Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022

Κινητοποιήσεις για την Υπουργική Απόφαση για το καθηκοντολόγιο των νοσηλευτών ΔΕ

 
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18/8/22 στις 12.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης  συνάντηση των νοσηλευτών ΔΕ που εργάζονται στο ΓΝΑΝ με το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων  και έγινε συζήτηση σχετικά με την Υπουργική Απόφαση Γ6/Γ.Π.οικ. 46042/2022 – ΦΕΚ 4209/Β/8-8-2022 “Καθηκοντολόγιο Βοηθών Νοσηλευτών-τριών Νοσοκομείων”.      

Στη συνάντηση κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση προσβάλει, υποτιμά και υποβαθμίζει το ρόλο και την προσφορά  των νοσηλευτριών -των ΔΕ στο δημόσιο σύστημα υγείας και αποφασίστηκε να γίνουν τα παρακάτω:

# Την Τετάρτη 24/8 στις 12.30 συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο του ΤΕΠ και στη συνέχεια παράσταση διαμαρτυρίας στο γραφείο του διοικητή του Νοσοκομείου.

# Από τη Δευτέρα 29/8/22 πιστή εφαρμογή της υπουργικής απόφασης Γ6/Γ.Π.οικ. 46042/2022  με εκτέλεση από τις νοσηλεύτριες-τες ΔΕ του ΓΝΑΝ μόνο των πράξεων που περιλαμβάνονται στο καθηκοντολόγιο της Υπ. Απόφασης.

Αιτήματα:      

- Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Γ6/Γ.Π.οικ. 46042/2022  ώστε να περιλαμβάνονται οι νοσηλευτικές πράξεις που διδάσκονται στη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών  στους νοσηλευτές ΔΕ και οι οποίες μέχρι τώρα εκτελούνταν  καθημερινά από χιλιάδες νοσηλευτές ΔΕ στο σύστημα υγείας 

-Καθιέρωση Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού με εσωτερικό διαχωρισμό ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (τριτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

-Τροποποίηση και εκσυγχρονισμό του ΠΔ σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΔΕ Νοσηλευτών ώστε να ανταποκρίνεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις εκτελούμενες νοσηλευτικές πράξεις.

-θεσμοθέτηση   του επαγγελματικού τίτλου του ΔΕ Νοσηλευτή αντί του αδόκιμου τίτλου "Βοηθός Νοσηλευτής" που δεν ανταποκρίνεται ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην εργασία των νοσηλευτών ΔΕ.

-Μισθολογική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών με ταχύτερη προώθηση στα μισθολογικά κλιμάκια.      

 -Εκπαιδευτική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών-τριων με πολυετή προϋπηρεσία, με δυνατότητα διεξόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ειδική διαδικασία χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις.                                                                                                                                              

Εκ του  ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου