Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

Κοινοποίηση ενυπόγραφων αναφορών σχετικά με την εφαρμογή του καθηκοντολογίου των ΔΕ νοσηλευτών προς τους Υπουργούς Υγείας

 


Το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου Κρήτης απέστειλε έγγραφο με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον υπουργό Υγείας κ. Αθ. Πλεύρη και προς την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κα. Μ. Γκάγκα,  με το οποίο κοινοποιεί δύο ενυπόγραφες αναφορές από νοσηλευτές ΔΕ και νοσηλευτές ΤΕ σχετικά με το “εντέλεσθε” του διοικητή του Νοσοκομείου προς του νοσηλευτές ΔΕ (“βοηθούς νοσηλευτές”)  να εκτελούν νοσηλευτικές πράξεις που δεν περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση για το καθηκοντολόγιο των βοηθών νοσηλευτών, και σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 34 του σχετικού καθηκοντολογίου. Στη συνοδευτική  επιστολή του συλλόγου αναφέρονται τα παρακάτω:

Κύριε Υπουργέ, κυρία αν. Υπουργέ,

σας κοινοποιούμε τις παρακάτω αναφορές συναδέλφων:

-ενυπόγραφη αναφορά από 57 νοσηλευτές ΔΕ (“βοηθούς νοσηλευτές”) που εργάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου Κρήτης, στην οποία αναφέρουν  ότι σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 25 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα , αποστέλλουν την παρούσα αναφορά σε εσάς ως αρμόδιους υπουργούς και ανώτερους του διοικητή, σας αναφέρουν ότι τους δόθηκε από το διοικητή προδήλως παράνομη εντολή να εκτελούν νοσηλευτικά καθήκοντα που δεν περιλαμβάνονται στην  υπουργική απόφαση Γ6/Γ.Π.οικ. 46042/2022 – ΦΕΚ 4209/Β/8-8-2022 για το καθηκοντολόγιο των βοηθών νοσηλευτών και σας ζητούν να παρέμβετε ώστε,  είτε να ακυρωθεί η παράνομη εντολή του διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου, είτε να τροποποιηθεί η υπ αριθμ Γ6/Γ.Π.οικ. 46042/2022 Υπουργική Απόφαση για το καθηκοντολόγιο των ΔΕ Νοσηλευτών (“βοηθών νοσηλευτών”).

-Ενυπόγραφη αναφορά από 47 νοσηλευτές ΤΕ που εργάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου προς τη διοίκηση του Νοσοκομείου στην οποία δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να αναθέσουν, ούτε να αναλάβουν την ευθύνη για την εκτέλεση οποιασδήποτε νοσηλευτικής πράξης που δεν περιλαμβάνεται στο καθηκοντολόγιο της υπουργικής απόφασης η Γ6/Γ.Π.οικ. 46042/2022 – ΦΕΚ 4209/Β/8-8-2022 από συναδέλφους νοσηλευτές ΔΕ ("βοηθούς νοσηλευτές").

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η τήρηση της νομιμότητας και των υπουργικών αποφάσεων στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου  παράλληλα με τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων όλου του νοσηλευτικού προσωπικού και με την απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου, και γι΄αυτό σας ζητούμε τα παρακάτω:

-Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για το καθηκοντολόγιο των ΔΕ νοσηλευτών (βοηθών νοσηλευτών) ώστε να περιλαμβάνει τις νοσηλευτικές πράξεις που διδάσκονται στη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και τις οποίες οι συνάδελφοι εκτελούν εδώ και χρόνια.

-Θεσμοθέτηση του   επαγγελματικού τίτλου του ΔΕ Νοσηλευτή αντί του αδόκιμου τίτλου "Βοηθός Νοσηλευτής" που δεν ανταποκρίνεται ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην εργασία των συναδέλφων νοσηλευτών ΔΕ.

-Καθιέρωση Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού με εσωτερικό διαχωρισμό ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (τριτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

-Τροποποίηση και εκσυγχρονισμό των ΠΔ σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΔΕ Νοσηλευτών και των ΤΕ Νοσηλευτών ώστε να ανταποκρίνεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις εκτελούμενες νοσηλευτικές πράξεις.

-Μισθολογική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών με ταχύτερη προώθηση στα μισθολογικά κλιμάκια.                                               

-Εκπαιδευτική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών-τριων με πολυετή προϋπηρεσία, με δυνατότητα διεξόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ειδική διαδικασία χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις.

-Καθορισμό διασικασίας για την αντιστοίχηση των πτυχίων νοσηλευτικής ΤΕ με τα πτυχία των Πανεπιστημιακών τμημάτων νοσηλευτικής των τμημάτων που μετεξελίχθησαν από ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια.


Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου