Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στην ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου Κρήτης

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η  Επαγγελματική  Σχολή ( ΕΠΑ.Σ)  Βοηθών Νοσηλευτών –τριών  του  Γενικού  Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου προβεί  στην  δωρεάν και χωρίς εξετάσεις ,   εγγραφή και φοίτηση  μαθητών   για το σχολικό έτος 2013-2014  συμφωνά με τις  διατάξεις των άρθρων 10,11 και 14 του  Ν.3475 / 06 (ΦΕΚ 146 / Α / 06 )   καθώς και των παραγράφων, 3 και  5, της Υπουργικής Απόφασης  με αριθ Γ2/82029/19 -7- 2011 του Υπουργείου παιδείας.
ΚΑΛΕΙ  :
Τους  ενδιαφερόμενους  να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά από 2 εως 15 Σεπτεμβρίου   2013  στο γραφείο της Σχολής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1.Αίτηση εγγραφής
2. επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Α Τάξης Λυκείου.
3.Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή εφόσον είναι ανήλικος ΠΔ 952/80.
4.Πιστοποιητικό γεννήσεως του Δήμου στα μητρώα του οποίου είναι γραμμένος ο μαθητής  ή επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας .
5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 / 89 ότι δεν φοιτά σε άλλη Σχολή.
6. Τέσσερις φωτογραφίες.

  Για οποιουδήποτε πληροφορία  η Σχολή θα είναι ανοιχτή από 2/9/2013
 ώρες   8:15 -13:30
       Για επιπλέον πληροφορίες στα τηλέφωνα 2841026772

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου