Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012

άρχισαν οι εγγραφές στην ειδικότητα βοηθών νοσηλευτών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
7η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Επιμενίδου 22  Τ.Κ.72100
Τηλ.: 2841026772
Fax: 2841026772
Email:epas.agnhosp@yahoo.gr
Πληροφορίες: Βαδόλα Μαρία

               Αρ. πρωτ……….
             Αγ. Νικόλαος…../…./…
             Αρ. Διεκπ……..
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Επαγγελματική Σχολή του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι άρχισαν οι εγγραφές στην ειδικότητα βοηθών νοσηλευτών και θα συνεχιστούν μέχρι στις 30 Ιουνίου 2012.
Η φοίτηση στην ΕΠΑ.Σ. είναι διετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄και Β΄.
 Α]    Στην Α΄τάξη των ΕΠΑ.Σ.  χωρίς εξετάσεις εγγράφονται:
1.     Προαχθέντες  στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων ,Τ.Ε.Λ., Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ,  ΕΠΛ ημερησίων και εσπερινών.
2.     Προαχθέντες στη  Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.
3.     κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Λ. ,ΤΕ.Σ, ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Ε. Α΄ ή Β΄ κύκλου και των ισοτίμων σχολών για την απόκτηση άλλης ειδικότητας .
4.     Προαχθέντες της  Δ΄ τάξης του παλιού εξαταξίου  Γυμνασίου.
5.     Προαχθέντες στη Γ΄ τάξη Εσπερινού Τ.Ε.Λ..

Β]      Στη Β΄ τάξη της  ΕΠΑ.Σ.  εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι:
1.     Προαγόμενοι στη Β΄τάξη της ΕΠΑΣ
2.     οι ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ  Α΄ ΚΥΚΛΟΥ  Σπουδών του ΤΕΕ στην ίδια ή σε συναφή     ειδικότητα


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
   1.
·        Για τις περιπτώσεις Α1, Α2 και Β1 Αποδεικτικό σπουδών
·        Για την περίπτωση Α3 επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
·        Για τις περιπτώσεις Α4 και Α5 Πιστοποιητικό σπουδών
     2. Αίτηση εγγραφής
3.     6 φωτογραφίες
4.         Πιστοποιητικό γέννησης ή επικυρωμένο αντίγραφο  αστυνομικής ταυτότητας.
5.         Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 για τη κηδεμονία του μαθητή
6.          Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 του κηδεμόνα ή του ίδιου του μαθητή αν είναι ενήλικος, την οποία να δηλώνεται ότι ο μαθητής δεν φοιτά ταυτόχρονα σε σχολείο (ΓΕΛ, ΤΕΣ, ΕΠΑ.Σ αρμοδιότητας Υ.Ε.Π.Θ.. ή άλλων Υπουργείων, καθώς και σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

          Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές που δεν μπόρεσαν αιτιολογημένα να εγγραφούν καθώς και για τους επανεξεταστέους το Σεπτέμβριο

           Για περισσότερες πληροφορίες  και εγγραφές στα γραφεία της Σχολής  Επιμενίδη 22  1ος όροφος δίπλα στη εφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και  ώρες 8.30 π.μ έως 1μ.μ.
         
         
                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α.Ν

     
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

                                                                                     


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου