Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΠΙΟ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ


Έρευνα στη Βρετανική Ιατρική Επιθεώρηση
Καταπονημένο και απογοητευμένο από τις συνθήκες εργασίας και την ποιότητα της
παρεχόμενης ιατρικής περίθαλψης φαίνεται να είναι το νοσηλευτικό προσωπικό
στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 12 χώρες της
Ευρώπης και στις ΗΠΑ και που δημοσιεύτηκε στη Βρετανική Ιατρική Επιθεώρηση.
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας μελετήθηκαν 488 ευρωπαϊκά και
617 αμερικανικά νοσοκομεία, ενώ συμμετείχαν 60 χιλιάδες μέλη νοσηλευτικού
προσωπικού και 130 χιλιάδες ασθενείς. Παράλληλα, οι συντάκτες της έκθεσης,
μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκοί, ειδικοί και ερευνητές οδηγήθηκαν στο
συμπέρασμα ότι σε παγκόσμιο επίπεδο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα
νοσοκομεία είναι κοινά, ενώ κρίνουν πως η βελτίωση των συνθηκών εργασίας
του νοσηλευτικού προσωπικού αποτελεί την καλύτερη στρατηγική που συνδυάζει
χαμηλό κόστος, μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, στη χώρα μας το ποσοστό νοσηλευτών
που δηλώνουν υπερβολική κόπωση αγγίζει το 78%, αυτών που δηλώνουν
δυσαρέσκεια από τις συνθήκες εργασίας το 56% και αυτών που προτίθενται να
αλλάξουν επάγγελμα μέσα στο επόμενο έτος το 49%.
Σε ποσοστό 47%, το μεγαλύτερο ποσοστό από τις συμμετέχουσες χώρες,
οι Έλληνες νοσηλευτές δηλώνουν πως η ποιότητα της παρεχόμενης στους
ασθενείς φροντίδας είναι φτωχή ή μέτρια. Οι ασθενείς σε ποσοστό 53% δηλώνουν
λιγότερο πρόθυμοι να συστήσουν σε άλλους το νοσοκομείο νοσηλείας τους.

Πηγή: HealthDaily   BOUSSIAS COMMUNICATIONS   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 No 136

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου