Τρίτη 30 Αυγούστου 2011

Πρόταση της ΠΟΕΔΗΝ για ένταξη επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας - ΕΚΑΒ στα Β.Α.Ε.


ΑΘΗΝΑ 23/8/2011
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2737ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
                     κο ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ                Κύριε Υπουργέ,
                Η Διαρκής Επιτροπή Κρίσεων Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων για την υπαγωγή εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας στα ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που συγκροτήσατε με βάσει το Ν.3863/2010 κατέθεσε το ΠΟΡΙΣΜΑ της.
                Στο πόρισμα διαπιστώσαμε σημεία σύγκλισης αλλά και διαφωνίες με τις θέσεις της ΠΟΕΔΗΝ για ένταξη στα ΒΑΕ των εργαζομένων των Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Προνοιακών Ιδρυμάτων, ΕΚΑΒ. Η πρόταση της Επιτροπής για Ενιαίο Κατάλογο ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, επιτρέπει την ένταξη των Υγειονομικών με ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο, που μέχρι σήμερα είναι αποκλεισμένοι.
                Η διατήρηση στη πρόταση, αφενός των Νοσηλευτικών και Προνοιακών Ιδρυμάτων ως Ανθυγιεινών χώρων και αφετέρου των επαγγελμάτων που μέχρι σήμερα είναι ενταγμένα πλην τραπεζοκόμων ασθενών και φυλάκων, αποτελεί βάση συζήτησης όμως εμπεριέχει αδικίες για επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας που δεν εντάσσονται.
                Στον επικαιροποιημένο κατάλογο ΒΑΕ θα πρέπει να περιγράφονται σωστά τα επαγγέλματα σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης των Νοσοκομείων» και των τροποποιήσεων αυτού.
                Ασφαλώς και πρέπει να ενταχθούν στα ΒΑΕ τα κάτωθι επαγγέλματα:

1. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
·         ΠΕ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
·         ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
·         ΤΕ ΜΑΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
·         ΤΕ, ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
·         ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ)
·         ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ, ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ).

2. ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
·         ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ), ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ)

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΣΤΑ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
·         ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ, ΓΕΟΠΩΝΩΝ, ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΟΔΟΤΕΧΝΙΤΩΝ.

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
·         ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΜΗΧΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΚΤΙΣΤΩΝ, ΕΛΑΙΟΧΡΟΜΑΤΙΣΤΩΝ, ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ, ΚΗΠΟΥΡΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ. ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, ΚΟΥΡΕΙΣ, ΟΔΗΓΩΝ

5. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
·         ΔΕ, ΥΕ ΚΟΠΤΡΙΩΝ – ΡΑΠΤΡΙΩΝ, ΓΑΖΩΤΩΝ, ΣΙΔΕΡΩΤΩΝ, ΠΡΕΣΑΔΟΡΩΝ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΕΣ, ΠΛΥΝΤΕΣ ΙΜΑΝΤΙΣΜΟΥ.

6. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
·         ΘΥΡΩΡΩΝ, ΦΥΛΑΚΩΝ – ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ.

7. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
·         ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΠΛΥΝΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ, ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
·         Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι που εργάζονται αποκλειστικά σε 24ωρη βάρδια  (Γραφείο κινήσεως Ασθενών, Λογιστήριο, Γραμματεία Νοσηλευτικών Τμημάτων) για την Διοικητική υποστήριξη της ολοήμερης λειτουργίας και εφημερειών των Νοσοκομείων.
·         Οι Υπάλληλοι (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ) που έχουν οργανική θέση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ.
9. ΕΚΑΒ
·         ΟΔΗΓΟΙ, ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, και όλα τα επαγγέλματα που περιγράφονται ανωτέρω

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΒΑΕ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ, σχετικά με το ύψος του υπασφάλιστρου και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (όρια ηλικίας, έτη υπηρεσίας, υπολογισμός σύνταξης) είναι να ισχύσει η ρύθμιση ένταξης των υπαλλήλων των ΟΤΑ (Ν.3660/2008 ΑΡ.ΦΕΚ. 78/7.5.2008 άρθρο 4 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3865/2010 ΑΡ.ΦΕΚ.120/21-7-2010) άρθρο6 παρ.8)
·         Το ύψος του υπασφάλιστρου να οριστεί στο 4,3% επί του συντάξιμου μισθού (το ύψος του υπασφάλιστρου να είναι συνδεδεμένο με την χορήγηση των επιπλέον μισθολογικών κλιμακίων). Να δίνεται η δυνατότητα ένταξης με αίτησή τους, των υπηρετούντων υπαλλήλων στα ΒΑΕ  με συμψηφισμό όμως των εισφορών που κατέβαλαν για τυχόν ασφαλιστικά έτη που διήνυσαν στα ΒΑΕ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. (Δημοσιοποιημένα Νοσοκομεία, Προϋπηρεσία Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου)
·         Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων ανά πέντε έτη υπηρεσίας ανάλογα την ημερομηνία πρόσληψης.
·         Χορήγηση σε παλαιούς εργαζόμενους στα ΒΑΕ πλασματικών ετών συνταξιοδότησης ανά επτά (7) έτη υπηρεσίας ένα (1) πλασματικό έτος

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης προτείνουμε:
·         Προσαύξηση της σύνταξης κατά 0,35% για κάθε έτος ασφάλισης στο καθεστώς ΒΑΕ.
·         Συνταξιοδότηση με 15 έτη υπηρεσίας και 58 ετών για άνδρες και γυναίκες αρκεί τα 12 έτη να έχουν διανυθεί αποκλειστικά στις θέσεις αυτές και τα τρία (3) έτη τουλάχιστον τα τελευταία δεκατρία (13) έτη, πριν την συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας.
·         Συνταξιοδότηση με 37 έτη υπηρεσίας (αθροιζομένων των ετών που δίνει ο Ν.3865/2010 για αναγνώριση και των υπό ρύθμιση πλασματικών ετών) χωρίς όριο ηλικίας.
 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ                                   ΕΡΜΗΣ ΚΑΣΣΕΣ

Βλέπουν απόλυση 11.000 γιατροί


Περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων με παράκαμψη των κλαδικών συμβάσεων εργασίας, αλλά και απολύσεις προσωπικού - κυρίως γιατρών - από τα Ταμεία ζητεί τώρα η τρόικα. Κατά τη χτεσινή συνάντηση κλιμακίου της τρόικας με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, οι ξένοι τεχνοκράτες χαρακτήρισαν τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας ως εμπόδιο για τη μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα ζητώντας την κατάργησή τους ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή των ειδικών επιχειρησιακών συμβάσεων με χαμηλότερες αμοιβές. Οπως παρατήρησαν, από τις 17 Δεκεμβρίου 2010 έχουν υπογραφεί μόνο 10 επιχειρησιακές συμβάσεις. «Αφού δεν καταφέρατε να κάνετε εφαρμόσιμο τον θεσμό, τότε καταργήστε τις κλαδικές», τόνισαν χαρακτηριστικά. Ο υπουργός εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης, αφού τους είπε ότι οι μισθοί έχουν μειωθεί ήδη κατά μέσο όρο 9%, επισήμανε ότι μπορούν να γίνουν επιμέρους βελτιώσεις, ώστε να γίνει πιο δελεαστικό το περιβάλλον για την υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων.

Οι γιατροί.
 Στους 21.000 θα μειωθούν οι γιατροί του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας με την έναρξη λειτουργίας του. Συνεπώς 11.000 γιατροί από τους συνολικά 32.000 που είναι συμβεβλημένοι με τα τέσσερα ασφαλιστικά ταμεία που «συγχωνεύονται» υπό την ομπρέλα του ΕΟΠΥΥ θα αφαιρεθούν από τη σχετική λίστα. Αυτή είναι η εισήγηση των υπουργείων Εργασίας και Υγείας στην τρόικα, που επιμένει για μειώσεις. Στελέχη του υπουργείου Υγείας άφηναν χτες ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιπλέον περικοπές σε γιατρούς, ανάλογες με την (υπερ)κάλυψη σε κάποιες ιατρικές ειδικότητες ανά περιοχή της χώρας.
Σκληρές πιέσεις όμως ασκούν οι εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της ΕΕ και σε ό,τι αφορά τον μισθό των συμβεβλημένων γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ. Η πρόταση των συναρμόδιων υπουργείων έχει «κλειδώσει» στα 900-2.800 ευρώ τον μήνα ανά γιατρό, με το ύψος της αμοιβής να εξαρτάται από την προτίμηση των ασθενών. Ωστόσο η τρόικα επιμένει σε επιπλέον μισθολογικό «haircut» παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων ότι θα εξοικονομηθούν 50 εκατ. ευρώ - οικονομικός στόχος που 
προβλέπεται άλλωστε και στο Μνημόνιο

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011

Ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Μ. Κριτσωτάκη για την "Έλλειψη νοσοκόμων-τραυματιοφορέων στο Γ.Ν.Αγίου Νικολάου"ΕΡΩΤΗΣΗ

25.08.2011

Προς τον κ. Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Έλλειψη νοσοκόμων-τραυματιοφορέων στο Γ.Ν.Αγίου Νικολάου»

Με επιστολή του ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου επισημαίνει την υποστελέχωση του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου και στην ειδικότητα νοσοκόμων -τραυματιοφορέων.
Το τελευταίο διάστημα ο αριθμός νοσοκόμων-τραυματιοφορέων έχει συρρικνωθεί σημαντικά αφού λόγω αποχωρήσεων για διάφορους λόγους (συνταξιοδοτήσεις, μετατάξεις, απώλειες) έχουν περιοριστεί μόλις στους 15 τη στιγμή όμως που οι κλίνες και οι απαιτήσεις αυξάνονται. Λόγω της έλλειψης αυτής δεν δίνονται κανονικά οι άδειες και τα ρεπό ανάπαυσης, ενώ αναγκαστικά μειώνεται και ο αριθμός των υπηρετούντων σε κάθε βάρδια στο Νοσοκομείο. Εκ των πραγμάτων έχουμε το φαινόμενο να εκτελούν ταυτόχρονα υπηρεσία σε τμήματα ασύμβατα μεταξύ τους (π.χ ΜΕΘ – Χειρουργείο - Μαιευτική) με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τη μεταφορά ενδονοσοκομειακών μικροβίων και την ασφάλεια των ασθενών.
    Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
    1. Προτίθεται να προχωρήσει στην κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να πραγματοποιηθεί άμεση αναπλήρωση των πρόσφατων αποχωρήσεων;
    2. Ποια μέτρα θα λάβει ώστε οι νοσοκ  όμοι-τραυματιοφορείς του Νοσοκομείου να εκτελούν αυστηρά μόνο τα οργανικά τους καθήκοντα που έχουν σχέση με τη μεταφορά -μετακίνηση των ασθενών και να μην απασχολούνται σε εργασίες άσχετες με το αντικείμενο τους;

                                                                                                                     Ο ερωτών Βουλευτής
                                                                                      
Μιχάλης Κριτσωτάκης 

Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011

Ένα σχόλιο από την Πανελλήνια Ένωση Τραυματιιοφορέων


Λάβαμε το παρακάτω σχόλιο από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων:


 Με την Παρούσα μας θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την συμβολή σας στην ανάδειξη των προβλημάτων του Νοσοκομείου σας και ειδικά ότι αφορά τον κλάδο των Μεταφορέων Ασθενών ( Τραυματιοφορέων).
Γνωρίζουμε καλά ότι και στο δικό σας Νοσοκομείο οι τραυματιοφορείς μέλη μας υποχρεώνονται να ασχολούνται με αλλότρια καθήκοντα, χωρίς να υπάρχει από μέρους τους η απαιτουμένη γνώση η εξειδίκευση πράγμα που τους καθιστά υπόλογους για το όποιο λάθος τους. Επίσης θέλουμε να σας κάνουμε γνωστό ότι δεν υπάρχει η ειδικότητα Νοσοκόμος- Τραυματιοφορέας όπως αναφέρεστε στο από 22/08/11 έγγραφο σας προς την διοίκηση του Νοσοκομείου σας και θα θέλαμε αυτό να γίνει κατανοητό .Οι ειδικότητες αναφέρονται στο Βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό σαν ( Νοσοκόμος ΥΕ) η σαν (Μεταφορέας Ασθενών). Σας καλούμε και προσδοκούμε την συνεργασία σας για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος των Μετ. Ασθενών ( Τραυματιοφορέων).
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αλεξάκης Κων/νοςΠρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων

Και μια απάντηση εκ μέρους του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου: δεκτή η παρατήρηση σας, η οποία είναι σαφώς καλοπροαίρετη. Χρησιμοποιήσαμε αυτή την ορολογία εννοώντας και τις δύο  ειδικότητες. Σε τέτοιες περιπτώσεις γίνεται κατανοητό από όλους ποιους εννοούμε. Βεβαίως είναι καλύτερα να ακριβολογούμε.  
Ευχαριστούμε για την επικοινωνία, η οποία είναι σίγουρο ότι θα συνεχιστεί με καλή συνεργασία.
Γιώργος Μανουσάκης 
πρόεδρος του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

Δευτέρα 22 Αυγούστου 2011

Επιστολή του συλλόγου εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ Νικολάου για την έλλειψη τραυματιοφορέων

O Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου απέστειλε στη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου την παρακάτω επιστολή σχετικά με την έλλειψη νοσοκόμων - τραυματιοφορέων: 

 Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πολύ δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο μας στο θέμα της στελέχωσης από νοσοκόμους – τραυματιοφορείς. Το τελευταίο διάστημα οι νοσοκόμοι-τραυματιοφορείς συρρικνώθηκαν σε αριθμό αφού λόγω αποχωρήσεων για διάφορους λόγους (συνταξιοδοτήσεις, μετατατάξεις, απώλειες) έχουν περιοριστεί στους 15, αριθμός μικρότερος από ποτέ, τη στιγμή που οι κλίνες και οι απαιτήσεις αυξάνονται. Λόγω της έλλειψης δεν μπορούν να παίρνουν όπως πρέπει άδειες και ρεπό ανάπαυσης, ενώ αναγκαστικά μειώνεται ο αριθμός των υπηρετούντων σε κάθε βάρδια στο Νοσοκομείο. Εκ των πραγμάτων έχουμε το φαινόμενο να εκτελούν ταυτόχρονα υπηρεσία σε τμήματα ασύμβατα μεταξύ τους (π.χ ΜΕΘ-Χειρουργείο-Μαιευτική) με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τη μεταφορά ενδονοσοκομειακών μικροβίων και την ασφάλεια των ασθενών. Λόγω των παραπάνω σας ζητούμε να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες: 
1. Να ζητήσετε την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό (τουλάχιστον 5) και να ζητήσετε την άμεση αναπλήρωση των πρόσφατων αποχωρήσεων. 
 2. Να ζητήσετε την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού (με σύμβαση ΙΔ), όπως είχε γίνει στο πρόσφατο παρελθόν 
 3. Να ληφθεί από την πλευρά σας μέριμνα ώστε οι νοσοκόμοι τραυματιοφορείς του Νοσοκομείου να εκτελούν αυστηρά μόνο τα οργανικά τους καθήκοντα που έχουν σχέση με τη μεταφορά -μετακίνηση των ασθενών και να μην απασχολούνται σε εργασίες άσχετες με το αντικείμενο τους. 

 Για το ΔΣ
 Ο πρόεδρος Γ. Μανουσάκης
 Ο Γραμματέας Δ. Χαλκιαδάκης

Συγχαρητήρια επιστολή του συλλόγου εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου προς το νέο διοικητή της ΥΠΕ κ. Καρατσή

O Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου απέστειλε στο νέο διοικητή της ΥΠΕ Κρήτης κ. Πανίκο Καρατσή την παρακάτω συγχαρητήρια επιστολή: 

 Κύριε Καρατσή Μετά από την ορκομωσία σας και την ανάληψη καθηκόντων ως διοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, σας συγχαίρουμε και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχετε να επιτελέσετε. 
Ευχόμαστε να πετύχετε τους στόχους σας και να βοηθήσετε στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Κρήτη, με γνώμονα την καλή συνεργασία με το κοινωνικό σύνολο και τους εργαζόμενους στις δομές υγείας.
 Για το ΔΣ
 Ο πρόεδρος Γ. Μανουσάκης
 ο Γραμματέας Δ. Χαλκιαδάκης

Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

Τυφώνας σαρώνει τα επιδόματα


ΠΕΛΕΚΥΣ ΕΩΣ 50% ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
Επιστράτευση της «ομάδας δράσης» των ευρωπαίων επιτηρητών συζητά η κυβέρνηση με την τρόικα για να οριστικοποιήσει το νέο μισθολόγιο.
Η σκληρή πρόταση που συστήνει μερίδα των κυβερνητικών στελεχών αλλά και οι επιτηρητές περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, περικοπές μισθών έως 50%, με κατάργηση όλων σχεδόν των επιδομάτων ώστε να ισχύει ο ίδιος μισθός για όλους τους υπαλλήλους, κάθε υπουργείου.
Προτείνουν μέτρα που αναμένεται ότι θα συναντήσουν μεγάλες αντιστάσεις εντός και εκτός κόμματος: περιλαμβάνονται δικαστικοί, υπάλληλοι της Τραπέζης της Ελλάδος και στρατιωτικοί. Επίσης και άρση μονιμότητας για τις νέες προσλήψεις.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζήτημα -που πήρε παράταση για τον Σεπτέμβριο από την τρόικα- δεν έχει προκαλέσει «πόλεμο» μόνο με την ΑΔΕΔΥ που κάνει λόγο για λευκή απεργία, ακόμη και με στόχευση στα έσοδα, αλλά και εντός της κυβέρνησης.
Κορυφαία στελέχη θεωρούν κόκκινη γραμμή τα ειδικά μισθολόγια (δικαστικών, ΤτΕ και στρατιωτικών). Κρούουν επίσης τον κώδωνα ότι αν όλοι έχουν τον ίδιο χαμηλό μισθό, ακόμη και όσοι βρίσκονται σε ελεγκτικά πόστα (εφοριακοί, τελωνειακοί, υπάλληλοι πολεοδομιών κ.λπ.), τότε θα πάρει εκρηκτικές διαστάσεις το φαινόμενο «φακελάκια».
Ο ενδοκυβερνητικός αντίλογος στις διαδοχικές συσκέψεις που γίνονται για το ζήτημα είναι αυστηρό πλέγμα ελέγχου περιπτώσεων διαφθοράς και δωροδοκίας και ποινολόγιο για τους παραβάτες κρατικούς λειτουργούς, παράλληλα με αναδρομικό έλεγχο του «πόθεν έσχες».
Εξετάζεται επίσης ένα σχέδιο αντιστάθμισης των αναμενόμενων κοινωνικών και πολιτικών αντιδράσεων. Εχει προταθεί να ανακοινωθούν μέτρα που δεν θα έχουν σημαντικό οικονομικό αποτέλεσμα αλλά θα δίδουν το στίγμα της πρόθεσης για κοινωνική δικαιοσύνη: περικοπή της χρηματοδότησης των κομμάτων, των δικαιωμάτων των βουλευτών (π.χ. για ειδικούς συμβούλους).
Με το «μάτι» και στις δύο ομιλίες του πρωθυπουργού, της 3ης Σεπτεμβρίου και της ΔΕΘ, προτείνεται επίσης η ανακοίνωση δεσμεύσεων για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος στο... μέλλον, με άξονες τη δωρεάν παιδεία και υγεία (χωρίς φροντιστήρια και φακελάκια) ώστε να στηριχθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Οι παροχές θα συνδεθούν και με λεφτά του ΕΣΠΑ προς δράσεις υπέρ ανέργων και όσων άλλων έχουν πληγεί από την κρίση.
Αποφάσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν ληφθεί πολιτικά, αλλά κοινοτικά στελέχη εξηγούν ότι τα περιθώρια είναι στενά λόγω της μεγάλης απόκλισης στον προϋπολογισμό (τρύπα 4,5 δισ. ευρώ σε σχέση με τους αρχικούς στόχους του 2011 στο επτάμηνο). Περιορίζονται ακόμη περισσότερο από τις διαδοχικές ανακοινώσεις αυστηρών μέτρων περικοπής δαπανών σε πολλά κράτη της Ε.Ε., προσθέτουν.
Στον αντίλογο αρμόδιων κρατικών παραγόντων ότι ένα τόσο «σκληρό μισθολόγιο δεν θα περάσει», αντιπροτείνουν πέρα από την παρουσία της τρόικας στην Αθήνα να έρθει και η περίφημη ομάδα του Μπαρόζο, η οποία το Σεπτέμβριο θα κατάφθανε ούτως ή άλλως για το ΕΣΠΑ.
Εκτιμάται ότι θα περιορίσει τη δυνατότητα κυβερνητικών στελεχών να υπαναχωρήσουν καθώς πρέπει πάση θυσία η τρόικα να εγκρίνει την 6η δόση, και η κυβέρνηση λόγω αστοχιών είναι ευάλωτη. Μόνο με τη λήψη «αιματηρών» αποφάσεων στους μισθούς, εξηγούν, θα καταφέρει η Ελλάδα να παρατείνει (τουλάχιστον για ένα τρίμηνο) τη ζωή του μνημονίου.
Τα βασικά σημεία της πρότασης μισθολογίου που εξετάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι:
* Ενα κοινό μισθολόγιο για όλους, στο οποίο έχει πέσει και η πρόταση να περιληφθούν τα λεγόμενα «ειδικά» μισθολόγια δικαστικών, υπαλλήλων της ΤτΕ, αστυνομικών και στρατιωτικών.
* Εκτιμάται ότι θα πληγούν περισσότερο τα οικονομικά υπουργεία, λόγω των υψηλών επιδομάτων που λαμβάνει μέρος των υπαλλήλων που βρίσκεται σε ελεγκτικές θέσεις, με πρώτο το υπουργείο Οικονομικών (απώλεια έως 50%), το υπουργείο Ανάπτυξης (έως 40%) και το υπουργείο Εσωτερικών (έως 30%).
* Περικοπή όλων των επιδομάτων πλην 3-5 (εορτών, αδείας, οικογενειακό, μεθορίου, ανθυγιεινής) και επίδομα θέσης μόνο για λίγους που προάγονται στην ιεραρχία ύστερα από διεξοδική, γραπτή και προφορική αξιολόγηση.
* Κοινός μισθός για όλους, με έξι μισθολογικά κλιμάκια. Στην αρχή η κλιμάκωση θα είναι γρήγορη (2 έτη για το Α2, 3 έτη για το Α3 και εν συνεχεία ανά 5 έτη για τα υπόλοιπα).
* Αντί για κίνητρα απόδοσης να θεσπιστούν αυστηρές ποινές για επίορκους και παράθυρο απόλυσης όσων απεργούν ή είναι επίορκοι μαζί με αναδρομικό «πόθεν έσχες».
* Πρόταση άρσης μονιμότητας για όσους εφεξής προσλαμβάνονται.
* Κοινό μισθολόγιο με αυτό των ΔΕΚΟ, στις οποίες πρέπει παράλληλα να εφαρμοσθούν και οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν λουκέτα και απολύσεις, ακόμη και πριν εφαρμοσθεί η εργασιακή εφεδρεία.

  ΠΗΓΗ    http://www.enet.gr

Τετάρτη 10 Αυγούστου 2011

Ο εφαρμοστικός νόμος όπως ψηφίστηκε


Τον εφαρμοστικό νόμο του μεσοπρόθεσμου μπορείτε να τον διαβάσετε ΕΔΩ

ΑΔΕΔΥ: Αγώνας για ανάκληση των περικοπών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
4/8/11
Οι επιθέσεις εναντίον των Δημοσίων Υπαλλήλων αλλά και γενικότερα κατά της κοινωνίας, σε αντίθεση με τις χαριστικές ρυθμίσεις που γίνονται συνεχώς υπέρ των τραπεζών και των οικονομικά ισχυρών, όχι μόνο δεν σταματάνε αλλά συνεχίζονται πιο έντονα. Ιδιαίτερα για τους Δημοσίους Υπαλλήλους, η Κυβέρνηση, με κάθε νέο νομοσχέδιο ουσιαστικά προκαλεί νέα μείωση.
          Μετά τις μειώσεις, από το Α΄ μνημόνιο (2010), που κινήθηκαν κατά μέσο όρο στο 25%, είχαμε αποφάσεις με νέες μειώσεις στους μισθούς και τα δικαιώματα από το «μεσοπρόθεσμο» και τον εφαρμοστικό νόμο.
Συγκεκριμένα: Την επιβολή έκτακτης εισφοράς, τη μείωση του αφορολόγητου, την επιβολή εισφοράς για την ανεργία και για το Ταμείο Πρόνοιας. Οι παραπάνω εισφορές,  μάλιστα, θα ισχύσουν, με απαράδεκτο και αντισυνταγματικό τρόπο, αναδρομικά από 1/1/2011. Αυτό σημαίνει νέα μείωση του εισοδήματος, κατά μέσο όρο, 10%.
Δυστυχώς όμως, οι βίαιες ανατροπές δεν τελειώνουν εδώ. Με την τροπολογία, την οποία κατέθεσε αιφνιδιαστικά η Κυβέρνηση, δια του αρμοδίου Υπουργού Οικονομικών και συζητείται ήδη στη Βουλή, προχώρησε σε νέες οριζόντιες, χωρίς κανένα κριτήριο, μειώσεις, περικόπτοντας το επίδομα του κινήτρου απόδοσης  κατά 50%, εν τω μεταξύ  έχει εξαγγελθεί νέο μισθολόγιο για τους Δημοσίους Υπαλλήλους και το οποίο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση!!!
Αποκαλύπτεται πλέον ότι ο πραγματικός στόχος της Κυβέρνησης, είναι να διαμορφώσει τακτικές αποδοχές σε πολύ χαμηλά επίπεδα, για να αποτελέσουν τη βάση  στο νέο μισθολόγιο – φτωχολόγιο στο Δημόσιο και το οποίο, για πολλούς υπαλλήλους και ιδιαίτερα για τους νέους, θα είναι κάτω από το όριο της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας!!!
Την ίδια τακτική, η Κυβέρνηση, χρησιμοποιεί και στα ασφαλιστικά ταμεία. Η αύξηση των εισφορών για το Ταμείο Προνοίας αποτελεί νέα μείωση μισθού,  χωρίς να εξασφαλίζει καμία προοπτική για τους ίδιους τους ασφαλισμένους, οι οποίοι ουσιαστικά ληστεύονται, αφού όχι μόνο δεν παίρνουν το εφάπαξ, μετά τη συνταξιοδότησή τους, αλλά αυτό περικόπτεται  ακόμα και στους ήδη συνταξιούχους.
Αυτή είναι η κυβερνητική πολιτική η οποία, ενώ αυξάνει τις εισφορές για μισθωτούς και συνταξιούχους, δεν υλοποιεί τη δική της δέσμευση για οικονομική ενίσχυση του ταμείου –  που είναι εντελώς απαραίτητη για την επιβίωσή του -  την οποία εξάλλου είχε αναλάβει από τις αρχές του χρόνου.
Ακόμη και η πολυδιαφημισμένη χορήγηση δανείου από το ΤΕΑΔΥ δεν υλοποιείται, διότι η ίδια η Κυβέρνηση δεν εγγυάται, όπως είχε δεσμευτεί, του  όρους και τις  προϋποθέσεις αποπληρωμής.
Η πραγματικότητα όμως, των 7.000 αιτήσεων συνταξιοδότησης το πρώτο πεντάμηνο του 2011 (αντίστοιχος ρυθμός με το 2010), παραπέμπει σε μεγαλύτερη εκκρεμότητα για πάνω από 50.000 συνταξιούχους που ήδη είναι σε αναμονή για την καταβολή του εφάπαξ που δικαιούνται. Έχουμε οδηγηθεί δηλαδή, στην εξωφρενική κατάσταση, να πληρώνουμε εισφορές, σε ένα ταμείο ανταποδοτικό και να μην γνωρίζουμε πότε και εάν θα πάρουμε εφάπαξ.
Ταυτόχρονα οι Κρατικές Υπηρεσίες διαλύονται. Οργανισμοί και Δημόσιες Υπηρεσίες συγχωνεύονται ή καταργούνται, με μόνο κριτήριο τη μείωση του λειτουργικού κόστους, χωρίς να υπολογίζονται οι κοινωνικές ανάγκες, ενώ  οι εργαζόμενοι σ’ αυτές να οδηγούνται στην απόλυση και στην ανεργία, οι δε κοινωνικές παροχές, όπως της υγείας, της παιδείας και της πρόνοιας, να υποβαθμίζονται με τεράστιες συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο.
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουμε ξεπεράσει τα όρια αντοχής στις πιέσεις και στις επιθέσεις που δεχόμαστε.
Είμαστε αγανακτισμένοι και εξοργισμένοι από την πολιτική της Κυβέρνησης, η οποία, ενώ αφήνει άθικτα τα συμφέροντα των μεγαλοκεφαλαιούχων, ενώ ανέχεται και ενισχύει τη φοροδιαφυγή, με την πολιτική της,  οδηγεί σε εξαθλίωση τους εργαζόμενους.
Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι αδυνατούμε πλέον να ανταποκριθούμε και στις στοιχειώσεις ανάγκες της ζωής μας. Να φανούμε συνεπείς σε προγραμματισμένες από χρόνια υποχρεώσεις μας (στεγαστικά δάνεια), στη συντήρηση των οικογενειών μας κ.λπ.
Δεν έχουμε πλέον άλλη επιλογή, μόνο με τους αγώνες μας θα ανατρέψουμε αυτή την πολιτική που διασφαλίζει μόνο τα συμφέροντα των τοκογλύφων, δανειστών και τραπεζιτών και διαλύει τη ζωή μας.
Διεκδικούμε:
•§        Άμεση ανάκληση όλων των περικοπών και ζητούμε ακόμα και την τελευταία στιγμή να μην περικοπεί το επίδομα του κινήτρου απόδοσης.
•§        Άμεση ενίσχυση του Ταμείου Προνοίας – καταβολή όλου του εφάπαξ έντοκα, με το μεγαλύτερο ισχύον επιτόκιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στους δικαιούχους.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να αγωνιστούμε για την προστασία δικαιωμάτων που έχουν κατακτηθεί με αίμα και που σήμερα βίαια ανατρέπονται.
Η οργή και η αγανάκτηση να γίνει δύναμη ενότητας και δράσης.

Τετάρτη 3 Αυγούστου 2011

Καλό ταξίδι Τάκη...Τα Στειακα τα χωματα,
 να μου τα προσκυνατε,
γιατι ειναι μεσα τους βαθια,
φιλος μου και κοιμαται...

ΜΙΣΕΥΓΕΙΣ ΚΙ ΟΥΡΑΝΟΣ ΒΡΟΝΤΑ
ΚΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΒΡΟΥΧΑΤΑΙ
ΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΜΑ ΤΑΚΗ ΜΟΥ
ΚΙ ΕΚΕΙΝΟ ΣΕ ΛΥΠΑΤΑΙ

κι αν την αγαπησες πολυ
αυτη σε πηρε αλαγρα
μα μες την καρδια και μες τον νου
εσυ θα ζεις για παντα


Μαντινάδες συναδέλφων για τον άδικο χαμό του Τάκη Ψαράκη, του συναδέλφου μας που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, στον τόπο του που τόσο αγαπούσε, τη Σητεία κάνοντας αυτά με τα οποία ήταν τόσο παθιασμένος, το ψάρεμα και κυνήγι.

Τρίτη 2 Αυγούστου 2011

Ψήφισμα για το θάνατο του συνάδελφου Παναγιώτη Ψαράκη


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κνωσσού 2 ΤΚ 72100 Αγ. Νικόλαος
Ψήφισμα

Tο ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου εκφράζει  τη βαθιά θλίψη του για το αιφνίδιο θάνατο του συνάδελφου τραυματιοφορέα Παναγιώτη Ψαράκη, ο οποίος «έφυγε» χθες σε ηλικία 49 ετών στη θαλάσσια περιοχή της Σητείας.
Ο εκλιπών υπήρξε ένας απόλυτα συνεπής, εργατικός και συνεργάσιμος υπάλληλος  και όλοι οι εργαζόμενοι  θα τον θυμόμαστε με αγάπη. 
 Εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε: 
Α. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του εκλιπόντος εκ μέρους του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου .
Β. Να φροντίσει και να αναλάβει τη δαπάνη για τη μίσθωση λεωφορείου ώστε να παραβρεθούν συνάδελφοι στην κηδεία του εκλιπόντος στη Σητεία.
Β. Να παρευρεθεί στην κηδεία του εκλιπόντος αντιπροσωπεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Γ. Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο. 

Άγιος Νικόλαος 2/8/2011

Για το ΔΣ

Ο πρόεδρος          Ο Γραμματέας

 Γ. Μανουσάκης          Δ. Χαλκιαδάκης