Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017

Επιστολή σχετικά με τη χορήγηση των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης (ρεπό) των εργαζομένων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Επαγγελματικό Σωματείο με αρ. έγκρισης καταστατικού 371/1986 από το Πρωτοδικείο Λασιθίου
Κνωσσού 2-4 Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΤΚ 72100 ΤΗΛ. 6972341889 / 2841343440 email:syllogosergnan1@gmail.com Ιστοσελίδα http://www.gnan.gr
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Πρωτ.:      943                                                                26/9/2017                                                                  

Προς:  -Διοικήτρια διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου κ. Μ. Σπινθούρη
                      -Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας ΓΝΑΝ κ. Γ. Δολαψάκη
                      -Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα. Α. Μανιάτη
                      -Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας ΓΝΑΝ κ. Κασαπάκη
                      -Εργαζόμενοι ΓΝΑΝ

Θέμα: Σχετικά με τη χορήγηση των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης (ρεπό) των εργαζομένων
 
       H οργάνωση του χρόνου εργασίας ρυθμίζεται από τον ν. 1157/81, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και από το ΠΔ 88/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το ΠΔ 76/2005, σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/Ε.Κ. και το Ν.3979/2011.
 
Με το άρθρο 1 παρ. 1 και 5 του ν. 1157/1981 καθιερώθηκε η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για το προσωπικό του δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. και ορίστηκε το ωράριο τους σε 40 ώρες, ενώ στην παρ. 10 του ιδίου άρθρου, ορίζεται ότι εάν παραταθεί η εργασία πέραν του πενθημέρου παρέχεται υποχρεωτικώς αναπληρωματική ημέρα αναπαύσεως την ερχόμενη εβδομάδα αρξαμένης από Κυριακή έως Σάββατο.
 
Παρά την παραπάνω πρόβλεψη του νόμου, στο Νοσοκομείο μας (όπως και σε άλλα Νοσοκομεία) η αναπληρωματική ημέρα αναπαύσεως δεν χορηγείται συνήθως την επόμενη εβδομάδα αλλά μένει ως οφειλόμενη ημέρα αναπαύσεως (ρεπό χρεωστικό )και μ΄αυτή την πρακτική λόγω της έλλειψης προσωπικού έχουμε φτάσει στο σημείο πολλοί εργαζόμενοι να έχουν συσωρευμένο μεγάλο αριθμό οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης (ρεπό χρεωστικά).
 
Αυτές οι οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης μπορεί να μην δίδονται λόγω υπηρεσιακών αναγκών στο προβλεπόμενο από το νόμο χρόνο (την επόμενη εβδομάδα), όταν όμως υπάρχει προγραμματισμός αδειών και απουσίας του εργαζόμενου από το τμήμα και ζητήσει ο εργαζόμενος να πάρει τις οφειλομενες ημέρες ανάπαυσης (ρεπό χρωστικά) η διοίκηση δεν έχει κανένα δικαίωμα να μην τις εγκρίνει και δεν έχει κανένα δικαίωμα να δώσει αντί των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης, ημέρες κανονικής άδειας του ίδιου ή προηγούμενου έτους.
 
Εφόσον λοιπόν υπάρχει στο πρόγραμμα υπηρεσιών προγραμματισμένη απουσία του εργαζόμενου σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ο εργαζόμενος αντί της κανονικής άδειας ζητήσει τις οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης (ρεπό χρεωστικά) η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να τις χορηγήσει και δεν μπορεί μονομερώς αντί των ρεπό να χορηγήσει άδεια.
  
Τα παραπάνω τα κάνουμε γνωστά προς όλους τους εργαζόμενους και τους καλούμε σε περίπτωση που δεν ακολουθούνται από τη διοίκηση οι  παραπάνω διαδικασίες, και σε περιπτώσεις που ο εργαζόμενος ζητά τις οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης και αντί αυτών του χορηγείται κανονική άδεια, να ενημερώνουν το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων.

Για το ΔΣ
Ο πρόεδρος      η Γραμματέας


Γ. Μανουσάκης      Ν. Δρακωνάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου