Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012

Αίτημα για ορισμό υπεύθυνου Νοσοκόμων - Τραυματιοφορέων


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Προς: Διοικητή Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου κ. Αλ. Μαυρικάκη
Κοινοποίηση: Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Θέμα: ορισμός υπεύθυνου Νοσοκόμων - Τραυματιοφορέων
Αρ. πτωτ. 291/9-3-2012
Κύριε διοικητά, σε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου, είτε υπάρχει οργανική θέση προϊσταμένου είτε όχι, έχουν οριστεί με απόφαση του διοικητή υπεύθυνοι (ελλείψει προϊσταμένου) οι οποίοι αναλαμβάνουν να διεκπεραιώνουν τις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες για κάθε τμήμα, όπως η σύνταξη του εβδομαδιαίου προγράμματος εργασίας, η υποβολή των παραγγελιών υλικού κ.α. Το μοναδικό ίσως τμήμα στο οποίο δεν υπάρχει ούτε προϊστάμενος, ούτε υπεύθυνος είναι αυτό των Νοσοκόμων Τραυματιοφορέων, όπου αναγκαστικά επιβαρύνεται η διευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας να διεκπεραιώνει εργασίες όπως η σύνταξη του προγράμματος.
Επειδή ο φόρτος εργασίας της διευθύντριας νοσηλευτικής υπηρεσίας είναι ήδη πολύ μεγάλος (ελλείψει μάλιστα και δεύτερης τομεράρχου) και επειδή εκ των πραγμάτων κρίνεται ως απαραίτητη η ύπαρξη υπευθύνου σε κάθε κύτταρο του Νοσοκομείου, σας ζητούμε να προχωρήσετε στον ορισμό υπευθύνου σε αυτό το τόσο σημαντικό για τη λειτουργία του Νοσοκομείου τμήμα, ώστε σε συνεργασία  με τη Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας να φροντίζει για την έυ1ρρυθμη λειτουργία του τμήματος.
Επίσης σας ζητούμε να υπάρξει κάποιος μικρός χώρος- δωμάτιο εντός του Νοσοκομείου ώστε να στεγαστεί ο υπεύθυνος και το τμήμα.

Για το ΔΣ
Ο πρόεδρος      ο ΓραμματέαςΓ. Μανουσάκης          Δ. Χαλκιαδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου