Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

Σχετικά με την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για το καθηκοντολόγιο των νοσηλευτών ΔΕ - Κάλεσμα σε συνάντηση την Παρασκευή 18/11 στις 13.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων ΓΝΑΝ

  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Επαγγελματικό Σωματείο με αρ. έγκρισης καταστατικού 371/1986 από το Πρωτοδικείο Λασιθίου

Κνωσσού 2-4 Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΤΚ 72100 ΤΗΛ. 6972341889 / 2841343440 email:syllogosergnan1@gmail.com Ιστοσελίδα http://www.gnan.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ16/11/2022                                             Αρ. Πρωτ. : 156/2022


Προς: συναδέλφους νοσηλευτές ΔΕ ΓΝΑΝ


Σχετικά με την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 

για το καθηκοντολόγιο των νοσηλευτών ΔΕ 


 Κάλεσμα σε συνάντηση  την Παρασκευή 18/11 στις 13.00 

στην αίθουσα εκδηλώσεων ΓΝΑΝ


Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (τεύχος Β αρ 5788, ημερομ. 14-11-2022)  η Υπουργική Απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας κας Μ. Γκάγκα με  Αριθμ. Γ6/Γ.Π.οικ.63250  και με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ6/Γ.Π.οικ.46042/5.08.2022 Απόφασης, με θέμα:«Καθηκοντολόγιο Βοηθών Νοσηλευτών-τριών Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ καθώς και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» (Β’ 4209).” 

Κάνοντας μια πρώτη αξιολόγηση στη νέα υπουργική απόφαση εντοπίσαμε τα παρακάτω θετικά και αρνητικά σημεία σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση:

Θετικά σημεία:

---Από το πρώτο άρθρο διαγράφονται τα παρακάτω: “Είναι υπάλληλος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, υπό την εποπτεία του Προϊστάμενου Νοσηλευτή ή των Νοσηλευτών. Σκοπός του Βοηθού Νοσηλευτή, είναι η παροχή βασικής νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, υπό την επίβλεψη των νοσηλευτών και, γενικά, την υποστήριξη των νοσηλευτών στο έργο τους.” που περιλαμβάνονταν στην προηγούμενη υπουργική απόφαση. Ακόμη διαγράφεται το άρθρο 11 που ανάφερε : “11. Η παροχή βοήθειας στους νοσηλευτές στη λειτουργία του εξοπλισμού ή στην παροχή φροντίδας

---Στη νέα υπουργική απόφαση για το καθηκοντολόγιο περιλαμβάνονται μια σειρά από νοσηλευτικές πράξεις που δεν υπήρχαν στην προηγούμενη απόφαση και οι οποίες διενεργούνται από τους β. Νοσηλευτές αυτόνομα χωρίς την επίβλεψη από υπεύθυνο νοσηλευτή: (διενέργεια οξυμετρίας διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος, εξέταση αίματος και ούρων για σάκχαρo και οξόνη με χρήση stick,  εφαρμογή οξυγονοθεραπείας - νεφελοποίησης, διενέργεια εμβολιασμών σε έκτακτες περιπτώσεις)

---Ουσιαστικά με τη νέα υπουργική απόφαση υπάρχει από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας η έμπρακτη παραδοχή ότι οι “β. νοσηλευτές” παράγουν νοσηλευτικό έργο και λειτουργούν ως νοσηλευτές, παρά το ότι δεν άλλαξε ο επαγγελματικός τίτλος και δεν αντικαταστάθηκε ο πλέον εξαιρετικά αδόκιμος όρος “βοηθός νοσηλευτής”


Αρνητικά Σημεία

---Το κύριο αρνητικό σημείο είναι ότι παραμένει ο όρος βοηθός νοσηλευτής αντί του ορθού νοσηλευτής ΔΕ. Η πολιτική ηγεσία αρνήθηκε να αποδεχτεί το αυτονόητο, αυτό που ξέρουν όσοι εργάζονται και λειτουργούν στο ΕΣΥ, ότι σύμφωνα με τα προγράμματα εκπαίδευσης και το παραγόμενο κλινικό έργο δεν υπάρχουν βοηθοί νοσηλευτές, αλλά νοσηλευτές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

---Η τροποποίηση του καθηκοντολογίου δεν συνδυάζεται με καμιά απολύτως πρωτοβουλία για την εκπαιδευτική και οικονομική αναβάθμιση των νοσηλευτών ΔΕ.

----Σε τρία βασικά σημεία του καθηκοντολογίου δεν διασφαλίζεται η αυτόνομη επαγγελματική δράση των νοσηλευτών ΔΕ. Τα σημεία αυτά όπως αναφέρονται στη νέα υπουργική απόφαση είναι                  

 α)”Η χορήγηση (po,sc,im,iv), σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου νοσηλευτή και εφόσον υπάρχει τοποθετημένος φλεβοκαθετήρας

 β)”Η διενέργεια περιφερικής προσπέλασης για την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα και λήψη αίματος σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου νοσηλευτή και με την προϋπόθεση της σχετικής εμπειρίας”  

γ)”Η εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης πέρα των ανωτέρω, με ανάθεση, η οποία προκύπτει από το υπογεγραμμένο πρόγραμμα του/της προϊσταμένου/προϊσταμένης και τη λογοδοσία του ασθενούς, του εκάστοτε νοσηλευτικού τμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος νοσηλευτής, ο οποίος κρίνει εάν ο βοηθός νοσηλευτής, δύναται να την εκτελέσει.”   

Τα τρία παραπάνω σημεία μπαίνουν ως βασικό εμπόδιο στην αυτόνομη επαγγελματική δραστηριότητα των νοσηλευτών ΔΕ και σύμφωνα με αυτά θα εξακολουθήσουν να μην μπορούν να γίνονται νόμιμες βάρδιες χωρίς νοσηλευτές  ΤΕ και ΠΕ στα Νοσοκομεία όλης της χώρας. Τα σημεία αυτά είναι πλήρως αντιεπιστημονικά και αντιδεοντολογικά, δεν υπάρχει αντίστοιχη ρύθμιση σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία εργαζομένων και ουσιαστικά ακυρώνουν πλήρως τα όποια θετικά στοιχεία υπάρχουν στη νέα υπουργική απόφαση

Υπάρχουν σε κάποια άλλη σημεία παραβλέψεις και αστοχίες, όπως το ότι στα καθήκοντα περιλαμβάνεται η εργαλιοδοσία στο χειρουργείο και δεν περιλαμβάνεται η κίνηση στο χειρουργείο. Επίσης για την παροχή πρώτων βοηθειών μπαίνει προϋπόθεση η λήψη bls κάτι που δεν ισχύει σε άλλες επαγγελματικές ομάδες, και ενώ η παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση κινδύνου ζωής περιλαμβάνεται στα προγράμματα σπουδών της δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

.

Συνάδελφοι – ισσες, τα παραπάνω αποτελούν  μια πρώτη αξιολόγηση στη νέα υπουργική απόφαση που κάναμε ως ΔΣ. Για πιο αναλυτική συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων σας καλούμε σε συνάντηση την Παρασκευή 18/11/22 στις 13.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΓΝΑΝ.

Εκ του  ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου