Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021

Πρακτικά συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ την Τρίτη 15/6/2021

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

πρακτικά συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου την Τρίτη 15/6/2021

Παρόντες:1)Μανουσάκης Γεώργιος, 2)Παπαντωνάκη Σοφία 3)Ηλιάκης Κων/νος, 4)Μέρου Κωνσταντίνα 5)Μανισαλής Γιώργος 6) Γαλιοτζάκης Μανώλης 7)Σουσαμλής Μηνάς

Θέματα:

1. Συγκρότηση προεδρείου ΔΣ

2. Τρόπος λειτουργίας ΔΣ

3. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής συμβασιούχων σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού του συλλόγου

4.  Υποβολή αιτήματος προς το γραφείο προσωπικού ΓΝΑΝ για παροχή στοιχείων σχετικά με τον αριθμό, τις ειδικότητες και το χρόνο λήξης των συμβάσεων των συμβασιούχων στο ΓΝΑΝ

5. Υποβολή αιτήματος προς παιδικές κατασκηνώσεις για προσφορά έκπτωσης προς τα μέλη του συλλόγου

6. Αποστολή εγγράφου στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου υγείας και στους φορείς του νομού σχετικά με την κρίσιμη και δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Κεντρικό Νοσοκομείο του νομού και την ανάγκη στήριξης του.


Συζήτηση αποφάσεις:

1)Συγκρότηση προεδρείου ΔΣ

Την Τρίτη 15/6/2021  συνήλθαν σε συνεδρίαση τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου, κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφήσαντος συμβούλου Γιώργου Μανουσάκη,

'Εγινε μυστική ψηφοφορία για όλε τις θέσεις από την οποία έλαβαν:

Προεδρος: Μανουσάκης Γιώργος 6 υπέρ,  1 λευκό

Αντιπροεδρος: Ηλιάκης Κωστής  6 υπέρ, 1 λευκό

Γραμματεας: Παπαντωνάκη Σοφία 6 υπέρ, 1 λευκό

Ταμιας: Γιαλιοτζάκης Μανώλης 6 υπέρ, 1 λευκό

Αν. Γραμματέας: Μέρου Κωνστανίνα 6 υπέρ,  1 λευκό

Αποφασίστηκε επίσης να υπάρχει αναπληρωτής ταμίας και εκλέχτηκε ο Μανισαλής Γιώργος 6 υπέρ 1 λευκό

Κατόπιν της ψηφοφορίας έγινε συγκρότηση όπως φαίνεται παρακάτω:

Προεδρος: Μανουσάκης Γιώργος

Αντιπροεδρος: Ηλιάκης Κωστής

Γραμματεας: Παπαντωνάκη Σοφία

Ταμιας: Γαλιοτζάκης Μανώλης 

Αν.  Γραμματέας: Μέρου Κωνσταντίνα

Αναπληρωτής Ταμίας : Μανισαλής Γιώργος

Μέλος: Σουσαμλής Μηνάς 

Υπεύθυνος  για την Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου ορίστηκε ομόφωνα  ο Μηνάς Σουσαμλής

Υπεύθυνος για την ανάληψη και κατάθεση χρημάτων και τη διαχείρηση του λογαριασμύ του Συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα μέχρι 30/6/2023 ορίστηκαν  ο ταμίας Γαλιοτζάκης Εμμανουήλ (ΑΔΤ:) και το μέλος του ΔΣ και αναπληρωτής ταμίας Μανισαλής Γεώργιος .


2. Τρόπος λειτουργίας ΔΣ. 

Προτάθηκαν από τον πρόεδρο τα παρακάτω: Το ΔΣ θα συνεδριάζει κάθε 15 ημέρες ή εκτακτα κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου που θα κοινοποιείται στα μέλη δύο ημέρες πριν και η πρόσκληση θα περιλαμβάνει και τα θέματα. Οι συνεδριάσεις θα γίνονται είτε με παρουσία είτε διαδικτυακά. Θα τηρούνται πρόχειρα πρακτικά από τη Γραμματέα. Στη συνέχεια θα δακτυλογραφούνται ηλεκτρονικά αναλυτικά τα πρακτικά, θα υποβάλλονται προς έγκριση από το ΔΣ στην επόμενη συνεδρίαση και στη συνέχεια θα προσκολλώνται στο βιβλίο πρακτικών θα υπογράφονται από τα μέλη και θα δημοσιεύονται στο ιστολόγιο του συλλόγου. Στο ιστολόγιο του συλλόγου θα έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη του ΔΣ για να δημοσιεύουν ή να αναδημοσιεύουν άρθρα που θεωρούν ενδιαφέροντα για τους εργαζόμενους, ενώ θα υπάρχει στο ιστολόγιο ένδειξη ποιο μέλος ανεβάζει κάθε ανάρτηση. Στο λογαριασμό του συλλόγου στο facebook και στο gmail θα έχουν πρόσβαση ο πρόεδρος, η Γραμματέας και Η αναπλ. Γραμματέας. Στο λογαριασμό του συλλόγου στο facebook θα ανεβαίνουν οι ανακοινώσεις και τα έγγραφα του συλλόγου.Αν προκύπτει ανάγκη για έκτακτη έκδοση κάποιας ανακοίνωσης ή αποστολή κάποιου εγγράφου είτε ο πρόεδρος θα συγκαλεί εκτάκτως το ΔΣ με παρουσία ή διαδικτυακά, είτε θα αποστέλει την πρόταση για έγγραφο ή ανακοίνωση διαδικτυακά, θα γίνεται διαβούλευση μεταξύ των μελών  και εφόσον συμφωνήσει η πλειοψηφία των μελών του ΔΣ θα εκδίδεται η έκτακτη ανακοίνωση ή το έκτακτο έγγραφο.

 Οι παραπάνω προτάσεις έγιναν ομόφωνα δεκτές από το ΔΣ. 

Το μέλος του  ΔΣ Μηνάς Σουσαμλής πρότεινε στις τακτικές συνεδριάσεις για να συζητηθεί ένα θέμα εκτός Η.Δ. να απαιτείται ομοφωνία των παρόντων μελών, όμως η πρόταση του δεν έγινε δεκτή από τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ.


3. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής συμβασιούχων σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού του συλλόγου.  

Ο πρόεδρος πρότεινε τα παρακάτω: Σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού το ΔΣ μπορεί να συγκροτεί συμβουλευτικές ειδικές επιτροπές για συγκεκριμένα θέματα. Προτείνεται η συγκρότηση ειδικής επιτροπής  συμβασιούχων που θα ασχολείται θα συζητά και θα εισηγείται προς το ΔΣ εργασιακά και άλλα θέματα σχετικά με τους συμβασιούχους όλων των μορφών εργασίας στο Νοσοκομείο (ΟΑΕΔ, Επικουρικοί, ΣΟΧ, εργολαβικοί). Προτείνεται η επιτροπή να αποτελείται από μονοψήφιο αριθμό συναδέλφων (5 ή 7 ή 9), να συμμετέχουν αρχικά οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες επικουρικοί  που έχουν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ, ενώ να γίνει δημόσια πρόσκληση για το όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με το ΔΣ και η τελικά επιλογή και συγκρότηση της επιτροπής να γίνει στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. 

Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή από το ΔΣ.


4. Υποβολή αιτήματος  προς το γραφείο προσωπικού του ΓΝΑΝ για παροχή στοιχείων σχετικά με τον αριθμό, τις ειδικότητες και το χρόνο λήξης των συμβάσεων των συμβασιούχων στο ΓΝΑΝ.

Ο πρόεδρος πρότεινε  να υποβληθεί αίτημα προς το Γραφείο Προσωπικού να παρέχει στοιχεία σχετικά με το συνολικό αριθμό των εργαζόμενων στο ΓΝΑΝ, σχετικά με τον αριθμό των συμβασιούχων, τις ειδικότητες τους και τις ημερομηνίες λήξης των συμβάσεων τους. 

Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή από το ΔΣ.


5. Υποβολή αιτήματος προς παιδικές κατασκηνώσεις για προσφορά έκπτωσης προς τα μέλη του συλλόγου

Ο πρόεδρος πρότεινε να υποβληθεί αίτημα προς παιδικές κατασκηνώσεις για προσφορά έκπτωσης προς τα μέλη του συλλόγου. Η αναπλ. Γραμματέας Κωνσταντίνα Μέρου πρότεινε να υποβληθεί αίτημα για έκπτωση 50% και προς τις ακτοπλοϊκές εταιρίες της Κρήτης. 

Το ΔΣ έκανε ομόφωνα δεκτές και τις δύο προτάσεις.


6.Αποστολή εγγράφου στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου υγείας και στους φορείς του νομού σχετικά με την κρίσιμη και δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Κεντρικό Νοσοκομείο του νομού και την ανάγκη στήριξης του.

Ο πρόεδρος πρότεινε το ΔΣ του Σύλλογου εργαζομένων να αποστείλει το παρακάτω έγγραφο στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, στη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ και στο διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων νομού Λασιθίου σχετικά με την κατάσταση που διαμορφώνεται στο ΓΝΑΝ. Το έγγραφο αυτό να κοινοποιηθεί στο δήμαρχο Αγίου Νικολάου και στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και να δημοσιοποιηθεί  στο ιστολόγιο του συλλόγου και στα ΜΜΕ:


“Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου αυτή την περίοδο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, κυρίως λόγω της έλλειψης ιατρικού προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες. 


Υπάρχει αναστολή λειτουργίας της MEΘ COVID, αναστολή των τακτικών χειρουργείων και ακάλυπτες εφημερίες στο αναισθησιολογικό τμήμα, σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στο ΤΕΠ, στην κύρια ΜΕΘ και προβλήματα στην ορθοπεδική, παθολογική και καρδιολογική κλινική και στο ακτινολογικό τμήμα.

Η έλλειψη ιατρικού προσωπικού οφείλεται σαφώς στην πολιτική που έχουν ακολουθήσει και ακολουθούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις απέναντι στο δημόσιο σύστημα υγείας και στους λειτουργούς υγείας την τελευταία δεκαετία με υποχρηματοδότηση δομων, μειώσεις μισθών, υπερφορολόγηση και εξαντλητικές συνθήκες εργασίας. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να προκηρύσσονται συνεχώς θέσεις μόνιμων ιατρών και να μένουν κενές, γιατί οι νέοι ιατροί επιλέγουν είτε να ιδιωτεύουν είτε να βγαίνουν στο εξωτερικό. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να προκηρύσσονται πρόσφατα 8 θέσεις μόνιμων ιατρών για το ΓΝΑΝ και στο τέλος το Νοσοκομείο όχι μόνο να μην παίρνει κανέναν νέο ιατρό, αλλά να χάνει κιόλας 3 ιατρούς που πήραν μόνιμες θέσεις σε άλλα Νοσοκομεία.

Χωρίς να αλλάξει αυτή η πολιτική είναι δεδομένο ότι νέοι ιατροί δεν θα έρχονται στα Νοσοκομεία της επαρχίας. Γι΄αυτό ζητούμε να υπάρξει γενναία αύξηση μισθών και μείωση της φορολογίας και βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους στο δημόσιο σύστημα υγείας, έτσι ώστε να σταματήσει η εκροή νέων επιστημόνων προς το εξωτερικό και προς το ιδιωτικό σύστημα, και έτσι ώστε να μπορέσουν να στελεχωθούν επιτέλους σωστά όλα τα Νοσοκομεία.

Βεβαίως οι ανάγκες υγείας των πολιτών του νομού Λασιθίου πρέπει να καλυφθούν άμεσα με τον τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τα προβλήματα στη λειτουργία του κεντρικού Νοσοκομείου του νομού Λασιθίου επηρεάζουν την παροχή υπηρεσιών υγείας προς όλους του κατοίκους του νομού.

Γι΄αυτό ζητούμε να διασφαλιστεί η πληρέστερη λειτουργία του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, τουλάχιστον στα πιο κρίσιμα τμήματα και κλινικές που αναφέραμε παραπάνω, με τη συνδρομή και τη βοήθεια και από τα άλλα Νοσοκομεία του νομού, τουλάχιστον για το κρίσιμο χρονικό διάστημα που απαιτούνται άμεσες λύσεις.

 Χωρίς αυτή την κίνηση θα συνεχίσει να βρίσκεται σε δοκιμασία η λειτουργία κρίσιμων δομών του ΓΝΑΝ, ενω υπάρχει περίπτωση να έχουμε στο άμεσο μέλλον προβλήματα και σε άλλες κλινικές του κεντρικού νοσοκομείου του νομού.

 Οι πολίτες του νομού Λασιθίου χρειάζονται ένα κεντρικό νοσοκομείο επαρκώς και ασφαλώς στελεχωμένο, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να γίνεται εκροή περιστατικών δευτεροβάθμιας παροχής υγείας προς τα Νοσοκομεία του Ηρακλείου.”

Το μέλος του ΔΣ Μηνάς Σουσαμλής ανέφερε ότι διαφωνεί με την αποστολή του εγγράφου που πρότεινε ο πρόεδρος και είπε τα παρακάτω: “Η κακή λειτουργία  των Νοσοκομείων του Λασιθίου και το επικείμενο κλείσιμο κλινικών ή υπηρεσιών,  οφείλεται πρωτίστως στην ανικανότητά της κυβέρνησης να διαχειριστεί σωστά την υγειονομική κρίση που προκλήθηκε με την πανδημία αλλά και στις ιδεοληψίες της για το Δημόσιο Συστημα Υγείας.Είναι ευθύνη δική της, καθώς και των διορισμένων διοικήσεων (Υγιειονομική Περιφέρεια, ΔΣ Νοσοκομείων) να βρούν εφαρμόσιμη και οριστική λύση, χωρίς να επηρεαστεί αρνητικά η παρεχόμενη πρωτοβάθμια κ δευτεροβάθμια περίθαλψη των κατοίκων όλου του Νομού καθώς  και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία όλων των μονάδων υγείας του."

Μετά από συζήτηση, η πρόταση του προέδρου έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία (6-1) από τα μέλη του ΔΣ, μειοψηφούντος του μέλους Μηνά Σουσαμλή.


Μη υπάρχοντος άλλου θέματος έλαβε τέλος η συνεδρίαση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου