Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Επιστολή σχετικά με την εφαρμογή της νέας υπουργικής απόφασης με την τροποποίηση του καθηκοντολογίου των νοσηλευτών ΔΕ


Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου  Κρήτης απέστειλε στο διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου κ. Εμμ. Ανδρεαδάκη και στη διεύθυνση, τις τομεάρχες και τις προϊσταμένες της νοσηλευτικής υπηρεσίας έγγραφο σχετικά με την εφαρμογή της νέας υπουργικής απόφασης με την τροποποίηση του καθηκοντολογίου των νοσηλευτών ΔΕ.   Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:  

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (τεύχος Β αρ 5788, ημερομ. 14-11-2022)  η Υπουργική σας Απόφαση   με  Αριθμ. Γ6/Γ.Π.οικ.63250  και με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ6/Γ.Π.οικ.46042/5.08.2022 Απόφασης, με θέμα:«Καθηκοντολόγιο Βοηθών Νοσηλευτών-τριών Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ καθώς και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» (Β’ 4209).” 

Για τη διασφάλιση της νομιμότητας των νοσηλευτικών πράξεων όλων των συναδέλφων της νοσηλευτικής υπηρεσίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) σας ζητούμε να προχωρήσετε σε κοινοποίηση της νέας υπουργικής απόφασης σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό και σε εφαρμογή της σε όλα τα σημεία, όπως:

  • Χορήγηση φαρμάκων  (po,sc,im,iv) από τους νοσηλευτές ΔΕ (“βοηθούς νοσηλευτές”) , “σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου νοσηλευτή και εφόσον υπάρχει τοποθετημένος φλεβοκαθετήρας” δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν γραπτές οδηγίες προς τους νοσηλευτές ΔΕ από τον υπεύθυνο νοσηλευτή  για τη χορήγηση φαρμάκων,
  • Διενέργεια περιφερικής προσπέλασης για την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα και λήψη αίματος από τους νοσηλευτές ΔΕ (βοηθούς νοσηλευτές”) σύμφωνα  με τις οδηγίες του υπεύθυνου νοσηλευτή και με την προϋπόθεση της σχετικής εμπειρίας” δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν σχετικές γραπτές οδηγίες από τον υπεύθυνο νοσηλευτή ότι θα  μπορεί να γίνει διενέργεια τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα από το νοσηλευτή ΔΕ.
  • Εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης πέρα των ανωτέρω (αναφερόμενων στην υπουργική απόφαση) , με ανάθεση, η οποία προκύπτει από το υπογεγραμμένο πρόγραμμα του/της προϊσταμένου/προϊσταμένης και τη λογοδοσία του ασθενούς, του εκάστοτε νοσηλευτικού τμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος νοσηλευτής, ο οποίος κρίνει εάν ο βοηθός νοσηλευτής, δύναται να την εκτελέσει.” Δηλαδή και πάλι θα πρέπει να υπάρχει γραπτή ανάθεση νοσηλευτικών καθηκόντων από τον υπεύθυνο νοσηλευτή στο νοσηλευτή ΔΕ (βοηθό νοσηλευτή”) 

Από την πλευρά μας ως ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων γενικού νοσοκομείου Αγίου Νικολάου εκτιμούμε ότι η τροποποίηση που έγινε σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί μια δίκαιη και εφαρμόσιμη λύση και γι΄ αυτό ζητήσαμε από την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας  την εκ νέου τροποποίηση της. Μέχρι να γίνει αυτό,  ζητούμε να προχωρήσετε στην εφαρμογή της ισχύουσας υπουργικής απόφασης στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στα παραπάνω σημεία.

Εκ του  ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου