Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012

Καταγγελία του Συλλόγου Νοσηλευτών ν. Λασιθίου

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Προς :
Αναπληρωτή Διοικητή Ν. Ιεράπετρας
Κοιν. :
Υπερδιοικητή των Νοσοκομείων Ν. Λασιθίου

Η κυρία Μ. προσλήφθηκε σε θέση Τ. Ε. Μαιών, με τα τυπικά προσόντα του συγκεκριμένου κλάδου και κατηγορίας. Ουδέποτε έκανε μετάταξη σε κλάδο Διοικητικής Υπηρεσίας ,ούτε υπάρχει απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Η μετακίνηση της συγκεκριμένης υπαλλήλου σε θέση Διοικητικής Υπηρεσίας , θεωρείται παράνομη καθ’ ότι σε τέτοια περίπτωση θα απασχολείται σε αλλότρια καθήκοντα που δεν συνάδουν με τα τυπικά προσόντα της θέσης που έχει προσληφθεί.
Επίσης έρχεται σε αντίθεση με το νόμο 3754/2009 κεφ.Β παρ. 4 (Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα).
Προφανώς, ηθελημένα αγνοήσατε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3754/2009 όπου στο κεφ. Β’ που αναφέρεται σε διατάξεις για το Νοσηλευτικό Προσωπικό και συγκεκριμένα στη παρ. 4 του άρθρου 10 αναφέρει ότι : « Το νοσηλευτικό προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, καθώς και ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας και ΤΕ Μαιευτικής των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει. Από την ημερομηνία πρόσληψής του και για μια πενταετία το προσωπικό των ως άνω κατηγοριών και κλάδων δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί από τη θέση στην οποία διορίσθηκε για οποιονδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε διαδικασία (απόσπαση, μετάταξη, μετάθεση).
Θεωρούμε λοιπόν την απόφαση σας παράνομη και καταχρηστική.
Παρακαλούμε να αναθεωρήσετε την απόφασή σας η οποία στερείται νομικής και λογικής υπόστασης.
Σας επισυνάπτουμε την καταγγελία της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προς το Σ.Υ.Ν.Ο. Λασιθίου
Για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ν.Ο. Λασιθίου

Ο Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας
Οικονομίδης Δημήτριος                Καλλιόπη Κιτοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου