Κυριακή 18 Ιουλίου 2021

Επιστολή με το αίτημα για διαδικασία αντιστοίχισης των πτυχίων των αποφοίτων του τμήμάτων ΤΕΙ που μετατράπηκαν σε Πανεπιστημιακά


 Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης απέστειλε στην Υπουργό Παιδείας κα. Κεραμέως επιστολή με το αίτημα για  διαδικασία αντιστοίχισης των πτυχίων των αποφοίτων του τμήμάτων ΤΕΙ που μετατράπηκαν σε Πανεπιστημιακά. Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:

 Μετά την μετατροπή τα τελευταία χρόνια πολλών τμημάτων ΤΕΙ σε πανεπιστημιακά, δεν έχει υπάρξει καθορισμός διαδικασίας αντιστοίχισης των πτυχίων των αποφοίτων του τμημάτων ΤΕΙ που μετατράπηκαν σε Πανεπιστημιακά τμήματα, με τους τίτλους σπουδών των αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί στο παρελθόν σε άλλες περιπτώσεις (πχ εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης).

Έτσι, αν κάποιος απόφοιτος τμήματος ΤΕΙ επιθυμεί να αποκτήσει πτυχίο του νέου Πανεπιστημιακού τμήματος, είναι υποχρεωμένος να δώσει εξετάσεις για να περάσει και να φοιτήσει ξανά από την αρχή με το νέο πρόγραμμα σπουδών στο ίδιο τμήμα από το οποίο αποφοίτησε. Πρόκειται για μια διαδικασία άδικη και παράλογη.

Γι΄ αυτό σας παρακαλούμε να προχωρήσετε στον καθορισμό διαδικασίας αντιστοίχισης των πτυχίων των αποφοίτων του τμήμάτων ΤΕΙ που μετατράπηκαν σε Πανεπιστημιακά τμήματα, με τους τίτλους σπουδών των αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, με τρόπο που θα επιτρέπει στους απόφοιτους που εργάζονται να ανταποκριθούν στη διαδικασία.

Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου