Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022

Ενημέρωση σχετικά με τη στάση του εκπροσώπου των εργαζομένων στη συνεδρίαση του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου στις 17/10/2022

 
Στη συνεδρίαση της Δευτέρας 17/10/22, στα θέματα των Νοσοκομείων Ιεράπετρας, Σητείας, Νεάπολης και Αγ. Νικολάου, τα οποία είχαν τυπικό χαρακτήρα,  συμφώνησα με τις εισηγήσεις, ενώ  κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης χρειάστηκε να αποχωρήσω λόγω εκτάκτου χειρουργείου.

Στο θέμα του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου  για την αποζημίωση υπερωριακής, νυχτερινής εργασίας και εξαιρεσίμων για το μήνα Σεπτέμβριο συμφώνησα αλλά ζήτησα  μελλοντικά η εισήγηση για τις υπερωρίες να συνοδεύεται με αναφορά του κάθε προϊσταμένου σχετικά με τους λόγους για τους οποίους χρειάστηκε να γίνουν συγκεκριμένες υπερωρίες ανά ημέρα από κάθε εργαζόμενο.

Πριν συζητηθούν τα θέματα του Νοσοκομείου Νεάπολης ζήτησα να γίνει από τον αναπληρωτή διοικητή ενημέρωση σχετικά με την καθυστέρηση στο ζήτημα του έργου του Κέντρου Αποκατάστασης και σχετικά με το ζήτημα των απαιτούμενων εργασιών βελτίωσης των συνθηκών ασφαλείας σε ακίνητο του κληροδοτήματος στην Αθήνα, ενημέρωση που έγινε από τον κ. Μπαρμπούνη και για τα δύο θέματα.

Στο θέμα τους Νοσοκομείου Ιεράπετρας σχετικά με την απευθείας ανάθεση προμήθειας ενδοφακών συμφώνησα με την αναβολή του για να προσκομιστούν επιπλέον απαιτούμενα έγγραφα.


Γιώργος Μανουσάκης, τακτικό μέλος του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου, εκπρόσωπος των εργαζομένων πλην ιατρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου