Δευτέρα 29 Απριλίου 2019

Πρακτικά 5ης συνεδρίασης ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ


Πρακτικά 5ης συνεδρίασης ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ
Την Πέμπτη 25/4/2019
Παρόντες:
1.      Κλώνος Νικόλαος 
2.      Ταχματζίδου Καλλιόπη
3.      Κολλιοπούλου Θεοδώρα                   
4.      Φαρσαλιώτη Αγγελική                            
5.      Στογιάννη Θεοδώρα                 
6.      Διαλυνάς Ευάγγελος 
7.    Χρυσός Γεώργιος
Θέματα:
  1. Συζήτηση για την επίσκεψη κλιμακίου της ΠΟΕΔΗΝ
  2. Συζήτηση για το θέμα της αξιολόγησης

Συζήτηση-Αποφάσεις:
1.      Κατά την επίσκεψη του Κου Κοκοράκη Γεωργίου και του Κου Θεοδοσάκη Κυριάκου, μέλη της ΠΟΕΔΗΝ, έγινε ενημέρωση για τα αναδρομικά καθώς και για την ένταξη όλων των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά και το επίδομα. Επίσης συζητήθηκαν ερωτήματα των εργαζομένων σχετικά με το συνταξιοδοτικό. Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση για την αξιολόγηση του έτους 2018 και τις αρνητικές επιπτώσεις που δύναται να έχει. Η ΠΟΕΔΗΝ, ανέφεραν, ότι είναι αντίθετη στη συγκεκριμένη αξιολόγηση αλλά δεν πρέπει να υπάρξει στοχοποίηση των εργαζόμενων που θέλουν να αξιολογηθούν. Επίσης αναφέρθηκαν στο ότι κάποια νοσοκομεία συνεχίζουν την αποχή από την αξιολόγηση, κάποια άλλα κάνουν αξιολόγηση και τέλος υπάρχουν μερικά που δεν παίρνουν θέση.
2.      Αφού έγινε σύσκεψη μεταξύ των μελών του Συλλόγου και λαμβάνοντας υπόψιν τα εξής: α)Τις δύο Γ.Σ. που πραγματοποιήθηκαν στις 17/04/2019 και 25/04/2019 χωρίς να υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία για λήψη απόφασης και την αδυναμία διενέργειας 3ης Γ.Σ. λόγω χρονικού περιορισμού, β)Τις απόψεις του ΣΥΝΟΛΟΥ των εργαζομένων του Συλλόγου του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, γ) Την ενημέρωση από τους εκπροσώπους της ΠΟΕΔΗΝ
Ο Σύλλογος αποφάσισε μετά από ψηφοφορία, μειοψηφούντων του Γεώργιου Χρυσού και του Διαλυνά Ευάγγελου, ότι δεν θα τεθεί υπέρ ή κατά της απόφασης ΑΔΕΔΥ και ΠΟΕΔΗΝ για συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή από την διαδικασία της Υπηρεσιακής Αξιολόγησης 2018. Όσοι θέλουν να μην αξιολογηθούν και να συμμετάσχουν στην Απεργία – Αποχή θα συμπληρώσουν το έντυπο που θα μοιραστεί σε όλα τα τμήματα και θα το καταθέσουν στον Κλώνο Νίκο στο γραφείο της Μισθοδοσίας μέχρι την Πέμπτη 2/5/2019. (επισυνάπτεται έγγραφο)

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος έληξε η συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος                Η γραμματέας                Η ταμίας                Τα μέλη
                                                           

                                        ΠΡΟΣ

                                                                             Το Δ.Σ. του Συλλόγου …………
   
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ
            Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η __________________, που υπηρετώ εις το/τη _____________________________ δηλώνω, ότι συμμετέχω στην απεργία –αποχή, που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την διαδικασία αξιολόγησης και ως εκ τούτου δεν δύναμαι να υποβάλλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως αξιολογητής ή αξιολογούμενος.
            Σημειώνεται, ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα μου και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας.  Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μου.
_______, ../4/2019
Ο υπάλληλος
           


Πρακτικά 4ης συνεδρίασης ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝΠρακτικά 4ης συνεδρίασης ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ
Την Πέμπτη 11/4/2019
Παρόντες:
1.      Κλώνος Νικόλαος 
2.      Ταχματζίδου Καλλιόπη
3.      Κολλιοπούλου Θεοδώρα                   
4.      Φαρσαλιώτη Αγγελική                
5.      Στογιάννη Θεοδώρα         
6.      Διαλυνάς Ευάγγελος 
7.    Χρυσός Γεώργιος  
Θέματα:
  1. Συζήτηση για τα θέματα που θα τεθούν κατά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο ΓΝΑΝ
  2. Απόφαση για Γενική Συνέλευση για το θέμα της αξιολόγησης
  3. Συζήτηση για τις λαμπάδες που θα μοιραστούν στους εργαζόμενους
  4. Ενημέρωση από τη Eurobank

Συζήτηση-Αποφάσεις:
1. Ύστερα από συζήτηση μεταξύ των μελών του Συλλόγου αποφασίστηκαν τα εξής θέματα που θα τεθούν στον Υπουργό Υγείας: α)Αίτημα για μόνιμες προσλήψεις στο Νοσοκομείο μας λόγω σοβαρής υποστελέχωσης, β)Αίτημα για πρόσληψη επιπλέον επικουρικού προσωπικού, γ)Έγκαιρη παράταση της σύμβασης των υπηρετούντων επικουρικών με ΦΕΚ και προκήρυξη 2Κ με προσπάθεια για γρήγορα αποτελέσματα, δ)Βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων με σοβαρά προβλήματα και άμεση ανάγκη επιχορήγησης του προϋπολογισμού του ΓΝΑΝ με κονδύλια για βελτιώσεις.
2.   Απόφαση για Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 17/04/2019 και ώρα 13:00 στον 1ο όροφο του Νοσοκομείου μας για τα εξής θέματα: α) αξιολόγηση των εργαζομένων για το έτος 2018, β)Ενημέρωση σχετικά με τα αναδρομικά
3.  Ο Σύλλογος αποφάσισε να αγοραστούν 275 λαμπάδες για τα μέλη του από τον Σύλλογο προστασίας Μητρότητας για να τον ενισχύσει και ατομικά τσουρέκια, που θα μοιραστούν την Μεγάλη Πέμπτη 25/04/2018. Επίσης θα μοιραστούν το Μεγάλο Σάββατο 27/04/2019 καλτσούνια σε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου μας.
4.  έγινε ενημέρωση από το τοπικό κατάστημα της Eurobank όσον αφορά τις παροχές που θα έχουν οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου μας εάν μεταφέρουν τη μισθοδοσία τους στην τράπεζά τους. (επισυνάπτεται έγγραφο)

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος έληξε η συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος                Η γραμματέας                Η ταμίας                Τα μέλη
                                                           

Πέμπτη 25 Απριλίου 2019


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου λαμβάνοντας υπ΄όψη:
·       Τις δύο Γ.Σ. που πραγματοποιήθηκαν στις 17/04/2019 και 25/04/2019 χωρίς να υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία για λήψη απόφασης και την αδυναμία διενέργειας 3ης Γ.Σ. λόγω χρονικού περιορισμού
·       Τις απόψεις του ΣΥΝΟΛΟΥ των εργαζομένων του Συλλόγου του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου
Δεν θα προχωρήσει σε λήψη απόφασης υπέρ ή κατά της Απόφασης ΑΔΕΔΥ και ΠΟΕΔΗΝ για συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή από την διαδικασία της Υπηρεσιακής Αξιολόγησης 2018


Το ΔΣ του Συλλόγου

Πέμπτη 18 Απριλίου 2019


Ανακοίνωση

Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου καλεί εκ νέου τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση (λόγω μη απαρτίας στην τελευταία Γ.Σ.) την Πέμπτη 25/04/2019 στις 11:00 το πρωί, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 1ου ορόφου.

Το ΔΣ του Συλλόγου

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου καλεί όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου μας όπως προσέλθουν το Σάββατο 13/04/2019 στις 14:00 στην αίθουσα του 1ου ορόφου του Νοσοκομείου μας, όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους κ.κ. Υπουργό Υγείας και Αναπληρωτή Υγείας και Διοικήτριας 7ης ΥΠΕ (αμέσως μετά την εκδήλωση του Απολογισμού) για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Παρακαλούνται τα μέλη του Συλλόγου όπως προσέλθουν την Τετάρτη 17/4/2019 και ώρα 13:00 στον 1ο όροφο του Νοσοκομείου μας, όπου θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση με τα εξής θέματα:
·        Αξιολόγηση Εργαζομένων
·        Ενημέρωση σχετικά με τα αναδρομικά


Το ΔΣ του Συλλόγου