Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022

Αίτημα εξεύρεσης χώρου συγκέντρωσης - ανάπαυσης και αποδυτηρίων για τις συναδέλφισσες βοηθούς θαλάμου


Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης απέστειλε έγγραφο προς τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής χωροταξίας του ΓΝΑΝ με το αίτημα εξεύρεσης χώρου  συγκέντρωσης - ανάπαυσης και αποδυτηρίων για τις συναδέλφισσες βοηθούς θαλάμου. Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:

Μετά από σχετική επικοινωνία με τις συναδέλφισσες και συναδέλφους  Βοηθούς Θαλάμου, σας  ζητούμε στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής να συζητήσετε το θέμα εξεύρεσης χώρου συγκέντρωσης - ανάπαυσης και αποδυτηρίων για τις συναδέλφισσες βοηθούς θαλάμου αφού αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και εξυπηρετούνται από τον προθάλαμο του εσωτερικού ανελκυστήρα της παλαιάς πτέρυγας στον πρώτο όροφο. 
Παλαιότερα εξυπηρετούνταν από χώρο δίπλα στη “στάση αδελφών” του πρώτου ορόφου, αλλά αποχώρησαν από εκεί λόγω ενδεχόμενης λειτουργίας κλινικής ocvid στο χώρο.

Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου