Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακοίνωση του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ σχετικά με τα στοιχεία για την πορεία στελέχωσης του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την πορεία στελέχωσης του Νοσοκομείου. Στην ανακοίνωση αναφέρονται οι αποχωρήσεις μόνιμου προσωπικού που έχουν γίνει από το 2016 μέχρι σήμερα, σε απάντηση σχετικής ανακοίνωσης της διοικήτρια του Νοσοκομείου Μ. Σπινθούρη που ανέφερε μόνο πόσοι ιατροί έχουν διοριστεί. Στην ανακοίνωση του το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ μεταξύ άλλων αναφέρει «προτείνουμε στη διοικήτρια κυρία Σπινθούρη εάν θέλει να είναι αντικειμενική και ειλικρινής προς τους πολίτες, να μην αναφέρει στις ανακοινώσεις της μονομερώς μόνο τους διορισμούς, αλλά να αναφέρει και τις αποχωρήσεις, για να μπορούν οι αναγνώστες να έχουν αντικειμενική εικόνα για την πορεία  στελέχωσης του Νοσοκομείου με ανθρώπινο δυναμικό».

Η ανακοίνωση:

Από τη διοίκηση των Διασυνδεόμενων Γ.Ν. Λασιθίου-Γ.Ν.-ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» εκδόθηκε μονομερής ανακοίνωση για το πόσοι μόνιμοι ιατροί έχουν αναλάβει υπηρεσία στην Οργανική Μονάδα Έδρας Αγίου Νικολάου, χωρίς να αναφέρεται πόσοι έχουν αποχωρήσει.

Όμως για να υπάρχει πλήρης εικόνα σχετικά με τη στελεχιακή κατάσταση στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάουν θα πρέπει να γίνει γνωστό και πόσοι ιατροί έφυγαν από το Νοσοκομείο μέσα στο 2016 μέχρι σήμερα.

Οι ιατροί λοιπόν που αποχώρησαν, είτε με παραίτηση, είτε με συνταξιοδότηση, είτε με μετάταξη από 1/1/2016 μέχρι σήμερα από το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου ήταν οι παρακάτω 7:

1 βιοπαθολόγος (Αιμοδοσία) λόγω μετάθεσης
1 βιοπαθολόγος λόγω μετάταξης
1 αναισθησιολόγος (ΜΕΘ) λόγω παραίτησης λόγω νέου διορισμού
1 αναισθησιολόγος (αναισθησιολογικό) λόγω παραίτησης
1 παθολόγος λόγω συνταξιοδότησης
1 ορθοπεδικός λόγω συνταξιοδότησης
1 οδοντίατρος λόγω συνταξιοδότησης
Μέχρι τέλος του χρόνου είναι σίγουρο ότι λόγω ορίου ηλικίας θα αποχωρήσουν οι παρακάτω 3 μόνιμοι ιατροί:

1 γεν. χειρουργός λόγω συνταξιοδότησης
1 ακτινολόγος λόγω συνταξιοδότησης
1 μαιευτήρας γυναικολόγος λόγω συνταξιοδότησης
Δηλαδή ενώ διορίστηκαν 9 νέοι μόνιμοι ιατροί, αποχώρησαν 7 και μέχρι τέλος του χρόνου λόγω ορίου ηλικίας αποχωρούν άλλοι 3.

Επίσης αυτό που δεν αναφέρεται από τη διοίκηση των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου είναι ότι  για κάποιες από τις νέες ειδικότητες ιατρών που ήρθαν στο ΓΝΑΝ δεν έχει υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία ώστε να μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένο έργο. Δηλαδή ενώ εδώ και αρκετούς μήνες το Νοσοκομείο διαθέτει ογκολόγο ιατρό, δεν έχει γίνει εφικτό να γίνονται στο ΓΝΑΝ χημειοθεραπείες, με αποτέλεσμα οι ασθενείς από το ν. Λασιθίου να συνεχίζουν να πηγαίνουν στα Νοσοκομεία του Ηρακλείου για χημειοθεραπείες. Ακόμη πρόβλημα υπάρχει και στην υποστήριξη των παραπάνω ειδικοτήτων από νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ πέρυσι η διεύθυνση νοσηλευτικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου έδωσε το πράσινο φως για να μπορέσει ένας νοσηλευτής του Νοσοκομείου να λείψει για ένα χρόνο για εκπαίδευση για την απόκτηση νοσηλευτικής ειδικότητας σε Νοσοκομείο της Αθήνας, φέτος δεν δίνει την αντίστοιχη έγκριση γιατί εκτιμά ότι η κατάσταση με την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού στο ΓΝΑΝ φέτος έχει επιδεινωθεί σε σχέση με πέρυσι.

Παρακάτω αναφέρουμε και τις αποχωρήσεις στις υπόλοιπες υπηρεσίες του ΓΝΑΝ από 1/1/2016 μέχρι σήμερα:


Διοικητική Υπηρεσία

Από τη διοικητική υπηρεσία του ΓΝΑΝ από το 2016 έχουν αποχωρήσει οι παρακάτω 6 μόνιμοι υπάλληλοι:

1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού λόγω παραίτησης
1 ΔΕ υπάλληλος διοικητικού  λόγω μετάταξης στη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ (πήρε και την οργανική θέση μαζί της)
2  ΔΕ διοικητικού με μετακίνηση προς τα γραφεία της 3ης ΥΠΕ
1 ΔΕ διοικητικού με μετακίνηση προς τα γραφεία της 4ης ΥΠΕ
1 ΔΕ διοικητικού με μετακίνηση προς το Νοσοκομείο λευκάδας
Το επόμενο διάστημα αναμένεται η απόχώρηση με μετακίνηση ή μετάταξη και άλλων διοικητικών υπαλλήλων διορισμένων από την προκήρυξη των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 1998.

Νοσηλευτική Υπηρεσία

Από τη νοσηλευτική υπηρεσία του ΓΝΑΝ έχουν αποχωρήσει από  1/1/2016 οι παρακάτω 14 μόνιμοι υπάλληλοι:

1 ΠΕ νοσηλευτικής λόγω μετάταξης
3 ΤΕ νοσηλευτικής λόγω μετάταξης
1 ΤΕ Νοσηλευτικής λόγω εκπαίδευσης (ειδικότητα)
1 ΤΕ Νοσηλευτικής λόγω παραίτησης λόγω νέου διορισμού
1 ΤΕ Νοσηλευτικής λόγω χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών
1 ΔΕ Νοσηλευτικής λόγω μεταταξης σε ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
1 ΔΕ νοσηλευτικής (ΙΔΑΧ) λόγω παραίτησης
1 ΔΕ νοσηλευτικής λόγω συνταξιοδότησης
1 ΥΕ βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού (βοηθών θαλάμου) λόγω μετάταξης
1 ΥΕ βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού (βοηθών θαλάμου) όγω παραίτησης λόγω νέου διορισμού
1 Τ Ε Επισκεπτών -τριων λόγω μετακίνησης
1 ΤΕ Επισκεπτών -τριων λόγω μετάταξης
Αναμένεται η αποχώρηση των παρακάτω 3 υπαλλήλων της νοσηλευτικής υπηρεσίας:

2 ΤΕ Νοσηλευτικής λόγω νέου διορισμού
1 ΤΕ νοσηλευτικής λόγω απόσπασης


Τεχνική Υπηρεσία

Από την τεχνική υπηρεσία του ΓΝΑΝ έχουν αποχωρήσει από 1/1/2016 οι παρακάτω 6 μόνιμοι υπάλληλοι:

1 ΠΕ αρχιτεκτόνων μηχανικών λόγω μετάταξης στην 7ης ΥΠΕ (πήρε μαζί και την οργανική θέση)
1 ΤΕ τεχνικός λόγω συνταξιοδότησης
4 ΔΕ τεχνικοί λόγω συνταξιοδότησης
Αναμένεται η αποχώρηση των παρακάτω υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας:

1ΤΕ τεχνικού λόγω συνταξιοδότησης
1ΔΕ τεχνικών (υδραυλικών) λόγω συνταξιοδότησης


Ιατρική Υπηρεσία (παραιατρικό προσωπικό)

Από την ιατρική υπηρεσία του ΓΝΑΝ έχουν αποχωρήσει από 1/1/2016 οι παρακάτω 3 μόνιμοι υπάλληλοι παραιατρικού προσωπικού:

1 ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων λόγω μετακίνησης
1 ΔΕ παρασκευαστών λόγω απόσπασης
1 ΔΕ χειριστών ακτ. μηχανημάτων λόγω μετακίνησης


Δηλαδή από την αρχή του 2016 στο ΓΝΑΝ συνολικά έχουν αποχωρήσει 36 μόνιμοι υπάλληλοι και αναμένεται στο επόμενο διάστημα η αποχώρηση άλλων 8.

Προτείνουμε στη διοικήτρια κυρία Σπινθούρη εάν θέλει να είναι αντικειμενική και ειλικρινής προς τους πολίτες, να μην αναφέρει στις ανακοινώσεις της μονομερώς μόνο τους διορισμούς, αλλά να αναφέρει και τις αποχωρήσεις, για να μπορούν οι αναγνώστες να έχουν αντικειμενική εικόνα για την πορεία  ενίσχυσης του Νοσοκομείου με ανθρώπινο δυναμικό.

ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου