Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012

Ενημέρωση για μισθολογικά θέματα 8/3/2012


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ενημέρωση για μισθολογικά θέματα 8/3/2012

1)   Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Η χορήγηση του επιδόματος  επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (έως 150 ευρώ) προβλεπόταν από το άρθρο 15 παρ1 του νόμου 4024/2011 (ενιαίο μισθολόγιο), όπου αναφερόταν ότι πρέπει να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που να προσδιορίζει σε ποιους θα καταβάλλεται και σε ποιο ποσό.  Λίγο μετά (30/11/2011) εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας που καθόριζε τις επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Πρόσφατα (24/2/2012) μετά από πολλές και έντονες κινητοποιήσεις των υγειονομικών υπαλλήλων για  το απαράδεκτο νέο μισθολόγιο, εκδόθηκε η ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και το ύψους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 15 παρ. του νόμου 4024/11.
Από το χώρο των υγειονομικών στην πρώτη κατηγορία που θα λαμβάνει επίδομα 150 ευρώ (112.5 ευρώ περίπου καθαρά) περιλαμβάνονται όλοι όσοι εργάζονται στην Νοσηλευτική υπηρεσία, σε υπηρεσίες καθαριότητας και σε εργαστήρια  (ανεξαρτήτως ειδικότητας, βαθμού και προϋπηρεσίας).
Στη δεύτερη κατηγορία που θα λαμβάνει 70 ευρώ (53.5 ευρώ καθαρά) εντάσονται το τεχνικό προσωπικό και όσοι εργάζονται στην εστίαση και στον ιματισμό των νοσοκομείων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, παρότι η χορήγηση του επιδόματος προβλεπόταν από το νόμο του ενιαίου μισθολογίου 4024/2011 που έχει έναρξη ισχύος 1/11/2011, στην ΚΥΑ για τη χορήγηση του επιδόματος ορίζεται ότι χορηγείται από 1 Μαϊου 2012.
Δηλαδή ενώ η κυβέρνηση εφαρμόζει σε όλα τα άλλα θέματα αναδρομικά το ενιαίο μισθολόγιο και μας κάνει αναδρομικές κρατήσεις, στην περίπτωση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας δεν το εφαρμόζει αναδρομικά, αλλά μελλοντικά ( δύο μήνες μετά την ΚΥΑ)!
Ακόμη πρέπει να τονιστεί ότι η χορήγηση του επιδόματος συνδέεται με το ενιαίο μισθολόγιο και όχι με ασφαλιστικά θέματα σχετικά με την ένταξη των επαγγελμάτων μας στη λίστα των ΒΑΕ. Για να καθοριστούν οι προϋποθέσεις ένταξης των εργαζομένων στο δημόσιο στην ασφαλιστική κάλυψη των Βαρέων και ανθυγιεινών αναμένεται υπουργική απόφαση του υπουργείου υγείας που θα καθορίζει με ποιο τρόπο θα γίνει η ένταξη στο νέο καθεστώς ασφάλισης για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους.
Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας αναμένεται να μπει στο μισθό μας από τη μισθοδοσία του Μαϊου (27/4 – 13/5)

2)   Αναδρομικές κρατήσεις.
Μετά από έντονες πιέσεις και κινητοποιήσεις είχαμε καταφέρει να υπάρξει εντολή από τη ΔΥΠΕ οι αναδρομικές κρατήσεις για την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου από 1/11/2011 μέχρι 31/1/2012 (3 μήνες) να γίνουν σε 8 μηνιαίες δόσεις, που θα ξεκινούσαναπό τη μισθοδοσία του Απριλίου (27/3 – 13/4).
Όμως στον εφαρμοστικό νόμο του νέου μνημονίου, στο NOMO ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4051 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου  Συνεννόησης», περιλαμβάνεται στο άρθρο  3 το παρακάτω απόσπασμα:
Άρθρο  3  "Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής
1. Οι τυχόν διαφορές αποδοχών, λόγω μείωσης αυτών  από την εφαρμογή του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν.  4024/2011 (Α΄ 226), που αναλογούν στο χρονικό διάστημα  από 1.11.2011 μέχρι και τον πρώτο μήνα εφαρμογής του,  η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τη μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2012, παρακρατούνται  ισόποσα από τη μισθοδοσία των επόμενων μηνών και  μέχρι το μήνα Ιούνιο 2012."
Δηλαδη σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ρύθμιση η παρακράτηση των αναδρομικών πρέπει σε εμάς να γίνει σε 3 δόσεις (Απρίλιο, Μάϊο, Ιούνιο)
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από το γραφείο μισθοδοσίας σε κάθε υπάλληλο αντιστοιχούν συνολικά από 650 έως 1000 ευρώ, που αν γίνουν 3 δόσεις θα αντιστοιχούν από 200 έως 270 ευρώ στον καθένα για κάθε μήνα.
Είναι ένα θέμα που απιτεί την άμεση αντίδραση μας!

3)   Πρόσθετες αμοιβές (νυχτερινά, αργίες, υπερωρίες)
Συνάδελφοι, ως γνωστόν την εβδομάδα 13-15/2/12 είχαμε προβεί σε επίσχεση εργασίας με αίτημα την καταβολή των πρόσθετων αμοιβών των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου που μας οφείλονται. Η επίσχεση ανεστάλη την Πέμπτη 16/2/12 μετά από δέσμευση του διοικητή του Νοσοκομείου Αλ. Μαυρικάκη ενώπιον της συνέλευσης μας ότι θα προχωρήσουν οι διαδικασίες και θα πληρωθούμε άμεσα, με χρήματα που θα εξασφαλίσει το Νοσοκομείο.
 Στο διάστημα που μεσολάβησε από τότε εκδόθηκαν τα εντάλματα πληρωμής και εστάλησαν για έλεγχο στην Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία τα ενέκρινε και τα έστειλε πίσω στις 7/3/2012, τους μήνες Οκτώβριο και Δεκέμβριο, ενώ το Νοέμβριο δεν τον ενέκρινε γιατί διαπίστωσε κάποιο  πρόβλημα στη σχετική απόφαση του ΔΣ.
 Έτσι είναι βέβαιο ότι στις 13 Μαρτίου, μαζί με το 2ο δεκαπενθήμερο του μήνα θα λάβουμε και τις πρόσθετες αμοιβές για τους μήνες Οκτώβριο (όσοι δεν τον είχαν πάρει) και Δεκέμβριο.
Τις πρόσθετες αμοιβές για το μήνα Νοέμβριο  ενδέχεται να τις λάβουμε στις 27 Μαρτίου, εφόσον αποκατασταθεί το γραφειοκρατικό πρόβλημα και εγκριθούν από την επίτροπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου