Κυριακή 4 Ιουλίου 2021

Επιστολή σχετικά με το αίτημα για επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν στο τμήμα ιματισμού του Νοσοκομείου

Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ απέστειλε στο Διοικητή Διασυνδ. Νοσοκομείων ν. Λασιθίου κ. Ανδρεαδάκη επιστολή σχετικά  με το αίτημα για επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν στο τμήμα ιματισμού του Νοσοκομείου. Δείτε την επιστολή παρακάτω: 

Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει με τη στελέχωση του τμήματος. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια απασχολούνταν 9 άτομα στο τμήμα, λόγω των συνεχών συνταξιοδοτήσεων και της έλλειψης νέων προσλήψεων, έχει απομείνει μία μόνιμη υπάλληλος, δύο άτομα εξάωρης απασχόλησης από εργολαβικό συνεργείο(που απασχολούνται μόνο στο σιδερωτήριο)   καθώς και 3  επικουρικές εργαζόμενες. Οι εργασίες γίνονται με μεγάλη δυσκολία ενώ γίνεται επικουρία αναγκαστικά και από το τμήμα καθαριότητας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και εκεί και κενά. 

Ακόμη, δεν υπάρχει δυνατότητα επαρκούς κλιματισμού  του χώρου, με αποτέλεσμα τις ημέρες με υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τη λειτουργία των πλυντηρίων και των σιδερωτηρίων, στο χώρο εργασίας να αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες, εξαντλητικές και επικίνδυνες για τις συναδέλφισσες.

Με βάση τα παραπάνω μεγάλα προβλήματα σας ζητούμε:

1)Να μεριμνήσετε για τη στελέχωση του τμήματος με το απαιτούμενο προσωπικό.

2)Να μεριμνήσετε για τη διασφάλιση ασφαλών και ανθρώπινων συνθηκών εργασίας για το προσωπικό του τμήματος (όπως προβλέπονται στην εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας με αρ. Πρωτ.  41935/22-6-2021) και για μείωση του ωραρίου εργασίας κατά δύο ώρες τις ημέρες με υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.

Εκ του ΔΣ


Δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείο Εργασίας για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:c287988b-6bfb-41fb-9754-6c7d1afd0b5d

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου