Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η -15Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ
ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
1η -15Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Στο Α΄ χειμερινό εξάμηνο 2017-18 θα λειτουργήσουν ειδικότητες:

1) ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

2) ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Αίτηση εγγραφής
2. Αντίγραφο απολυτηρίου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, πτυχίου ΕΠΑΛ, πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄κύκλου.
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Βεβαίωση Ι.Κ.Α ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
6. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.
ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΣΤΟΝ 1Ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΗΛ: 2841343107 KAI 6975854460

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου