Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΟΕΔΗΝ: Ο ρόλος της Ε.Ν.Ε. στην περίοδο των Μνημονίων !

ΑΘΗΝΑ 18-9-2013
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2090

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συνάδελφοι,
Η σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ήταν διαχρονικό αίτημα των Συνδικαλιστικών Φορέων και των Νοσηλευτών -τριών. Πραγματοποιήθηκε (Ν.3252/2004) με σκοπούς την προαγωγή, ανάπτυξη και προάσπιση της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και τέχνης. Όμως οι πρακτικές των διοικούντων της ΕΝΕ στην αρχή για μακρύ χρονικό διάστημα ως Διοικούσα Επιτροπή διορισμένη από τον τότε Υπουργό Υγείας και στη συνέχεια μετά από εκλογές με συμμετοχή μη αντιπροσωπευτικού σώματος (συμμετοχή 2.000 Νοσηλευτών) στοχεύουν στη χειραγώγηση του κλάδου και όχι στην προάσπιση και διεύρυνση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Στις παρυφές της ΕΝΕ λειτουργεί η κατ' ευφημισμό ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ των ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ στην οποία συμμετέχουν ολιγάριθμα μέλη, διοικείται από τα ίδια πρόσωπα και «ξεπλένει» η μία τις αποφάσεις και τις κυβερνητικές συναλλαγές της άλλης.
Παρά τις μεγάλες και αυταπόδεικτες ελλείψεις Νοσηλευτών – τριών στα Νοσοκομεία της χώρας ο Υπουργός Υγείας έθεσε σε διαθεσιμότητα δεκάδες Νοσηλευτές από το πρώτο κύμα «ΛΟΥΚΕΤΩΝ» Νοσοκομείων.
Αν και όφειλαν να καταγγείλουν την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τους Νοσηλευτές ως «πειραματόζωα» στην επίτευξη των ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ για 12.500 Διαθεσιμότητες Δημοσίων Υπαλλήλων εφέτος εκ των οποίων 4.000 απολύσεις και 12.500 Διαθεσιμότητες το έτος 2014 εκ των οποίων 11.000 απολύσεις, εμφανίζονται ως συναλλασσόμενοι με τον Υπουργό Υγείας και με τη σιωπή τους «βάζουν νερό στο μύλο της κυβέρνησης».
Πως προασπίζουν και προάγουν το Νοσηλευτικό Επάγγελμα όταν
«μαδάνε την μαργαρίτα» για τη τύχη του εργασιακού μέλλοντος των Νοσηλευτών;
Μάλιστα «κτίζουν» στις Διαθεσιμότητες των Νοσηλευτών προκειμένου να επιβάλλουν με το «στανιό» την εγγραφή τους στην ΕΝΕ.
Στην Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την υποβολή αίτησης προτίμησης Νοσοκομείου για επαναπρόσληψη των Νοσηλευτών –τριών απαιτείται βεβαίωση της ΕΝΕ περί ταμειακής τακτοποίησης των οφειλόμενων συνδρομών. Μάλιστα στο έγγραφο υπ'αριθμ. 1236/16.9.2013 που απευθύνει η ΕΝΕ προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης με θέμα «Εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης αλλαγών επί της διαδικασίας της διαθεσιμότητας», επισέρχεται σε επίλυση διαδικαστικών εκκρεμοτήτων επί της μοριοδότησης των υπαλλήλων προκειμένου να τεθούν σε διαθεσιμότητα. «Κουβέντα» - Σιωπή. Καμιά καταγγελία στη κυβέρνηση για το θράσος να θέσει Νοσηλευτές σε Διαθεσιμότητα. Παζαρεύουν την εξόφληση των συνδρομών μέσω των Διαθεσιμοτήτων. Αν είναι δυνατόν!!! Τέτοιο θράσος!!! Στην δύσκολη οικονομική συγκυρία με τους μισθούς εξανεμισμένους αντί η Διοίκηση της ΕΝΕ να μειώσει τις μηνιαίες συνδρομές εκβιάζει με τα ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ ΑΠΕΧΘΗ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για οικονομική τακτοποίηση.
Σε άλλο έγγραφο της ΕΝΕ προς τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων εκβιάζονται οι Νοσηλευτές με πειθαρχικές ποινές σε περίπτωση μη τακτοποίησης των συνδρομών ή της εγγραφής.
Στην παρέμβαση της ΠΟΕΔΗΝ προς τα Σωματεία Μέλη να ενημερώσουν για την προαιρετική εγγραφή των Νοσηλευτών σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους απαντούν με λιβελογραφήματα. Οι Νοσηλευτές πείθονται με επιχειρήματα, με παρεμβάσεις και με την ανάπτυξη Δράσεων να εγγραφούν στην ΕΝΕ. Δεν εκβιάζονται.
Η προβαδίζουσα κατηγορία (ΠΕ) έναντι της ΤΕ στην επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων που προβλέπουν οι Νέοι Οργανισμοί των Νοσοκομείων, αντιμετωπίζεται από την ΕΝΕ μόνο σε επίπεδο εγγράφων «ευγενικού περιεχομένου» προς τους εκάστοτε συναρμόδιους Υπουργούς.
Η υποτίθεται επικείμενη Νομοθετική ρύθμιση δεν είναι ισχυρή αφού οι οργανικές διατάξεις υπερισχύουν των Νόμων. Αλήθεια αφού το άρθρο 10 του ν.4024/2011 δεν προβλέπει προβαδίζουσα κατηγορία πως είναι δυνατόν αντίστοιχη πρόβλεψη σε νέο νόμο να είναι ισχυρότερη των Οργανισμών;
Στις 4/9/13 εν μέσω Διαθεσιμοτήτων πολυάριθμων Νοσηλευτών κυκλοφόρησε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΥΣΤΑΣΗ της ΠΑΣΥΝΟ στις Διευθύντριες και Τομεάρχισσες των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων προκειμένου να αποφεύγουν να υπογράφουν προγράμματα υπηρεσίας με «μονοβάρδιες» και να επισημαίνουν την παρανομία στις Διοικήσεις των Νοσοκομείων. Μάλιστα (απειλούν!!) ότι για την οποιαδήποτε παρέκκλιση από τη Νομιμότητα εις βάρος του Νοσηλευτικού Προσωπικού θα κινηθούν νομικά.
«Καλώς τους και ας άργησαν».
Η ΠΟΕΔΗΝ την τελευταία πενταετία επανειλημμένως κατέθεσε μηνυτήριες αναφορές κατά των εκάστοτε Υπουργών Υγείας και «κατά παντός υπευθύνου» για την εντατικοποίηση της εργασίας των Νοσηλευτών, εξαιτίας της μη τήρησης των ωραρίων εργασίας που προβλέπουν Κοινοτικές Οδηγίες οι οποίες κυρώθηκαν με Προεδρικά Διατάγματα και της Εθνικής Νομοθεσίας (12ωρη ανάπαυση μεταξύ δύο βαρδιών, 2 ρεπό και 1 νύκτα την εβδομάδα). Επίσης κατ' επανάληψη κατέθεσε εξώδικα στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και των Νοσοκομείων.
Μάλιστα η ΠΟΕΔΗΝ κάλεσε τα στελέχη των Νοσηλευτικών υπηρεσιών να μην συναινούν σε παράνομα προγράμματα εργασίας, αλλά να αποφεύγουν την υπογραφή τους και να τα διαβιβάζουν στους Διοικητές για έγκριση. Ταυτόχρονα παρενέβη στον τότε Υπουργό Υγείας και πέτυχε την σύνταξη σχετικού εγγράφου του Υπουργείου για υπογραφή των προγραμμάτων υπηρεσίας από τους Διοικητές των Νοσοκομείων.
Τότε ΕΝΕ και ΠΑΣΥΝΟ συντονισμένα συκοφάντησαν την ΠΟΕΔΗΝ κατά παραγγελία του Υπουργού Υγείας, για έκθεση σε κίνδυνο των Διοικήσεων των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (Διευθύντριες, Υποδιευθύντριες, Τμηματάρχισσσες) με τις υποτίθεται επιπόλαιες ενέργειές που αναλαμβάνει.
Τώρα οι ίδιοι απειλούν με μηνύσεις. Όχι βέβαια τους Διοικητές ή τον Υπουργό Υγείας αλλά τους συναδέλφους τους που είναι στελέχη των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών. Αν είναι δυνατόν να τα βάλλουν με τον Υπουργό Υγείας ή τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων που περιμένουν τις «θεσούλες τους»! Είναι δυνατόν να καταγγείλουν τον Υπουργό για τη Διαθεσιμότητα των Νοσηλευτών, να απαιτήσουν την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και να του υποβάλλουν μηνυτήρια αναφορά για τις τραγικές ελλείψεις Νοσηλευτών στα Νοσοκομεία!!
Ως «ΤΡΟΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» έχουν το θράσος την ώρα που κλείνουν Νοσοκομεία, για να επιλυθεί το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, να προτείνουν τη μείωση των ενεργών κλινών των Νοσοκομείων. Μείωση Δημόσιων κλινών που έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ οι πολίτες της χώρας. Ντροπή!!!
Ο έντεχνος λήθαργος της Διοίκησης της ΕΝΕ και ΠΑΣΥΝΟ που εξαγοράζονται από τις κυβερνήσεις με προσωπικά «οφίτσια» έγινε αντιληπτός από τους Νοσηλευτές. Γι' αυτό οι Νοσηλευτές πλαισιώνουν την δράση των Πρωτοβάθμιων Σωματείων και δυναμικά, μαζικά αγωνίζονται ενάντια των κυβερνητικών ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ.
ΕΩΣ ΕΔΩ η διαχείριση εξουσίας εκ μέρους της Διοίκησης της ΕΝΕ.
ΦΤΑΝΕΙ.
Οι Νοσηλευτές μπορούν να πιέσουν την Διοίκηση της ΕΝΕ να μειώσει τις συνδρομές σε συμβολικό ύψος ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν. Με τον «βούρδουλα» δεν προάγεται ούτε προασπίζεται το Νοσηλευτικό Επάγγελμα. Όταν θα έρθει η ώρα του απολογισμού δεν θα μπορούν να κρύψουν την ανυπαρξία και τις συναλλαγές τους. Οι λίγοι Νοσηλευτές που επιμένουν να εκπροσωπούνται από τους συγκεκριμένους κυρίους περιμένουν τον απολογισμό μετά από πολλά χρόνια λειτουργίας των οργάνων που σύστησαν.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ                 ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου