Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για το καθηκοντολόγιο των νοσηλευτών ΔΕ (“βοηθών νοσηλευτών”)

 


Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (τεύχος Β αρ 5788, ημερομ. 14-11-2022)  η Υπουργική Απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας κας Μ. Γκάγκα με  Αριθμ. Γ6/Γ.Π.οικ.63250  και με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ6/Γ.Π.οικ.46042/5.08.2022 Απόφασης, με θέμα:«Καθηκοντολόγιο Βοηθών Νοσηλευτών-τριών Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ καθώς και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» (Β’ 4209).”

Για να δείτε και να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.dikaiologitika.gr/images/NOSILEFTES_PDF.pdf

Δείτε το κείμενο του καθηκοντολογίου παρακάτω:

Άρθρο μόνο


Καθήκοντα Βοηθού Νοσηλευτή-τριας


Τα καθήκοντα του Βοηθού Νοσηλευτή -τριας αποσκοπούν στην παροχή βασικής νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς στην προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας τους και είναι τα εξής:


1) Η παροχή γενικής και τοπικής καθαριότητας στον ασθενή.


2) Η παροχή βοήθειας, φροντίδας και υποστήριξης του ασθενούς που πάσχει από χρόνιο ανίατο νόσημα ή έχει υποστεί ατύχημα ή έχει κακοποιηθεί.


3) Η παρακολούθηση και καταγραφή της λειτουργίας παροχετεύσεων.


4) Η λήψη και η εφαρμογή περιοριστικών μέτρων για την ασφάλεια του ασθενούς.


5) Η λήψη και καταγραφή ζωτικών σημείων (σφίξεις,πίεση, θερμοκρασία, αναπνοές).


6) Εργαλειοδοσία στο χειρουργείο.


7) Η σίτιση του ασθενούς και η χορήγηση υγρών μέσω εντερικής οδού.


8) Η συλλογή δειγμάτων εκκρίσεων όπως ούρων, κοπράνων, πτυέλων κ.α.


9) Η χορήγηση ειδικών δοχείων για τη φροντίδα λειτουργιών εντέρου και ουροδόχου κύστεως.


10) Η παροχή προεγχειρητικής ετοιμασίας όσον αφορά στη σωματική καθαριότητα (γενική και τοπική) και στην εκτέλεση εκκενωτικού υποκλυσμού.


11) Προετοιμασία της κλίνης κενής ή με κατακεκλιμένο ασθενή.


12) Παροχή φροντίδας στην προετοιμασία του νεκρού και η διατήρηση της αξιοπρέπειας του νεκρού σώματος


13) Η διατήρηση καλής επικοινωνίας με την ομάδα φροντίδας υγείας και τους ασθενείς και η ενημέρωση του υπεύθυνου νοσηλευτή για την κατάσταση των ασθενών (συμπεριφορά, συμπτώματα, παράπονα).


14) Η άσκηση επειγουσών νοσηλευτικών πράξεων και η εφαρμογή πρώτων βοηθειών, όπως είναι οι ακόλουθες:


i) Ίσχαιμος περίδεση


ii) Ακινητοποίηση κατάγματος


iii) Kαρδιοαναπνευστική ανάνηψη με την προϋπόθεση λήψης BLS (πιστοποίηση στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής).


15) Η διατήρηση υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, ακολουθώντας τα πρότυπα και τις διαδικασίες ελέγχου λοιμώξεων, που έχουν τεθεί από την υπηρεσία.


16) Η τακτοποίηση και συμπλήρωση με επαρκές υλικό των ερμαριών και άλλων χώρων του δωματίου προετοιμασίας νοσηλειών και των τροχήλατων καροτσιών(καθαριότητα- απολύμανση εργαλείων, συσκευών και άλλων αντικειμένων.
17) Η φροντίδα για την καθαριότητα των εργαλείων.


18) Έλεγχος λειτουργίας εργαλείων και η σχετική αναφορά προς τους υπεύθυνους νοσηλευτές.


19) Η ταξινόμηση των εργαλείων, των οργάνων, των συσκευών, του ιματισμού, των ορών, του φαρμακευτικού υλικού, των αναλώσιμων κ.λπ.


20) Η ετοιμασία των προς αποστείρωση υλικών/εργαλείων, άλλου εξοπλισμού και ιματισμού.


21) Η παρακολούθηση της λειτουργίας απλών συσκευών και οργάνων, των οποίων γνωρίζει τη λειτουργία, καθώς και πιθανές βλάβες τους και η σχετική αναφορά προς τους υπεύθυνους νοσηλευτές.


22) Η τήρηση κανόνων ηθικής και δεοντολογίας, των οδηγιών και συστάσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία και τον κανονισμό λειτουργίας της υγειονομικής μονάδας.


23) Η συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας υγείας και με εμπλεκόμενους φορείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας σε περίπτωση μαζικών καταστροφών και άλλων έκτακτων καταστάσεων.


24) Η διενέργεια οξυμετρίας.


25) Η λήψη μέτρων για την πρόληψη και φροντίδα επιπλοκών από μακροχρόνια κατάκλιση.


26) Η υποβοήθηση, η φροντίδα και η αξιολόγηση της λειτουργίας απέκκρισης εντέρου και ουροδόχου κύστης (υποκλυσμός, παρακολούθηση καθετήρα κύστεως σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες).


27) Η διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος.


28) Η διενέργεια μέτρησης και καταγραφής των προσλαμβανόμενων και αποβαλλόμενων υγρών.


29) Η εξέταση αίματος και ούρων για σάκχαρo και οξόνη με χρήση stick.


30) Η εφαρμογή πρώτων βοηθειών και υποστήριξης του ασθενούς σε περιπτώσεις κινδύνου της ζωής όπως πνιγμός και ανακοπή, με την προϋπόθεση λήψης BLS.


31) Η εφαρμογή οξυγονοθεραπείας - νεφελοποίησης.


32) Η διενέργεια εμβολιασμών σε έκτακτες περιπτώσεις.


33) Συμμετοχή και βοήθεια σε ιατρικές πράξεις, όπως τοποθέτηση νάρθηκα, αφαίρεση παροχέτευσης, παροχέτευση θωρακικής κοιλότητας, διασωλήνωση.


34) Η παραλαβή χειρουργημένου ασθενούς σύμφωνα με τις οδηγίες της λογοδοσίας.


35) Η διενέργεια περιφερικής προσπέλασης για την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα και λήψη αίματος σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου νοσηλευτή και με την προϋπόθεση της σχετικής εμπειρίας.


36) Η χορήγηση (po,sc,im,iv), σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου νοσηλευτή και εφόσον υπάρχει τοποθετημένος φλεβοκαθετήρας.


37) Ενημέρωση διαφόρων εντύπων και βιβλίων που προβλέπονται από τους κανονισμούς για πράξεις που έχουν εκτελεστεί από τους ίδιους.


38) Η εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης πέρα των ανωτέρω, με ανάθεση, η οποία προκύπτει από το υπογεγραμμένο πρόγραμμα του/της προϊσταμένου/προϊσταμένης και τη λογοδοσία του ασθενούς, του εκάστοτε νοσηλευτικού τμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος νοσηλευτής, ο οποίος κρίνει εάν ο βοηθός νοσηλευτής, δύναται να την εκτελέσει.


39) Η τήρηση κανόνων ηθικής και δεοντολογίας, των οδηγιών και συστάσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία και τον κανονισμό λειτουργίας της υγειονομικής μονάδας.


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2022


Η Αναπληρώτρια Υπουργός


ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου