Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

Επιστολή σχετικά με το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την αναδιάρθρωση της χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

 


Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης
απέστειλε έγγραφο προς τον Υπουργό Υγείας κ. Πλεύρη, προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Χατζηδάκη και προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Σκυλακάκη σχετικά με το σχέδιο υπουργικής απόφασης  για την αναδιάρθρωση της χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους του Υπ. Υγείας. Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:

 Κύριοι Υπουργοί, μετά τα Δελτία Τύπου των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας για την υπογραφή της ΚΥΑ για την αναδιάρθρωση της χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους του Υπουργείου Υγείας, με νέα ποσά, νέες κατηγορίες και κάποιες νέες ειδικότητες, χωρίς να δοθεί η ΚΥΑ στη δημοσιότητα, έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο το σχέδιο της ΚΥΑ χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου.

Στο σχέδιο αυτό της ΚΥΑ, που υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να είναι η τελική μορφή, περιλαμβάνονται μεγάλες αδικίες και παράλογες διαφοροποιήσεις για τις ειδικότητες. Πιο συγκεκριμένα:

·       Ενώ στην παλαιά ΚΥΑ ολο το προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας υπαγόταν στην πρώτη κατηγορία (150Ε), τώρα υπάρχει διαφοροποίηση η οποία δεν δικαιολογείται από τις συνθήκες και τα τμήματα εργασίας. Οι νοσηλευτές-τριες είναι στην πρώτη κατηγορία (200Ε), ενώ οι Μαίες, οι τραυματιοφορείς, οι βοηθοί θαλάμου είναι στη Β κατηγορία (165Ε) και οι επισκέπτριες υγείας στην Τρίτη κατηγορία (150Ε) και δεν παίρνουν αύξηση.

·       Οι ΥΕ μεταφορεις των δημοσίων νοσοκομείων, από την πρώτη κατηγορία (150Ε) επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, με το νέο σχέδιο της ΚΥΑ βρίσκονται στην δεύτερη κατηγορία (165Ε), δηλαδή παίρνουν αύξηση 15 ευρώ το μήνα! Συνολική αύξηση 180 ευρώ το χρόνο!!

·       Από την πρώην πρώτη κατηγορία (150Ε) μεταφέρονται στη νέα τρίτη κατηγορία (150) και ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΥΞΗΣΗ οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων και οι παρασκευαστές, οι καθαρίστριες, και οι χειριστές εμφανιστές ακτινολογικών εργαστηρίων (ΔΕ).

·       Ενώ οι χειριστές εμφανιστές ακτινολογικού(ΔΕ) μπαίνουν στην τρίτη κατηγορία και δεν παίρνουν αύξηση, οι τεχνολόγοι ακτινολογικού (ΤΕ) που εργάζονται στους ίδιους χώρους κατατάσσονται στη νέα δεύτερη κατηγορία (165Ε).

·       Στην τεχνική Υπηρεσία, ενώ στην παλαιά ΚΥΑ ολο το προσωπικό της υπαγόταν στη δεύτερη κατηγορία (70Ε), τώρα υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά ειδικότητα, με άλλες ειδικότητες να μπαίνουν στην τρίτη κατηγορία (150ε), άλλες στην τέταρτη (105Ε) και άλλες στην Πέμπτη 70Ε, διαφοροποιήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τις συνθήκες και τα τμήματα εργασίας που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ίδιες. Επίσης δεν περιλαμβάνονται στις ειδικότητες που λαμβάνουν το επίδομα οι Ελαιοχρωματιστές.,

·       Στην εστίαση ενώ στην παλαιά ΚΥΑ ολο το προσωπικό της υπαγόταν στη δεύτερη κατηγορία (70Ε), τώρα το ΥΕ βοηθητικό προσωπικό μπαίνει στην πέμπτη κατηγορία (70Ε) και ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΥΞΗΣΗ, ενώ δεν περιλαμβάνονται καθόλου και ΧΑΝΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣ το επίδομα οι Μάγειρες (ΔΕ)

·       Οι ΠΕ, ΤΕ,ΔΕ πληροφορικής των δημοσίων νοσοκομείων, ενώ είναι τεχνικοί, δεν περιλαμβάνονται στην τεχνική υπηρεσία και εξαιρούνται από τη χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας (70Ε, 105Ε, 150Ε) που λαμβάνουν οι υπάλληλοι της τεχνικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το σχέδιο ΚΥΑ που έχει κυκλοφορήσει.

·       Οι ΥΕ φυλακες – νυχτοφυλακες των δημοσίων νοσοκομείων σύμφωνα με το σχέδιο της ΚΥΑ που έχει κυκλοφορήσει μπαίνουν στην τριτη κατηγορία (150Ε) του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, αλλά οι ΔΕ φυλακες νυχτοφυλακες δεν μπαίνουν, ενω κάνουν την ίδια δουλειά.

·       Οι καθαρίστριες των δημοσίων νοσοκομείων, από την πρώτη κατηγορία (150Ε) επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, με το νέο σχέδιο της ΚΥΑ βρίσκονται στην Τρίτη κατηγορία (150Ε), δηλαδή δεν παίρνουν καμία αύξηση! Ενώ μπαίνουν στην Τρίτη κατηγορία (150Ε) κάποιες ειδικότητες του επιστημονικού μη ιατρικού προσωπικού, οι φαρμακοποιοί, οι οδοντοτεχνίες, οι φυσικοθεραπευτές, οι ακτινοφυσικοί, δεν μπαίνουν καθόλου άλλες ειδικότητες όπως οι λογοθεραπευτές, οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί.

·       Οι ιατροί των νοσοκομείων και ΚΥ δεν μπαίνουν στη χορήγηση του επιδόματος, αλλά μπαίνουν οι ιατροί που εργάζονται σε άλλους φορείς όπως το ινστιτούτο υγείας παιδιού.

·       Οι διοικητικοί υπάλληλοι των νοσοκομείων και ΚΥ εξαιρούνται από το επίδομα, παρά το ότι η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας πήρε αποφάσεις και μέτρα (υποχρεωτικός εμβολιασμός, ράπιντ τεστ, χρήση μάσκας) για το σύνολο των εργαζόμενων χωρίς να εξαιρέσει τους διοικητικούς υπάλληλους αναγνωρίζοντας έτσι ότι ο χώρος των νοσοκομείων ΚΥ είναι ένας αμιγώς ανθυγιεινός χώρος εργασίας, με κίνδυνο έκθεσης για όλους.

Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι οι ειδικότητες που όπως φαίνονται εξαιρούνται, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους έρχονται σε άμεση επαφή με ασθενείς ή εργάζονται σε χώρους διασποράς μικροβίων και ασθενειών.

Το σχέδιο της ΚΥΑ που έχει κυκλοφορήσει για την αναδιάρθρωση της χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας, δίνει την εικόνα ότι αποτελεί μια πρόχειρη δουλειά, με παραλογισμούς και αδικίες,

Γι΄ αυτό σας ζητούμε να αποσυρθεί αυτό το σχέδιο και να εκδοθεί μια νέα ΚΥΑ στις δύο παρακάτω κατευθύνσεις:

·       Διπλασιασμό του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για όλους τους υγειονομικούς, χωρίς διαφοροποιήσεις για την ίδια  ειδικότητα  ανά φορέα εργασίας(πχ Κέντρα Υγείας)

·       Ένταξη όλων των ειδικοτήτων των εργαζομένων στη δημόσια υγεία – πρόνοια στην χορήγηση του επιδόματος σε διαφορετικές κατηγορίες χωρίς τους σχεδιαζόμενους πλασματικούς διαχωρισμούς.

 

Ταυτόχρονα ζητούμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς (κατώτερος μισθός τουλάχιστον 1000 ευρώ), ένταξη των παλιών εργαζομένων στα Βαρέα ανθυγιεινά,  μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην υγεία, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων και της εμπορευματοποίηση της υγείας, για ένα δωρεάν δημόσιο σύστημα υγείας που θα διασφαλίζει υπηρεσίες υγείας για όλους.

Εκ του ΔΣ

Video: το ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων του ΚΡΗΤΗ TV για το Παγκρήτιο Συλλαλητήριο για την υγεία

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το Παγκρήτιο συλλαλητήριο και συναυλία για την υγεία


 Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το Παγκρήτιο συλλαλητήριο και συναυλία για την υγεία στις 22 Φλεβάρη στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, που διοργανώσαμε από κοινού τα Σωματεία Εργαζομένων των δημόσιων νοσοκομείων Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων, οι Ενώσεις Γιατρών ΕΣΥ Κρήτης, και οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Ιατρικής και ΣΕΥΠ Ηρακλείου. 

Ευχαριστούμε τους εκατοντάδες συμπολίτες από όλη την Κρήτη που παραβρέθηκαν στο μεγαλύτερο  Παγκρήτιο συλλαλητήριο που έχει γίνει στο Ηράκλειο, αψηφώντας την χιλιομετρική απόσταση. 

Πάνω από 130 σωματεία, σύλλογοι και φορείς συμμετείχαν και στήριξαν την κινητοποίηση μας για ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας για όλους. Από την περιοχή μας στήριξαν με ανακοινώσεις το συλλαλητήριο οι παρακάτω φορείς:

Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου  ΚΥ Νεάπολης “Διαλυνάκειο”

Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου

Σύλλογος Εργαζομένων Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Λασιθίου

Εμπορικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου

Ένωση Γονέων Δήμου Αγίου Νικολάου

Κοινωνικός χώρος «Πυρόβολος» Αγίου Νικολάου

Φίλοι Νοσοκομείου Νεάπολης

Εμπορικός Σύλλογος Νεάπολης

ΕΛΜΕ Λασιθίου

Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Λασιθίου

Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λασιθίου

Εργατοϋπαλληλικό κέντρο Λασιθίου

Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ν. Λασιθίου

Σύλλογος Νοσηλευτών ΕΣΥ Ν. Λασιθίου


Ευχαριστούμε τους μουσικούς καλλιτέχνες για την όμορφη συναυλία που μας προσφέρανε! 

Επίσης ευχαριστούμε τη διοίκηση του ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου που προσέφερε αμισθί το λεωφορεία για τη μεταφορά συμμετεχόντων στο συλλαλητήριο από Άγιο Νικόλαο και Νεάπολη.


Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, όχι εμπόρευμα, γι΄ αυτό συνεχίσουμε όλοι μαζί να διεκδικούμε:

• Πλήρη στελέχωση όλων των δημόσιων νοσοκομείων και των δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό. Άμεση προκήρυξη του συνόλου των κενών θέσεων. 

• Να μην κλείσει και να μην αλλάξει χαρακτήρα κανένα νοσοκομείο. Όχι στη μετατροπή νοσοκομείων σε ΝΠΙΔ. Όχι στο "νέο ΕΣΥ ".

• Καμία κατάργηση –συγχώνευση τμήματος, κλινικής ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας υγείας. 

• Κατάργηση πληρωμών ασθενών για εξετάσεις, φάρμακα, χειρουργεία και άλλες θεραπείες. 

• Επικαιροποίηση απαρχαιωμένων οργανισμών νοσοκομείων με βάση τις σύγχρονες ανάγκες

• Κατάργηση ελαστικών σχέσεων εργασίας. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων

• Γιατροί ΕΣΥ πλήρους αποκλειστικής απασχόλησης

• Καμία υποβάθμιση της αξίας των πτυχίων ιατρικής με την εισαγωγή κριτηρίων αξιολόγησης-φίλτρων. Το πτυχίο να είναι η μοναδική προϋπόθεση για άσκηση επαγγέλματος

• Όχι στον αυταρχισμό διοικήσεων 

• Όχι σε μετακινήσεις γιατρών και άλλων υγειονομικών μεταξύ μονάδων υγείας

• Αυξήσεις μισθών σε επίπεδα ανάλογα με την αύξηση του πληθωρισμού. Επαναφορά 13ου -14ου μισθού.

• Ένταξη στα ΒΑΕ όλων των υγειονομικών


Εκ του ΔΣ


Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023

Επιστολή με διαμαρτυρία σχετικά με την επιλεκτική απόρριψη του αιτήματος παράτασης της θητείας του διευθ. οφθαλμιάτρου του ΓΝΑΝ

 


Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης απέστειλε έγγραφο προς τον Υπουργό Υγείας κ. Πλεύρη, προς την αναπληρώτρια υπουργό υγείας κ. Γκάγκα επιστολή με διαμαρτυρία σχετικά με την επιλεκτική απόρριψη του αιτήματος παράτασης της θητείας του διευθυντή οφθαλμιάτρου του ΓΝΑΝ.  Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:                      

Κύριε Υπουργέ, κυρία Υπουργέ,

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας σχετικά με την επιλεκτική απόρριψη από την πλευρά σας του αιτήματος παράτασης της θητείας του διευθυντή οφθαλμιάτρου του ΓΝΑΝ, που έχει σαν αποτέλεσμα το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου να βρίσκεται πλέον χωρίς  οφθαλμίατρο για άγνωστο χρονικό διάστημα, αφού η μοναδική οφθαλμίατρος που απομένει, απουσιάζει λόγω αδειών για μητρότητα.  Την ίδια στιγμή μάλιστα αντίστοιχες αιτήσεις παράτασης θητείας οφθαλμιάτρων σε άλλους φορείς υγείας της χώρας και  της Κρήτης     έγιναν δεκτές.     

 Τα αρνητικά αποτελέσματα της απόφασης σας να απορρίψετε το  αίτημα    παράτασης της θητείας του διευθυντή Οφθαλμιάτρου του ΓΝΑΝ, τα υφίστανται πλέον οι ασθενείς και οι πολίτες του Αγίου Νικολάου και του νομού Λασιθίου, αφού το Νοσοκομείο δεν διαθέτει πλέον οφθαλμίατρο ώστε να εξετάζονται οι ασθενείς, ενώ δημιουργούνται προβλήματα   και με την έκδοση σχετικών ιατρικών βεβαιώσεων, με αποτέλεσμα οι ασθενείς και οι πολίτες να πρέπει πλέον να καταφεύγουν στις δομές υγείας του Ηρακλείου.

Για τους παραπάνω λόγους εκφράζουμε τη διαμαρτυρία μας και ζητούμε να επανεξετάσετε την απόφαση σας.

Εκ του ΔΣ                                                       


Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η αποκριάτικη χοροεσπερίδα του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ την Τσικνοπέμπτη


Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η αποκριάτικη χοροεσπερίδα του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ την Τσικνοπέμπτη 16/2/23 στο κέντρο "Καλύβα" στις Λίμνες. Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο,  ενώ στη χοροεσπερίδα απονεμήθηκαν και τιμητικές  αναμνηστικές πλακέτες για την προσφορά τους στο νοσοκομείο και στο κοινωνικό σύνολο  σε εργαζόμενους του νοσοκομείου που συνταξιοδοτήθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια. Ακόμη πραγματοποιήθηκε και διαγωνισμός καλύτερης αμφίεσης.

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες από τις απονομές των τιμητικών αναμνηστικών και από το διαγωνισμό καλύτερης αμφίεσης:
"Η παρέα του σασμού" - η ομάδα μεταμφίεσης των νοσηλευτριών της παιδιατρικής κλινικής που κέρδισε το πρώτο βραβείο

"Οι Ζεφυριώτισσες""" - η ομάδα μεταμφίεσης των νοσηλευτριών της παθολογικής  κλινικής που κέρδισε το δεύτερο βραβείο 


όλοι οι νικητές του διαγωνισμού καλύτερης αμφίεσης μαζί


 

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023

Αναφορά στη Βουλή από 3 βουλευτές του ΚΚΕ με θέμα: Να θεσμοθετηθεί ένα σύστημα μετατάξεων με μοριοδότηση και με ταυτόχρονη αντικατάσταση των απωλειών από προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

 


ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: Να θεσμοθετηθεί ένα σύστημα μετατάξεων με μοριοδότηση και με ταυτόχρονη  αντικατάσταση των απωλειών από προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Οι βουλευτές Συντυχάκης Μανώλης, Κομνηνάκα Μαρία και Μανωλάκου Διαμάντω

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ το Κείμενο του Συλλόγου Εργαζομένων Γεν. Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, στο οποίο ζητούν να θεσμοθετηθεί ένα σύστημα μετατάξεων με μοριοδότηση και με ταυτόχρονη αντικατάσταση των απωλειών από προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023

Επιστολή σχετικά με την αναδιάρθρωση της χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους του Υπ. Υγείας


 Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης απέστειλε έγγραφο προς τον Υπουργό Υγείας κ. Πλεύρη, προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Χατζηδάκη και προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Σκυλακάκη σχετικά με την  αναδιάρθρωση της χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους του Υπ. Υγείας. Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:                                                                                                                          

Τα υπουργεία Οικονομικών και Υγείας  εξέδωσαν Δελτία Τύπου για την  υπογραφή της ΚΥΑ για την αναδιάρθρωση της χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους του Υπουργείου Υγείας, με νέα ποσά, νέες κατηγορίες και κάποιες νέες ειδικότητες, χωρίς να δοθεί η ΚΥΑ στη δημοσιότητα.

Οι αυξήσεις που παρουσιάζονται είναι πολύ κάτω από τις ανάγκες των εργαζομένων, αφού λόγω της ακρίβειας και του πληθωρισμού, η αγοραστική αξία των μισθών έχει υποστεί τεράστια μείωση το τελευταίο έτος. 

Ακόμη, όπως προκύπτει από το Δελτίο Τύπου, φαίνεται ότι εξαιρούνται πολλές ειδικότητες εργαζομένων (ιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, πληροφορικοί, διοικητικοί) παρά το ότι ως κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας πήρατε αποφάσεις και μέτρα (υποχρεωτικός εμβολιασμός, ράπιντ τεστ, χρήση μάσκας) για το σύνολο των εργαζόμενων στα Νοσοκομεία χωρίς να εξαιρέσετε καμιά ειδικότητα αναγνωρίζοντας έτσι ότι πρόκειται για έναν αμιγώς ανθυγιεινό χώρο εργασίας, με κίνδυνο έκθεσης για όλους. 

Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι οι ειδικότητες που όπως φαίνονται εξαιρούνται, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους έρχονται σε άμεση επαφή με ασθενείς ή εργάζονται σε χώρους διασποράς μικροβίων και ασθενειών.

Παράλληλα,  συνεχίζει να βρίσκεται παγωμένο στα συρτάρια του υπουργείου Εργασίας το πόρισμα της επιτροπής Μπεχράκη για την ασφαλιστική ένταξη των υγειονομικών του δημοσίου στα Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Με βάση τα παραπάνω, σας ζητούμε:

  • Διπλασιασμό του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για όλους τους υγειονομικούς, 
  • Ένταξη όλων των ειδικοτήτων των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία στην χορήγηση του επιδόματος σε διαφορετικές κατηγορίες, 
  • Άμεση θεσμοθέτηση της ασφαλιστικής ένταξης των υγειονομικών του δημοσίου στα ΒΑΕ με το πρότυπο των εργαζομένων στην καθαριότητα και άλλες υπηρεσίες των δήμων, 
  • Κατώτατο μισθό για τους υγειονομικούς 1000 ευρώ και για τους ιατρούς 2000 ευρώ και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Εκ του ΔΣ

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023

Διαμαρτυρία για τη συνεχή αποδυνάμωση του ΓΝΑΝ με μετακινήσεις προσωπικού προς άλλους φορείς Tο ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ εκφράζει τη διαμαρτυρία  του για τη συνεχή αποδυνάμωση του ΓΝΑΝ με μετακινήσεις προσωπικού προς άλλους φορείς.  Με απόφαση του διοικητή της 7ης ΥΠΕ κ. Παπαβασιλείου που κοινοποιήθηκε στο ΓΝΑΝ την Παρασκευή 10/2/23 μετακινούνται στη διοίκηση της ΥΠΕ δύο μόνιμοι υπάλληλοι του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου με πρόσχημα τη στελέχωση νέας διεύθυνση της ΥΠΕ, παρά το από πριν ότι η διοίκηση του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου είχε εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της, ενώ το ίδιο είχαμε κάνει και εμείς ως σύλλογος εργαζομένων.

Καθόσον γνωρίζουμε από  όσα έχουν ειπωθεί κατά τις συναντήσεις μας με τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες της 7ης ΥΠΕ, κατά τη διάρκεια της πανδημίας η διοίκηση της ΥΠΕ ενισχύθηκε γενναία με διοικητικό επικουρικό προσωπικό.

 Παρόλα αυτά ο διοικητής κ. Παπαβασιλείου επέλεξε   να στελεχώσει τη νέα διεύθυνση, όχι με μόνιμους η συμβασιούχους υπαλλήλους της ΔΥΠΕ, όχι με προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού, αλλά με υφαρπαγή μόνιμου  προσωπικού από το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και άλλα νοσοκομεία, και μάλιστα προεκλογικά. 

Και όπως φαίνεται, οι μετακινήσεις έγιναν χωρίς  αντικειμενικά κριτήρια, αφού δεν δημοσιοποιήθηκε καμία  μοριοδότηση προσόντων, ούτε πίνακες αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για μετακίνηση, αλλά με  την αόριστη αναφορά “η επιλογή των υπάλληλων γίνεται από σχετική αξιολόγηση της αίτησης τους” κάτι που παραπέμπει αυτόματα τη σκέψη σε προεκλογικές εξυπηρετήσεις ημετέρων.

Στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στις 38 οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού υπηρετούν μόνο 23 μόνιμοι υπάλληλοι. Επίσης στο σύνολο των οργανικών θέσεων όλων των ειδικοτήτων το ποσοστό κάλυψης σε μόνιμο προσωπικό είναι μόλις στο 53%,  ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά κάλυψης σε όλη τη χώρα.

Παρόλα αυτά,  το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου συνεχώς αποδυναμώνεται με μετακινήσεις προσωπικού προς άλλους φορείς με αποφάσεις της διοίκησης της 7ης ΥΠΕ., αφού για τους διοικούντες  προφανώς η εξυπηρέτηση ημετέρων υπερτερεί από τις  υπηρεσιακές ανάγκες, που σε άλλες περιπτώσεις επικαλούνται. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν μετακινηθεί σε άλλους φορείς 10 εργαζόμενοι του ΓΝΑΝ, ενώ οι μετακινήσεις προς το ΓΝΑΝ είναι μόλις 3. Αυτό το αρνητικό ισοζύγιο επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του νοσοκομείου σε όλες τις υπηρεσίες του.

Αυτό που έχουμε ζητήσει και συνεχίζουμε να ζητούμε, είναι να καταργηθούν  οι μετακινήσεις προσωπικού χωρίς κριτήρια και αντικαταστάσεις, και να θεσμοθετηθεί ένα αντικειμενικό και διαφανές σύστημα μετατάξεων   με μοριοδότηση,  διαφάνεια  και με  ταυτόχρονη  αντικατάσταση των απωλειών από προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Εκ του ΔΣ

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023

Video: η εκπομπή ΕΔΩ ΖΟΥΜΕ του fonien.gr για τα θέματα που απασχολούν τα νοσοκομεία Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας

 

Το απόγευμα της Παρασκευής στο ψηφιακό στούντιο του WebTV στο fonien.gr έγινε ένας ουσιαστικός διάλογος για τα θέματα που απασχολούν τα νοσοκομεία Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας

Οι καλεσμένοι του Θάνου Kορομπίλια και του Νίκου Mουρτζάκη Ανδρέας Μαμαντόπουλος από την επιτροπή αγώνα του νοσοκομείου Ιεράπετρας, ο Γιώργος Μανουσάκης πρόεδρος εργαζομένων του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και Δημήτρης Κουνενάκης από τον σύλλογο φίλων του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου έδωσαν απαντήσεις και τοποθετήθηκαν για τα θέματα που αφορούν τα νοσοκομεία στην Ανατολική Κρήτη

Η υγεία χρειάζεται οικονομική ενίσχυση από την πολιτεία ώστε να παραμείνει δημόσια κόντρα σε όλες τις κινήσεις που γίνονται ώστε αυτή να ιδιωτικοποιηθεί, ακούστηκε μεταξύ άλλων

Στη συζήτηση έγινε αναφορά στο κλίμα που επικράτησε στην συνάντηση της Παρασκευής στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου όπου εκεί όλοι οι εκπρόσωποι της περιοχής εκφράστηκαν για τα θέματα που απασχολούν το νοσοκομείο και τη λειτουργία του.

Ακόμα παρουσιάστηκε ισχύς της κοινωνίας της Ιεράπετρας με την μεγάλη συμμετοχή στο συλλαλητήριο που έγινε για το Νοσοκομείο της πόλης

Δεν είναι λύση η δημιουργία ενός κεντρικού νοσοκομείου στο νομό Λασιθίου το οποίο θα συγκεντρώσει το προσωπικό νοσηλευτικό και ιατρικό των υπολοίπων νοσοκομείων της Ανατολικής Κρήτης μιας και ξανά τα προβλήματα θα υπάρχουν ακόμα πιο έντονα, είπαν οι καλεσμένοι στο πάνελ

Η συζήτηση έκλεισε με την πρόσκληση για συμμετοχή όλων των ανθρώπων της υγείας και όχι μόνο στο Παγκρήτιο μεγάλο συλλαλητήριο που θα γίνει την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο.

Δείτε την εκπομπή της Παρασκευής και τα όλα όσα χρήσιμα ειπώθηκαν στην διάρκεια της:


Αναδημοσίευση από τη σελίδα fonien.gr

Με μεγάλη συμμετοχή η σύσκεψη φορέων για τη στήριξη του ΓΝΑΝ και για τα προβληματα της δημόσιας υγείας


 Στη σύσκεψη φορέων για τη στήριξη του ΓΝΑΝ και για τα προβληματα της δημόσιας υγείας την Παρασκευή 10/2, η αίθουσα εκδηλώσεων του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου  γέμισε, το ενδιαφέρον των εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων ήταν μεγάλο και τα περισσότερα από όσα ακούστηκαν ήταν στην κατεύθυνση της ανάγκης για ενεργοποίηση της κοινωνίας και για άσκηση συνεχούς πίεσης προς την κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα για να στηριχθεί το ΓΝΑΝ και η δημόσια δωρεάν υγεία.

Στο επόμενο διάστημα η επιτροπή που προέκυψε θα δει τις κινήσεις που θα ακολουθήσουν, ενώ σημαντική είναι η μαζική συμμετοχή στο παγκρήτιο συλλαλητήριο στις 22/2 στο Ηράκλειο. 


Ρεπορτάζ και videos  από τη σύσκεψη μπορείτε να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης:


https://fonien.gr/syskepsi-foreon-gia-tin-katastasi-tou-nosokomeiou-agiou-nikolaou-anagki-gia-symmetochi-kai-systratefsi-olokliris-tis-koinonias-videosphotos/


https://www.anatolh.com/2023/02/10/dimiourgia-epitropis-diacheirisis-stirixis-tou-nosokomeiou-agiou-nikolaou-ti-apofasistike-stin-triori-syskepsi-ton-foreon/


Την εισήγηση του Γραμματέα του ΔΣ της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου Κώστα Καραταράκη μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ


Την εισήγηση του προέδρου  ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ Γιώργου Μανουσάκη μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

Επιστολή με διαμαρτυρία για την προσπάθεια προεκλογικής υφαρπαγής μόνιμου προσωπικού από τους φορείς ευθύνης της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης

 


Το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης απέστειλε στο διοικητή της 7ης ΥΠΕ κ. Νεκτάριο Παπαβασιλείου έγγραφο με διαμαρτυρία για την προσπάθεια προεκλογικής υφαρπαγής μόνιμου  προσωπικού από τους φορείς ευθύνης της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης (Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας). Στο έγγραφο αναφέρονται τα παρακάτω:

Κύριε διοικητή,

πρόσφατα λάβαμε γνώση της υπ αριθμ 2662/19-1-23 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που εξέδωσε η Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ και στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω: “Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να στελεχώσει τη νεοσύστατη Διεύθυνση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με μετακίνηση υπαλλήλων (μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ.) από τους φορείς ευθύνης της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης (Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας). Οι προς κάλυψη θέσεις είναι οκτώ (8) και θα κατανεμηθούν στα δύο (2) τμήματα της εν λόγω Διεύθυνσης.” Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ήταν μέχρι 25/1/23.

Αρνητική εντύπωση μας προκάλεσε το γεγονός ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν απευθύνεται μόνο στο προσωπικό της ΔΥΠΕ, αλλά και στους  μόνιμους υπάλληλους των άλλων φορέων (Νοσοκομείων και ΚΥ),  που εφόσον επιλεγούν, θα μετακινηθούν στη ΔΥΠΕ από τις θέσεις που υπηρετούν, κάτι που αποτελεί  προσπάθεια υφαρπαγής μόνιμου προσωπικού από τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας του νησιού.

Καθόσον γνωρίζουμε από τα όσα έχουν ειπωθεί κατά τις συναντήσεις μας με τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες της 7ης ΥΠΕ, κατά τη διάρκεια της πανδημίας η διοίκηση της ΥΠΕ ενισχύθηκε γενναία με διοικητικό επικουρικό προσωπικό.

 Παρόλα αυτά επιλέξατε  να στελεχώσετε τη νέα διεύθυνση, όχι με συμβασιούχους, όχι με προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού, αλλά με υφαρπαγή μόνιμου  προσωπικού από τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, και μάλιστα προεκλογικά. Και όπως φαίνεται, οι μετακινήσεις θα γίνουν χωρίς  αντικειμενικά κριτήρια, αφού δεν αναφέρεται πουθενά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συγκεκριμένη μοριοδότηση προσόντων, ούτε ότι θα προκύψουν και θα δημοσιευτούν  πίνακες αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για μετακίνηση, αλλά υπάρχει η αόριστη αναφορά “η επιλογή των υπάλληλων θα πραγματοποιηθεί μετά από σχετική αξιολόγηση της αίτησής τους” κάτι που παραπέμπει αυτόματα τη σκέψη σε προεκλογικές εξυπηρετήσεις ημετέρων.

Στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στις 38 οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού υπηρετούν μόνο 23 μόνιμοι υπάλληλοι και οι 15 οργανικές θέσεις είναι κενές από μόνιμο προσωπικό, δηλαδή έχουμε 40% κενές οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού. Τυχόν μετακινήσεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού προς την 7η ΥΠΕ θα αποδιοργανώσουν πλήρως τη διοικητική υπηρεσία του Νοσοκομείου, με σοβαρές αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία του. Eπίσης από τις 198 οργανικές θέσεις ΠΕ και ΤΕ όλων των ειδικοτήτων (που αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος), στο νοσοκομείο Αγ. Νικολάου είναι καλυμμένες με μόνιμο προσωπικό 104, δηλαδή οι κενές οργανικές θέσεις είναι στο 47%.  Εκτιμούμε ότι αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στα άλλα Νοσοκομεία και ΚΥ του νησιού.

Κύριε Διοικητή, με βάση τα παραπάνω σας ζητούμε να ακυρώσετε  την υπ αριθμ 2662/19-1-23 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της νεοσύστατης Διεύθυνσης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με μετακίνηση υπαλλήλων (μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ.) από τους φορείς ευθύνης της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης (Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας),  και να προχωρήσετε σε στελέχωση της διεύθυνσης με διοικητικό προσωπικό  από τη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ, ή με προκήρυξη νέων μόνιμων θέσεων. 

Εκ του ΔΣ


Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης από το Σύλλογο εργαζομένων ΓΝΑΝ για τους σεισμόπληκτους σε Τουρκία, Συρία

 


Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΓΝΑΝ συμμετέχει στην προσπάθεια για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Τουρκία και τη Συρία, που επλήγησαν από τους καταστροφικούς σεισμούς των τελευταίων ημερών.

Στο πλαίσιο αυτό αύριο Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 από τις 10.00 π.μ – 2.30 μ.μ θα συγκεντρώνονται είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα μακράς διάρκειας, ιατροφαρμακευτικό υλικό, κουβέρτες, παπλώματα, υπνόσακοι, κ.α, στο γραφείο του συλλόγου εργαζομένων στο υπόγειο του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Τα είδη που θα συγκεντρωθούν θα φύγουν την Παρασκευή για Τουρκία και Συρια μέσω του Δήμου Αγίου Νικολάου και της ΚΕΔΕ. 

Ενημέρωση σχετικά με τη στάση του εκπροσώπου των εργαζομένων στη συνεδρίαση του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου στις 6/2/2023

 


Στη συνεδρίαση της Δευτέρας 6/2/2023 , στα θέματα των Νοσοκομείων Ιεράπετρας, Σητείας, Νεάπολης και Αγ. Νικολάου, τα οποία είχαν τυπικό χαρακτήρα,  συμφώνησα με τις εισηγήσεις.

Στα θέματα  του Νοσοκομείου Ιεράπετρας και Νεάπολης   για την πρόσληψη με ανάθεση σε εργολάβο  δύο καθαριστριών σε κάθε νοσοκομείο εξέφρασα τη διαφωνία μου λόγω του  ότι η κυβέρνηση δεν δίνει τη δυνατότητα κάλυψης των κενών με μόνιμες προσλήψεις, ή έστω με δυνατότητα προκήρυξης νέων ΣΟΧ. Το ίδιο είχα κάνει και στις αντίστοιχες περιπτώσεις για πρόσληψη με ανάθεση σε εργολάβο  καθαριστριών στο Νοσοκομείο Σητείας και στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Για το θέμα του νοσοκομείο Νεάπολης  για "πάγωμα" της διαδικασίας καταβολής αχρεοστήτως καταβληθέντων ποσών από συναδέλφους - ισσες του νοσοκομείου Νεάπολης μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διερεύνησης των  σχετικών περιστατικών, ψήφισα υπέρ, αφού άλλωστε είχα ζητήσει να γίνει το πάγωμα σε παλαιότερη συνεδρίαση του ΔΣ.

Για το θέμα της προκήρυξης θέση αναισθησιολόγου στο νομό Σητείας, συμφώνησα με την εισήγηση του διοικητή και με την άποψη του εκπροσώπου των ιατρών για προκήρυξη της θέσης στο βαθμό του επιμελητή Α, γιατί με τις προκηρύξεις στο βαθμό του διευθυντή, το μόνο που επιτυγχάνεται είναι ανακύκλωση ιατρών μεταξύ των νοσοκομείων.

Για το θέμα που αφορούσε σε μετάταξη εργαζόμενης των εργαστηρίων του Νοσοκομείου Σητείας σε άλλο νοσοκομείο, ψήφισα υπέρ αφού υπήρχε ομόφωνη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Για τις περιπτώσεις μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία δύο εργαζόμενων στη διοικητική υπηρεσία του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου που θα παραμείνουν στη διοικητική υπηρεσία, ζήτησα να εξεταστούν στην ίδια συνεδρίαση (όπως κι έγινε) και ψήφισα υπέρ. Οι τρεις περιπτώσεις μετατάξεων από τη νοσηλευτική υπηρεσία του ΓΝΑΝ σε άλλες υπηρεσίες του ΓΝΑΝ, δεν περιλήφθησαν στην Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης  και θα συζητηθούν σε επόμενες συνεδριάσεις του οργάνου.

Επίσης εισηγήθηκα και έγινε δεκτό, στις υπηρεσίες των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του νομού Λασιθίου που λειτουργούν με συνεχόμενες βάρδιες, επειδή για να γίνει η παράδοση και η παραλαβή από τη μία βάρδια  στην επόμενη απαιτείται επιπλέον χρόνος περίπου μισής ώρας σε κάθε βαρδια, η επιπλέον ώρα εργασίας, έως μισή ώρα σε κάθε βάρδια, να καταγράφεται και να καταβάλλεται η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση.

Γιώργος Μανουσάκης, τακτικό μέλος του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου, εκπρόσωπος των εργαζομένων πλην ιατρών

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

Επιστολή με διαμαρτυρία σχετικά με την αναφορά περί καθηκοντολογίου στην πρόσφατη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ


 Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης απέστειλε στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΔΗΝ έγγραφο με διαμαρτυρία σχετικά με την αναφορά περί καθηκοντολογίου στην πρόσφατη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ. Στο έγγραφο αναφέρονται τα παρακάτω:

 Θα θέλαμε να εκφράσουμε την  διαμαρτυρία μας σχετικά με την αναφορά περί καθηκοντολογίου στην πρόσφατη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ από τη συνεδρίαση στις 17/1/2023. Στο κείμενο της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής υπάρχει η παρακάτω φράση “Διορθώθηκε το καθηκοντολόγιο του ΔΕ Νοσηλευτικού προσωπικού με βάση τις προτάσεις της ΠΟΕΔΗΝ.”

Με επιστολή μας στις 7/11/2022 σας είχαμε επισημάνει ότι το κείμενο με τις προτάσεις της ΕΕ τις ΠΟΕΔΗΝ για το καθηκοντολόγιο των ΔΕ νοσηλευτών δείχνει να μην είναι προϊόν σοβαρού διαλόγου και επεξεργασίας, αφού περιέχει πλείστες ανακρίβειες, λάθη και παραλείψεις, ενώ το πιο επικίνδυνο και ανησυχητικό είναι ότι στο συγκεκριμένο έγγραφο περιλαμβάνεται σχεδόν αυτούσια η διατύπωση του άρθρου 34 της αρχικής υπουργικής απόφασης της κυρίας  Γκάγκα (Η εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης πέρα των παραπάνω να του ανατίθεται από τον προϊστάμενο και υπεύθυνο νοσηλευτή σύμφωνα με την λογοδοσία του κάθε ασθενή υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο νοσηλευτής, ο οποίος κρίνει εάν ο βοηθός του νοσηλευτή δύναται να εκτελέσει ). Για το συγκεκριμένο άρθρο έχουν υπάρξει μεγάλες αντιδράσεις τόσο από τους συναδέλφους νοσηλευτές ΔΕ, όσο και από τους νοσηλευτές ΤΕ και ΠΕ  που στο Νοσοκομείο μας οι περισσότεροι δήλωσαν εγγράφως προς τη διοίκηση ότι δεν προτίθεται να προβούν σε οποιαδήποτε ανάθεση νοσηλευτικής πράξης και ανάληψης της σχετικής ευθύνης. Το συγκεκριμένο άρθρο είναι αντιεπιστημονικό, αντιδεοντολογικό και θεωρούμε απαράδεκτο να περιλαμβάνεται σε πρόταση της Ομοσπονδίας προς το Υπουργείο Υγείας.


Δυστυχώς το συγκεκριμένο άρθρο περιλήφθηκε με παρόμοια διατύπωση και στην τροποποιημένη υπουργική απόφαση για το καθηκοντολόγιο των νοσηλευτών ΔΕ. Ακόμη η τροποποίηση της απόφασης για το καθηκοντολόγιο περιέχει και άλλα αρνητικά σημεία, τα οποία αναφέραμε σε επιστολή μας στις 21/11/22 προς την κυρία Γκάγκα, και τα οποία είναι τα παρακάτω:

Το κύριο αρνητικό σημείο είναι ότι παραμένει ο όρος βοηθός νοσηλευτής αντί του ορθού νοσηλευτής ΔΕ. Η πολιτική ηγεσία αρνήθηκε να αποδεχτεί το αυτονόητο, αυτό που ξέρουν όσοι εργάζονται και λειτουργούν στο ΕΣΥ, ότι σύμφωνα με τα προγράμματα εκπαίδευσης και το παραγόμενο κλινικό έργο δεν υπάρχουν βοηθοί νοσηλευτές, αλλά νοσηλευτές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η τροποποίηση του καθηκοντολογίου δεν συνδυάζεται με καμιά απολύτως πρωτοβουλία για την εκπαιδευτική και οικονομική αναβάθμιση των νοσηλευτών ΔΕ.

Σε τρία βασικά σημεία του καθηκοντολογίου δεν διασφαλίζεται η αυτόνομη επαγγελματική δράση των νοσηλευτών ΔΕ. Τα σημεία αυτά όπως αναφέρονται στη νέα υπουργική απόφαση είναι                   

α)”Η χορήγηση (po,sc,im,iv), σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου νοσηλευτή και εφόσον υπάρχει τοποθετημένος φλεβοκαθετήρας” 

β)”Η διενέργεια περιφερικής προσπέλασης για την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα και λήψη αίματος σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου νοσηλευτή και με την προϋπόθεση της σχετικής εμπειρίας”       

 γ)”Η εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης πέρα των ανωτέρω, με ανάθεση, η οποία προκύπτει από το υπογεγραμμένο πρόγραμμα του/της προϊσταμένου/προϊσταμένης και τη λογοδοσία του ασθενούς, του εκάστοτε νοσηλευτικού τμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος νοσηλευτής, ο οποίος κρίνει εάν ο βοηθός νοσηλευτής, δύναται να την εκτελέσει.”         

 Τα τρία παραπάνω σημεία μπαίνουν ως βασικό εμπόδιο στην αυτόνομη επαγγελματική δραστηριότητα των νοσηλευτών ΔΕ και σύμφωνα με αυτά θα εξακολουθήσουν να μην μπορούν να γίνονται νόμιμες βάρδιες χωρίς νοσηλευτές  ΤΕ και ΠΕ στα Νοσοκομεία όλης της χώρας. Τα σημεία αυτά είναι πλήρως αντιεπιστημονικά και αντιδεοντολογικά, δεν υπάρχει αντίστοιχη ρύθμιση σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία εργαζομένων και ουσιαστικά ακυρώνουν πλήρως τα όποια θετικά στοιχεία υπάρχουν στη νέα υπουργική απόφαση

Υπάρχουν σε κάποια άλλη σημεία παραβλέψεις και αστοχίες, όπως το ότι στα καθήκοντα περιλαμβάνεται η εργαλιοδοσία στο χειρουργείο και δεν περιλαμβάνεται η κίνηση στο χειρουργείο. Επίσης για την παροχή πρώτων βοηθειών μπαίνει προϋπόθεση η λήψη bls κάτι που δεν ισχύει σε άλλες επαγγελματικές ομάδες, και ενώ η παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση κινδύνου ζωής περιλαμβάνεται στα προγράμματα σπουδών της δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Στην επιστολή μας προς την κυρία Γκάγκα ζητήσαμε την εκ νέου τροποποίηση της υπουργικής απόφασης ώστε να περιλαμβάνονται οι νοσηλευτικές πράξεις που διδάσκονται στη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών στους νοσηλευτές ΔΕ  και οι οποίες εκτελούνται καθημερινά από χιλιάδες νοσηλευτές ΔΕ στο σύστημα υγείας (χορήγηση φαρμάκων im-iv-po-sc, φλεβοκέντηση, λήψη αίματος, διενέργεια Ηλεκτροκαρδιογραφήματος, εργαλειοδοσία και κίνηση στο χειρουργείο, συμμετοχή στη διενέργεια αιμοκάθαρσης κ.α.) αυτόνομα και όχι “κατόπιν οδηγιών” ή “επίβλεψης” από “υπεύθυνο νοσηλευτή”. 

Επίσης να καταργηθεί το απαράδεκτο και αντιεπιστημονικό εδάφιο 38 (πρώην 34) της υπουργικής απόφασης και να καθιερωθεί στην Υπουργική Απόφαση ο  επαγγελματικός τίτλος του ΔΕ Νοσηλευτή αντί του αδόκιμου τίτλου Βοηθός Νοσηλευτής που δεν ανταποκρίνεται ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην εργασία των συναδέλφων.

Ζητήσαμε επίσης να αναγνωριστεί  έμπρακτα η  προσφορά των νοσηλευτών ΔΕ στο ΕΣΥ τόσο πριν όσο και κατα τη διάρκεια της πανδημίας και να γίνουν σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία στα παρακάτω:

-Καθιέρωση Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού με εσωτερικό διαχωρισμό ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (τριτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

-Τροποποίηση και εκσυγχρονισμό του ΠΔ σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΔΕ Νοσηλευτών ώστε να ανταποκρίνεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις εκτελούμενες νοσηλευτικές πράξεις.

-Μισθολογική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών με ταχύτερη προώθηση στα μισθολογικά κλιμάκια.

-Εκπαιδευτική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών-τριων με πολυετή προϋπηρεσία, με δυνατότητα διεξόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ειδική διαδικασία.


Αποτέλεσμα των αστοχιών της τροποποιημένης υπουργικής απόφασης για το καθηκοντολόγιο των νοσηλευτών ΔΕ είναι το ότι στην πράξη  δεν  εφαρμόζεται στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου (και απ΄ότι ξέρουμε και στα περισσότερα νοσοκομεία του ΕΣΥ) στα παρακάτω κρίσιμα σημεία :

-Εδάφιο 35: Διενέργεια περιφερικής προσπέλασης για την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα και λήψη αίματος από τους νοσηλευτές ΔΕ (βοηθούς νοσηλευτές”) σύμφωνα  με τις οδηγίες του υπεύθυνου νοσηλευτή και με την προϋπόθεση της σχετικής εμπειρίας”. Δεν δίδονται  οδηγίες προς τους νοσηλευτές ΔΕ από τον υπεύθυνο νοσηλευτή  για την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα, αφού στις περισσότερες κλινικές του νοσοκομείου λόγω έλλειψης νοσηλευτών ΤΕ και ΠΕ δεν υπάρχει υπεύθυνος νοσηλευτής στην απογευματινή και νυχτερινή βάρδια.

=Εδάφιο 36:  χορήγηση φαρμάκων  (po,sc,im,iv) από τους νοσηλευτές ΔΕ (“βοηθούς νοσηλευτές”) , “σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου νοσηλευτή και εφόσον υπάρχει τοποθετημένος φλεβοκαθετήρας”  Δεν δίδονται  οδηγίες προς τους νοσηλευτές ΔΕ από τον υπεύθυνο νοσηλευτή  για τη χορήγηση φαρμάκων, αφού στις περισσότερες κλινικές του νοσοκομείου λόγω έλλειψης νοσηλευτών ΤΕ και ΠΕ δεν υπάρχει υπεύθυνος νοσηλευτής στην απογευματινή και νυχτερινή βάρδια.

-Εδάφιο 38: Εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης πέρα των ανωτέρω (αναφερόμενων στην υπουργική απόφαση) , με ανάθεση, η οποία προκύπτει από το υπογεγραμμένο πρόγραμμα του/της προϊσταμένου/προϊσταμένης και τη λογοδοσία του ασθενούς, του εκάστοτε νοσηλευτικού τμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος νοσηλευτής, ο οποίος κρίνει εάν ο βοηθός νοσηλευτής, δύναται να την εκτελέσει.”  Υπάρχουν πολλές νοσηλευτικές πράξεις που δεν περιγράφονται στο καθηκοντολόγιο (πχ διενέργεια αιμοκάθαρσης) και εκτελούνται από ΔΕ νοσηλευτές χωρίς να υπάρχει  ανάθεση, η οποία να προκύπτει από το υπογεγραμμένο πρόγραμμα του/της προϊσταμένου/προϊσταμένης και τη λογοδοσία του ασθενούς, του εκάστοτε νοσηλευτικού τμήματος.

Για τα παραπάνω ενημερώσαμε γραπτώς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 12/12/22 και ζητήσαμε εκ νέου τροποποίηση της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης  ώστε να περιλαμβάνονται αυτόνομα και όχι “κατόπιν οδηγιών” ή “επίβλεψης” από “υπεύθυνο νοσηλευτή” οι νοσηλευτικές πράξεις που διδάσκονται στη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών στους νοσηλευτές ΔΕ  και οι οποίες εκτελούνται καθημερινά από χιλιάδες νοσηλευτές ΔΕ στο σύστημα υγείας  αυτόνομα και όχι “κατόπιν οδηγιών” ή “επίβλεψης” από “υπεύθυνο νοσηλευτή”. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το θέμα του καθηκοντολογίου είναι πολύ σημαντικό για να προσεγγίζεται από την πλειοψηφία της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ τόσο επιδερμικά και βιαστικά.

Γι΄ αυτό ζητούμε το θέμα αυτό

---να συζητηθεί αναλυτικά σε επόμενες συνεδριάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας, να ληφθούν υπόψιν οι παρατηρήσεις και οι ενστάσεις του σωματείου μας και άλλων σωματείων (εφόσον υποβληθούν) μελών της ΠΟΕΔΗΝ,  

--- να ζητηθεί η εκ νέου τροποποίηση της υπουργικής απόφασης στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης του αυτόνομου επαγγελματικού ρόλου των νοσηλευτών ΔΕ.


Εκ του ΔΣ

Άμεση ανάγκη από καθαρίστριες στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου - δημοσίευμα στο χθεσινό φύλο της εφημερίδας ΑΝΑΤΟΛΗ

 


Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για την παράταση για 1 ακόμη έτος (το έβδομο) των συμβάσεων των εργαζομένων μέσω ΟΑΕΔ στα Νοσοκομεία

 


Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για την παράταση για 1 ακόμη  έτος (το έβδομο) των συμβάσεων των εργαζομένων μέσω ΟΑΕΔ στα Νοσοκομεία και στις δομές υγείας.

Κατεβάστε  το ΦΕΚ με την σχετική απόφαση πατώντας  εδώ

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

Αντιπροσωπεία του συλλόγου εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου συμμετείχε στο σημερινό τεράστιο συλλαλητήριο για το νοσοκομείο Ιεράπετρας

 
Αντιπροσωπεία του συλλόγου εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου συμμετείχε στο σημερινό τεράστιο συλλαλητήριο για το νοσοκομείο Ιεράπετρας, ενώ σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του συλλόγου Γιώργος Μανουσάκης. 

Το μήνυμα  της σημερινής συγκέντρωσης με την τεράστια συμμετοχή ξεπερνά τα όρια της Ιεράπετρας, του νομού Λασιθίου και της Κρήτης. Σήμερα από την Ιεράπετρα στάλθηκε μήνυμα πανελλήνιας εμβέλειας ότι οι πολίτες υπερασπίζονται τα δημόσια νοσοκομεία και τη δημόσια υγεία και είναι απέναντι στις κυβερνητικές  πολιτικές που τα υποβαθμίζουν.

Δείτε videos πατώντας ΕΔΩ, ΕΔΩ, ΕΔΩ και ΕΔΩ