Τρίτη 8 Ιουλίου 2014

Ο Επιμερισμός ποσοστών αξιολόγησης υπαλλήλων ανά κλίμακα βαθμολόγησης στο ΓΝΑΝ - 3 υπάλληλοι θα αξιολογηθούν µε τους βαθµούς 1 έως 6 παρά το γεγονός ότι υπηρετούν σε τµήµατα (Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Χειρουργείο, Τεχνική Υπηρεσία) ιδιαίτερα σηµαντικά για την εύρυθµη, οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του Νοσοκοµείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου