Δευτέρα 29 Απριλίου 2019

Πρακτικά 5ης συνεδρίασης ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ


Πρακτικά 5ης συνεδρίασης ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ
Την Πέμπτη 25/4/2019
Παρόντες:
1.      Κλώνος Νικόλαος 
2.      Ταχματζίδου Καλλιόπη
3.      Κολλιοπούλου Θεοδώρα                   
4.      Φαρσαλιώτη Αγγελική                            
5.      Στογιάννη Θεοδώρα                 
6.      Διαλυνάς Ευάγγελος 
7.    Χρυσός Γεώργιος
Θέματα:
  1. Συζήτηση για την επίσκεψη κλιμακίου της ΠΟΕΔΗΝ
  2. Συζήτηση για το θέμα της αξιολόγησης

Συζήτηση-Αποφάσεις:
1.      Κατά την επίσκεψη του Κου Κοκοράκη Γεωργίου και του Κου Θεοδοσάκη Κυριάκου, μέλη της ΠΟΕΔΗΝ, έγινε ενημέρωση για τα αναδρομικά καθώς και για την ένταξη όλων των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά και το επίδομα. Επίσης συζητήθηκαν ερωτήματα των εργαζομένων σχετικά με το συνταξιοδοτικό. Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση για την αξιολόγηση του έτους 2018 και τις αρνητικές επιπτώσεις που δύναται να έχει. Η ΠΟΕΔΗΝ, ανέφεραν, ότι είναι αντίθετη στη συγκεκριμένη αξιολόγηση αλλά δεν πρέπει να υπάρξει στοχοποίηση των εργαζόμενων που θέλουν να αξιολογηθούν. Επίσης αναφέρθηκαν στο ότι κάποια νοσοκομεία συνεχίζουν την αποχή από την αξιολόγηση, κάποια άλλα κάνουν αξιολόγηση και τέλος υπάρχουν μερικά που δεν παίρνουν θέση.
2.      Αφού έγινε σύσκεψη μεταξύ των μελών του Συλλόγου και λαμβάνοντας υπόψιν τα εξής: α)Τις δύο Γ.Σ. που πραγματοποιήθηκαν στις 17/04/2019 και 25/04/2019 χωρίς να υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία για λήψη απόφασης και την αδυναμία διενέργειας 3ης Γ.Σ. λόγω χρονικού περιορισμού, β)Τις απόψεις του ΣΥΝΟΛΟΥ των εργαζομένων του Συλλόγου του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, γ) Την ενημέρωση από τους εκπροσώπους της ΠΟΕΔΗΝ
Ο Σύλλογος αποφάσισε μετά από ψηφοφορία, μειοψηφούντων του Γεώργιου Χρυσού και του Διαλυνά Ευάγγελου, ότι δεν θα τεθεί υπέρ ή κατά της απόφασης ΑΔΕΔΥ και ΠΟΕΔΗΝ για συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή από την διαδικασία της Υπηρεσιακής Αξιολόγησης 2018. Όσοι θέλουν να μην αξιολογηθούν και να συμμετάσχουν στην Απεργία – Αποχή θα συμπληρώσουν το έντυπο που θα μοιραστεί σε όλα τα τμήματα και θα το καταθέσουν στον Κλώνο Νίκο στο γραφείο της Μισθοδοσίας μέχρι την Πέμπτη 2/5/2019. (επισυνάπτεται έγγραφο)

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος έληξε η συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος                Η γραμματέας                Η ταμίας                Τα μέλη
                                                           

                                        ΠΡΟΣ

                                                                             Το Δ.Σ. του Συλλόγου …………
   
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ
            Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η __________________, που υπηρετώ εις το/τη _____________________________ δηλώνω, ότι συμμετέχω στην απεργία –αποχή, που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την διαδικασία αξιολόγησης και ως εκ τούτου δεν δύναμαι να υποβάλλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως αξιολογητής ή αξιολογούμενος.
            Σημειώνεται, ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα μου και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας.  Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μου.
_______, ../4/2019
Ο υπάλληλος
           


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου