Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017

Στη Βουλή η Τροπολογία για την Αξιολόγηση στο Δημόσιο: Η διαδικασία βήμα-βήμα

Κατατέθηκε στη Βουλή, με τη μορφή Τροπολογίας, η νομοθετική πρωτοβουλία της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεοβασίλη, και του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, προκειμένου να “προχωρήσει” η αξιολόγηση στο Δημόσιο, μετά τις ευρείες και μακρές αντιδράσεις που συνάντησε.

      Ειδικότερα, η τροπολογία  1245/97, «Συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4369/2016 (Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων αξιολόγησης στο πλαίσιο της επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων», που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ.», προβλέπει:
  1. Εντός 10 ημερών από την έναρξη ισχύος του νομοθετήματος ο αξιολογούμενος υποχρεούται να προμηθευτεί και να υποβάλει στον α’ αξιολογητή την έκθεση αξιολόγησής του.
  2. Εντός 10 ημερών από την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης από τον αξιολογούμενο, ο α’ αξιολογητής υποχρεούται να υποβάλει στον β’ αξιολογητή την έκθεση αξιολόγησης.
  3. Εντός 10 ημερών από την υποβολή της έκθεσης από τον α’ αξιολογητή, ο β’ αξιολογητής υποχρεούται να υποβάλει την έκθεση αξιολόγησης στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού.
  4. Οι αξιολογητές των υπαλλήλων αν με υπαιτιότητα δεν αξιολογήσουν τους υφισταμένους τους, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων.
  5. Η βεβαίωση των όσων προβλέπονται – υποχρεώσεων – στις παραγράφους 2. και 3. από την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού συνιστά προϋπόθεση για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων.
  6. Στην περίπτωση ειδικών συστημάτων αξιολόγησης, η προηγούμενη βεβαίωση της τήρησης των υποχρεώσεων του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου να αξιολογήσει τους υφισταμένους του, συνιστά προϋπόθεση για να συμμετάσχει σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων.
Επισημαίνεται επίσης ότι,
  1. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε προκηρύξεις επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νομοθετήματος και
  2. η ισχύς του ξεκινά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  3. Παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης των εντύπων έκθεσης αξιολόγησης, με πρωτοβουλία του αξιολογούμενου ή του αξιολογητή, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη διάθεσή τους από το Εθνικό Τυπογραφείο ή σχετικό αίτημα της οικείας Διεύθυνσης Προσωπικού ή Διοικητικού.
Ακουλουθούν σε επισυναπτόμενο αρχείο (Αιτιολογική Έκθεση - Προτεινόμενη Διάταξη & Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) σε μορφή .pdf


Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ | Προβολή/κατέβασμα

Πηγή: Ιστολόγιο Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Πάτρας "ο Ιπποκράτης"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου