Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

Ερώτηση στη Βουλή από την ανεξάρτητη βουλευτή Αγγ. Αδαμοπούλου σχετικά με τα αιτήματα του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ για το καθηκοντολόγιο των ΔΕ νοσηλευτών


 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α ́ ΑΘΗΝΩΝ

24 Αυγούστου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τoν Υπουργό Υγείας, κ. Αθανάσιο Πλεύρη.

Θέμα: «Αιτήματα του Συλλόγου Εργαζόμενων Γενικού Νοσοκομείου Αγίου ΝικολάουΚρήτης.»

Κύριε Υπουργέ,

Η υπουργική απόφαση που υπεγράφη πρόσφατα και αφορά στο καθηκοντολόγιο των νοσηλευτών έχει προκαλέσει τις έντονες ανησυχίες των εργαζομένων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νευραλγικό αυτόν κλάδο των νοσοκομείων της χώρας.

Συγκεκριμένα κατά τη συνάντηση των νοσηλευτών ΔΕ που εργάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης με το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων διεξήχθη συζήτηση σχετικά με την προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση [Γ6/Γ.Π.οικ. 46042/2022 – ΦΕΚ 4209/Β/8-8-2022]. Κατά την συνάντηση διαπιστώθηκε από όλες καιόλους ότι η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση προσβάλλει, υποτιμά και υποβαθμίζει το ρόλο και την προσφορά των νοσηλευτριών/-των ΔΕ στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Επιπλέον, αποφασίστηκε η υποβολή αιτημάτων εκ μέρους των εργαζομένων προς το Υπουργείο Υγείας, τα οποία και παρατίθενται στη συνέχεια.

- Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Γ6/Γ.Π.οικ. 46042/2022 ώστε να περιλαμβάνονται οι νοσηλευτικές πράξεις που διδάσκονται στη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών στους νοσηλευτές ΔΕ και οι οποίες μέχρι τώρα εκτελούνταν καθημερινά από χιλιάδες νοσηλευτές ΔΕ στο σύστημα υγείας

- Καθιέρωση Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού με εσωτερικό διαχωρισμό ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (τριτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

- Τροποποίηση και εκσυγχρονισμός του ΠΔ σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΔΕ Νοσηλευτών ώστε να ανταποκρίνεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις εκτελούμενες νοσηλευτικές πράξεις.

- Θεσμοθέτηση του επαγγελματικού τίτλου του ΔΕ Νοσηλευτή αντί του αδόκιμου τίτλου "Βοηθός Νοσηλευτής" που δεν ανταποκρίνεται ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην εργασία των νοσηλευτών ΔΕ.

- Μισθολογική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών με ταχύτερη προώθηση στα μισθολογικά κλιμάκια.

- Εκπαιδευτική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών-τριων με πολυετή προϋπηρεσία, με δυνατότητα διεξόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ειδική διαδικασία χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις.


Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Προτίθεστε να λάβετε σοβαρά υπόψη τα αιτήματα του Συλλόγου Εργαζόμενων Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης σχετικά με τον επαγγελματικό κλάδο των Νοσηλευτών ΔΕ ώστε με τις κατάλληλες ενέργειες να προβείτε στην υλοποίησή τους;


Η ερωτώσα Βουλευτής

Αγγελική Αδαμοπούλου

Ανεξάρτητη Βουλευτής Α ́ Αθηνών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου