Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Ηράκλειο, 07/07/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ                    
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                       Αρ. Πρωτοκόλλου:113-447
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ               
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ.                     
13ο ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ                               
Ταχ. Δ/ση: Σπιναλόγκας 6 - Ηράκλειο  Τ.Κ: 71205                                                           
Τηλ: 2810-310366     Φαξ: 2810-310014                                                                       

Το Περιφερειακό τμήμα Κρήτης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, εκφράζει έντονα την αντίθεση του μετά την επιτακτική κίνηση από την κυβέρνηση για παράδοση εντός 24 ωρών του επιμερισμού των αξιολογήσεων στο ΠαΓΝΗ, παρά τις αντιρρήσεις της διοίκησης και των εργαζομένων, προσπαθώντας έτσι με βίαιο τρόπο να θέσει  σε ισχύ τις διατάξεις του Νόμου 4250/2014, ενός νόμου που με συνταγματικά αδόκιμο τρόπο επιφέρει αλλαγές  στο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, και κατά συνέπεια και των νοσηλευτών.

Οι βασικές αλλαγές που επιφέρει ο Νόμος 4250/2014 αφορά την θέσπιση ποσόστωσης ανά κλίμακα στην αξιολόγηση, προκαταλαμβάνοντας την απόδοση των νοσηλευτών και παραβιάζοντας την αρχή της αξιοκρατίας. Επιπλέον τίθεται θέμα αμεροληψίας καθώς καταργείται ο θεσμός των δύο αξιολογητών και νομοθετείται η αξιολόγηση από έναν μόνο υπάλληλο - προϊστάμενο των αξιολογούμενων.

Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία η  αξιολόγηση με ποσόστωση. Πουθενά στην Παγκόσμια βιβλιογραφία διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού δεν υπάρχει διαδικασία ποσόστωσης για το ποιος είναι άριστος μέτριος ή απαράδεκτος. Κανείς δεν αρνείται μια αξιολόγηση αντικειμενική και επιστημονικά τεκμηριωμένη, αντίθετα επιβάλλεται όχι όμως για να λειτουργήσει όπως στην περίπτωση αυτή ως άλλοθι για να βρεθούν τα επόμενα εύκολα θύματα στον μακρύ κατάλογο των υπό απόλυση υπαλλήλων. Οι ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας και η φύση του νοσηλευτικού επαγγέλματος οδηγούν στην δημιουργία ενός ξεχωριστού κλάδου εργαζομένων και ως ξεχωριστός κλάδος εργαζομένων θα πρέπει να καθιερώνονται κριτήρια αξιολόγησης, τόσο γενικά, όσο και ειδικά, να ανταποκρίνεται η αξιολόγηση στις ιδιαιτερότητες του κλάδου και στις ιδιαίτερες συνθήκες απασχόλησης.

 Οι δομές Υγείας που λειτουργούν με αναλογία νοσηλευτικού προσωπικού κάτω από τα όρια ασφαλείας μπαίνουν στο στόχαστρο μίας  αξιολόγησης με μόνο στόχο την απόλυση των εργαζομένων και την αποδόμηση και απαξίωση του συστήματος Υγείας για να γίνει βορά σε ιδιώτες και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες.

Με το νέο καθεστώς της αξιολόγησης, στα πλαίσια της οικονομικής πολιτικής θυσιάζεται η αξιοκρατία, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η εργασιακή ειρήνη τόσο στις υγειονομικές μονάδες στο σύνολό τους όσο και στον νοσηλευτικό κλάδο

Η υποστελέχωση  αγγίζει τα όρια της επικινδυνότητας,  σήμερα  οι αναλογίες Νοσηλευτών – ασθενών στην Ελλάδα, ούτε καν με αναλογίες τριτοκοσμικών χωρών μπορούν να συγκριθούν. Οι αντίστοιχες περιοδικές εκθέσεις που κατά καιρούς δημοσιεύονται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αποτελούν κόλαφο για όλες τις Κυβερνήσεις της μεταπολιτευτικής περιόδου, κατατάσσοντας την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις με μόλις 2,8 Νοσηλευτές / 1.000 κατοίκους, τη στιγμή που ο Μ.Ο. των χωρών του ΟΟΣΑ ανέρχεται σε 8,8 Νοσηλευτές / 1.000 κατοίκους. Σε αυτό το σύστημα Υγείας όχι μόνο δεν κρίνουν απαραίτητη τη πρόσληψη νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας αλλά   οδηγούν με υπολογισμένους χειρισμούς το Εθνικό Σύστημα Υγείας να απολέσει την κυριότερη αρχή του ότι η Υγεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό και ότι όλοι οι πολίτες έχουν ίση πρόσβαση και ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό όπως τουλάχιστον μέχρι τώρα όριζε το Σύνταγμα.

                        Για το ΔΣ  του Π.Τ Κρήτης της Ε.Ν.Ε.

            Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν. Γραμματέας
    
         Μιχαήλ Ροβίθης                                   Στυλιανός Σταυρουλάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου