Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

Επιστολή σχετικά με το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την αναδιάρθρωση της χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

 


Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης
απέστειλε έγγραφο προς τον Υπουργό Υγείας κ. Πλεύρη, προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Χατζηδάκη και προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Σκυλακάκη σχετικά με το σχέδιο υπουργικής απόφασης  για την αναδιάρθρωση της χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους του Υπ. Υγείας. Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:

 Κύριοι Υπουργοί, μετά τα Δελτία Τύπου των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας για την υπογραφή της ΚΥΑ για την αναδιάρθρωση της χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους του Υπουργείου Υγείας, με νέα ποσά, νέες κατηγορίες και κάποιες νέες ειδικότητες, χωρίς να δοθεί η ΚΥΑ στη δημοσιότητα, έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο το σχέδιο της ΚΥΑ χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου.

Στο σχέδιο αυτό της ΚΥΑ, που υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να είναι η τελική μορφή, περιλαμβάνονται μεγάλες αδικίες και παράλογες διαφοροποιήσεις για τις ειδικότητες. Πιο συγκεκριμένα:

·       Ενώ στην παλαιά ΚΥΑ ολο το προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας υπαγόταν στην πρώτη κατηγορία (150Ε), τώρα υπάρχει διαφοροποίηση η οποία δεν δικαιολογείται από τις συνθήκες και τα τμήματα εργασίας. Οι νοσηλευτές-τριες είναι στην πρώτη κατηγορία (200Ε), ενώ οι Μαίες, οι τραυματιοφορείς, οι βοηθοί θαλάμου είναι στη Β κατηγορία (165Ε) και οι επισκέπτριες υγείας στην Τρίτη κατηγορία (150Ε) και δεν παίρνουν αύξηση.

·       Οι ΥΕ μεταφορεις των δημοσίων νοσοκομείων, από την πρώτη κατηγορία (150Ε) επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, με το νέο σχέδιο της ΚΥΑ βρίσκονται στην δεύτερη κατηγορία (165Ε), δηλαδή παίρνουν αύξηση 15 ευρώ το μήνα! Συνολική αύξηση 180 ευρώ το χρόνο!!

·       Από την πρώην πρώτη κατηγορία (150Ε) μεταφέρονται στη νέα τρίτη κατηγορία (150) και ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΥΞΗΣΗ οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων και οι παρασκευαστές, οι καθαρίστριες, και οι χειριστές εμφανιστές ακτινολογικών εργαστηρίων (ΔΕ).

·       Ενώ οι χειριστές εμφανιστές ακτινολογικού(ΔΕ) μπαίνουν στην τρίτη κατηγορία και δεν παίρνουν αύξηση, οι τεχνολόγοι ακτινολογικού (ΤΕ) που εργάζονται στους ίδιους χώρους κατατάσσονται στη νέα δεύτερη κατηγορία (165Ε).

·       Στην τεχνική Υπηρεσία, ενώ στην παλαιά ΚΥΑ ολο το προσωπικό της υπαγόταν στη δεύτερη κατηγορία (70Ε), τώρα υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά ειδικότητα, με άλλες ειδικότητες να μπαίνουν στην τρίτη κατηγορία (150ε), άλλες στην τέταρτη (105Ε) και άλλες στην Πέμπτη 70Ε, διαφοροποιήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τις συνθήκες και τα τμήματα εργασίας που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ίδιες. Επίσης δεν περιλαμβάνονται στις ειδικότητες που λαμβάνουν το επίδομα οι Ελαιοχρωματιστές.,

·       Στην εστίαση ενώ στην παλαιά ΚΥΑ ολο το προσωπικό της υπαγόταν στη δεύτερη κατηγορία (70Ε), τώρα το ΥΕ βοηθητικό προσωπικό μπαίνει στην πέμπτη κατηγορία (70Ε) και ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΥΞΗΣΗ, ενώ δεν περιλαμβάνονται καθόλου και ΧΑΝΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣ το επίδομα οι Μάγειρες (ΔΕ)

·       Οι ΠΕ, ΤΕ,ΔΕ πληροφορικής των δημοσίων νοσοκομείων, ενώ είναι τεχνικοί, δεν περιλαμβάνονται στην τεχνική υπηρεσία και εξαιρούνται από τη χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας (70Ε, 105Ε, 150Ε) που λαμβάνουν οι υπάλληλοι της τεχνικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το σχέδιο ΚΥΑ που έχει κυκλοφορήσει.

·       Οι ΥΕ φυλακες – νυχτοφυλακες των δημοσίων νοσοκομείων σύμφωνα με το σχέδιο της ΚΥΑ που έχει κυκλοφορήσει μπαίνουν στην τριτη κατηγορία (150Ε) του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, αλλά οι ΔΕ φυλακες νυχτοφυλακες δεν μπαίνουν, ενω κάνουν την ίδια δουλειά.

·       Οι καθαρίστριες των δημοσίων νοσοκομείων, από την πρώτη κατηγορία (150Ε) επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, με το νέο σχέδιο της ΚΥΑ βρίσκονται στην Τρίτη κατηγορία (150Ε), δηλαδή δεν παίρνουν καμία αύξηση! Ενώ μπαίνουν στην Τρίτη κατηγορία (150Ε) κάποιες ειδικότητες του επιστημονικού μη ιατρικού προσωπικού, οι φαρμακοποιοί, οι οδοντοτεχνίες, οι φυσικοθεραπευτές, οι ακτινοφυσικοί, δεν μπαίνουν καθόλου άλλες ειδικότητες όπως οι λογοθεραπευτές, οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί.

·       Οι ιατροί των νοσοκομείων και ΚΥ δεν μπαίνουν στη χορήγηση του επιδόματος, αλλά μπαίνουν οι ιατροί που εργάζονται σε άλλους φορείς όπως το ινστιτούτο υγείας παιδιού.

·       Οι διοικητικοί υπάλληλοι των νοσοκομείων και ΚΥ εξαιρούνται από το επίδομα, παρά το ότι η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας πήρε αποφάσεις και μέτρα (υποχρεωτικός εμβολιασμός, ράπιντ τεστ, χρήση μάσκας) για το σύνολο των εργαζόμενων χωρίς να εξαιρέσει τους διοικητικούς υπάλληλους αναγνωρίζοντας έτσι ότι ο χώρος των νοσοκομείων ΚΥ είναι ένας αμιγώς ανθυγιεινός χώρος εργασίας, με κίνδυνο έκθεσης για όλους.

Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι οι ειδικότητες που όπως φαίνονται εξαιρούνται, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους έρχονται σε άμεση επαφή με ασθενείς ή εργάζονται σε χώρους διασποράς μικροβίων και ασθενειών.

Το σχέδιο της ΚΥΑ που έχει κυκλοφορήσει για την αναδιάρθρωση της χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας, δίνει την εικόνα ότι αποτελεί μια πρόχειρη δουλειά, με παραλογισμούς και αδικίες,

Γι΄ αυτό σας ζητούμε να αποσυρθεί αυτό το σχέδιο και να εκδοθεί μια νέα ΚΥΑ στις δύο παρακάτω κατευθύνσεις:

·       Διπλασιασμό του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για όλους τους υγειονομικούς, χωρίς διαφοροποιήσεις για την ίδια  ειδικότητα  ανά φορέα εργασίας(πχ Κέντρα Υγείας)

·       Ένταξη όλων των ειδικοτήτων των εργαζομένων στη δημόσια υγεία – πρόνοια στην χορήγηση του επιδόματος σε διαφορετικές κατηγορίες χωρίς τους σχεδιαζόμενους πλασματικούς διαχωρισμούς.

 

Ταυτόχρονα ζητούμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς (κατώτερος μισθός τουλάχιστον 1000 ευρώ), ένταξη των παλιών εργαζομένων στα Βαρέα ανθυγιεινά,  μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην υγεία, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων και της εμπορευματοποίηση της υγείας, για ένα δωρεάν δημόσιο σύστημα υγείας που θα διασφαλίζει υπηρεσίες υγείας για όλους.

Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου