Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

Επιστολή με διαμαρτυρία σχετικά με την αναφορά περί καθηκοντολογίου στην πρόσφατη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ


 Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης απέστειλε στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΔΗΝ έγγραφο με διαμαρτυρία σχετικά με την αναφορά περί καθηκοντολογίου στην πρόσφατη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ. Στο έγγραφο αναφέρονται τα παρακάτω:

 Θα θέλαμε να εκφράσουμε την  διαμαρτυρία μας σχετικά με την αναφορά περί καθηκοντολογίου στην πρόσφατη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ από τη συνεδρίαση στις 17/1/2023. Στο κείμενο της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής υπάρχει η παρακάτω φράση “Διορθώθηκε το καθηκοντολόγιο του ΔΕ Νοσηλευτικού προσωπικού με βάση τις προτάσεις της ΠΟΕΔΗΝ.”

Με επιστολή μας στις 7/11/2022 σας είχαμε επισημάνει ότι το κείμενο με τις προτάσεις της ΕΕ τις ΠΟΕΔΗΝ για το καθηκοντολόγιο των ΔΕ νοσηλευτών δείχνει να μην είναι προϊόν σοβαρού διαλόγου και επεξεργασίας, αφού περιέχει πλείστες ανακρίβειες, λάθη και παραλείψεις, ενώ το πιο επικίνδυνο και ανησυχητικό είναι ότι στο συγκεκριμένο έγγραφο περιλαμβάνεται σχεδόν αυτούσια η διατύπωση του άρθρου 34 της αρχικής υπουργικής απόφασης της κυρίας  Γκάγκα (Η εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης πέρα των παραπάνω να του ανατίθεται από τον προϊστάμενο και υπεύθυνο νοσηλευτή σύμφωνα με την λογοδοσία του κάθε ασθενή υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο νοσηλευτής, ο οποίος κρίνει εάν ο βοηθός του νοσηλευτή δύναται να εκτελέσει ). Για το συγκεκριμένο άρθρο έχουν υπάρξει μεγάλες αντιδράσεις τόσο από τους συναδέλφους νοσηλευτές ΔΕ, όσο και από τους νοσηλευτές ΤΕ και ΠΕ  που στο Νοσοκομείο μας οι περισσότεροι δήλωσαν εγγράφως προς τη διοίκηση ότι δεν προτίθεται να προβούν σε οποιαδήποτε ανάθεση νοσηλευτικής πράξης και ανάληψης της σχετικής ευθύνης. Το συγκεκριμένο άρθρο είναι αντιεπιστημονικό, αντιδεοντολογικό και θεωρούμε απαράδεκτο να περιλαμβάνεται σε πρόταση της Ομοσπονδίας προς το Υπουργείο Υγείας.


Δυστυχώς το συγκεκριμένο άρθρο περιλήφθηκε με παρόμοια διατύπωση και στην τροποποιημένη υπουργική απόφαση για το καθηκοντολόγιο των νοσηλευτών ΔΕ. Ακόμη η τροποποίηση της απόφασης για το καθηκοντολόγιο περιέχει και άλλα αρνητικά σημεία, τα οποία αναφέραμε σε επιστολή μας στις 21/11/22 προς την κυρία Γκάγκα, και τα οποία είναι τα παρακάτω:

Το κύριο αρνητικό σημείο είναι ότι παραμένει ο όρος βοηθός νοσηλευτής αντί του ορθού νοσηλευτής ΔΕ. Η πολιτική ηγεσία αρνήθηκε να αποδεχτεί το αυτονόητο, αυτό που ξέρουν όσοι εργάζονται και λειτουργούν στο ΕΣΥ, ότι σύμφωνα με τα προγράμματα εκπαίδευσης και το παραγόμενο κλινικό έργο δεν υπάρχουν βοηθοί νοσηλευτές, αλλά νοσηλευτές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η τροποποίηση του καθηκοντολογίου δεν συνδυάζεται με καμιά απολύτως πρωτοβουλία για την εκπαιδευτική και οικονομική αναβάθμιση των νοσηλευτών ΔΕ.

Σε τρία βασικά σημεία του καθηκοντολογίου δεν διασφαλίζεται η αυτόνομη επαγγελματική δράση των νοσηλευτών ΔΕ. Τα σημεία αυτά όπως αναφέρονται στη νέα υπουργική απόφαση είναι                   

α)”Η χορήγηση (po,sc,im,iv), σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου νοσηλευτή και εφόσον υπάρχει τοποθετημένος φλεβοκαθετήρας” 

β)”Η διενέργεια περιφερικής προσπέλασης για την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα και λήψη αίματος σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου νοσηλευτή και με την προϋπόθεση της σχετικής εμπειρίας”       

 γ)”Η εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης πέρα των ανωτέρω, με ανάθεση, η οποία προκύπτει από το υπογεγραμμένο πρόγραμμα του/της προϊσταμένου/προϊσταμένης και τη λογοδοσία του ασθενούς, του εκάστοτε νοσηλευτικού τμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος νοσηλευτής, ο οποίος κρίνει εάν ο βοηθός νοσηλευτής, δύναται να την εκτελέσει.”         

 Τα τρία παραπάνω σημεία μπαίνουν ως βασικό εμπόδιο στην αυτόνομη επαγγελματική δραστηριότητα των νοσηλευτών ΔΕ και σύμφωνα με αυτά θα εξακολουθήσουν να μην μπορούν να γίνονται νόμιμες βάρδιες χωρίς νοσηλευτές  ΤΕ και ΠΕ στα Νοσοκομεία όλης της χώρας. Τα σημεία αυτά είναι πλήρως αντιεπιστημονικά και αντιδεοντολογικά, δεν υπάρχει αντίστοιχη ρύθμιση σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία εργαζομένων και ουσιαστικά ακυρώνουν πλήρως τα όποια θετικά στοιχεία υπάρχουν στη νέα υπουργική απόφαση

Υπάρχουν σε κάποια άλλη σημεία παραβλέψεις και αστοχίες, όπως το ότι στα καθήκοντα περιλαμβάνεται η εργαλιοδοσία στο χειρουργείο και δεν περιλαμβάνεται η κίνηση στο χειρουργείο. Επίσης για την παροχή πρώτων βοηθειών μπαίνει προϋπόθεση η λήψη bls κάτι που δεν ισχύει σε άλλες επαγγελματικές ομάδες, και ενώ η παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση κινδύνου ζωής περιλαμβάνεται στα προγράμματα σπουδών της δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Στην επιστολή μας προς την κυρία Γκάγκα ζητήσαμε την εκ νέου τροποποίηση της υπουργικής απόφασης ώστε να περιλαμβάνονται οι νοσηλευτικές πράξεις που διδάσκονται στη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών στους νοσηλευτές ΔΕ  και οι οποίες εκτελούνται καθημερινά από χιλιάδες νοσηλευτές ΔΕ στο σύστημα υγείας (χορήγηση φαρμάκων im-iv-po-sc, φλεβοκέντηση, λήψη αίματος, διενέργεια Ηλεκτροκαρδιογραφήματος, εργαλειοδοσία και κίνηση στο χειρουργείο, συμμετοχή στη διενέργεια αιμοκάθαρσης κ.α.) αυτόνομα και όχι “κατόπιν οδηγιών” ή “επίβλεψης” από “υπεύθυνο νοσηλευτή”. 

Επίσης να καταργηθεί το απαράδεκτο και αντιεπιστημονικό εδάφιο 38 (πρώην 34) της υπουργικής απόφασης και να καθιερωθεί στην Υπουργική Απόφαση ο  επαγγελματικός τίτλος του ΔΕ Νοσηλευτή αντί του αδόκιμου τίτλου Βοηθός Νοσηλευτής που δεν ανταποκρίνεται ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην εργασία των συναδέλφων.

Ζητήσαμε επίσης να αναγνωριστεί  έμπρακτα η  προσφορά των νοσηλευτών ΔΕ στο ΕΣΥ τόσο πριν όσο και κατα τη διάρκεια της πανδημίας και να γίνουν σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία στα παρακάτω:

-Καθιέρωση Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού με εσωτερικό διαχωρισμό ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (τριτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

-Τροποποίηση και εκσυγχρονισμό του ΠΔ σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΔΕ Νοσηλευτών ώστε να ανταποκρίνεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις εκτελούμενες νοσηλευτικές πράξεις.

-Μισθολογική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών με ταχύτερη προώθηση στα μισθολογικά κλιμάκια.

-Εκπαιδευτική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών-τριων με πολυετή προϋπηρεσία, με δυνατότητα διεξόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ειδική διαδικασία.


Αποτέλεσμα των αστοχιών της τροποποιημένης υπουργικής απόφασης για το καθηκοντολόγιο των νοσηλευτών ΔΕ είναι το ότι στην πράξη  δεν  εφαρμόζεται στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου (και απ΄ότι ξέρουμε και στα περισσότερα νοσοκομεία του ΕΣΥ) στα παρακάτω κρίσιμα σημεία :

-Εδάφιο 35: Διενέργεια περιφερικής προσπέλασης για την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα και λήψη αίματος από τους νοσηλευτές ΔΕ (βοηθούς νοσηλευτές”) σύμφωνα  με τις οδηγίες του υπεύθυνου νοσηλευτή και με την προϋπόθεση της σχετικής εμπειρίας”. Δεν δίδονται  οδηγίες προς τους νοσηλευτές ΔΕ από τον υπεύθυνο νοσηλευτή  για την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα, αφού στις περισσότερες κλινικές του νοσοκομείου λόγω έλλειψης νοσηλευτών ΤΕ και ΠΕ δεν υπάρχει υπεύθυνος νοσηλευτής στην απογευματινή και νυχτερινή βάρδια.

=Εδάφιο 36:  χορήγηση φαρμάκων  (po,sc,im,iv) από τους νοσηλευτές ΔΕ (“βοηθούς νοσηλευτές”) , “σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου νοσηλευτή και εφόσον υπάρχει τοποθετημένος φλεβοκαθετήρας”  Δεν δίδονται  οδηγίες προς τους νοσηλευτές ΔΕ από τον υπεύθυνο νοσηλευτή  για τη χορήγηση φαρμάκων, αφού στις περισσότερες κλινικές του νοσοκομείου λόγω έλλειψης νοσηλευτών ΤΕ και ΠΕ δεν υπάρχει υπεύθυνος νοσηλευτής στην απογευματινή και νυχτερινή βάρδια.

-Εδάφιο 38: Εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης πέρα των ανωτέρω (αναφερόμενων στην υπουργική απόφαση) , με ανάθεση, η οποία προκύπτει από το υπογεγραμμένο πρόγραμμα του/της προϊσταμένου/προϊσταμένης και τη λογοδοσία του ασθενούς, του εκάστοτε νοσηλευτικού τμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος νοσηλευτής, ο οποίος κρίνει εάν ο βοηθός νοσηλευτής, δύναται να την εκτελέσει.”  Υπάρχουν πολλές νοσηλευτικές πράξεις που δεν περιγράφονται στο καθηκοντολόγιο (πχ διενέργεια αιμοκάθαρσης) και εκτελούνται από ΔΕ νοσηλευτές χωρίς να υπάρχει  ανάθεση, η οποία να προκύπτει από το υπογεγραμμένο πρόγραμμα του/της προϊσταμένου/προϊσταμένης και τη λογοδοσία του ασθενούς, του εκάστοτε νοσηλευτικού τμήματος.

Για τα παραπάνω ενημερώσαμε γραπτώς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 12/12/22 και ζητήσαμε εκ νέου τροποποίηση της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης  ώστε να περιλαμβάνονται αυτόνομα και όχι “κατόπιν οδηγιών” ή “επίβλεψης” από “υπεύθυνο νοσηλευτή” οι νοσηλευτικές πράξεις που διδάσκονται στη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών στους νοσηλευτές ΔΕ  και οι οποίες εκτελούνται καθημερινά από χιλιάδες νοσηλευτές ΔΕ στο σύστημα υγείας  αυτόνομα και όχι “κατόπιν οδηγιών” ή “επίβλεψης” από “υπεύθυνο νοσηλευτή”. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το θέμα του καθηκοντολογίου είναι πολύ σημαντικό για να προσεγγίζεται από την πλειοψηφία της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ τόσο επιδερμικά και βιαστικά.

Γι΄ αυτό ζητούμε το θέμα αυτό

---να συζητηθεί αναλυτικά σε επόμενες συνεδριάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας, να ληφθούν υπόψιν οι παρατηρήσεις και οι ενστάσεις του σωματείου μας και άλλων σωματείων (εφόσον υποβληθούν) μελών της ΠΟΕΔΗΝ,  

--- να ζητηθεί η εκ νέου τροποποίηση της υπουργικής απόφασης στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης του αυτόνομου επαγγελματικού ρόλου των νοσηλευτών ΔΕ.


Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου