Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

Επιστολή σχετικά με τη λειτουργία ηλεκτρονικού – ψηφιακού μηχανισμού σήμανσης για την τήρηση του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων στο ΓΝΑΝ

 
Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ απέστειλε προς το Διοικητή Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου κ. Εμμ. Ανδρεαδάκη και προς τα μέλη του ΔΣ   Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου έγγραφο σχετικά με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού – ψηφιακού μηχανισμού σήμανσης για την τήρηση του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων στο ΓΝΑΝ. Στο έγγραφο αναφέρονται τα παρακάτω:

Όπως έχουμε ενημερωθεί η διοίκηση του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου έχει προχωρήσει σε προμήθεια ηλεκτρονικού ψηφιακού μηχανισμού σήμανσης για τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου των εργαζόμενων στο Νοσοκομείο, κατόπιν σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών που το ζητούσε (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/105/οικ.2091 /14-1-2020).

Με στόχους τη  λειτουργία του συστήματος προς όφελος του Νοσοκομείου και τη δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση  όλων των εργαζομένων θα θέλαμε να ζητήσουμε να ισχύσουν τα παρακάτω σχετικά με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού μηχανισμού:

  • Όταν το σύστημα λειτουργήσει, η εφαρμογή του να είναι καθολική και να μην εξαιρεθεί οποιαδήποτε κατηγορία εργαζομένων.
  • Να υπάρχει συγκεκριμένος και δημοσιευμένος κανονισμός λειτουργίας σχετικά με την τρόπο εφαρμογής του συστήματος (αν θα γίνεται και πώς αναπλήρωση ωρών εργασίας κλπ).
  • Να υπάρχει η μέγιστη δυνατή διαφάνεια σε σχέση με τα θεσμικά όργανα του Νοσοκομείου και των εργαζομένων στην επεξεργασία και διαχείριση των δεδομένων του συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη αντιμετώπιση όλου του προσωπικού.

Σας ευχαριστούμε

Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου