Σάββατο 10 Ιουλίου 2021

Επιστολή για θέματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής εξέλιξης των νοσηλευτών ΔΕ


Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ απέστειλε στον Υπουργό Υγείας κ. Κικίλια, στον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας. Κοντοζαμάνη και στην Υπουργό Παιδείας κα. Κεραμέως επιστολή για θέματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής εξέλιξης των νοσηλευτών ΔΕ. Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:                                                                                                        

    “Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τις προτάσεις του ΔΣ του συλλόγου μας σχετικά με τα ζητήματα  εκπαιδευτικής και επαγγελματικής εξέλιξης των νοσηλευτών ΔΕ:                                                                                                                                                                             

  • Καθιέρωση  Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού με εσωτερικό διαχωρισμό ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (τριτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
  • Αναγνώριση του επαγγελματικού τίτλου του ΔΕ Νοσηλευτή αντί του αδόκιμου τίτλου "Βοηθός Νοσηλευτής" που δεν ανταποκρίνεται ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην εργασία των συναδέλφων νοσηλευτών ΔΕ
  • Τροποποίηση και εκσυγχρονισμό του ΠΔ σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΔΕ Νοσηλευτών ώστε να ανταποκρίνεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις εκτελούμενες νοσηλευτικές πράξεις.
  • Μισθολογική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών με ταχύτερη  προώθηση στα μισθολογικά κλιμάκια. 
  • Εκπαιδευτική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών-τριων  με πολυετή προϋπηρεσία, με δυνατότητα διεξόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ειδική διαδικασία χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις.”

Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου