Κυριακή 25 Ιουλίου 2021

Ερώτηση του βουλευτή κ. Λογιάδη για θέματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής εξέλιξης των νοσηλευτών ΔΕ


 Ηράκλειο, 18 Ιουλίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων


Θέμα: Θέματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής εξέλιξης των νοσηλευτών ΔΕ


Σε επιστολή του το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου επισημαίνονται οι προτάσεις σχετικά με τα ζητήματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής εξέλιξης των νοσηλευτών ΔΕ:

• Καθιέρωση Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού με εσωτερικό διαχωρισμό ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (τριτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

• Αναγνώριση του επαγγελματικού τίτλου του ΔΕ Νοσηλευτή αντί του αδόκιμου τίτλου "Βοηθός Νοσηλευτής" που δεν ανταποκρίνεται ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην εργασία των συναδέλφων νοσηλευτών ΔΕ

• Τροποποίηση και εκσυγχρονισμό του ΠΔ σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΔΕ Νοσηλευτών ώστε να ανταποκρίνεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις εκτελούμενες νοσηλευτικές πράξεις.

• Μισθολογική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών με ταχύτερη προώθηση στα μισθολογικά κλιμάκια.

• Εκπαιδευτική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών-τριων με πολυετή προϋπηρεσία, με δυνατότητα διεξόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ειδική διαδικασία χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις.

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση με τις προτάσεις του συλλόγου;

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου