Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

Ενημέρωση σχετικά με τη στάση του εκπροσώπου των εργαζομένων στη συνεδρίαση του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου στις 6/2/2023

 


Στη συνεδρίαση της Δευτέρας 6/2/2023 , στα θέματα των Νοσοκομείων Ιεράπετρας, Σητείας, Νεάπολης και Αγ. Νικολάου, τα οποία είχαν τυπικό χαρακτήρα,  συμφώνησα με τις εισηγήσεις.

Στα θέματα  του Νοσοκομείου Ιεράπετρας και Νεάπολης   για την πρόσληψη με ανάθεση σε εργολάβο  δύο καθαριστριών σε κάθε νοσοκομείο εξέφρασα τη διαφωνία μου λόγω του  ότι η κυβέρνηση δεν δίνει τη δυνατότητα κάλυψης των κενών με μόνιμες προσλήψεις, ή έστω με δυνατότητα προκήρυξης νέων ΣΟΧ. Το ίδιο είχα κάνει και στις αντίστοιχες περιπτώσεις για πρόσληψη με ανάθεση σε εργολάβο  καθαριστριών στο Νοσοκομείο Σητείας και στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Για το θέμα του νοσοκομείο Νεάπολης  για "πάγωμα" της διαδικασίας καταβολής αχρεοστήτως καταβληθέντων ποσών από συναδέλφους - ισσες του νοσοκομείου Νεάπολης μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διερεύνησης των  σχετικών περιστατικών, ψήφισα υπέρ, αφού άλλωστε είχα ζητήσει να γίνει το πάγωμα σε παλαιότερη συνεδρίαση του ΔΣ.

Για το θέμα της προκήρυξης θέση αναισθησιολόγου στο νομό Σητείας, συμφώνησα με την εισήγηση του διοικητή και με την άποψη του εκπροσώπου των ιατρών για προκήρυξη της θέσης στο βαθμό του επιμελητή Α, γιατί με τις προκηρύξεις στο βαθμό του διευθυντή, το μόνο που επιτυγχάνεται είναι ανακύκλωση ιατρών μεταξύ των νοσοκομείων.

Για το θέμα που αφορούσε σε μετάταξη εργαζόμενης των εργαστηρίων του Νοσοκομείου Σητείας σε άλλο νοσοκομείο, ψήφισα υπέρ αφού υπήρχε ομόφωνη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Για τις περιπτώσεις μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία δύο εργαζόμενων στη διοικητική υπηρεσία του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου που θα παραμείνουν στη διοικητική υπηρεσία, ζήτησα να εξεταστούν στην ίδια συνεδρίαση (όπως κι έγινε) και ψήφισα υπέρ. Οι τρεις περιπτώσεις μετατάξεων από τη νοσηλευτική υπηρεσία του ΓΝΑΝ σε άλλες υπηρεσίες του ΓΝΑΝ, δεν περιλήφθησαν στην Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης  και θα συζητηθούν σε επόμενες συνεδριάσεις του οργάνου.

Επίσης εισηγήθηκα και έγινε δεκτό, στις υπηρεσίες των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του νομού Λασιθίου που λειτουργούν με συνεχόμενες βάρδιες, επειδή για να γίνει η παράδοση και η παραλαβή από τη μία βάρδια  στην επόμενη απαιτείται επιπλέον χρόνος περίπου μισής ώρας σε κάθε βαρδια, η επιπλέον ώρα εργασίας, έως μισή ώρα σε κάθε βάρδια, να καταγράφεται και να καταβάλλεται η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση.

Γιώργος Μανουσάκης, τακτικό μέλος του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου, εκπρόσωπος των εργαζομένων πλην ιατρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου