστάλησαν τα σχετικά έγγραφα προς την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία για την πληρωμή των πρόσθετων αμοιβών του Φεβρουαρίου, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 13 Ιουλίου. Για τον Μάρτιο, αρμόδια για την πληρωμή είναι η ΥΔΕ (Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου), η οποία θα είναι υπεύθυνη και για τους επόμενους μήνες, όμως δεν έχουν έρθει ακόμα χρήματα στο σχετικό κωδικό της ΥΔΕ. Για το θέμα αυτό η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων αποφασίστηκε να δοθεί περιθώριο δύο εμβδομάδων ώστε να διευθετηθεί το θέμα, και αν δεν γίνει αυτό οι εργαζόμενοι να προχωρήσουν σε Επίσχεση Εργασίας όπως έχει γίνει και στο παρελθόν σε αντίστοιχη περίπτωση.

Για το θέμα του επιδόματος παραμεθορείου έγινε ενημέρωση από το ΔΣ για το γεγονός ότι μέχρι την έναρξη εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι του νομού Λασιθίου ελάμβαναν επίδομα προβληματικής περιοχής (45 ε), αφού με σχετική υπουργική απόφαση ο νομός Λασιθίου έχει περιληφθεί στις προβληματικές περιοχές ζώνη Β. Όμως με το ΕΝιαίο Μισθολόγιο το επίδομα προβληματικής περιοχής καταργήθηκε και έμεινε μόνο το επίδομα παραμεθορείου (90 Ε) το οποίο οι εργαζόμενοι στο νομό Λασιθίου δεν το λαμβάνουν. όμως έγινε πρόσφατα αντιληπτό έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς τις αποκεντρωμένες διοικήσεις περιφερειών με το οποίο ζητείται να προταθούν ποιες περιοχές μπορούν να χαρακτηριστούν παραμεθόρειες, με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Ο νομός Λασιθίου πληρεί κάποια από τα κριτήρια αυτά, γι΄αυτό το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο σε συνεργασία με την ΕΛΜΕ Λασιθίουσυναντήθηκε με τον αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Ν. Καστρινάκη και του έθεσαν το θέμα΄ώστε να γίνει παρέμβαση πτος το Γ. Γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης Περιφέρειας Κρήτης κ. Αθ. Καρούνζο και να περιληφθεί στην πρόταση προς το Υπουργείο ο νομός Λασιθίου στις παραμθόρειες περιοχές, κάτι που στην πράξη ισχύει απόλυτα. Ο αντιπεριφερειάρχης ήταν πολύ θετικός και επικολινώνησε ήδη με τον Γ. Γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης για το θέμα αυτό. Χρειάζεται βέβαια να υπάρξουν παρεμβάσεις προς την Περιφέρεια αλλά και προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και γι΄αυτό θα γίνει προσπάθεια ενημέρωση και των υπόλοιπων φορέων του νομού και των βουλευτών για το θέμα αυτό.

Επίσης έγινε ενημέρωση και για άλλα μισθολογικά θέματα και από τη Συνεέλυση αποφασίστηκε ότι οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να συναινέσουν σε νέα μείωση των μισθών, αφού ήδη έχουν οδηγηθεί στα όρια της οικονομικής τους επιβίωσης. Ακόμη αποφασίστηκε να διεκδικηθεί η καταβολή του επιδόματος παραγωγικότητας για του διοικητικούς υπάλληλους του Νοσοκομείου, που δεν λαμ΄βάνουν το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.

2)Έλλειψη προσωπικού, οφειλόμενες άδειες και ρεπό και άλλα εργασιακά θέματα.
Έγινε από το ΔΣ ενημέρωση για τη συζήτηση που υπήρξε με το διοικητή του Νοσοκομείου κ. Αλ. Μαυρικάκη για το σοβαρό αυτό θέμα, μιας και η κατάσταση με την έλλειψη προσωπικού στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου συνεχώς επιδεινώνεται, αφού δεν γίνονται καθόλου νέες προσλήψεις (ούτε συμβασιούχων) και ταυτόχρονα υπάρχουν αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις. Διερευνήθηκαν οι δυνατότητες που υπάρχουν για να γίνουν ρυθμίσεις στην εσωτερική λειτουργία του Νοσοκομείο ώστε να δοθούν κάποιες άδειες παραπάνω τη θερινή περίοδο, έγινε προς το διοικητή γνωστό ότι έχει συσωρευτεί πολύ μεγάλος αριθμός αδειών και οφειλόμενων ρεπό, ειδικά στο νοσηλευτικό προσωπικό και ζητήθηκε να γίνουν ενέργειες ώστε το Νοσοκομείο να ενισχυθεί με προσωπικό, είτε μόνιμους έιτε συμβασιούχους. Ακόμη συζητήθηκε ο τρόπος χορήγησης των οφειλόμενων ρεπό, τα οποία πρέπει να χορηγούνται κατά προτεραιότητα, αφού αποτελούν επιπλέον χρόνο εργασίας στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

3)Αποδυνάμωση Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, νέοι οργανισμοί και άλλα θέματα σχετικά με το Σύστημα Υγείας.
Συζητήθηκε η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα με τις συνεχείς αποδσπάσεις ιατρών του Νοσοκομείου προς τα Νοσοκομεία του Ηρακλείου, εγκρίθηκε το παρακάτων ψήφισμα και αποφασίστηκε να αποσταλεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Νικολάου:
Το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου είναι ένα γενικό νοσοκομείο με ανάπτυξη και ρόλο που αφορά στις υπηρεσίες υγείας όλου του νομού Λασιθίου (αλλά και τμήματος του νομού Ηρακλείου), αφού διαθέτει ειδικές μονάδες (ΜΕΘ, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού) αλλά και μεγάλη γκάμα ιατρικών ειδικοτήτων και κλινικών. Όμως αντί το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου να ενισχύεται για να ανταποκριθεί στο σημαντικό του ρόλο, παρατηρούμε ότι το τελευταίο διάστημα επιχειρείται από την πλευρά της ΔΥΠΕ Κρήτης μια σταδιακή αποδυνάμωση του, με συνεχόμενες αποφάσεις για μετακινήσεις και αποσπάσεις ιατρών του προς τα Νοσοκομεία του Ηρακλείου, ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο. Με τέτοιου είδους αποφάσεις καλύπτονται κενά των Νοσοκομείων του Ηρακλείου, αλλά την ίδια ώρα αποδυναμώνεται σημαντικά το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου, αφού σημαντικές κλινικές και ειδικότητες υπολειτουργούν (παιδιατρική, ουρολογική).
Θεωρούμε ότι αυτές οι αποφάσεις μετακινήσεων ιατρών ενδεχομένως να αποτελούν τμήμα μια γενικότερης στρατηγικής για την ενίσχυση των κεντρικών Νοσοκομείων σε κάθε Περιφέρεια, και για την ταυτόχρονη αποδυνάμωση των περιφερειακών νοσοκομείων.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι μας βρίσκει κάθετα αντίθετους αυτή η τακτική σταδιακής συρρίκνωσης των υπηρεσιών και των κλινικών του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου και θα κάνουμε ό,τι δυνατόν για να σταματήσει και να αποτραπεί αφού ο ρόλος του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τον πληθυσμό της Ανατολικής Κρήτης. Παράλληλα ζητούμε την ενίσχυση του με ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό αφού η υποστελέχωση του είναι ιδιαίτερα μεγάλη, σαφώς μεγαλύτερη από αντίστοιχων άλλων νομαρχιακών νοσοκομείων της χώρας.
Ζητούμε τη στήριξη των τοπικών φορέων της περιοχής και του νομού, του Δήμου Αγ. Νικολάου και της τοπικής κοινωνίας ώστε να σταματήσει αυτή η τακτική της σταδιακής συρρίκνωσης των υπηρεσιών και των κλινικών του Νοσοκομείου μας και να στηριχθεί με τα μέσα που χρειάζεται ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες υγείας της ευρύτερης περιοχής.
Εκφράζουμε επίσης τη έμπρακτη στήριξη μας στις νομικές και άλλες ενέργειες του διοικητή του Νοσοκομείου Αλ. Μαυρικάκη και του Δ.Σ., ώστε να ακυρωθούν και να μην επαναληφθούν οι αποφάσεις μετκαινήσεων και αποσπάσεων ιατρών του Νοσοκομείου μας προς τα Νοσοκομεία του Ηρακλείου.

4) Προγραμματισμός δράσεων και εκδηλώσεων (συνδικαλιστικών και πολιτιστικών) του συλλόγου.
Συζητήθηκαν οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν από το Σύλλογο σε θέματα όπως η απόφαση του διοικητή για τον κανονισμό λειτουργίας του Νεκροθαλάμου, και η δικαστική διεκδίκηση που είχε υπάρξει στο παρελθόν για χρηματικό ποσό, διεκδίκηση που σταμάτησε και απορρίφθηκε με ευθύνη και απόφαση της εξουσιοδοτημένου δικηγόρου. Στη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η σύναψη ετήσιας συνεργασίας του συλλόγου με δικηγόρο, με αντικείμενο την παροχή συμβουλών επί εργασιακών, συνταξιοδοτικών και μισθολογικών υποθέσεων των εργαζομένων, αλλά και την παροχή νομικών συμβουλών για το ΔΣ του Συλλόγου. Για το σκοπό αυτό το ΔΣ θα ενημερώσει σχετικά το Δικηγορικό Σύλλογο Λασιθίου και θα ζητήσει την υποβολή προσφορών από τους ενδιαφερόμενους δικηγόρους.

Επίσης στη Συνέλευση συζητήθηκε η ανάγκη διεξαγωγής κάποιων εκδηλώσεων ψυχαγωγίας για τα μέλη του Συλλόγου και η διερεύνηση δυνατότητας οργάνωσης κάποιας ομαδικής διήμερης ή τριήμερης εκδρομής για τους εργαζόμενους και τις οικογένειες τους, κάτι όμως που από τη συζήτηση στη Συνέλευση φάνηκε εξαιρετικά δύσκολο λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης όλων των εργαζόμενων. Έτσι αποφασίστηκε το επόμενο διάστημα το ΔΣ να προχωρήσει στη διοργάνωση κάποια ψυχαγωγικής βραδιάς σε παραλιακό χώρο.

Τέλος συζητήθηκε η παρέμβαση του Συλλόγου στη διοίκηση του Νοσοκομείου για το θέμα που υπάρχει με τη δυσκολία στη συνταγογράφηση, τόσο για τους εξωτερικούς ασθενείς, όσο και για το προσωπικό του Νοσοκομείου, αφού η μία ημέρα την εβδομάδα που ισχύει μέχρι στιγμής , σε καμιά περίπτωση δεν επαρκεί σε σχέση με τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από το νέο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και από τον ΕΟΠΥΥ. Το ΔΣ του συλλόγου έχει ζητήσει από το διοικητή να υπάρξει μέριμνα ώστε η συνταγογράφηση στον πρώτο όροφο να γίνεται πέντε ημέρες την εβδομάδα, ενώ να υπάρξει συγκεκριμένη ημέρα ή ωράριο που να εξυπηρετείται το προσωπικό του Νοσοκομείου και αναμένονται οι ενέργειες της διοίκησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου