Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021

Ερώτηση του Βουλευτή Γ. Λογιάδη σχετικά με την κατάσταση στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου

 Ηράκλειο, 22 Ιουνίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου

Σε επιστολή του το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάουαναφέρει τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας που αντιμετωπίζει, το ΝοσοκομείοΑγίου Νικολάου κυρίως λόγω της έλλειψης ιατρικού προσωπικού σε κρίσιμεςειδικότητες.Συγκεκριμένα αναφέρει ότι υπάρχει αναστολή λειτουργίας της MEΘ COVID,αναστολή των τακτικών χειρουργείων και ακάλυπτες εφημερίες στοαναισθησιολογικό τμήμα, σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στο ΤΕΠ, στην κύριαΜΕΘ και προβλήματα στην ορθοπεδική, παθολογική και καρδιολογική κλινική καιστο ακτινολογικό τμήμα.

Επίσης, τονίζει ότι η έλλειψη ιατρικού προσωπικού οφείλεται σαφώς στην πολιτικήπου έχουν ακολουθήσει και ακολουθούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις απέναντι στοδημόσιο σύστημα υγείας και στους λειτουργούς υγείας την τελευταία δεκαετία μευποχρηματοδότηση δομων, μειώσεις μισθών, υπερφορολόγηση και εξαντλητικέςσυνθήκες εργασίας, με αποτέλεσμα να προκηρύσσονται συνεχώς θέσεις μόνιμωνιατρών και να μένουν κενές, γιατί οι νέοι ιατροί επιλέγουν είτε να ιδιωτεύουν είτε ναβγαίνουν στο εξωτερικό.

Πρόσφατα προκηρύχθηκαν 8 θέσεις μόνιμων ιατρών για το ΓΝΑΝ ,αλλά εν τέλει τοΝοσοκομείο όχι μόνο δεν πήρε κανέναν νέο ιατρό, αλλά έχασε 3 ιατρούς που πήρανμόνιμες θέσεις σε άλλα Νοσοκομεία.Αν δεν αλλάξει αυτή η πολιτική είναι δεδομένο ότι νέοι ιατροί δεν θα έρχονται σταΝοσοκομεία της επαρχίας.

Βεβαίως οι ανάγκες υγείας των πολιτών του νομού Λασιθίου πρέπει να καλυφθούνάμεσα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τα προβλήματα στη λειτουργία τουκεντρικού Νοσοκομείου του νομού Λασιθίου επηρεάζουν την παροχή υπηρεσιώνυγείας προς όλους του κατοίκους του νομού.

Δεδομένου ότι πρέπει να διασφαλιστεί η πληρέστερη λειτουργία του ΝοσοκομείουΑγ. Νικολάου, τουλάχιστον στα πιο κρίσιμα τμήματα και κλινικές με τη συνδρομήκαι τη βοήθεια και από τα άλλα Νοσοκομεία του νομού, τουλάχιστον για το κρίσιμοχρονικό διάστημα που απαιτούνται άμεσες λύσεις.

Δεδομένου ότι οι πολίτες του νομού Λασιθίου χρειάζονται ένα κεντρικό νοσοκομείοεπαρκώς και ασφαλώς στελεχωμένο, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να γίνεται εκροήπεριστατικών δευτεροβάθμιας παροχής υγείας προς τα Νοσοκομεία του Ηρακλείου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Θα μεριμνήσει η κυβέρνηση για τις παραπάνω ανάγκες, και με ποιον τρόπο;

Θα προχωρήσει άμεσα σε προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκαίων κενών;

Θα προχωρήσει στις απαραίτητες κινήσεις, αύξηση μισθών, μείωση της φορολογίαςκαι βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους στο δημόσιο σύστημαυγείας, έτσι ώστε να σταματήσει η εκροή νέων επιστημόνων προς το εξωτερικό καιπρος το ιδιωτικό σύστημα, και έτσι ώστε να μπορέσουν να στελεχωθούν επιτέλουςσωστά όλα τα Νοσοκομεία;

Ο ερωτών βουλευτής


Γεώργιος Λογιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου