Τρίτη 30 Αυγούστου 2011

Πρόταση της ΠΟΕΔΗΝ για ένταξη επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας - ΕΚΑΒ στα Β.Α.Ε.


ΑΘΗΝΑ 23/8/2011
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2737ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
                     κο ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ                Κύριε Υπουργέ,
                Η Διαρκής Επιτροπή Κρίσεων Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων για την υπαγωγή εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας στα ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που συγκροτήσατε με βάσει το Ν.3863/2010 κατέθεσε το ΠΟΡΙΣΜΑ της.
                Στο πόρισμα διαπιστώσαμε σημεία σύγκλισης αλλά και διαφωνίες με τις θέσεις της ΠΟΕΔΗΝ για ένταξη στα ΒΑΕ των εργαζομένων των Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Προνοιακών Ιδρυμάτων, ΕΚΑΒ. Η πρόταση της Επιτροπής για Ενιαίο Κατάλογο ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, επιτρέπει την ένταξη των Υγειονομικών με ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο, που μέχρι σήμερα είναι αποκλεισμένοι.
                Η διατήρηση στη πρόταση, αφενός των Νοσηλευτικών και Προνοιακών Ιδρυμάτων ως Ανθυγιεινών χώρων και αφετέρου των επαγγελμάτων που μέχρι σήμερα είναι ενταγμένα πλην τραπεζοκόμων ασθενών και φυλάκων, αποτελεί βάση συζήτησης όμως εμπεριέχει αδικίες για επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας που δεν εντάσσονται.
                Στον επικαιροποιημένο κατάλογο ΒΑΕ θα πρέπει να περιγράφονται σωστά τα επαγγέλματα σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης των Νοσοκομείων» και των τροποποιήσεων αυτού.
                Ασφαλώς και πρέπει να ενταχθούν στα ΒΑΕ τα κάτωθι επαγγέλματα:

1. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
·         ΠΕ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
·         ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
·         ΤΕ ΜΑΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
·         ΤΕ, ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
·         ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ)
·         ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ, ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ).

2. ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
·         ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ), ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ)

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΣΤΑ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
·         ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ, ΓΕΟΠΩΝΩΝ, ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΟΔΟΤΕΧΝΙΤΩΝ.

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
·         ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΜΗΧΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΚΤΙΣΤΩΝ, ΕΛΑΙΟΧΡΟΜΑΤΙΣΤΩΝ, ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ, ΚΗΠΟΥΡΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ. ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, ΚΟΥΡΕΙΣ, ΟΔΗΓΩΝ

5. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
·         ΔΕ, ΥΕ ΚΟΠΤΡΙΩΝ – ΡΑΠΤΡΙΩΝ, ΓΑΖΩΤΩΝ, ΣΙΔΕΡΩΤΩΝ, ΠΡΕΣΑΔΟΡΩΝ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΕΣ, ΠΛΥΝΤΕΣ ΙΜΑΝΤΙΣΜΟΥ.

6. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
·         ΘΥΡΩΡΩΝ, ΦΥΛΑΚΩΝ – ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ.

7. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
·         ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΠΛΥΝΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ, ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
·         Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι που εργάζονται αποκλειστικά σε 24ωρη βάρδια  (Γραφείο κινήσεως Ασθενών, Λογιστήριο, Γραμματεία Νοσηλευτικών Τμημάτων) για την Διοικητική υποστήριξη της ολοήμερης λειτουργίας και εφημερειών των Νοσοκομείων.
·         Οι Υπάλληλοι (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ) που έχουν οργανική θέση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ.
9. ΕΚΑΒ
·         ΟΔΗΓΟΙ, ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, και όλα τα επαγγέλματα που περιγράφονται ανωτέρω

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΒΑΕ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ, σχετικά με το ύψος του υπασφάλιστρου και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (όρια ηλικίας, έτη υπηρεσίας, υπολογισμός σύνταξης) είναι να ισχύσει η ρύθμιση ένταξης των υπαλλήλων των ΟΤΑ (Ν.3660/2008 ΑΡ.ΦΕΚ. 78/7.5.2008 άρθρο 4 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3865/2010 ΑΡ.ΦΕΚ.120/21-7-2010) άρθρο6 παρ.8)
·         Το ύψος του υπασφάλιστρου να οριστεί στο 4,3% επί του συντάξιμου μισθού (το ύψος του υπασφάλιστρου να είναι συνδεδεμένο με την χορήγηση των επιπλέον μισθολογικών κλιμακίων). Να δίνεται η δυνατότητα ένταξης με αίτησή τους, των υπηρετούντων υπαλλήλων στα ΒΑΕ  με συμψηφισμό όμως των εισφορών που κατέβαλαν για τυχόν ασφαλιστικά έτη που διήνυσαν στα ΒΑΕ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. (Δημοσιοποιημένα Νοσοκομεία, Προϋπηρεσία Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου)
·         Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων ανά πέντε έτη υπηρεσίας ανάλογα την ημερομηνία πρόσληψης.
·         Χορήγηση σε παλαιούς εργαζόμενους στα ΒΑΕ πλασματικών ετών συνταξιοδότησης ανά επτά (7) έτη υπηρεσίας ένα (1) πλασματικό έτος

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης προτείνουμε:
·         Προσαύξηση της σύνταξης κατά 0,35% για κάθε έτος ασφάλισης στο καθεστώς ΒΑΕ.
·         Συνταξιοδότηση με 15 έτη υπηρεσίας και 58 ετών για άνδρες και γυναίκες αρκεί τα 12 έτη να έχουν διανυθεί αποκλειστικά στις θέσεις αυτές και τα τρία (3) έτη τουλάχιστον τα τελευταία δεκατρία (13) έτη, πριν την συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας.
·         Συνταξιοδότηση με 37 έτη υπηρεσίας (αθροιζομένων των ετών που δίνει ο Ν.3865/2010 για αναγνώριση και των υπό ρύθμιση πλασματικών ετών) χωρίς όριο ηλικίας.
 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ                                   ΕΡΜΗΣ ΚΑΣΣΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου