Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

Αίτημα ενίσχυσης του τμήματος καθαριότητας με προσωπικό

 


Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου απέστειλε στο διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου επιστολή με το αίτημα ενίσχυσης του τμήματος καθαριότητας με προσωπικό. Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:

Κυρία διοικητά,

το τμήμα καθαριότητας είναι ένα τμήμα κρίσιμο για την ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, πέρα από το θέμα της εργασιακής ανασφάλειας των συναδέλφων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), υπάρχει και σημαντικό πρόβλημα με την υποστελέχωση του τμήματος.

 Ενώ με το διαγωνισμό του 2017 προσελήφθησαν με ΣΟΧ 21 άτομα στην καθαριότητα (18 εργαζόμενες με εξάωρη απασχόληση και 3 με οκτάωρη) και είχαμε και 2 μόνιμες καθαρίστριες, τώρα εργάζονται με ΣΟΧ στην καθαριότητα μόλις 15 (12 με 6ωρη απασχόληση και 3 με 8ωρη) και εργάζονται και 2 εργαζόμενες επικουρικές με 8ωρη απασχόληση  και οι 2 μόνιμες καθαρίστριες.

 Δηλαδή ο αριθμός των εργαζόμενων στην καθαριότητα έχει μειωθεί κατά 4 άτομα σε σχέση με το 2017, κάτι που έχει επίπτωση τόσο στην ποιότητα του παρεχόμενου έργου, όσο και στις συνθήκες εργασίας των συναδέλφων, αφού δεν μπορούν πάρουν κανονική άδεια και κάποιες εβδομάδες ούτε ρεπό, με αποτέλεσμα να έχουν συγκεντρωθεί πολύ μεγάλα υπόλοιπα αδειών και ρεπό για όλο το προσωπικό στην καθαριότητα.

Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι οι συνάδελφοι - ισσες επωμίζονται συχνά και καθήκοντα πέρα και από το έργο της καθαριότητας.

Με βάση τα παραπάνω σας ζητούμε να ενισχυθεί το τμήμα καθαριότητας με το απαραίτητο προσωπικό (κατ΄ ελάχιστο  να αναπληρωθούν οι 4 απώλειες), έτσι ώστε και να παράγεται ποιοτικό έργο στον κρίσιμο αυτό τομέα, αλλά και να μπορεί το προσωπικό να εργάζεται σύμφωνα με την εργασιακή νομοθεσία και να λαμβάνει τις προβλεπόμενες ημέρες ρεπό και άδειας.

Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου