Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

Επιστολή σχετικά με το αίτημα για διεύρυνση και αύξηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας


 Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης απέστειλε έγγραφο προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα, τον Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Σκυλακάκη, τον Υφυπουργό Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας κ. Βεσυρόπουλο, τον Υπουργό Υγείας κ. Πλεύρη και την Αν. Υπουργό Υγείας κ. Γκάγκα σχετικά με το αίτημα για διεύρυνση και  αύξηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:


Με  την υπ’αριθ.οικ.2/16519/0022/24-2-2012 Κοινή Υπουργική απόφαση καθορίστηκαν τα σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης  και ανθυγιεινής εργασίας.  

Με βάση αυτές τι ρυθμίσεις το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού ανά κατηγορία ως εξής:

α) Κατηγορία Α΄ σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ. 

β) Κατηγορία Β΄ σε εβδομήντα (70) ευρώ. 

γ) Κατηγορία Γ΄ σε τριάντα πέντε (35) ευρώ.

  •  Στην κατηγορία Α΄ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες από το χώρο της υγείας: Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων και καθαριότητας, οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις, οι οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων - διασώστες και οι συντηρη­τές πειραματόζωων των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρό­νοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία. Οι Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλι­νικών.
  •  Στην κατηγορία Β΄ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες από το χώρο της υγείας: Το τεχνικό προσωπικό και το προσωπικό που εργάζεται στην εστίαση και στον ιματισμό των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέ­ντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία.
  •  Στην κατηγορία Γ δεν περιλαμβάνονται ειδικότητες από το χώρο της υγείας.

Επειδή σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία βρισκόμαστε εν αναμονή σύνταξης  νέας διάταξης για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε τις προτάσεις του συλλόγου μας για το θέμα:

  • Καμία από τις ειδικότητες των εργαζομένων στα Νοσοκομεία που λαμβάνουν το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας να μη βγει από τον κατάλογο των ειδικοτήτων που δικαιούνται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και να μην υποβιβαστεί σε χαμηλότερη κατηγορία.
  • Στον κατάλογο των ειδικοτήτων που δικαιούνται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (στην Ά ή στη Β΄κατηγορία) να περιληφθούν οι εργαζόμενοι της ιατρικής υπηρεσίας των Νοσοκομείων που αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων (φυσικοθεραπευτές, βιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινων. λειτουργοί, διαιτολόγοι κ.α) και οι εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ των Νοσοκομείων.
  • Στη Γ κατηγορία να περιληφθούν  οι διοικητικοί υπάλληλοι της διοικητικής υπηρεσίας των Νοσοκομείων, αφού εκ των πραγμάτων εργάζονται σε χώρο ανθυγιεινής εργασίας, κάτι που αποδείχτηκε έμπρακτα με τις απαγορεύσεις και τα μέτρα για τον έλεγχο της πανδημίας που αφορούσαν στο σύνολο των χώρων των νοσοκομείων και στο σύνολο των εργαζομένων στα νοσοκομεία χωρίς εξαιρέσεις.

Επίσης εκφράζουμε την αντίθεση μας σε κάθε συζήτηση για κατάργηση ή περικοπή του εν λόγω επιδόματος  και ζητούμε την αύξηση των σχετικών ποσών των τριών κατηγοριών σε 250Ε – 150Ε – 80Ε, αφού οι εργαζόμενοι στην υγεία έχουμε υποστεί μείωση της ονομαστικής και αγοραστικής  αξίας των αποδοχών μας 50% και πλέον την τελευταία δεκαετία.

Εκ του  ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου