Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

Επιστολή με διαμαρτυρία για την προσπάθεια προεκλογικής υφαρπαγής μόνιμου προσωπικού από τους φορείς ευθύνης της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης

 


Το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης απέστειλε στο διοικητή της 7ης ΥΠΕ κ. Νεκτάριο Παπαβασιλείου έγγραφο με διαμαρτυρία για την προσπάθεια προεκλογικής υφαρπαγής μόνιμου  προσωπικού από τους φορείς ευθύνης της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης (Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας). Στο έγγραφο αναφέρονται τα παρακάτω:

Κύριε διοικητή,

πρόσφατα λάβαμε γνώση της υπ αριθμ 2662/19-1-23 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που εξέδωσε η Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ και στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω: “Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να στελεχώσει τη νεοσύστατη Διεύθυνση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με μετακίνηση υπαλλήλων (μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ.) από τους φορείς ευθύνης της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης (Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας). Οι προς κάλυψη θέσεις είναι οκτώ (8) και θα κατανεμηθούν στα δύο (2) τμήματα της εν λόγω Διεύθυνσης.” Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ήταν μέχρι 25/1/23.

Αρνητική εντύπωση μας προκάλεσε το γεγονός ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν απευθύνεται μόνο στο προσωπικό της ΔΥΠΕ, αλλά και στους  μόνιμους υπάλληλους των άλλων φορέων (Νοσοκομείων και ΚΥ),  που εφόσον επιλεγούν, θα μετακινηθούν στη ΔΥΠΕ από τις θέσεις που υπηρετούν, κάτι που αποτελεί  προσπάθεια υφαρπαγής μόνιμου προσωπικού από τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας του νησιού.

Καθόσον γνωρίζουμε από τα όσα έχουν ειπωθεί κατά τις συναντήσεις μας με τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες της 7ης ΥΠΕ, κατά τη διάρκεια της πανδημίας η διοίκηση της ΥΠΕ ενισχύθηκε γενναία με διοικητικό επικουρικό προσωπικό.

 Παρόλα αυτά επιλέξατε  να στελεχώσετε τη νέα διεύθυνση, όχι με συμβασιούχους, όχι με προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού, αλλά με υφαρπαγή μόνιμου  προσωπικού από τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, και μάλιστα προεκλογικά. Και όπως φαίνεται, οι μετακινήσεις θα γίνουν χωρίς  αντικειμενικά κριτήρια, αφού δεν αναφέρεται πουθενά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συγκεκριμένη μοριοδότηση προσόντων, ούτε ότι θα προκύψουν και θα δημοσιευτούν  πίνακες αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για μετακίνηση, αλλά υπάρχει η αόριστη αναφορά “η επιλογή των υπάλληλων θα πραγματοποιηθεί μετά από σχετική αξιολόγηση της αίτησής τους” κάτι που παραπέμπει αυτόματα τη σκέψη σε προεκλογικές εξυπηρετήσεις ημετέρων.

Στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στις 38 οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού υπηρετούν μόνο 23 μόνιμοι υπάλληλοι και οι 15 οργανικές θέσεις είναι κενές από μόνιμο προσωπικό, δηλαδή έχουμε 40% κενές οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού. Τυχόν μετακινήσεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού προς την 7η ΥΠΕ θα αποδιοργανώσουν πλήρως τη διοικητική υπηρεσία του Νοσοκομείου, με σοβαρές αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία του. Eπίσης από τις 198 οργανικές θέσεις ΠΕ και ΤΕ όλων των ειδικοτήτων (που αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος), στο νοσοκομείο Αγ. Νικολάου είναι καλυμμένες με μόνιμο προσωπικό 104, δηλαδή οι κενές οργανικές θέσεις είναι στο 47%.  Εκτιμούμε ότι αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στα άλλα Νοσοκομεία και ΚΥ του νησιού.

Κύριε Διοικητή, με βάση τα παραπάνω σας ζητούμε να ακυρώσετε  την υπ αριθμ 2662/19-1-23 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της νεοσύστατης Διεύθυνσης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με μετακίνηση υπαλλήλων (μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ.) από τους φορείς ευθύνης της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης (Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας),  και να προχωρήσετε σε στελέχωση της διεύθυνσης με διοικητικό προσωπικό  από τη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ, ή με προκήρυξη νέων μόνιμων θέσεων. 

Εκ του ΔΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου