Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

Επιστολή σχετικά με την ανάθεση φύλαξης της δυτικής πύλης του κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου σε διοικητικό προσωπικό του Γρ. Κίνησης Ασθενών και της Γραμματείας εξωτερικών ιατρείων και ΤΕΠ


 Το ΔΣ του Συλλόγου εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης απέστειλε έγγραφο προς το Διοικητή διασυνδεόμενων νοσοκομείων νομού Λασιθίου κ. Ανδρεαδάκη και προς το Διευθυντή διοικητικής υπηρεσίας ΓΝΑΝ σχετικά με την  ανάθεση φύλαξης της δυτικής πύλης του κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου σε διοικητικό προσωπικό του Γραφείου Κίνησης Ασθενών και της Γραμματείας εξωτερικών ιατρείων και ΤΕΠ. Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:

 Στην Υπουργική Απόφαση για τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου (Αριθ. Υ4α/οικ.123774 – ΦΕΚ Β 3485/31-12-2012) στο άρθρο 11 παράγραφος 3 περιγράφονται οι αρμοδιότητες του τμήματος Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών της διοικητικής υπηρεσίας και στο άρθρο 11 παράγραφος 4 περιγράφονται οι αρμοδιότητες του τμήματος Κίνησης Ασθενών της διοικητικής υπηρεσίες.

Στις αρμοδιότητες αυτών των δύο τμημάτων δεν περιλαμβάνεται η  φύλαξη της εισόδου των κτιρίων του Νοσοκομείου.

Η αρμοδιότητα αυτή περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες του τμήματος επιστασίας - ιματισμού (άρθρο 11 παράγραφος8)  όπου αναφέρεται στις αρμοδιότητες του τμήματος: "δ. Έχει την ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των επισκεπτών και νοσηλευομένων στο νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων, και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του νοσοκομείου."

Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα στα προγράμματα εργασίας του προσωπικού τμημάτων  Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών και Κίνησης Ασθενών υπάρχει υποπρόγραμμα με τη σήμανση "πύλη" και με αυτό τον τρόπο υποχρεώνεται άτυπα το προσωπικό των δύο αυτών τμημάτων να εκτελεί υπηρεσίες φύλαξης στη δυτική  είσοδο του κτιρίου του Νοσοκομείου και να ελέγχει ποιοι μπορούν να εισέρχονται στο κτίριο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις σχετικές ΚΥΑ.

Αυτή η πρακτική είναι αντίθετη στα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση για τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου και συνεπώς παράνομη.

Γι΄ αυτό σας ζητούμε:

1) να σταματήσει άμεσα να υπάρχει η σήμανση  "πύλη" στα προγράμματα εργασίας της Γραμματείας Εξωτερικών και του Γραφείου Κίνησης και να σταματήσει άμεσα να υποχρεώνεται προσωπικό αυτών των δύο τμημάτων να εκτελεί υπηρεσίες φύλαξης και να ελέγχει ποιοι μπορούν να εισέρχονται από τη δυτική πύλη του Νοσοκομείου, 

2)Να ενισχυθεί το τμήμα επιστασίας - ιματισμού με τον απαιτούμενο  αριθμό εξουσιοδοτημένου προσωπικού φύλαξης  ώστε να μπορεί να διεκπεραιώνει επαρκώς το σύνολο του απαιτούμενου έργου  ασφάλειας του προσωπικού, των επισκεπτών και νοσηλευομένων στο νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων, και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του νοσοκομείου.

Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου